159. Weet dat jy weet – geen twyfel.

[Johannes 7]

Soveel keer het ek al gewonder hoe dit sou wees om in die tyd waarin Jesus op die aarde was, te geleef het. Ek moet my verbeelding gebruik om die werklikheid te bedink. Hoe sou dit wees om die praatjies oor Hom te hoor? Miskien sou ek te bang wees om teen die kerkleiers te wees. Sou ek te bang wees om openlik vir Hom te gaan luister? Die gewone mense van daardie tyd was vasgevang in ‘n harde lewe om ‘n bestaan te maak onder die politieke ystervuis van die Romeine met swaar belasting en die hoë vereistes van die kerkleiers wat absolute gehoorsaamheid verwag het.

Daar was ‘n ou liedjie in ons kerk wat die kinders gesing het: “Ek wens ek was daar”. Ek weet nie altyd nie. Is dit dalk makliker om die luuksheid van historiese terugblik te geniet?

Noodwendig is die volgende vraag: Wat het Jesus verwag? Het Hy verwag dat mense die gemeenskap en kerk verloën en Hom volg self al sou dit hulle lewe kos? Dit is nie eers die kernvraag nie. Wat daarvan as ek Hom ontmoet het en Hy sonder twyfel die antwoord was op alles wat ek nog altyd gehoop het?

Dit is die antwoord wat alle ander reaksies uitwis. Geen mens het ooit uit die teenwoordigheid van Jesus gegaan sonder ‘n daadwerklike besluit oor Hom nie. Net soos vandag, vereis Sy bestaan ‘n antwoord. Neutraliteit is onmoontlik. Wat mens sou beskryf as ignoreer kom neer op weerstand teen die trekkrag van die Heilige Gees. Nou, net soos toe is die rug wat jy draai op die Seun van God, jou lyftaal van verwerping, selfs al dink jy jy maak geen besluit oor Hom nie en verklaar hovaardig dat diegene wat in sprokies wil glo, dan maar hulleself tevrede hou met storietjies van Jesus.

Wat is die waarheid oor Hom? Hoe sal jy weet?

Daar is net een manier. Dit is die bron van waarheid oor al die eeue heen. God is waarheid en Hy is die enigste bron daarvan. Daarom is die enigste manier om waarheid te ken, die Heilige Gees wat die asem van God self is.

Wanneer Hy kom, die Gees van die waarheid, sal Hy julle in die hele waarheid lei. (Johannes 16:13)

God het ons onfeilbare toegang tot die waarheid gegee. Toe Jesus op aarde was het die Heilige Gees in harte gewerk net soos wat Hy vandag ook doen.

In Johannes 7:15-136 beskuldig hulle Hom van ‘n gebrek aan ondderrig. Hoe kon Hy dit waag om Moses aan te haal? Wat het Hy in elk geval van Moses geweet? Hulle wou Hom toets met aardse akademiese vereistes.

Jesus het gesê dat Sy bron is die wysheid van God. God is die enigste bron van wysheid. (12:49; 14:10)

All great productions of the human mind and spirit are given by God. If we glory in being self-taught, if we claim that any discovery we have made is our own unaided work, we are, in the last analysis, glorifying only our own reputation and our own selves. The greatest of men think not of the power of their own mind or hand; they think always of the God who told them what they know and taught them what they can do.  [William Barclay – Daily Study Bible]

Die persoon wat die wil van God bestudeer sal Sy verordeninge verstaan. Dit is nie ‘n teologiese waarheid nie. Dit is ‘n universele waarheid. Ons leer deur te kies en dan te doen. As ons wag om alles te verstaan voor ons tot aksie oorgaan, sal ons nooit begin nie.

In hierdie debat tussen Jesus en die kerkleiers, antwoord Jesus nie die aanklagte van die skare nie. Hy erken hulle bloeddorstigheid en opgesweeptheid. Hy antwoord ook nie die terloopse opmerkings wat aan Hom gemaak word nie.

Die wet bepaal dat die besnydenis op die agste dag moet plaasvind. Veronderstel die agste dag is die Sabbat. Indien die Sabbatsreëls met besnydenis “gebreek” kan word, kan Hy sekerlik dit “breek ” met genesing?

Jesus argumenteer omdat Hy graag mense wil laat dink en dieper sien. Hy wil nie hê dat hulle oppervlakkig oordeel nie. (Matteus 21:23-27)

Die skare is verstom oor sy dapper optrede. Hulle het geweet dat vyandskap met die kerkleiers groot moeilikheid kan bring. Dit het sommige oortuig dat Hy wel die Messias is.

Waar kom Hy vandaan? Almal het geweet Hy kom uit Nasaret. Die populêre mening was dat niemand sal weet waarvandaan die Messias kom nie. Almal het geweet Hy moet in Bethlehem gebore word, maar sy grootword moes ‘n misterie bly. Jesus het nie by hulle bygelowe en misterie stories ingepas nie.

Hulle het God in die abnormale gesoek. Hulle kon nie aanvaar dat Hy deel van die alledaagse is nie. God is juis in elke dag se detail. As Hy net in die abnormale en misterieuse sou manifesteer, was die wonder van God as ons Vader in ons alledaagse lewe, verlore. Hy is nooit afwesig nie.

Jesus het geantwoord met twee stellings: Hulle weet waar Hy vandaan kom, maar Hy kom ook van God. Hulle ken God nie, maar Hy ken God.

Dit was eintlik ‘n vreeslike belediging om kinders van God te vertel dat hulle nie hulle God ken nie. Daarmee saam het Hy aanspraak gemaak op baie unieke kennis van God wat uit Sy unieke verhouding met God voortspruit.

Jesus se “oortreding” het al hoe groter geword. Nie alleen was Hy ‘n verbreker van die wet nie, Hy was ‘n ketter. Hy het gepraat soos geen mens ooit toegelaat is om te praat nie.

Tog het sommige uit die skare wel geglo. Hulle het Sy wonderwerke gesien en Sy gesag erken. Dit het die leiers nog kwater gemaak. Hulle het soldate gestuur om Hom gevange te neem. Hy het gesê hulle sal Hom nie vind nie. Jesus was ten volle in beheer van Sy bediening. Sy kruisdood was op die hemelse kalender afgemerk. Dit sou nie ‘n oomblik voor die bepaalde tyd gebeur nie.

Die mense het met aardse perspektief gekyk, wanneer Hy van hemelse dinge soos die opstanding en hemelvaart gepraat het. Hulle het gedink Hy sal weggaan saam met die Jode van die Diaspora of by die Grieke gaan wegkruip.

Kon daar ‘n dag aanbreek waar ‘n mens Hom sou soek en Hom nie vind nie? Hy het belowe om Hom te laat vind. Elkeen wat Hom soek met ‘n opregte hart, sal Hom vind. (Jesaja 55:6; Matteus 7:7)

By die graf het die engel gesê: Hy is nie hier nie. Dit was die enigste tyd in die geskiedenis van die mensdom waar daardie woorde gegeld het en dit was goeie nuus. God is oral en alom beskikbaar vir die hart wat uitroep. Moet nooit jou hart se twyfel glo dat Hy jou gebed ignoreer nie.

Toe Jesus opvaar na die hemel, moes hulle wag vir die Heilige Gees (Handelinge 1) om die missie van Sy bediening voort te sit. Die Heilige Gees het verdeel en op elkeen gaan rus, net soos vandag.

Deur Sy Gees, God se asem, is Hy in en om ons. Hy sal ons in alle waarheid lei. Dit is hoe ons weet dat ons weet.

 

156. Gevoed en tevrede – wat nou?

[Johannes 6]

Wat sal gebeur as al ons gebede dadelik beantwoord word – sommer so, als in een. Ek dink ons sal neerval en spontaan die Een aanbid wat dit als moontlik maak. Daar is geen twyfel dat dit ‘n natuurlike reaksie sal wees, net soos die skare in Johannes 6:14-15 die wonderwerk wat hulle ervaar het, wou verhef as iets heeltemal uniek.

Hulle wou Hom as koning kroon. Hy het hulle gegee wat hulle nodig gehad het, op die oomblik toe hulle dit nodig gehad het. Skielik kon hulle die res van hulle lewe visualiseer sonder bekommernis, met groot sukses voluit tot die einde toe. As hulle net hierdie Jesus byderhand kon hou om te voorsien, te genees en te seën, kon hulle in die mees luukse omstandighede moontlik enduit lewe – sonder vrees, sonder ‘n tweede gedagte aan die gewone sorge van die lewe. Hoe kon hulle verseker dat Hy naby bly?

Dink jy dis ‘n goeie lewe? Jesus wat altyd by ons is, gebede beantwoord, voorsien, beskerm, genees en teenwoordig in die kleinste besonderhede van elke stryd. Klink dit nie bekend nie? Is dit nie die basis van ‘n gewone Chrsitelike lewe nie.

Indien jy saamstem, kan jy ook nie werklik verskil van my volgende stelling nie.

Al ons gebede is beantwoord, eens en vir altyd, vir alle tye.

Die belofte van voorsiening, beskerming, genesing en seën staan geskrywe in die bloed van Golgotha se kruis oor elke lewe wat aan Jesus onderwerp. Ons het dit alles!

Net ‘n paar, by verre nie alles nie, opmerkings om my stelling te steun. Al hierdie skrif is in vorige Bodemklippe bespreek.

Al ons gebede is geantwoord – Openbaring 5:8, Matteus 7:7,8.

‘n Suksesvolle lewe gewaarborg – Judas 24.

Ons word beskerm – Psalm 91 en 121.

God voorsien in alles – Hebreërs 13:5-7 Amplified, Maleagi 3:10-12.

Ons is genees – Jesaja 53:4,5, Psalm 103:3.

 

Kom ons kyk betjie dieper en verder in Johannes 6.

Jesus onttrek Hom aan die bewondering van die skare. Hy sal nooit mislei oor die ware offer wat ‘n lewe in Hom sal vra nie. Hy beloof ‘n LEWE van oorvloed. Dit veronderstel ‘n diep verandering in denkpatrone, houding en visie. Jou hele innerlike is onder konstruksie!

Die aard van die skare in so ‘n situasie kan opgesom word as: “a lively sense of favours still to come.”

Sou hulle gewilllig wees om op te offer, om wêreldlike begeertes af te gooi, om te vergewe en onvoorwaardelik lief te hê? Is jy gewillig om aan die volle omvang van die lewe in Jesus te onderwerp of wil jy net Jesus en Sy wonderwerke by jou idee van ‘n ideale lewe voeg? Wil jy God hê vir wat Hy kan doen, net om Hom vir jou eie ambisie te gebruik.

Jou Messias mag net so onherkenbaar in jou lewe wees, as wat Jesus vir die vrome Jode van daardie tyd was. Wil jy ook maar net van die Romeine ontslae raak sodat jy weer kan heers, of dink jy aan jou nalatenskap vir almal wat na jou kom? Kragtige lewens verander die wêreld deur ons kinders, ons gemeenskap, ons grondgebied, ons “tent”.

DINK – waar is jy nou? Wat het jou tot hier gebring? Maak die stelling: Hierdie is my beste lewe ooit!

HOEKOM? Jy het nog nooit so ‘n diepe kennis van God en Sy woord gehad soos juis nou nie. Dit is AL wat saak maak. Onderwerp al jou omstandighede, al jou trane aan die kennis van Jesus en Sy karakter.

Waar liefde is, is daar geen vrees nie, maar volmaakte liefde verdryf vrees, want vrees verwag straf, en wie nog vrees, het nie volmaakte liefde nie. (1 Johannes 4:18)

Waar sal jy wees met al die gawes sonder die Kruis? Wat is die gawes sonder die Kruis.

Lees maar verder (6:16-21). Dit is nie net die storie van ‘n wonderwerk nie. Dis ‘n kykie in Jesus se karakter.

Die skare wil Hom kroon. Hy glip weg en bly weg om die skare uitmekaar te laat gaan. Die dissipels begin seil na Kapernaum om Hom daar weer te ontmoet. Hy het hulle gestuur (Markus 6:45)

Die See van Galilea is ‘n binnelandse meer. Die berge rondom vorm ‘n trog waardeur die wind van die see af geweldige storms kan opwaai. Die dissipels moes ongeveer ses kilometer roei en het heel moontlik naby aan die kus gebly vir navigasie in die storm.

Dis ontroerend dat hoewel Jesus weg van hulle is, is hy bewus van hulle benoudheid in die storm. Ons leef met die liefdevolle oog van Jesus op ons. Hy is daar om te help. Ons word nooit alleen gelaat om te kyk hoe goed ons kan klaarkom nie. Hy is altyd in die middel van die felste storm – gereed met ‘n wonderwerk.

Kom ons lees verder. (6:22-27)

Die mense wil nie die toneel van die wonder verlaat nie. Hulle was verwonderd en het gesmag na meer. Hulle word verras met Sy teenwoordigheid aan die anderkant van die meer en kon nie uitwerk hoe Hy aan die oorkant gekom  het nie (6:25).

Hy verduidelik niks. Om God te verstaan en presies te weet hoe Hy dinge doen, is nie die sleutel tot wonderwerke en geloof nie. Hy gryp in sonder om te verduidelik. Dr Paul Tournier, my geliefde Franse mediese dokter en teoloog, stel dit so: God works, God disciplines without stopping to explain…and the adventure continues.

Jesus praat met die mense oor hulle lewe en hoe hulle op meer belangrike dinge moet fokus.

Dink jy met jou maag? Ons moet met ons honger siel dink. Ons kan net met die Brood van die Lewe gevoed word.

Dit is die mens met ‘n hemelse perspektief wat waarlik lewe. Aardse denke is kortsigtig. (Jesaja 55:2)

Die oordadigheid van die Romeinse Ryk was alombekend. Maaltye kon derduisende sestertii kos. Die feeste het vir dae aangehou. Die gaste het medisyne gedrink om op te gooi sodat hulle meer kan eet en drink. Die fynproewerdisse is in ‘n konstante vloei opgedis – nagtegaaltonge, pouharsings en selfs pêrels wat in asyn opgelos is. Hulle klere is met edelstene borduur en die eetsale is versier met die beste wat die Ryk kon offer. Daar was ‘n diep honger in die gemeenskap vir iets wat die beste van die beste nooit kon bevredig nie.

Jesus alleen kan die honger na waarheid bevredig. Hy is die enigste persoon in die ganse geskiedenis van die mensdom gesê het: Ek is die waarheid.

Moenie werk om die spys wat vergaan nie, maar om die spys wat bly tot in die ewige lewe, wat die Seun van die mens julle sal gee; want Hom het God, die Vader, verseël. (Johannes 6:27, OAB)

‘n Seël was meer as wat ‘n handtekening vandag beteken . Dit was outoriteit. Dit het ‘n dokument geldig gemaak en die inhoud van kommersiële goedere gewaarborg.

Die seël van God is in Hebreeus met drie letters geskryf – aleph die eerste, min, die middel en tau die laaste.

God se waarheid is al wat die honger siel bevredig – Hy het hom so geskep.

Vir die Jode was die werk van God sinoniem met “goeie” werke om God se guns te wen. (6:28-29)

Jesus sê: God se werk is om in Hom, Jesus, te glo. Werk vir die Here kan net gemeet word in terme van geloof. Jesus is die gesig van God. Ware gemeenskap is die werk van God.

Ons lewe verander in die teenwoordigheid van die Vader. Geen poging aan ons kant kan ons innerlike wesens verander nie. Ons beantwoord God se heiligheid, liefde en wysheid.

Die essensie van God se werk is veranderde lewes.

Kan ons vir ‘n oomblik terugkeer tot beantwoorde gebede. Al ons gebede is geantwoord. Kan jy die Here vertrou met perfekte tydsberekening? Ons tel ons lewe in kalendertyd [chronos]. God sien ons lewe in die volheid van tyd [kairos].

 

The Lord is my best friend and my shepherd
I always have more than enough.

 

(Psalm 23 in The Passion Translation)

 

 

 

 

94. Jou naam is geskryf.

[Openbaring 3]

‘n Mens bestaan in gemeenskap. Dit is nou maar een maal ‘n feit. Ander mense ken jou naam. Sekere herinneringe is aan jou naam gekoppel, miskien ‘n vinnige ontmoeting, of helder indrukke van vriendskap vol liefde en saamlag. Ander verhoudings is meer formeel in ‘n onderrig omgewing soos skool, universiteit, of kerk. Almal voel spesiaal as die uitnodiging na ‘n uitsonderlike geleentheid met jou naam daarop, afgelewer word; wanneer jy weet ‘n gasheer sy gasvryheid en luukse voorbereiding oor jou sal uitgiet. In groter organisasies is dit besonders as iemand jou naam ken tussen duisende. Jou naam maak jou meer as net ‘n nommer of ‘n gesig. Deel van die vernedering van gevangenes is om ‘n nommer vir hulle identifisering te gebruik en hulle van hulle naam te ontneem.

Ouers vergeet nooit ‘n kind se naam nie. Wat ookal kinders sou kies om met hulle lewe te doen, hulle name is in hulle ouers se harte graveer. Afstand, geografies of emosioneel, maak eintlik nie saak nie. ‘n Kind se naam word met onwillekeurige emosie van bekommernis, vreugde, verlange, trots of teleurstelling onthou. Kinders verlaat die ouerhuis en bou hulle eie lewe. Kinders wat ouers verwerp of afskeep bring hartseer en diep verlange.

Die Here sal nooit jou naam vergeet nie. Hy het jou gemaak, lewe gegee en Sy lewe vir jou gegee. Of jy besluit om Sy liefde te verwerp of te aanvaar, Hy ken jou naam. Hoor met insig en vreugde, die Woord van God, wat in die singstem van die profeet Jesaja oor baie eeue weerklink:

Ek sê vir die noorde: Gee! vir die suide: Moet hulle nie terughou nie! Bring my seuns van ver af, my dogters van die uithoeke van die aarde af, elkeen wat na my Naam genoem word, elkeen wat Ek geskep het tot my eer, wat Ek gevorm het, wat Ek gemaak het. (Jesaja 43:6,7)

Ter wille van my dienaar Jakob, van Israel wat Ek uitverkies het, het Ek jou op jou naam geroep, gee Ek jou ‘n eretitel hoewel jy My nie ken nie. (Jesaja 45:4)

Luister, so sê die Here wat jou geskep het, Jakob, wat jou gevorm het, Israel: Moenie bang wees nie, Ek verlos jou, Ek het jou op jou naam geroep, jy is Myne. (Jesaja 43:1)

Ek was ‘n klein dogtertjie toe my ma my vertel het van ‘n reusagtige prag lessenaar waarop ‘n blink gepoleerde leerboek met goue insetsels lê en ‘n massiewe engel met ‘n goue stilus. My verbeelding oor die scriba in die hemel is ‘n grootse beeld wat my met positiewe energie vul. Ek is steeds mal oor boeke en alles wat met papier en skryfbehoeftes te doen het. Hoe kan ek die majesteit en glorie van die Boek van die Lewe opdink? In Maleagi 3:16 word ons wie oor die Here gesels, se name in ‘n gedenkboek opgeskryf. Hy luister en vind vreugde in ons geselsies – selfs op hierdie oomblik. Dink daaroor. Ons gesprek het reaksie in die onsienlike – kosbaar!

Bodemklipvriend, daar waar jy nou sit en hierdie stukkie lees, word ons gesprek in die hemel opgeskryf. Onthou dis net hier by jou, in die Teenwoordigheid van ons onsienlike Pa.

Sardis – die dooie kerk

Die stad Sardis was op ‘n rif geleë met kranse aan al die kante. Toegang tot die stad was beperk tot een pad teen die krans op – nuttig gedurende oorlog. Die rif was egter te klein vir uitbreiding, dus het ‘n deel van die stad in die vallei uitgebrei. Die stad was welvarend en die koning trots. Twee maal in die antieke geskiedenis het die stad onder die arrogansie van die koning vyandige inval sleg hanteer. Gedurende die beleg van die Persiërs het die koning van Sardis na die rif gevlug en die kranse onbewaak gelaat in die vals sekerheid dat dit nie geklim kan word nie. Een Persiese soldaat het ‘n roete gevind en die heel leër daar op gelei. Die stad is oorval. Hierdie hele scenario is herhaal in die tyd van Alexander die Grote, na die val van die Persiese ryk. In die tyd van die Romeine was Sardis bekend vir hulle handel in wol. Die aardbewing wat die streek in 17nC getref het, het groot skade aangerig en die stad het sy luister en energie verloor. Dit het ‘n simbool geword van gebrek aan entoesiamse en ambisie.

Jesus hou die sewe geeste (die volheid van die Heilige Gees) en die sewe sterre (die sewe kerke wat die hele kerk simboliseer) in Sy hand. Jesus is God se volheid van die omvattende salwing van die Heilige Gees volgens Jesaja 11:2. Nie een van die kerke sal uit Sy hand gepluk word nie, ten spyte van hulle tekortkominge. Hy praat met Sy kerk, sodat hulle bewus is van hulle gebreke, hulle sonde kan bely en die weg vir seën en kragtige werke herstel. Niks is onduidelik nie.

Die aanklag van voorgee is ernsitg. Die kerk is die oplossing vir ‘n bose wêreld, maar trots en pretensie maak die kerk kragteloos en ‘n bespotting vir die ongelowiges.

Hoor die roepstem – word wakker. Dit is die woord wat na Sardis uitgaan. Dood is nie onoorkomelik nie. Jesus het die dood oorwin.

Word wakker, word wakker, ruk jou reg, Sion. Trek mooi klere aan, Jerusalem, heilige stad! (Jesaja 52:1)

Die kerk van Jesus is die nuwe Jerusalem. Die oproep om wakker te word is om die doodsheid te verruil vir die kragtige waarheid in Christus. Jesus het in Sy wandel op aarde die fisiese dood as slaap beskryf. In Sy opstanding is die dood oorwin. Dit is moontlik om dood te wees, selfs in hierdie lewe soos Paulus beskryf:

Maar ‘n weduwee wat uitspattig lewe, is dood, al leef sy nog. (1 Timoteus 5:6) Net soos die verlore seun se pa in Lukas 15:24 uitroep:

Hierdie seun van my was dood, en hy lewe weer; hy was verlore, en ek het hom teruggekry.’ Toe het hulle begin feesvier.

Die brief aan Timoteus waarsku verder teen vormgodsdiens wat die krag verraai. ‘n Dooie kerk is ‘n kragtelose kerk.

… mense wat ’n gedaante van godsaligheid het, maar die krag daarvan verloën het. Keer jou ook van hierdie mense af. (2 Timoteus 3:5, OAB)

Ons is geroep om die liefdesoplossing vir die wêreld te wees. Ons moet ons versterk in die kragtige waarheid van die Woord.

Nee, stel julle in diens van God as mense wat dood was maar lewend gemaak is, en stel elke deel van julle liggame in diens van God as werktuig om te doen wat God wil. (Romeine 6:13)

Die gevolg van sonde is die dood. Ons selfbeheersing sterf, as ons nie slegte gewoontes kan breek nie. Ons gevoelens sterf, wanneer ons gewete afstomp en skoonheid en goedheid sterf as begeerte verval in wellus en vulgêre optrede.

Hoewel Sardis nie formeel aangeprys word nie, word die waardige oorblyfsel, wie se klere nie besoedel is nie, spesiaal genoem. God sal altyd die getroue individue beskerm, hoe korrup of boos die kerk ookal is. Hy ken jou naam!

Wees waaksaam, staan vas in die geloof, wees manmoedig, wees sterk! (1 Korintiërs 16:13)

 Die remedie vir doodsheid is die Kruis en die Woord.

Dit is hoe ons vals leerstelling sal herken. Die vyand is veral aktief binne-in die kerk en sal alles doen om die waarheid te verdraai.

Die belofte is groots – in die ewige glorie van Jesus, aangetrek vir die huweliksfees, word ons name in die Boek van die Lewe wat deur Jesus self in die Teenwoordigheid van die Vader en die engele in die Troonkamer aangekondig . Die Boek of boeke van die hemel word dikwels in Openbaring genoem. Die Afrikaanse vertalings praat van die boek van die lewe of die gedenkboek van Maleagi. Die Engelse vertalings praat van “The Lamb’s Book of Life” so asof dit Jesus se eie boek is.

Ander plekke in die Bybel word ook van God se boeke gepraat. Moses praat van die boek wat God skryf – Exodus 32:32.

Die boeke in God se teenwoordigheid word in Psalm 69:28, Daniël 12:1, Maleagi 3:16, Lukas 10:20 en Filippense 4:3, genoem.

In die eerste kerk het die mense wit klere aangetrek nadat hulle gedoop is om feestelikheid en reinheid te simboliseer. Jesus trek self vir ons die kleed van geregtigheid aan.

I will greatly rejoice in the Lord, My soul shall be joyful in my God; For He has clothed me with the garments of salvation, He has covered me with the robe of righteousness, as a bridegroom decks himself with ornaments, and as a bride adorns herself with her jewels. Isaiah 61:10.

Dit is belangrik om kennis te neem dat hierdie toedrag van sake is nie vir eendag in die toekoms nie. Dit is die Woord van die Here wat nou die kerk aanspreek. Ons name word nou in die teenwoordigheid van ons Vader aangekondig. Dit is ‘n kragtige besef wat ons alledaagse lewe en denke grondiglik deurvloei. Ons is geroep om aan die feestafel in die wildernis van boosheid en gebrokenheid om ons, aan te sit en die luuksheid van ons Gasheer te geniet. (Psalm 23)

Philadelphia – die getroue kerk

Dis die grootste kompliment om te kry. In Jesus se eie woorde:

His master replied, ‘Well done, good and faithful servant! You have been faithful with a few things; I will put you in charge of many things. Come and share your master’s happiness!’ (Matthew 25:21,NIV)

Die jongste van al die stede het ‘n naam gehad wat van die Griekse woord vir broederlike liefde afgelei is. Die stad is aangelê met die uitsluitlike doel om Griekse kultuur, taal en filosofie vredevol te versprei. Dit was so opgestel dat die evangelie van Jesus maklik daar verkondig kon word.

Die stad was op die rand van ‘n vulkaniese plato met baie vrugbare grond, in besonder vir wingerde. Die stad was bekend vir goeie wyn.

Die aardbewing van 17nC in die streek het Philadelphia ‘n harde hou toegedien. Die stad het vir jare daarna nog naskokke ervaar waarin geboue gekraak en selfs verkrummel het. Meeste inwoners het vol vrees buite die stad gewoon en die wat binne gewoon het, moes dikwels vlug. Hulle kon werklik die belofte van ‘n pilaar in die Tempel van God, waarvan hulle nie sal uitgaan nie, waardeer. (Openbaring 3:12, OAB)

Die stad was ook bekend met nuwe name. Na die aarbewing het Tiberius die stad Neocaesarea (nuwe Caesar-stad) genoem en die volgende keiser Vespasianus, het die stad sy familienaam, Flavius, gegee. Later is die naam Philadelphia herstel.

Die stad het deur die eeue vele aanslae weerstaan en oorleef. Dit was lank ‘n vrye Griekse stad en die laaste vesting van die Asiese Christendom. In die 14e eeu het Islam die stad oorval, maar tot vandag is daar ‘n oorblyfsel Christene met ‘n biskop wat hulle bedien.

[In die moderne tyd is Smirna Izmir en Philadelphia Alasehir in Turkye. Al die ander stede wat in hierdie twee hoofstukke van Openbaring genoem word, is net ruïnes.]

Jesus word beskryf as heilig, wat anders of apart beteken, ‘n bevestiging van die beskrywing in Jesaja 6:3, 40:25 en 43:15. Jesus word bekryf as waar. Daar is twee woorde in Grieks vir waar: Alethes – dui op die kontras tussen waar en vals en alethinos, wat werklik teenoor onwerklik beskryf. Christus word as ‘n werklikheid verklaar.

Die sleutel van Dawid dui op gesag om in die nuwe Jerusalem oop te stel. (Jesaja 22:22) Jesus is die deur.

Ek is die deur; as iemand deur My ingaan, sal hy gered word, en hy sal ingaan en uitgaan en weiding vind. (Johannes 10:9, OAB)

Jesus is die toegang tot die Vader. Niemand kan die deur sluit nie. Deur Jesus het die kerk toegang. Die kerk word aangeprys vir hulle getrouheid in moeilike omstandighede. Moeilikheid is dikwels die geleentheid waar ons volharding en toewyding getoets word. (Hebreërs 10:36-38)

Christus wat gou kom dui op Sy aktiewe teenwoordigheid in ons moeilike omstandighede. Dit is dan wanneer ons die volheid van Sy reddende krag ervaar. Dit dui nie op die wederkoms nie. In die gelykenis van die tien maagde word die koms van die Bruidegom verduidelik as die geleentheid waar ‘n mens die karakter van Jesus self leer ken.

Slegs met God se wysheid en onderskeiding kan ons die vals leer in die kerk onderskei, diegene wat behoort aan die sinagoge van Satan. Die waarskuwing is duidelik oor die valsheid BINNE die kerk. Dit is waar Satan aktief is om leuens en aanstoot te saai.

Philiadelphia word glad nie veroordeel nie, slegs gewaarsku en getroos.

Die uitdaging is om te volhard om die belofte te verkry en nie die kroon van oorwinning te verloor nie.

‘n Lang lys beloftes word gemaak (3:12):

Elkeen wat die oorwinning behaal, sal Ek ‘n pilaar in die tempel van my God maak, en hy sal vir altyd daar bly. Ek sal op hom die Naam van my God skrywe en die naam van die stad van my God, die nuwe Jerusalem, wat van my God af uit die hemel uit afkom. En Ek sal ook my eie nuwe Naam op hom skrywe.

‘n Pilaar dui op eer en waardigheid wat veiligheid en stabiliteit bring. God se naam is ons kenmerk, soos ‘n brandmerk wat nooit uitgewis kan word nie, van liefde, eer en oorwinning. Die voorregte van die hemel word aan ons toegeken op grond van die naam van God.

“So moet die priesters my Naam oor die Israeliete uitroep, en Ek sal hulle seën.” (Numeri 6:27)

Die omtrek van die stad moet nege kilometer wees, en sy naam moet van vandag af wees: Die Here is daar. (Esegiël 48:35)

Dit is hemel – daar waar die Here is. Hoe sal ons getrouheid gemeet word? Om te volhard tot die einde.

Ek het die goeie wedloop afgelê; ek het die wenstreep bereik; ek het gelowig end-uit volgehou. (2 Timoteus 4:7)

Hou goeie moed, Bodemklipvriende. Onthou die vervolging is skerp. Ek is weer opnuut blootgestel aan mense wat geloof afmaak as kinderstories en spottend my vertroue op my geliefde Jesus as feëverhaaltjies bestempel. Dit is veral in Afrikanergeledere hartseer hoe aanstoot teen die kerk en teen God self, die arrogansie van ongeloof aanblaas. Meer as ooit is dit vir my belangrik om my geloof te behou en my getuienis te leef.

Saam met die Gaither Vocal Band kan ek sing:

I know how to say thank you, I know a blessing when I see one.

89. Alles is verkeerd!

Dis so maklik. Tel die koerant op en begin lees… en lees totdat jy in ‘n diep, donker bui besluit, niks loop reg nie. In die woorde van Dalene Matthee is jy “opgestop van onplesierigheid”. Jou standaarde vir ‘n goeie lewe, goeie regering, goeie besluite en goeie omgewing word in die rioolpyp van die wêreld ingespoel, sonder verskoning, sonder vergoeding. Selfbejammering en woede, kras kritiek en gewraakte kommentaar bars uit jou binneste, presies daar waar die strome van lewende water vir ‘n stukkende wêreld moet uitvloei. Wat het Jesus nou weer gesê?

These things I have spoken to you, that in Me you may have peace. In the world you will have tribulation; but be of good cheer, I have overcome the world.” (Johannes 16:33, NKJV)

As Jesus dit gesê het, dan is dit die waarheid en die gevolge gewaarborg. Moeilikheid is ‘n gegewe. Wil ons dan ons moeilikheid kies? Nee dankie, Here, net nie dit nie. Watse moeilikheid sou jy verkies? Ek wil uitroep: Here, my lewe is in U hand en daarom weet ek wat ookal oor my pad kom sal nooit vir my te veel wees nie.

No temptation has overtaken you except such as is common to man; but God is faithful, who will not allow you to be tempted beyond what you are able, but with the temptation will also make the way of escape, that you may be able to bear it. (1 Korintiërs 10:13 NKJV)

Hierdie wêreld is ‘n uitdaging. Miskien is ons nog te geneig om die geestelike van die vleeslike te skei. Ons voel geregverdig om sekere dinge buite ons beheer soos wêreldpolitiek, landspolitiek en die besluite van owerhede waaroor ons geen beheer het nie, te bespreek totdat ons in swartgalligheid verval en verhoed word om God se almag en beskikking binne die probleme raak te sien.

Dis nie ‘n lewe van geloof nie. Geloof en die uitdaging om vreesloos te leef is juis vir gevaarlike en onvolmaakte toestande. Die groter uitdaging is om dieper te kyk en te weet, wat ookal my omstandighede is, God is groter en Hy regeer. Ons lewe se doel is volmaaktheid in geloof en volwassenheid in Christus. As bekommernis en vrees ons nie lei na meer gebed, openbaringskennis en ‘n getuienis van die wonderwerkende krag van Jesus nie, leef ons ‘n tragedie.

My brethren, count it all joy when you fall into various trials, knowing that the testing of your faith produces patience. But let patience have its perfect work, that you may be perfect and complete, lacking nothing. (Jakobus 1:3-4, NKJV)

Daar is ‘n plek in die Tuin van Sy teenwoordigheid met groen weivelde en waters van rus met GEEN gebrek. Dit alles is joune – nou dadelik, op hierdie oomblik.

Paulus het baie gesukkel met die owerhede en vyande wat sy eie mense was. Hy praat van tears and trials…

… serving the Lord with all humility, with many tears and trials which happened to me by the plotting of the Jews; (Handelinge 20:19, NKJV)

Om nie te praat van Nehemia nie. Kom ons kyk saam na sy reaksie op oorweldigende negatiwiteit. Sy vertelling is vol besonderhede, sodat die leser geensins onder die verkeerde indruk kan verkeer nie. Die muur is voltooi, maar die deure van die poorte is nog nie gehang nie. (Nehemia 6).

Nehemia se vyande is aktief. Hulle aktiwiteit spruit uit hulle eie vrees. Jerusalem as ‘n ruïne, sonder verdediging en sonder georganiseerde bewoners, het hulle gepas. Nou verander die prentjie en hulle word bang. Die banges word boelies – ons weet dit mos. Hulle poog eers om Nehemia self by te kom, maar hy weier om die werk te los en van die leer af te klim – nie minder as vier keer nie. Sy antwoord:

Ek stuur toe boodskappers na hulle toe en sê: “Ek is besig met ‘n groot werk. Ek kan nie kom nie. Hoekom moet die werk stilstaan terwyl ek dit laat lê om na julle toe te kom?” (6:3)

Die vyfde maal stuur Sanballat ‘n brief wat nie verseël is nie, met die boodskap dat daar gerugte oor Nehemia is dat hy die koning van Jerusalem wil wees en daarom ‘n bedreiging vir die Persiese koning kan word. Die ongeseëlde brief was gemik daarop om Nehemia te laat dink dat die mense reeds die brief gelees het en alreeds die gerugte daarin versprei. Nehemia se antwoord – kort en kragtig sonder om sy tyd op storietjies te mors:

Ek het hom terug laat weet: “Niks van wat jy sê, is waar nie. Jy suig dit uit jou duim.” (6:8)

Nehemia kyk dieper. Hy het insig in sy vyand se strategie. Sy wysheid kom uit in sy kenmerkende skietgebed:

Hulle het almal geprobeer om ons die skrik op die lyf te ja, met die gedagte: Hulle sal die werk laat staan en dit sal nie klaarkom nie. Sterk tog my hande, o God! (6:9)

Toe kom die aanslag uit eie geledere. Nie almal is so dapper en wys soos Nehemia nie. Hy kry sy krag uit voortdurende gebed. Hy ervaar God met hom en leef uit die insig wat hy by God self kry. Semaja, wat homself in sy eie huis toegesluit het, wil Nehemia oortuig om in die Tempel te gaan wegkruip as gevolg van die bedreiging van die vyand. Nehemia se antwoord:

Ek het gesê: “Sal ‘n man soos ek vlug, iemand soos ek tempel toe gaan om te kan bly lewe? Ek sal nie gaan nie!” (6:11)

Dit blyk dat Semaja deur Sanballat en Tobija omgekoop is om Nehemia se ywer om die werk klaar te kry, te neutraliseer. Nehemia se insig in sy vyand se vrees-strategie stel hom in staat om die bedreiging te weerstaan. Vrees kry net nie vastrapplek nie.

Vrees floreer in onsekerheid en twyfel. Nehemia se onwrikbare geloof in die taak wat op hom gelê is, stel hom in staat om doelgerig, met ‘n vaste vertroue op God se beskerming en voorsiening die taak te voltooi. Dit is ‘n kosbare beginsel.

Die vrees-strategie van die vyand is so oorweldigend, dat dit tot uit die geledere van die profete gekom het. Nehemia verkla hulle almal by die Here. (6:14):

My God, onthou wat Tobija en Sanballat gedoen het, en ook die profetes Noadja en die ander profete wat my wou bang maak.

Die resultaat van sy toewyding is onbetwisbare sukses. Die muur is in rekordtyd voltooi – 52 dae. Die uitwerking van sy sukses op die vyand is ‘n vreugde om te lees. (6:16):

Toe al ons vyande dit hoor, en die nasies rondom ons dit sien, was hulle selfversekerdheid daarmee heen. Hulle het toe geweet ons doen hierdie werk met die hulp van ons God.

Dit is ‘n goeie dag wanneer jou vyand se selfbeeld deur ‘n wonderwerk van God afgebreek word en hulle deur geknersde tande jou sukses in die Here moet erken.

Wat beteken hierdie antieke storie vir ons vandag?

As jy ‘n groot werk doen, klim jy nie af na vrees en intimidasie nie.

Wanneer hierdie tekens oor jou kom, moet jy doen wat jou hand vind om te doen, want God is by jou. (1 Samuel 10:7, NAB)

Die sleutel tot ons lewenshouding met insig in die vyand se strategie van vrees is Psalm 37. Hierdie is die eerste paar verse uit The Message:

Don’t bother your head with braggarts

    or wish you could succeed like the wicked.

In no time they’ll shrivel like grass clippings

    and wilt like cut flowers in the sun.

Get insurance with God and do a good deed,

    settle down and stick to your last.

Keep company with God,

    get in on the best.

Dit is soms goed om ‘n ander vertaling te lees van woorde wat dalk tè bekend geword het. Ons ken mos die woorde van Psalm 37 van Sondagskooldae: Laat jou weg aan die Here oor en vertrou op Hom en Hy sal dit uitvoer.

Dit is ‘n lewenshouding wat net met die hulp van die Heilige Gees ontwikkel kan word. Ons weet ons het nie ‘n gees van vreesagtigheid gekry nie, maar van liefde, krag en selfbeheersing (2 Timoteus 1:7). Ons het vrede wanneer die res van die wêreld in onrus en kommer vergaan. Ons kan nie toelaat om af te klim om te luister na die praatjies van die negatiewes sodat ons tyd mors en nie die hoë roeping waarmee ons geroep is respekteer nie. Ons roeping is in die eerste plek ons gesin en die welvaart van ons invloedsfeer. Kyk maar goed wat die Here oor jou pad bring, sodat jy jou muur gebou kry.

Psalm 37 se woorde is ons bemoediging teen die oormag. The Message-vertaling:

Less is more and more is less.

    One righteous will outclass fifty wicked,

For the wicked are moral weaklings

    but the righteous are God-strong.

 

God keeps track of the decent folk;

    what they do won’t soon be forgotten.

In hard times, they’ll hold their heads high;

    when the shelves are bare, they’ll be full.

Wat is die gevolg van Nehemia se sukses? ‘n Heerlike fees tot eer van die Here. Moenie vergeet om fees te vier nie wanneer jy die oormag oorwin nie. Lees daarvan in Nehemia 12.

Now at the dedication of the wall of Jerusalem they sought out the Levites in all their places, to bring them to Jerusalem to celebrate the dedication with gladness, both with thanksgivings and singing, with cymbals and stringed instruments and harps. (12:27, NKJV)

 Lees gerus van die twee kore en die priesters met trompette wat langs die muur van poort tot poort geloop en dankliedere sing.

Daar is daardie dag baie offers gebring. Die mense was bly God het hulle groot blydskap gegee. Ook die vrouens en kinders was bly. Jy kon die blydskap van Jerusalem ver hoor. (12:43, NAB)

Dit klink na ‘n plesierige partytjie met ‘n “live band”!

Nehemia suit sy verslag af met noukeurige besonderhede oor die funksionering van die Tempel en die stad. Sy werk word afgehandel met fokus en ywer.

 

 

 

81. Orde of chaos – die regte manier.

Nuusbeelde van ons eie land en ander wêrelddele wys ons so dikwels die chaos van oorlog, natuurrampe en armoede. Daagliks stry ons teen chaos in ons eie lewens. Ons maak aan die kant, maak skoon, orden, kategoriseer en beplan. Chaos is soos ‘n honger monster gereed om oor te neem en verwoesting te saai. Chaos is negatief. Dit veroorsaak emosionele verwarring, depressie en gevoelens van magteloosheid. ‘n Goed-georganiseerde lewe spreek van beheer en goeie beplanning.

Net so het Jerusalem in puin en verlate agtergebly na ‘n verwoestende besetting en die dood van die Judese koning. Die hele volk Juda, behalwe die swakkes, siekes en oues is deur Nebukadnesar in ballingskap weggevoer. Die ballingskap is deur verskeie profete voorspel, met die uitvoerige waarskuwings oor ‘n lang tydperk oor terugkeer na die Here om die ballingskap te vermy. Die volk se voortdurende ongehoorsaamheid het die Babiloniese heerser die oorhand laat kry. Die ballingskap sou 70 jaar duur. Daniël het as ‘n jong seun in die paleis van Nebukadnesar beland en vier heersers, Babilonies sowel as Persies, as ‘n banneling gedien. Hy het die profesie geken en begin bid dat die Here die uitkoms stuur. In genade verkort die Here die tydperk en na 60 jaar ballingskap arriveer die eerste bannelinge terug in Juda.

Onder die goeie gesindheid van Kores, die Persiese heerser, het die eerste vlaag bannelinge teruggegaan Juda toe. ‘n Mens kan jou kwalik voorstel wat hulle indrukke van die verlatenheid en verwoesting was. Die oorweldigende omvang van die heropbou was sekerlik ‘n massiewe uitdaging. Die tempel was ‘n ruine, die muur afgebreek in rommel en stof en die stad ‘n wegkruipplek vir rowers en swerwers. Sterk leierskap het die mense gemotiveer en die werk uitgedeel.

Ek is altyd verstom oor die detail van die verslaggewing in Esra en Nehemia, wat spreek van deeglikheid en orde. Die twee boeke van die Ou Testament was in die Hebreeuse Bybel een boek. Esra se naam beteken: die Here het gehelp. Dit is nie heeltemal duidelik of Esra self die boek onder sy naam geskryf het nie en of iemand anders dalk die skryfwerk gedoen het nie en die naam van die boek aan die hoofkarakter van die gebeure gekoppel het. Meeste kenners is van mening dat Esra self die boek geskryf het, asook Nehemia sowel as 1 en 2 Kronieke.

Esra was ‘n priester en skrifgeleerde en word so beskryf in Esra 7:9-11:

Esra het hom gewy aan die wet van die Here. Hy wou dit in die praktyk toepas en Israel elke voorskrif en bepaling leer. Hier volg ‘n afskrif van die volmag wat koning Artasasta verleen het aan die geleerde priester Esra, wat op hoogte was van alles in verband met die gebod van die Here en met sy voorskrifte aan Israel

Die boek beskryf die eerste groep se terugkeer uit ballingskap in 538 vC oor ‘n tydperk van 23 jaar in hoofstukke 1 – 6. Bouwerk aan die tempelherstel begin in alle ywer, maar vyandskap onder die nie-Joodse inwoners van die gebied, bring die herstelwerk tot ‘n stilstand. Die profetiese bediening van Haggai en Sagaria inspireer die terugkerendes om die bouwerk te hervat en nie moed te verloor omdat die tempel nie so indrukwekkend soos die tempel van Salomo is nie. Uiteindelik is die nuwe Tempel in 515 vC voltooi en toegewy.

Ongeveer 60 jaar later is daar ‘n tweede groep wat terugkeer onder die leierskap van Esra met nog geld en waardevolle items vir die verfraaiing van die Tempel en tot ondersteuning van die aanbidding, ingesluit die kosbare tempelelemente wat deur Nebukadnesar weggeneem is – verstommende antieke administrasie! Esra word geestelike hervormer en invloedryke, toegewyde priester. Hy preek ernstige terugkeer na die oorspronklike gees van die wet van die Here. Hy spreek die afvalligheid aan, selfs tot die mate dat hulle moet skei van heidenvroue met wie hulle getrou het. Die belangrikste tema in die boek is God se getrouheid en die mens se ontrouheid.

God se getrouheid en leiding in tye van politieke verwarring en omwenteling is ‘n ligtoring vir ons lewens vandag. Ons is so blootgestel aan die oproer en onrus wat staatsbesluite veroorsaak op ‘n wêreldwye vlak. Wanneer alles so duister en ontwrig lyk, is dit tyd om weer die gebed van die blinde Bartomeus te bid: Here, laat my sien.

God is getrou om die ballingskap te verkort. Hy versag die wêreldmag van daardie tyd se heerser, Kores, se hart teenoor sy volk sodat die terugkeer van die bannelinge kan begin. Hy wek die leiers op om hulle te begelei en die reëlings te tref – Esra en Serubbabel. Toe hulle moedeloos raak met die bou van die tempel en die vyandskap van die mense hulle lamlê, rig Hy Haggai en Sagaria op om moed en goddellike inspirasie oor hulle te profeteer sodat die werk klaarkom. Hy voorsien lering en duidelike leiding oor Sy Woord in die persoon van Esra, sodat daar geen onduidelikheid oor Sy plan en wil is nie.

Aan die ander kant, laat die mense toe dat vyandskap hulle durf steel totdat hulle totaal opgee met die bouery. Die tempel is uiteindelik klaar en ‘n plek van aanbidding is herstel, maar nog is die volk nie oortuig nie. Lees die pragtige gebed van Esra vir die volk in hoofstuk 9. Hy is so moedeloos oor die sonde en afvalligheid van die volk dat hy sy klere skeur, sy baard en hare uittrek en verslae voor die Here gaan sit. Hy bely hulle sonde en spreek al God se genade en voorsiening uit.

‘n Mens sou nou kon wonder watter effek het dit dat hy die volk se sonde bely, terwyl hyself so noukeurig voor die Here wandel. Die profete en volksleiers van ouds het dikwels namens die hele volk by die Here ingetree. Dit is ‘n wonderbare en wonderwerkende beginsel. Ons kan vir ons gesinne, ons familie en ons volk voor die Here intree en namens hulle, hulle sonde bely en die Here om uitkoms bid.

Esegiël 22:30:

Ek het iemand tussen hulle gesoek wat ‘n muur sou bou en vir die stad in die bres sou tree dat dit nie vernietig word nie, maar Ek het niemand gekry nie.

And I sought for a man among them, that should build up the wall, and stand in the gap before me for the land, that I should not destroy it; but I found none.

In Esegiël 22 word ‘n donker prentjie van die land geskilder:

“Mens, sê vir die land: Jy is ‘n land wat geen reën sal kry die dag as my toorn losbreek nie.

“Die regeerders in die land sweer saam en is soos brullende leeus op vangste uit. Hulle vreet mense op en vat die rykdom en kosbaarhede vir hulleself, hulle maak baie vrouens in die land weduwees.

Die burgers van die land verdruk en beroof mense. Hulle buit armes en mense in nood uit en hulle verdruk die vreemdeling asof daar geen reg bestaan nie.

Die amptenare in die land is soos verskeurende wolwe. Hulle moor, hulle laat mense doodgaan, hulle maak oneerlike wins.

Is dit ‘n skrikwekkend bekende beskrywing van politieke korrupsie en onsekerheid, verwarring en verkeerde praktyke? Wat is ons rol?

God soek iemand om in die bres te staan. Dit is nie die jammerlike weeklaag van saamkla, saam skinder, saam sleg praat wat so algemeen is nie. Dit is ook hoegenaamd nie ‘n oproep om die feite en werklikhede van so ‘n negatiewe toestand te ignoreer nie. Dit is ‘n oproep tot gebed en positiewe bydra tot die oplossing wat net kan kom deur ‘n ingrype van die Hemel Vader wie ons ken en dien.

Dit is een van die mees onstellende goddellike verwyte in die ganse Bybel.

” Ek het gesoek”, sê God, “Ek het niemand gekry nie!”

My hart skreeu ten hemele: Hier is ek Here. Ek sal bid vir Suid-Afrika. Ek ken U wonderwerke. Ek weet dat U ‘n groot en gedugte Hemelheerser is wat oor die heelal regeer en daar vir U niks onmoontlik is nie. Vergewe my dat ek moedeloos raak en die vyand toelaat om die bou van die Tempel te ontspoor. Ek sal my hande oplig voor U oor my land. Laat U Woord oor my lippe kom. Laat U krag deur my vloei sodat ek effektief teen die boosheid van vernietiging kan weerstand bied. Vul my op met U meegevoel en liefde vir die mense, sodat ek hulle onvoorwaardelik kan liefhê en vergewe soos U my liefhet en vergewe.

Is ons nie God se verbondsvolk nie? Hoe kan ons toelaat dat politiek die magtige terme van God se bloedverbond neutraliseer? Ons gebrek aan insig in die ware voorsiening van God aan ons, binne politieke verwarring en onrus, maak ons moedeloos en ontspoor die bouwerk. Bou ons die Tempel? Herstel ons die plek van aanbidding?

Ek glo ons word almal opgeroep om Esra te wees. Ons kenteken wat duidelik in ons praat en optrede herkenbaar moet wees, moet verklaar: Die Here het gehelp.

Hoor die woorde van aanmoediging van die profeet Sagaria aan die bouers van die Tempel wat moed verloor het: [4:6,7]

Toe antwoord hy en sê vir my: Dit is die woord van die HERE aan Serubbábel, naamlik: Nie deur krag of deur geweld nie, maar deur my Gees, sê die HERE van die leërskare.

Wie is jy, groot berg? Voor Serubbábel sal jy tot ’n gelykte word! En hy sal die sluitsteen te voorskyn bring onder uitroepe van: Genade, genade oor hom!

Ons is die “geleerde priester” soos Esra deur die Persiese koning beskryf is. Dit word oor ons uitgespreek in 1 Petrus 2:9:

Julle, daarenteen, is ‘n uitverkore volk, ‘n koninklike priesterdom, ‘n nasie wat vir God afgesonder is, die eiendomsvolk van God, die volk wat die verlossingsdade moet verkondig van Hom wat julle uit die duisternis geroep het na sy wonderbare lig.

Ons kenteken is die verlossingswerk van God. Dis ons wat die lig in die duisternis is. Ons is die lamp wat nie onder die emmer ingesteek word nie. Ons sing nie meer:

LAAT ONS SKYN VIR JESUS MET ‘N HELDER GLANS,

   SKITTER SOOS DIE STERRE AAN DIE HEMELTRANS!

   IN DIE DONKER WêRELD, SKYN DAN, SKYN –

   JY IN JOU KLEIN HOEKIE EN EK IN MYN.

Ons is gekies om te skyn. Bodemklipvriend, die opdrag is duidelik saam met die belofte van voorsiening, lering, profete en priesters. Waarin is ons toekoms verseker? In die beloftes van God. Laat ons die slap hande en die lam knieë oprig en aan die werk spring. [Hebreërs 12:12]

Mag ons onder die indruk kom van die hoë roeping waarmee ons geroep is. 1 Petrus 2:9 in The Message:

But you are the ones chosen by God, chosen for the high calling of priestly work, chosen to be a holy people, God’s instruments to do his work and speak out for him, to tell others of the night-and-day difference he made for you—from nothing to something, from rejected to accepted.

Volgende keer: Esra 3:3:

Ten spyte van hulle vrees vir die ander bevolkingsgroepe in die land het hulle die altaar op sy oorspronklike plek opgerig en daarop brandoffers vir die Here gebring, soggens en saans.

70. Dis ‘n geskenk…skeur oop en gebruik.

The value of knowledge, that is, true spiritual knowledge, in the life of faith, can hardly be exaggerated.

The divine is always first known by believing. As we continue believing, we shall be prepared to know and to see.

Andrew Murray: The Spirit of Christ

Bodemklipvriend – kan jy stilstaan vir ‘n oomblik? Ek weet, ek weet – die lewe is besig en veeleisend. Die nuus is kommerwekkend. Die toekoms onseker en jy moet werk en voorsien – dis jou Afrikaner, Calvinistiese plig, diep in jou ingepreek en ingebrand met ‘n voorbeeldige opvoeding van kerk en ouers wat net so hard gewerk en voorsien het – ja, ja – deur twee oorloeë ook. Hoe gaan jy stil word en weet?

Goddellike wysheid en kennis bepaal alles. As jy dit nie het nie, maak dit nie eintlik saak wat jy het nie.

Onthou jy jou koninklike afkoms? Jy is ‘n prins en priester in die ewige, onstuitbare, onverganklike en onsigbare koninkryk van God wat Jesus op aarde bevestig het. [Bodemklippe nr 27]

Die volle impak van ons posisie as wedergebore kinders van God is meer en groter as wat die meeste van ons besef. Dit verg ‘n tyd van stilte en diep denke. Kan ons net vir ‘n oomblik stilstaan en die doel van alles beskou?

Waarmee is ons besig? Ons is in transformasie om ons denke te verander sodat ons die diep misterie van lewe kan begryp en met insig besluite te neem. Openbaringskennis, totaal ontoeganklik vir die ongelowige, is ons skat van onberekenbare waarde.

Efesiërs 1:17 -19:

…dat die God van onse Here Jesus Christus, die Vader van die heerlikheid, aan julle die Gees van wysheid en openbaring in kennis van Hom mag gee, verligte oë van julle verstand, sodat julle kan weet wat die hoop van sy roeping en wat die rykdom van die heerlikheid van sy erfdeel onder die heiliges is; en wat die uitnemende grootheid van sy krag is vir ons wat glo, na die werking van die krag van sy sterkte…

…that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give to you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Him, 18 the eyes of your understanding being enlightened; that you may know what is the hope of His calling, what are the riches of the glory of His inheritance in the saints, 19 and what is the exceeding greatness of His power toward us who believe, according to the working of His mighty power…

Die sleutel tot hierdie hele wonder-wêreld van wysheid en openbaringskennis wat Jesus vir ons kom skep het, is geloof.

Geloof is ‘n gawe sowel as ‘n vrug van die Heilige Gees. Dis die kragtigste kringloop van vooruitgang ooit.

Dit is die mosterdsaadjie wat met die berg praat.

Matteus 17:20:

So Jesus said to them, “Because of your unbelief; for assuredly, I say to you, if you have faith as a mustard seed, you will say to this mountain, ‘Move from here to there,’ and it will move; and nothing will be impossible for you.

Geloof – [Grieks = pistis] – word gedefinieer as oortuiging, dit wat vertroue behou, dit wat as waarheid beskou word. In die Nuwe Testament word die woord verder uitgebou as die goddellike inplanting van innerlike vertroue en afhanklikheid van God en alles wat Hy sê.

Romeine 12:3:

For I say, through the grace given to me, to everyone who is among you, not to think of himself more highly than he ought to think, but to think soberly, as God has dealt to each one a measure of faith.

God gee ‘n maat van geloof aan elkeen. Niemand kan daarsonder wees nie. Dit is wat ons kernbestaan definieer: ons word genoem – gelowiges – omdat ons glo. Dis maar net die begin.

Paulus gaan verder in 2 Korintiërs 10:15 en praat van geloof wat groei met die vewagting dat groter geloof denkpatrone verander en wyer evangelie-impak sal bring:

…but having hope, that as your faith is increased, we shall be greatly enlarged by you in our sphere,

Dink maar aan Jesus se lewe op aarde en Sy interaksie met mense in nood en mense in rebellie teen Sy leer. Dit is ‘n hele studie op sy eie en noukeurig opgeteken vir ons eie geloofsreis.

Jesus se lewe op aarde was die beeld van God se denke, God se voorkeure, God se goedkeuring. Ongeloof het Jesus kwaad gemaak – geloof het Hom vreugdevol wonderwerk-aktief gemaak.

Die uitroep van die epileptiese kind se pa wat sy gewilligheid om te glo saam met ‘n rou-eerlike besef van ongeloof, het Jesus geroer en die kind is genees.

Mark 9:19, 23 en 24:

He answered him and said, “O faithless generation, how long shall I be with you? How long shall I bear with you? Bring him to Me.” 23Jesus said to him, “If you can believe, all things are possible to him who believes.” 24 Immediately the father of the child cried out and said with tears, “Lord, I believe; help my unbelief!”

Die hoofman oor honderd is gekomplimenteer en verhef bo die mense van Israel.

Matteus 8:10:

When Jesus heard it, He marveled, and said to those who followed, “Assuredly, I say to you, I have not found such great faith, not even in Israel!

Net in Mattues 9 nog voorbeelde van wonder-woorde wat ons elkeen uit die mond van God wil hoor:

Matteus 9:2:

Then behold, they brought to Him a paralytic lying on a bed. When Jesus saw their faith, He said to the paralytic, “Son, be of good cheer; your sins are forgiven you.”

Matteus 9:22:

But Jesus turned around, and when He saw her He said, “Be of good cheer, daughter; your faith has made you well.” And the woman was made well from that hour.

Matteus 9:29:

Then He touched their eyes, saying, “According to your faith let it be to you.”

Woorde van geloof aan Jesus is beloon met oplossings en genesing en wonder-woorde van goedkeuring.

In andere gevalle is die gebrek aan geloof met ‘n verwyt uitgewys.

In Matteus 8:26 noem Jesus hulle kleingelowiges en maak die storm stil. Hulle vrees word beklemtoon. Vrees gaan so dikwels saam met ‘n gebrek aan geloof. Maar let wel, hulle het min geloof, maar nie niks nie. Die wonderwerk kom, ten spyte van die verwyt. Die krisis is so dikwels die aksieveld vir groter vertroue, die saadjie van geloof wat ontkiem en groei. Sonder krisis is ons onkundig oor wat God kan doen. Hoe sal ons weet van ‘n wonderwerk as ons nooit een nodig het nie?

Genade is oorvloedig. Die hoofsaak is steeds die teenwoordigheid van Jesus wat die situasie red.

Dis nie die maat van ons geloof wat die wonderwerk veroorsaak nie – dis ons uitroep na die Bron en Sy genade wat ten spyte van gebrekkige geloof ons uitred, ons genees en ons omstandighede onder Sy bevel bring.

Die vier vriende het hulle siek vriend na Jesus toe gebring. Sy teenwoordigheid met hulle aksie, wat die maat van hulle geloof illustreer, het hulle wonderwerk laat gebeur.

Geloof is ‘n gawe van die Heilige Gees. Die saad van die Woord word deur die Heilige Gees in ons gees geplant sodat ons God vertrou. Dis nie iets wat ons uit eie krag in ons binneste roer en dan toepas nie. Dis is ‘n besluit – rasioneel en berekend – op grond van ons wedergeboorte en ons vertroue op God se beloftes- nie ‘n huiwerige, emosionele reaksie op krisis nie.

Hebreërs 11:1-3 The Message:

 1-2 The fundamental fact of existence is that this trust in God, this faith, is the firm foundation under everything that makes life worth living. It’s our handle on what we can’t see. The act of faith is what distinguished our ancestors, set them above the crowd.

As ons dit glo, wat kom uit? Praat jy geloof?

Matteus 12: 36 – 37

But I say to you that for every idle word men may speak, they will give account of it in the day of judgment. 37 For by your words you will be justified, and by your words you will be condemned.”

Verklaar saam met my :

  1. God is goed en daar is niks onmoontlik vir die wat glo.
  2. Die kruis van Jesus is die sleutel tot wonderwerke in elke aspek van my lewe.
  3. Die Almagtige God is lief vir my en sal uit Sy oneindeige genade vir my ‘n wonderwerk doen.

Psalm 19:15:

These are the words in my mouth; these are what I chew on and pray.

Accept them when I place them on the morning altar.

 

Tot volgende keer.

64. Kyk …en stel jou in om te verstaan!

Ons leef in ‘n visuele wêreld. Aanbiedinge aan volwassenes en onderrig aan kinders word meer as ooit van te vore visueel aangebied. In korporatiewe raadsale is media en skerms met die nuutste en beste beskikbaar om mense se verstaanvermoë te versnel en te stimuleer. In skole het ons lankal nie net ‘n eenvoudige swartbord met stowwerige wit kryt nie.

Skerms in alle vorme en groottes leer ons en vermaak ons. Dink net vir ‘n oomblik wat ‘n halwe eeu gelede beskikbaar was! Rolprentteaters was ‘n besonderse uitgaan-aand. Nou is fliek ‘n bly-op-die-bank-ervaring met ‘n hele wêreld op die knoppies van ‘n afstandsbeheer. Studente “loop” klas aanlyn by hulle eie lessenaar terwyl die dosent fisies iewers in ‘n lesingsaal sy lesing met die hulp van moderne media aanbied, of op ‘n later stadium wanneer dit die student pas. Waar is die dae van banopnemertjies voor in die lesingsaal op universiteit?

Die voorbeelde van inligting wat visueel beskikbaar is, is eindeloos, maar niks is nuut nie. Huppel met groot treë oor die eeue ver terug na die dae van Noag en hoor God se woorde wat vandag weerklink en nog visueel beskikbaar is. Kyk jy na ‘n reënboog en “hoor” God se belofte? Genesis 9:9, 13 en 16:

Maar Ek, kyk, Ek rig my verbond met julle op en met julle nageslag ná julle,

my boog gee Ek in die wolke; dit sal ‘n teken wees van die verbond tussen My en die aarde.

As die boog dan in die wolke staan, sal Ek dit aansien om gedagtig te wees aan die ewige verbond tussen God en al die lewende wesens in alle vlees wat op die aarde is.

As God sê: KYK, dan is dit nie ‘n informele uitnodiging om in die verbygaan die blommetjie of ‘n mooi diertjie te sien nie. As God sê KYK, dan hang jou lewe daarvan af. Kyk – om te sien en te verstaan, te absorbeer en te hoor saam met die sien, was nog nooit so belangrik nie. Dit is die stilstaan en aandag gee wat nie net jou oë betrek nie, ook jou ore, hart en verstand. Hierdie is onderrig op die grootste skerm ooit – die hemelruim – wat in oneindige majesteit oor ons hang. Kyk na die reënboog!

Belangrik – die reënboog is altyd daar! Ons het die optiese elemente nodig om die reënboog te sien, maar die kleure is ALTYD om ons in die hemelruim. ‘n Prisma vorm op seker tye wanneer die son (God se lig) deur die wolke, of deur ‘n venster, of sommer op ons horlosie of ander elemente skyn en die kleure word sigbaar.

Baie jare al is die reënboog vir my ‘n teken van voorsiening – daardie heerlike visuele en werklike teken van antwoord op gebed en goddellike ingrype, maar dis net nou die dag wat die konstante teenwoordigheid van die reënboog my tussen die oë tref. Ek en my man staan in ons badkamer waar ‘n pragtige ligkandelaar hang en kyk na die reënboogspatsels wat oor die hele vertrek vorm met die son wat deur die venster kom. Ek is, soos dikwels van te vore, in ekstase oor die verskynsel en sê dat ons nie daaraan gewoond moet raak nie. Hy merk toe op dat ek moet bewus wees van die feit dat die reënboog altyd om ons is, dis net sekere tye wanneer die optiese elemente ons toelaat, dat ons dit sien.

Die konsep het in my wortel geskiet. As ek glo dat die reënboog die teken van God se voorsiening is, dan moet ek my prisma – lewensbril – so instel om dit te sien. Wat is die prisma van my lewe en hoe sal ek dit fokus op die pragtige kleure van uitkoms?

In die vorige Bodemklippe het ons gepraat oor die noodsaaklike oorwinning oor vrees. Net soos wat ons die fisiese bewyse van vreestoestande ervaar, so kan ons opkyk en die seker teken van uitkoms in die wolke ervaar. Die bril is die Woord van God en Sy belofte oor ons gebed.

Ons het al dikwels oor die basiese beginsels van gebed en antwoord op gebed gepraat. Ek herhaal dat Andrew Murray in sy boekie: With Christ in the School of Prayer, my geleer het dat daar nie onbeantwoorde gebede bestaan nie. Ek weet soveel mense ervaar ‘n glasplafon, of ‘n neutrale niks as hulle ernstig uitroep na die Here. Dis moeilik om in die hitte van die stryd die uitkoms te “sien” en met vrome verwagting kalm voort te gaan, as al jou sinne uitroep dat niks verander nie. Die antwoord kom nie soos ons verwag nie. Die fundamentele beginsel in gebed is onderwerping aan God in alles en alle aspekte van jou lewe.

Uitkoms en verandere omstandighede is nie die teken van antwoord op gebed nie. Geloof is die teken.

Hoe kry ons geloof? Deur die Woord van God te hoor en te absorbeer. Romeine 10:17:

Die geloof is dus uit die gehoor, en die gehoor is deur die woord van God.

God antwoord gebed met ‘n belofte. In die trane van tragedie word die letters op papier die Stem. Vir my is dit altyd die bron van vrede en verlossing van vrees. Hierdie belofte moet opgeskryf, gememoriseer en gemediteer word. Dit is die eerste ding wat die vyand sal aanval. Die stem van God is in Sy Woord en die sorge van die lewe sal dit verdof. Kyk en kyk weer – sien die teken van uitkoms. Fokus en gee aandag. Dit is kernbelangrik – hoekom?

Vrees het Jesus kwaad gemaak.

Ek het al genoem dat die Heilige Gees korrigeer en dissiplineer. My teregwysing oor vrees en die openbaring aan myself dat ek eintlik God wantrou, was vir my ‘n skok. Ek het onmiddellik meer daaroor raakgelees en agtergekom dat ongeloof die heel belangrikste bron van goddellike woede is – so ernstig dat Jesus beledigend en heftig daaroor gereageer het.

Matteus 13:58:

And He did not do many works of power there, because of their unbelief (their lack of faith in the divine mission of Jesus).

Markus 6:6:

And He marveled because of their unbelief (their lack of faith in Him). And He went about among the surrounding villages and continued teaching.

Hierdie skrif verduidelik dat Jesus in verwondering was oor hulle ongeloof. Dit is natuurlik negatiewe verwondering, hoegenaamd nie bewondering soos wat ons in die algemeen die woord verstaan nie.

Markus 16:14:

Afterward He appeared to the Eleven apostles themselves as they reclined at table; and He reproved and reproached them for their unbelief (their lack of faith) and their hardness of heart, because they had refused to believe those who had seen Him and looked at Him attentively after He had risen.

Weer is dit ongeloof wat Jesus hier sterk woorde laat praat. Daar is niks anders wat Hom verwytend en berispend laat praat het nie. Sy reaksie is konsekwent en skerp.

Johannes 20:27:

Then He said to Thomas, Reach out your finger here, and see My hands; and put out your hand and place it in My side. Do not be faithless and incredulous, but stop your unbelief and believe!

Hoe groot is jou storm vandag?

Matteus 8:26:

En Hy sê vir hulle: Waarom is julle bang, kleingelowiges? Toe staan Hy op en bestraf die winde en die see, en daar het ‘n groot stilte gekom.

Is jy ‘n kleingelowige of staan jy vas onder die kompliment van Jesus aan die Hoofman oor Honderd? Lukas 7:9:

Toe Jesus dit hoor, was Hy oor hom verwonderd, en Hy draai Hom om en sê vir die skare wat Hom volg: Ek sê vir julle, selfs in Israel het Ek so ‘n groot geloof nie gevind nie.

My hart roep uit – Here, ek glo onvoorwaardelik. Here, ek glo binne-in die rukwind van die storm. Here, ek glo dat U die woord spreek en die storm sal gehoorsaam. Here, ek glo – kom my ongeloof te hulp!

Markus 9:23,24:

En Jesus sê vir hom: Wat dit betref – as jy kan glo, alle dinge is moontlik vir die een wat glo. En dadelik roep die vader van die kind met trane uit en sê: Ek glo, Here, kom my ongeloof te hulp!

Boedmklipvriende – oefen om die reënboog te sien. Eendag sal ons weet wat ons eintlik gesien het! Kyk weer na die groot skerm van die hemelruim. Prys die Here!

Openbaring 4:3 en 10:1:

En Hy wat daarop sit, het in sy voorkoms gelyk soos die steen jaspis en sardius; en rondom die troon was ‘n reënboog wat in sy voorkoms gelyk het soos ‘n smarag.

En ek het ‘n ander sterk engel uit die hemel sien neerdaal, bekleed met ‘n wolk, en ‘n reënboog was oor sy hoof, en sy aangesig was soos die son, en sy voete soos pilare van vuur…

 

NASKRIF:

Ek lees op die oomblik:

Experience the Impossible van Bill Johnson.

Ek kan dit sterk aanbeveel.

63. Jy gaan skaamkry…ek weet sommer!

Ek weet ek gaan verkrummel van skaamte. Daardie dag as ek Hom sien en waarlik weet hoe my lewe kon gewees het – as ek net Sy woorde aan my geglo het. Ek gaan my skaam vir al die vrees en onsekerheid, ek gaan my kop laat hang oor al my bekommernis en ek gaan opkrul in vernedering oor die rondgemaal in my gedagtes oor dinge wat dalk nie gaan uitwerk nie, plan B tot Z vir drome wat dalk nie werklik word nie en desperate grype na wêreldse maniere om dinge gedoen te kry. Selfverwyt en oneindige bejammering oor ‘n triomfantelike lewe van oorwinning wat ek gemis het, is my ewigheidslot – as ek nie nou reeds vrees hanteer, my lewe in rat kry  en leef in die volle plan wat my Vader vir my bepaal het nie.

‘n Paar geleenthede in my lewe het ek die Heilige Gees ervaar as dissiplineerder. Ek sê dit met huiwering want elke mens ervaar verskillend en ek wil weer beklemtoon dat God individueel met elkeen werk op ‘n unieke manier omdat Hy ons so vreeslik wonderbaar in ons moederskoot geweef het. [Psalm 139] Daarom vertel ek my teregwysing rondom vrees eerder as ‘n getuienis en nie as ‘n voorskrif of les nie.

Net ‘n bietjie agtergrond. So nou en dan kon ek saam met my man oorsee gaan. Hy het dikwels gereis en hier en daar was daar geleentheid vir ‘n naweek op ‘n mooi plek tussen vergaderings en afsprake. My drie seuns was laerskoollatte en die jongste so vier jaar oud, toe ek hulle by ‘n goeie vriendin laat bly om my ma die skoolryery te spaar – laerskool en kleuterskool. Ek het vir 8 dae weggegaan. Terug by die huis het die nuus my getref. Jongste het siek geword net nadat ek vertrek het. My ma het ingestaan met die huisdokter wat ons almal ken. Hy is gediagnoseer met erge blaasinfeksie (wat ek in ‘n gesprek met die huisdokter uitgeklaar het) en het naarheid en koors geveg vir ‘n hele nag lank. Ek het tot die gevolgtrekking gekom dat hy sieker was as wat ek hom nog ooit gesien het. Tussen my suster en my ma het hulle hom opgepas, met ‘n streng oog van my broer ook nog by, sodat hy piekfyn en gesond was toe ek tuiskom.

Die nuus het my hewig en diep ontstel. Ek was woedend dat niemand my die ware toestand vertel het nie. Hulle het mooi verduidelik dat hulle graag my die vakansie wou gun en nie vroeër laat terugkom nie, wat ek wel sou gedoen het. Ek was ontstel dat hy so siek was sonder sy ma by hom en het vreeslik sleg en goed skuldig gevoel daaroor. My kind in so ‘n toestand terwyl ek rondkerjakker – onaanvaarbaar! Ek was kwaad vir die familie en kwaad vir die situasie en in my woede het ek onderneem om eenvoudig nie weer weg te gaan nie. My oplossing – ek bly by die huis tot my kinders groot is. Ek sal hulle nie weer so skandalig in die steek laat nie.

Drie keer het die geleentheid om saam te gaan gekom en gegaan. Ek het geweier. Ek het besluit en so is dit – die saak is nie oop vir debat nie.

Eendag, drie jaar na die jongste se siekte, het my man gekom met ‘n besondere versoek. Dit sou ‘n wonderlike geleentheid wees om ‘n eiland te besoek. Nie een van ons was nog ooit op ‘n eilandvakansie nie en hy moes wel werk, maar ek kon saamgaan. My eerste gedagte was nee, want ek het gedink hulle is nog te klein. Een van my vriendinne het my aangemoedig om die geleentheid te gryp en my ma het my hard aangespreek. Ek en sy het ‘n hele vervolg-gesprek oor vrees gehad. Sy het geweet ek vrees oor my kinders en het ook gesien hoe hewig die siekword-reis my ontstel het. Een middag het ek en sy soos dikwels om die Woord gekuier en sy sê toe ek moet bietjie Openbaring 21:8 lees:

Maar wat die vreesagtiges aangaan en die ongelowiges en gruwelikes en moordenaars en hoereerders en towenaars en afgodedienaars en al die leuenaars hulle deel is in die poel wat brand met vuur en swawel: dit is die tweede dood.

Sjoe – dit is ernstig. Die vreesagtiges word saam met die ongelowiges, die gruwelikes, moordenaars, hoereerders, towenaars en afgodedienaars genoem en die poel van vuur word vir hulle voorgehou. Vrees kan nie so erg wees nie – Here, hoe dan nou? Ek het geskrik vir die erns waarmee die Woord my vrees beskou. Is die Here dalk kwaad oor my bekommernis oor my kinders? Ek is mos maar net verantwoordelik? Is dit nou so verkeerd?

Ek het ewe vroom aangekondig dat ek sal bid daaroor en die Here self sal my antwoord in die verband. In werklikheid het ek in my hart met vrees en bewing besluit om ‘n hele navorsingsprojek oor vrees te doen en uit te vind wat die Here sê. Ek het voorheen in my lewe al geskrik as ek die erns van die Woord hoor en besef dat ek nie ernstig genoeg met ‘n saak of beginsel omgaan nie. Ek het in my gees ervaar dat Jesus voor my staan, Sy vinger na my uitsteek en vra:

Wat gaan hier aan? Glo jy dat Ek jou liefhet en vir jou sorg? Ek was in trane en skaam en het onmiddellik my ongeloof bely. By die huis het ek sommer ‘n klein rondlê Bybeltjie gegryp en oopgemaak. Toe ek die woorde lees was ek totaal omgestamp oor die direkte aanspreek van die Heilige Gees en het in ‘n oogwink besluit dat die reis vir my ‘n geloofstoets sal wees.

Die New Living Translation het oopgeval by Jesaja 8:11-14:

The Lord has given me a strong warning not to think like everyone else does. He said,

“Don’t call everything a conspiracy, like they do,

    and don’t live in dread of what frightens them. 

Make the Lord of Heaven’s Armies holy in your life.

    He is the one you should fear.

He is the one who should make you tremble.

    He will keep you safe.

Soos ‘n paar keer voorheen in my lewe het ek opgehardloop na my kamer toe, die deur gesluit en op my maag met my gesig op die vloer voor die Here gaan lê. Ek het weer my lewe en gedagtes oorgegee aan die Heilige Gees en daar gebly tot ek die loslating van my sondelas ervaar het en ek die Here kon vra om my met vrede en vreugde te vul.

Vrees is ongeloof – presies die teenoorgestelde van geloof. Vrees en twyfel is in geestelike terme sinonieme en die kragtige strategie van die vyand. Vrees word so dikwels aangespreek in geestelike literatuur omdat dit die siekte van die tyd is en heel moontlik nog altyd was. Vrees word nie geoefen nie – dis die natuurlike, instinktiewe reaksie op omstandighede.

Ons weet almal dat die skrik ‘n fisiese reaksie in ons brein veroorsaak. Vries, vlug of veg is die keuse wat deur ‘n adrenalien-vloed in breukdeel sekondes ons aksie bepaal. Dis oorlewing in krisis omstandighede, maar dit is nie en kan nooit ‘n lewenswyse wees nie. Langdurige vreestoestande veroorsaak soveel verkreupelende stres en siekte.

Vrees is nie skrik of bang word nie. Skrik is noodsaaklik. Bang word laat jou optree en aksie neem om jouself te verdedig en fisies uit ‘n situasie red. Vrees is die langdurige spanningstoestand wat jou bestaan so oorheers dat dit jou besluite beheers. Dit gebeur as vrees die bron van jou planne word en nie die beloftes van God in die Woord nie. Ons bron is Jesus. Ons leef uit Hom en vind ons hele bestaan in Hom. Handelinge 17:28:

for in Him we live and move and have our being

Vrees bepaal nie ons besluite en beplanning nie. Vir ‘n kind van God is vrees ‘n aanval van die vyand in die skor stem van satan wat ons met die Woord en op ons knieë verwerp en bind en nie toelaat om enige invloed op ons lewe te hê nie.

Daar is twee woorde in Hebreeus en twee in Grieks vir vrees.

Vrees vir die Here, wat jou respek en stom aanskouing in die lig van sy majesteit is, word onder andere in Jesaja 8:13 gebruik. Die Hebreeus = morah.

The Lord of hosts, Him you shall hallow;

Let Him be your fear,

And let Him be your dread.

Net die Here is ‘n objek van vrees. Vrees vir Hom sal jou weerhou van twyfel. Ek was waarlik in my hart bewus van God se teleurstelling oor my vrees en dit het my in bewing voor Sy aangesig neergefel.

Hosea 3:5 gebruik die woord in Hebreeus = pachad – wat skrik of skielike vrees beskryf.

They shall fear the Lord and His goodness in the latter days.

Weer eens is die Here en let wel – Sy goedheid – die faktor wat vrees ontlok. Soveel mense hoor God se karakter en Woord deur hulle lewe en dink daar niks van nie. In die laaste dae sal Sy karakter en die waarwording van Sy woord mense met vrees vervul.

In die Nuwe Testament word die Griekse woorde: phobeo en phobos gebruik vir paniekerige vrees en angs waarvoor jy wil vlug. In Matteus 10:26 :

Vrees hulle dan nie; want daar is niks bedek wat nie ontdek sal word nie, en verborge wat nie bekend sal word nie.

Jesus praat van die vrees vir mense en hoe ons eerder God moet vrees. Vrees vir mense is destruktief en vrees vir God is konstruktief.

Spreuke 29:25:

Die vrees vir die mens span ‘n strik; maar hy wat op die Here vertrou, sal beskut word.

2 Timoteus 1:7:

Want God het ons nie ‘n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing.

God se liefde dryf alle vrees uit. Dit is net ons keuse om te glo of nie. As ons glo, het dit wonderwerkende, bonatuurlike gevolge. Die besluit om God se woord te glo, is kragtig, net soos ander besluite. Dit bou op en bring dinge tot stand. Dit het standhoudende gevolge en verander die ganse verloop van jou lewe.

Hier is die slotreël, die laaste woord, God se Woord – glo dit!

1 Johannes 4:18

Daar is geen vrees in die liefde nie; maar die volmaakte liefde dryf die vrees buite, want die vrees sluit straf in, en hy wat vrees, het nie volmaak geword in die liefde nie.

Volgende keer kyk ons saam na Jesus se woorde en Sy reaksie op vrees en twyfel.

Die einde van die storie:

Ek en my man het ‘n heerlike week in Bermuda deurgebring binne-in orkaanseisoen. Toe ons die hotel bespreek, was hulle toegespyker vir Katrina. Ons het perfekte weer gehad vir die hele tyd en die week na ons teruggekom het, het Rita die strandjie en die restaurant waar ons kaalvoet in spoelgolfies gesit en eet het, weggespoel.

Dit was God se knipoog dat Hy my in die storm sal bewaar! Hoe sal ek ooit twyfel!

56. Die eerste prys, die goue medalje – wie wen?

Daar is niks so verfrissend en bevrydend soos nuwe perspektief nie.

Soms is dit ‘n oomblik se insig in ‘n saak, ander kere is dit daardie tree terug om jou lewe oorsigtelik te beskou in ‘n rasionele en objektiewe oefening. Insig in jou eie swakheid en sonde word belowe en die oortuiging daarvan in gebed voor Sy voete waar jy die volmaakte liefde van jou Vader ervaar, is kosbaar soos goud. In die Ewige Arms kan jy vergewe, verander, vernuwe en verdiep. Die Heilige Gees oortuiging verwyder sonde, gee insig in geregtigheid en rus in die volmaakte oordeel oor jou hart. [Johannes 16:8-11]

In die vorige Bodemklippe het ons gesels oor die krag om te vergewe. Ek wil graag beklemtoon dat jy nooit op jou eie krag moet staatmaak nie. Die vermoeë om te vergewe en hoegenaamd ‘n lewe van oorwinning te leef, is direk gekoppel aan jou oorgawe aan die Here. Jesus het dit self gesê en dis super belangrik vir ‘n lewe van vrede en vreugde. Johannes 15:4: [Ampl]

Dwell in Me, and I will dwell in you. [Live in Me, and I will live in you.] Just as no branch can bear fruit of itself without abiding in (being vitally united to) the vine, neither can you bear fruit unless you abide in Me.

Johannes 15:5 [NKJV]

“I am the vine, you are the branches. He who abides in Me, and I in him, bears much fruit; for without Me you can do nothing.

Hierdie beginsel is die fondament, die basiese beginsel, die grondslag, die wegspringblok vir die wedloop, die eerste opdrag in die handleiding van ‘n Christen. Dit is onmoontlik om te slaag as jy nie in Jesus weggesteek is nie. Hy is jou skuilplek, jou sterk toring, jou veilige hawe en kragbron. Jy sal nooit slaag op grond van jou eie moraliteit en sin vir ‘n goeie lewe nie. Dit is ‘n waarborg vir mislukking en skuld.

Die rede hiervoor vind ons in die tree terug, die insig uit die afstand. Wat is die satan se eerste prys met betrekking tot jou lewe?

Die antwoord: Jou geloof.

Hy mors met jou verhoudinge, hy gooi hindernisse oor jou pad, hy lok jou aanstoot en woede uit, hy steel, moor en verwoes, hy val jou aan met twyfel oor God en maak jou besig sodat jy nie die Stem hoor nie, verblind jou insig in die Woord en verdoof die ramshoring wat waarsku vir oorlog (sy aanval) – alles sodat jy in moedeloosheid en twyfel soos Job op sy laagste punt satan se skor stem moet hoor : vloek God en sterf. Dit is sy goue medalje.

Paulus het dit geweet. Hy was by uitstek ‘n hekkie-atleet. Nie die egalige, voorspelbare hekkies wat ons so netjies op die atletiekbaan uitpak nie – eerder die uitdagings van daardie wrede perdewedren waar ‘n onverwagte watergat aan die anderkant van ‘n grasmuur jou onkant betrap en jy uit die modder moet opstaan en verder hardloop.

Daarom het hy gesê: 2 Timoteus 4:7:

I have fought the good fight, I have finished the race, I have kept the faith.

Het jy nie al gevoel dat ander mense se sonde in jou lewe jou vuil en stinkend laat nie? Dit is die tipe hindernisse wat die duiwel opstel.

Hy gebruik die wortel van bitterheid om jou lewe so te verdof en te verswak, dat jy die oorspronklike vreugde, vrede en krag van kindskap verloor en moedeloos in die modder bly lê. Dink oor jou eie hart en dink oor die mense om jou. Kyk dieper en sien dat ateisme dikwels uit kerkpyn gebore word, onverskilligheid oor die evangelie en Jesus uit die pyn van teleurstelling met Christene of kerkleiers kom. Was jy nie ook al diep seergemaak deur ‘n Christen of iemand wat met sy geloof op sy arm loop nie? Het jy die geloof behou in die Een wat nooit kan teleurstel nie?

Die kerk, sy leiers en gelowige vriende se potensiaal om jou aanstoot te gee en jou diep teleur te stel, is baie hoog – hoër as die ongelowiges in jou lewe. Dit is ‘n feit van ons lewe.

Jesus het hierdie toestand aangespreek met woorde wat my in skaamte laat opkrul. Matteus 5:44-48:

Maar Ek sê vir julle: Julle moet jul vyande liefhê; seën die wat julle vervloek, doen goed aan die wat julle haat, en bid vir die wat julle beledig en julle vervolg; sodat julle kinders kan word van julle Vader wat in die hemele is; want Hy laat sy son opgaan oor slegtes en goeies, en Hy laat reën op regverdiges en onregverdiges.

Want as julle liefhet die wat vir julle liefhet, watter loon het julle? Doen die tollenaars nie ook dieselfde nie?

En as julle net jul broeders groet, wat besonders doen julle dan? Doen die tollenaars nie ook so nie?

Wees julle dan volmaak soos julle Vader in die hemele volmaak is.

Ons het een woord vir liefde in Afrikaans, maar Grieks het vier. Die mees algemene twee is phileo en agape. Ek weet dat meeste van julle hierdie woorde in preke en lering meerdere male gehoor en geleer het. Net in kort: phileo dui op die liefde tussen broers en vriende in ‘n tipe verhouding waar mense liefde kan terugverwag. Agape is onvoorwaardelike liefde, liefde van een kant wat niks terugverwag nie, liefde wat hoegenaamd nie reageer op vyandskap of belediging of teleurstelling nie en wat nooit uitgewis kan word nie. Dit is die liefde waarmee God ons liefhet. Hy IS liefde en kan net uit liefde reageer. Dit is die tipe liefde waarmee Jesus ons uitdaag in die bostaande Skrif.

Sommer bo-op die amper onmoontlike opdrag om lief te hê soos Hy en alles wat mense na jou toe kan gooi met liefde en seën te beantwoord sê Hy: wees volmaak. Jinne, hoe op aarde – hierdie vuil, liefdelose, rugsteek, kwaadpraat, skinder, doodslag en moordende aarde – is dit nou moontlik? Here, Here, die standaard is te hoog, skreeu my hart. Waar is die satisfaksie wat net wraak en ‘n goeie uitbarsting kan bring? Kan ek nie maar in ‘n weeklaag oor alles wat pla – mense, misdaad, moord en bedrog – van my frustrasie en negatiwiteit uitspoeg nie?

Jesus se uitdaging om lief te hê is weer eens nie ‘n aanspraak op ons eie krag nie. Hy vra geloof, altyd soos ‘n mosterdsaad, in God se liefde. Dit is net in Jesus wat ons geloof in God se liefde ‘n verskil in die wêreld kan maak. Geestelike volmaaktheid is die geestelike eindbestemming.

Strong’s definieer volmaak so: teleios refers to that which has reached an end, finished, complete. When applied to a person it signifies consummate soundness and includes the idea of being whole. More particularly, when applied to believers, it denotes maturity.

God se standaard van liefhê is die genesing vir jou gebrokenheid. Die woord heel is so beskrywend van volmaak. Dit is in ouer Afrikaans ook die woord vir gesond.

As jy jou son van liefde oor jou vyande, jou haters, kwaadpraters en korruptes kan laat skyn, het jy die geloof behou. Om lief te hê is ‘n mosie van vertroue in God se Almag en Sy Naam as regeerder oor volkere en nasies. Of dit nou die politiek, misdaad en slegte nuus in die media is, of jou familie-manewales en gesinsverwonding – jy sal die geloof behou, want met ‘n mosterdsaad-geloof is jy in staat om te vergewe en die boom met die wortel van bitterheid in die see te werp.

[Vergelyk Lukas 17]

1 Korintiërs 9:24:

Do you not know that those who run in a race all run, but one receives the prize? Run in such a way that you may obtain it.

Ek lees hierdie skrifte oor en oor en wil dit in my gemoed inbrand. Die woord hardloop staan uit. Ek wil my voorstel as jy nie hardloop nie, raak jy agter en val uit die wedloop uit. As jy aanhou hardloop, val die modder van die watergat af, jy hardloop jou droog. Die volgende hindernis is dalk stormwater.

Psalm 18:6:

He reached from on high, He took me; He drew me out of many waters.

Psalm 69:14

Rescue me out of the mire, and let me not sink; let me be delivered from those who hate me and from out of the deep waters.

Mense wat hom haat het vir hierdie liedskrywer gevoel soos diep water. Hoor wat sê die Message:

Rescue me from the swamp,
Don’t let me go under for good,

Pull me out of the clutch of the enemy;
This whirlpool is sucking me down.

As God jou red uit die waters van haat en bitterheid, sal jy skoon anderkant uitkom.

Ek is self nie sportief nie en het nie veel begeerte om te hardloop nie, maar ek sit! [nou ja] dikwels in verstomming oor die voorbereiding, toewyding, tyd en gefokusde doelgerigtheid waarmee ‘n atleet sy passie uitleef. Ek wil so ‘n gespierde, fikse siel hê. ‘n Siel en hart geoefen in liefde en vergifnis.

As jy weer in jou gemoed daardie dolk-woorde hoor, as die mens voor jou staan met die grynslag van satan op sy gesig en die kettings van woede in jou hart stywer trek, roep om hulp sodat die Heilige Gees jou kan versterk en dink aan die resies wat met volharding [endurance] klaargemaak word. Ons dwaal nie rigtingloos in die moddergat van woede en bitterheid nie. Ons is soldate met ‘n wapenrusting op ‘n mars met ‘n doel – die eerste prys, die goue medalje: Ek het die geloof behou.

Hebreërs12:1:

[ The Race of Faith ] Therefore we also, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight, and the sin which so easily ensnares us, and let us run with endurance the race that is set before us,

Psalm 66:5,6: [The Message] Take a good look at God’s wonders— they’ll take your breath away. He converted sea to dry land; travelers crossed the river on foot. Now isn’t that cause for a song?

My jongste seun se gunsteling toe hy skaars kon staan was hierdie lied.  Hoor die woorde:

I listen to the trumpet of Jesus

while the world hears a different sound

I march to the drumbeat of God Almighty

while the others just wander around

I’m a member of the Holy Ghost traveling band

I’m moving up to a better land

I hear the voice of the Supernatural singing

Like only those who know Him can

 

 

BELANGRIKE NOTA: 

Jesus gee die opdrag aangaande die normale aanstoot en hindernisse wat mense ervaar in die alledaagse lewe. Mishandeling en misbruik is nie normaal nie. Indien jy in ‘n verhouding is waarin jy fisies of psigologies mishandel en misbruik word, moet jy hulp soek en die bose band verbreek. So ‘n verhouding sal jou lewe vernietig. Dit is nie verkeerd om boosheid te identifiseer en te breek nie.

54. Toemaar – jy is veilig!

Dit is die wonderlikste woorde om te hoor. Binne in die grootste krisis, deurmekaarspul, bakleiery en magtelose moedeloosheid as dinge verkeerd loop…

En by my stormsterkte kwessie

slaap ‘n Redder in die skuit.*

Jy is veilig. Jy is gered. Jy is in Sy hand. Altyd en oral – sonder uitsondering, onderbreking of verslapping. Dit is die waarheid, dit is gewaarborg.

Meeste getroue Sondagskool-lede ken die verhale van Matteus 14 maar al te goed – en ek bedoel al te goed. Familiariteit verdof die fokus en vervaag die skerpheid en krag van die wonder-verhaal.

Na die heerlike, vreugdevolle wonder-ete wil die skares Jesus kroon as koning en die politieke oplossing waarvoor so baie van hulle gesmag het, afdwing. [Johannes 6:15] Ek kan nogal dink dat ‘n piekniek vir ongeveer 10 000 mense (net die mans was 5000) waarlik indrukwekkend was. Dink net oor die menslike moeite van daardie hoeveelheid gepakte kosblikke.

Jesus stuur die dissipels op die boot weg, miskien omdat hulle deel van die probleem is. Hulle was maar al te bewus van ‘n moontlike opstand teen die Romeine met die wonderwerkende Jesus as waarborg vir oorwinning. Jesus glip alleen die berge in om van die skare af weg te kom. Aardse koningskap was nie die Plan nie.

Hy stap berg-uit en die disspels klim in ‘n boot om oor die meer te vaar. Geen wonder hulle noem die grootste varswatermeer in Israel, die see van Galilea, want die storms was onverwags, vreesaanjaend en rof. Storms het sommer vinnig opgebou uit die rigting van die Middellandse See deur ‘n windtonnel wat deur die Arbel Pas gevorm is.

Die dissipels was in ‘n vissersboot, gemaak van sedar- en eikehout, ongeveer 8m lank, so 2m breed en 1,5m diep. Die mates is afgelei van ‘n boot wat in 1986 deur argeoloeë op die noordwestelike oewer van die See van Galilea gevind is. Die boot kon ongeveer een ton vis vervoer saam met ‘n bemanning van 5 mense. In plaas van die vangs kon sowat 10 passasiers saamvaar.

Die nag is in periodes van drie ure elk opgedeel. Jesus het ‘n paar uur in die berge spandeer en toe om die meer begin loop om die disspels aan die ander kant te ontmoet. Teen die vierde periode – dit meen so teen 3 uur vroegoggend het Jesus hulle benoudheid in die boot gesien en op die water na hulle aangestap.

Hulle benoude geveg met die golwe, die donker en sekerlik die beweging van die boot het veroorsaak dat hulle nie kon sien wie Hy is nie. Probleme is presies net so. Dis ‘n geraas in jou ore, dis altyd erger in die nagure wanneer jy bewustelik of onbewustelik worstel en vrees verdof jou sig sodat jy nie die oplossing sien nie. Wat is die antwoord?

Sy stem wat bo die storm weerklink met die wonderlike woorde: Moenie vrees nie, dit is Ek. Hou goeie moed.

But instantly He spoke to them, saying, Take courage! I Am! Stop being afraid! [Amplified]

But Jesus was quick to comfort them. “Courage, it’s me. Don’t be afraid.” [The Message]

Die Afrikaans beklemtoon ook Jesus se onmiddellike gerusstelling. Hy speel nie rond nie. Hy weet jy is bang en benoud en Hy spreek jou vrese onmiddellik aan.

Hoor wat sê Hy: Dit is EK! Hy weet Hy is die bron van die oplossing. Hy maak nie die storm stil nie. Hy praat eers. Hy stel Homself bekend binne-in die storm. Die punt is nie die storm is nie, maar Sy teenwoordigheid in die storm. Dis die kern! Weer hoor ek die woorde van Elisa in 2 Konings 3:18: And this is a simple matter in the sight of the Lord… Die storm kan Hy stilmaak – die natuur is onder Sy gesag. Jou geloof in Hom is jou keuse.

Jesus se teenwoordigheid verhef die hele situasie van krisisvlak na verwagtingsvlak.

Dan maak Hy nie onmiddellik die golwe kalm nie. Op Petrus se aandrang, nooi Hy hom om uit te klim en te loop.

Kan jy nou meer. Is die storm nie erg genoeg om dadelik die oplossing te vereis nie? Alles kan net verder verkeerd gaan. Die boot kan omslaan, die mense verdrink en hier is Jesus en Petrus in ‘n eksperiment betrokke. Ons gaan nou eers bietjie speel in die stormgolwe. Kom ons kyk of jy ook kan loop. Dis teen-intuitief. Dis glad nie verantwoordelik nie. Bly in die boot en vra ‘n kalm see. Moenie die ding te ver dryf nie.

Binne-in die benoudheid praat die impulsiewe Petrus geloof in aksie.

En Petrus antwoord Hom en sê: Here, as dit U is, beveel my om op die water na U te kom.

And Peter answered Him and said, “Lord, if it is You, command me to come to You on the water.” 29 So He said, “Come.

Dit is die sleutel-woorde. Op Sy bevel, Sy Woord, sal ons op die water loop. Ek het geen twyfel dat Petrus saam met Jesus wal toe sou stap met sy oog op Jesus se glimlag van versekering. Maar – hy kyk na die golwe en sink. Jesus was altyd eerlik oor die ware omvang en impak van omstandighede. Hy het die komplikasie van ware dissipelskap uitgespel en nie toegelaat dat die besluit om Hom te volg ‘n oppervlakkige, emosionele meesleuring was nie. Petrus was impulsief en emosioneel en tog moes hy die volle omvang van die storm besef en uitroep na Jesus. Na die impulsiewe, spontane geloofsaksie om uit die boot te klim, sink hy, maar Jesus eer sy geloof en red hom uit die golwe. Dit mag lyk soos ‘n mislukking dat hy nie genoeg geglo het om tot op die wal uit te loop nie, maar Jesus sal nooit toelaat dat jy misluk nie. Mislukking was verdrinking.

Mislukking is ‘n perspektief. Petrus het op die water geloop en het ten spyte van twyfel nie vergaan nie. Ons kom nie uit die storm met ‘n skitterende goue sertifikaat vir ons meesterlike optrede in woeste storms nie. Soms kom ons gehawend en doodmoeg uit die storm, maar altyd aan die hand van Jesus, by Hom, veilig op die oewer. Selfs al struikel jy, al faal jy in jou reaksies – oorwinning is om die geloof te behou en saam met Jesus uit te stap.

Ek is seker meeste mense ken of weet van die moderne spanbou-aktiwiteite waaraan korporatiewe werknemers van tyd tot tyd blootgestel word. Een van die oefeninge is ‘n nou, hoë bruggie waaroor almal moet stap. Die hoogte is sodanig om jou bang te maak, maar elkeen is aan ‘n veiligheidskabel vas. Die kabel word beheer deur die spanleiers onder op die grond. As die deelnemer mistrap kan sy val beheer word deur die grondpersoneel.

Dit is nie maklik nie. Dis hoog en die gemak van die kabelmanne op die grond wek nie juis vertroue nie. Hulle staan en gesels en hoe sal jy weet dat hulle greep sterk genoeg gaan wees om jou te red. Die sentrale lokus van kontrole in ons brein gee een van drie opdragte in ‘n paniek-moment: veg, vries of vlug. Dis oorlewingsreaksies en gewoonlik kies jy een in ‘n splitsekonde.

In een so ‘n sessie het een van die deelnemers na ‘n paar tree op die brug heeltemal gevries. Hy kon nie vorentoe of agtertoe nie. Een van die ouens wat net klaar oor die brug was, het teruggeloop en die vreesbevange ou aan die hand geneem en beveel om in sy oë te kyk. So het hulle saam stadig, een ou agteruit, oor die brug geloop. Duidelik het die vertroue wat geskep is, tesame met ‘n fokus weg van die hoogte, die vrees genoegsaam onderdruk om die brugloop te voltooi. Vrees het nie gewen nie. Hy het oor die brug geloop, net op ‘n ander manier.

Waar is jou oog in die storm? Kyk jy Jesus in die oë, neem Sy hand en kyk weg van die wind en weer. Jy sal nog die storm voel, maar die fokus op Sy stem en seker Hand, sal jou red en jou op die water laat loop. Dit is oorwinning. Dit is nie die afwesigheid van struikeling en foute nie. Dit is die vertroue en geloof wat dieper wortels groei. Dis sukses.

Hoor die woorde van Jesaja 41:13

Want Ek, die Here jou God, gryp jou regterhand aan, Ek wat vir jou sê: Wees nie bevrees nie, Ek help jou.

Deutoronomium 33:26-28

There is no one like the God of Jeshurun, Who rides the heavens to help you, And in His excellency on the clouds. The eternal God is your refuge, And underneath are the everlasting arms; He will thrust out the enemy from before you, And will say, ‘Destroy!’ Then Israel shall dwell in safety, The fountain of Jacob alone, In a land of grain and new wine; His heavens shall also drop dew.

Toe Jesus in die boot klim, toe kalmeer die storm. Sy teenwoordigheid is die oplossing. Jou omstandighede is aan Hom onderworpe in die oomblik van jou besluit om Hom te vertrou en die storm aan Hom te onderwerp. Sy stem, Sy hand – niks meer nie.

Al dink jy Hy slaap, Hy is daar. Jy veg teen die storm, tot jy uitroep. Dan hoor jy die Stem wat beveel.

Matteus 8:26 : Toe staan Hy op en bestraf die winde en die see, en daar het ‘n groot stilte gekom.

Psalm 107:29 : He calms the storm, So that its waves are still.

Jesaja 4:6 :

And there will be a tabernacle for shade in the daytime from the heat, for a place of refuge, and for a shelter from storm and rain.

Die tabernakel is waar die ark is – simbool van die Teenwoordigheid van God.

Ter afsluiting: Wie is hierdie Jesus? Wat is Sy naam?

Jeremia 17:14: Heal me, O Lord, and I shall be healed;
Save me, and I shall be saved,
for You are my praise.

Die Hebreeus vir RED is yasha, met die grondbetekenis – om los te maak, om wyd oop te maak. Dit is in een woord God se reaksie op alle nood van die mens. Daarom het Hy sy seun die naam gegee:

Yeshua – Hy sal red.

Hy is die Redder in die skuit. Dis Sy naam.

 

 

 

* Uit Optelwoorde – Koos van der Merwe

 

As my een gram argument

Teen Sy tonne waarheid praat

En my sentimeter sentiment

Sy ligjaar passie wil verlaat

En my drie desibel gil

Teen Sy donderfluister skree

Dan word ek skielik stil

En my ongeloof gee mee

 

Dan moet ek glo al roep die twyfel

Dan moet ek glo al sê die sonde kom

Al sou ‘n 1000 paaie uitroep

Net 1 pad lei na Hom

Dan moet ek glo, dan moet ek glo

 

As my 1 emmer sonde

In Sy oseaan genade val

En my 5 krummels honger

Sy lewensbrood ontvang

En my 7 grade slimheid

Voor Sy dwaasheid dom gaan staan

Dan staan ek stom in stilheid

En ek hoor ‘n Skepper praat

 

Dan moet ek glo al roep die twyfel

Dan moet ek glo al sê die sonde kom

Al sou ‘n 1000 paaie uitroep

Net 1 pad lei na Hom

Dan moet ek glo, dan moet ek glo

 

As my 10 traan doodsdepressie

Hoor van Lasarus kom uit

En by my stormsterkte kwessie

Slaap ‘n redder in die skuit

En my mees verdwaalde wegkruip

Word sy raaksien en kom haal

Dan moet ek nederig opkyk

Na die Outeur van my verhaal

 

Dan moet ek glo al roep die twyfel

Dan moet ek glo al sê die sonde kom

Al sou ‘n 1000 paaie uitroep

Net 1 pad lei na Hom

Dan moet ek glo, dan moet ek glo