70. Dis ‘n geskenk…skeur oop en gebruik.

The value of knowledge, that is, true spiritual knowledge, in the life of faith, can hardly be exaggerated.

The divine is always first known by believing. As we continue believing, we shall be prepared to know and to see.

Andrew Murray: The Spirit of Christ

Bodemklipvriend – kan jy stilstaan vir ‘n oomblik? Ek weet, ek weet – die lewe is besig en veeleisend. Die nuus is kommerwekkend. Die toekoms onseker en jy moet werk en voorsien – dis jou Afrikaner, Calvinistiese plig, diep in jou ingepreek en ingebrand met ‘n voorbeeldige opvoeding van kerk en ouers wat net so hard gewerk en voorsien het – ja, ja – deur twee oorloeë ook. Hoe gaan jy stil word en weet?

Goddellike wysheid en kennis bepaal alles. As jy dit nie het nie, maak dit nie eintlik saak wat jy het nie.

Onthou jy jou koninklike afkoms? Jy is ‘n prins en priester in die ewige, onstuitbare, onverganklike en onsigbare koninkryk van God wat Jesus op aarde bevestig het. [Bodemklippe nr 27]

Die volle impak van ons posisie as wedergebore kinders van God is meer en groter as wat die meeste van ons besef. Dit verg ‘n tyd van stilte en diep denke. Kan ons net vir ‘n oomblik stilstaan en die doel van alles beskou?

Waarmee is ons besig? Ons is in transformasie om ons denke te verander sodat ons die diep misterie van lewe kan begryp en met insig besluite te neem. Openbaringskennis, totaal ontoeganklik vir die ongelowige, is ons skat van onberekenbare waarde.

Efesiërs 1:17 -19:

…dat die God van onse Here Jesus Christus, die Vader van die heerlikheid, aan julle die Gees van wysheid en openbaring in kennis van Hom mag gee, verligte oë van julle verstand, sodat julle kan weet wat die hoop van sy roeping en wat die rykdom van die heerlikheid van sy erfdeel onder die heiliges is; en wat die uitnemende grootheid van sy krag is vir ons wat glo, na die werking van die krag van sy sterkte…

…that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give to you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Him, 18 the eyes of your understanding being enlightened; that you may know what is the hope of His calling, what are the riches of the glory of His inheritance in the saints, 19 and what is the exceeding greatness of His power toward us who believe, according to the working of His mighty power…

Die sleutel tot hierdie hele wonder-wêreld van wysheid en openbaringskennis wat Jesus vir ons kom skep het, is geloof.

Geloof is ‘n gawe sowel as ‘n vrug van die Heilige Gees. Dis die kragtigste kringloop van vooruitgang ooit.

Dit is die mosterdsaadjie wat met die berg praat.

Matteus 17:20:

So Jesus said to them, “Because of your unbelief; for assuredly, I say to you, if you have faith as a mustard seed, you will say to this mountain, ‘Move from here to there,’ and it will move; and nothing will be impossible for you.

Geloof – [Grieks = pistis] – word gedefinieer as oortuiging, dit wat vertroue behou, dit wat as waarheid beskou word. In die Nuwe Testament word die woord verder uitgebou as die goddellike inplanting van innerlike vertroue en afhanklikheid van God en alles wat Hy sê.

Romeine 12:3:

For I say, through the grace given to me, to everyone who is among you, not to think of himself more highly than he ought to think, but to think soberly, as God has dealt to each one a measure of faith.

God gee ‘n maat van geloof aan elkeen. Niemand kan daarsonder wees nie. Dit is wat ons kernbestaan definieer: ons word genoem – gelowiges – omdat ons glo. Dis maar net die begin.

Paulus gaan verder in 2 Korintiërs 10:15 en praat van geloof wat groei met die vewagting dat groter geloof denkpatrone verander en wyer evangelie-impak sal bring:

…but having hope, that as your faith is increased, we shall be greatly enlarged by you in our sphere,

Dink maar aan Jesus se lewe op aarde en Sy interaksie met mense in nood en mense in rebellie teen Sy leer. Dit is ‘n hele studie op sy eie en noukeurig opgeteken vir ons eie geloofsreis.

Jesus se lewe op aarde was die beeld van God se denke, God se voorkeure, God se goedkeuring. Ongeloof het Jesus kwaad gemaak – geloof het Hom vreugdevol wonderwerk-aktief gemaak.

Die uitroep van die epileptiese kind se pa wat sy gewilligheid om te glo saam met ‘n rou-eerlike besef van ongeloof, het Jesus geroer en die kind is genees.

Mark 9:19, 23 en 24:

He answered him and said, “O faithless generation, how long shall I be with you? How long shall I bear with you? Bring him to Me.” 23Jesus said to him, “If you can believe, all things are possible to him who believes.” 24 Immediately the father of the child cried out and said with tears, “Lord, I believe; help my unbelief!”

Die hoofman oor honderd is gekomplimenteer en verhef bo die mense van Israel.

Matteus 8:10:

When Jesus heard it, He marveled, and said to those who followed, “Assuredly, I say to you, I have not found such great faith, not even in Israel!

Net in Mattues 9 nog voorbeelde van wonder-woorde wat ons elkeen uit die mond van God wil hoor:

Matteus 9:2:

Then behold, they brought to Him a paralytic lying on a bed. When Jesus saw their faith, He said to the paralytic, “Son, be of good cheer; your sins are forgiven you.”

Matteus 9:22:

But Jesus turned around, and when He saw her He said, “Be of good cheer, daughter; your faith has made you well.” And the woman was made well from that hour.

Matteus 9:29:

Then He touched their eyes, saying, “According to your faith let it be to you.”

Woorde van geloof aan Jesus is beloon met oplossings en genesing en wonder-woorde van goedkeuring.

In andere gevalle is die gebrek aan geloof met ‘n verwyt uitgewys.

In Matteus 8:26 noem Jesus hulle kleingelowiges en maak die storm stil. Hulle vrees word beklemtoon. Vrees gaan so dikwels saam met ‘n gebrek aan geloof. Maar let wel, hulle het min geloof, maar nie niks nie. Die wonderwerk kom, ten spyte van die verwyt. Die krisis is so dikwels die aksieveld vir groter vertroue, die saadjie van geloof wat ontkiem en groei. Sonder krisis is ons onkundig oor wat God kan doen. Hoe sal ons weet van ‘n wonderwerk as ons nooit een nodig het nie?

Genade is oorvloedig. Die hoofsaak is steeds die teenwoordigheid van Jesus wat die situasie red.

Dis nie die maat van ons geloof wat die wonderwerk veroorsaak nie – dis ons uitroep na die Bron en Sy genade wat ten spyte van gebrekkige geloof ons uitred, ons genees en ons omstandighede onder Sy bevel bring.

Die vier vriende het hulle siek vriend na Jesus toe gebring. Sy teenwoordigheid met hulle aksie, wat die maat van hulle geloof illustreer, het hulle wonderwerk laat gebeur.

Geloof is ‘n gawe van die Heilige Gees. Die saad van die Woord word deur die Heilige Gees in ons gees geplant sodat ons God vertrou. Dis nie iets wat ons uit eie krag in ons binneste roer en dan toepas nie. Dis is ‘n besluit – rasioneel en berekend – op grond van ons wedergeboorte en ons vertroue op God se beloftes- nie ‘n huiwerige, emosionele reaksie op krisis nie.

Hebreërs 11:1-3 The Message:

 1-2 The fundamental fact of existence is that this trust in God, this faith, is the firm foundation under everything that makes life worth living. It’s our handle on what we can’t see. The act of faith is what distinguished our ancestors, set them above the crowd.

As ons dit glo, wat kom uit? Praat jy geloof?

Matteus 12: 36 – 37

But I say to you that for every idle word men may speak, they will give account of it in the day of judgment. 37 For by your words you will be justified, and by your words you will be condemned.”

Verklaar saam met my :

  1. God is goed en daar is niks onmoontlik vir die wat glo.
  2. Die kruis van Jesus is die sleutel tot wonderwerke in elke aspek van my lewe.
  3. Die Almagtige God is lief vir my en sal uit Sy oneindeige genade vir my ‘n wonderwerk doen.

Psalm 19:15:

These are the words in my mouth; these are what I chew on and pray.

Accept them when I place them on the morning altar.

 

Tot volgende keer.


Laat 'n boodskap

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s