128. Oowinning oor die hel.

Prayer is a plea for God’s ordained order to prevail above earthly powers. We can overthrow hell-power by prayer.

When we pray the Word of God we can have on earth what heaven had already decided on. [Jack Hayford]

Ons bid volgens Jesus se bevel:

Ek sal aan jou die sleutels van die koninkryk van die hemel gee, en wat jy op die aarde toesluit, sal in die hemel toegesluit bly; en wat jy op die aarde oopsluit , sal in die hemel oopgesluit bly.” (Matteus 16:19) [hemel=onsienlike realm]

Gebed is die goue draad deur die ganse Bybel en die mees belangrike koninkryksdinamiek. Maak gerus ‘n studie van die gebede van die profete en konings van die Ou Testament. Dawid en sy mede psalmskrywers staan uit as die adel van die liedskrywers. Salomo se gebed by die toewyding van die Tempel en sy versoek vir wysheid, Jesaja se poësie – hy het sy profesieë gesing, Jeremia se uitbarstings van prys en lof, Daniël se gereelde gebede, Nehemia se skietgebede – een sinnetjie oproep van heelal-krag. Die paar konings van Juda wat die Here gesoek het en die wonderwerkende krag van God in die politiek van die antieke wêreld ervaar het.Die Heilige Gees skep die honger na gebed. Gebed is alles die werk van die Heilige Gees – dit is nie jou dissipline nie. As jy nie smag daarna nie – vra vir ‘n begeerte na gebed.

Ek het my ma gesien die Bybel lees vir ure en ure. Ek was glad nie lus om dit te doen nie. Ek het in baie ander dinge belanggestel. Ek het gebid dat daar in my ‘n begeerte na die Woord van God bonatuurlik ingeplant word en dit is presies wat gebeur het. Ek het ‘n opgewonde verwagting van die Here in Sy woord.

GEBED is ‘n lewe van gehoorsaamheid.

Die definisie van gehoorsaamheid lê opgesluit in die betekenis van die Griekse woord vir gehoorsaamheid – hupakoe. Dit kom van hupo=onder en akouo=om te hoor. Dit dui op hoor en aandag gee, om te hoor met onderdanige nederigheid en instemming.

Gehoorsaamheid is onderwerping aan God se manier en tyd.

 

Grieks het twee woorde vir tyd – chronos en kairos.

Chronos is die oorsprong vir die woord kronologie en dui op die tyd wat ons tel in kalenders en horlosies.

Kairos is die wonderbare konsep van God se tyd – die regte tyd, die volheid van tyd, die seisoen van guns en aksie in ons lewe, die voorafbepaalde tyd.

Gehoorsaamheid aan die Woord en onderwerping aan God se tyd sal ons in staat stel om openbaringskennis van die Heilige Gees te ontvang.

Ons grootste uitdaging in die lewe is om waarlik te sien, die waarheid te sien, dieper te kyk, sodat ons insig kry en verstaan. Ons eerste gebed is altyd soos die blinde man: Here, dat ek kan sien.

Ek wil dieper kyk in my omstandighede en lewe, sodat ek met doelgerigtheid kan lewe.

Sien bring ons by die tweede deel van die vers – soek. As ons sien, sal ons soek – die twee volg op mekaar.

Laat die Woord oor jou spoel.

Soek, en jy sal vind, sê Jesus in Matteus 7. Wat sal jy vind? Jy sal HOM vind. Die psalmis weet dit goed.

 

Daarom vertrou almal wat u Naam bely, op U, want U, Here, laat dié wat vra na u wil, nie in die steek nie. (Psalm 9:11)

 

Van die hemel af kyk die Here die mense deur om te sien of daar één verstandige is, één wat na die wil van God vra. (Psalm 14:2)

 

When You said,Seek My face,” My heart said to You, “Your face, Lord, I will seek.” (Psalm 27:8)

 

I sought the LORD, and He answered me, and delivered me from all my fears. (Psalm 34:4)

 

Net so in Jesaja.

 

Jy, volk in Sion, jy wat in Jerusalem woon, jy hoef nie meer te huil nie. Die Here sal jou genadig wees as jy na Hom roep om hulp, Hy sal jou gebed verhoor sodra Hy dit hoor. (Jesaja 30:19)

 

Seek the Lord while He may be found, call upon Him while He is near. (Isaiah 55:6)

 

Yet they seek Me daily, and delight to know My ways. As a nation that did righteousness, and did not forsake the ordinance of their God. They ask of Me the ordinances of justice; they take delight in approaching God. (Isaiah 58:2)

 

You will seek Me and find Me when you search for Me with all your heart. (Jeremiah 29:13)

 

Jesus is die Deur, die Lewe, die Weg en die Waarheid. Moet tog nie toelaat dat die kwansuise rasionele sekulêre redenasies van die post-moderne samelewing die leuen versprei dat dit ‘n eksklusiewe en uitsluitende manier van dink is nie. Dit is ‘n warm, liefdevolle uitnodiging wat jou in die hart van God innooi, waar jy elke oplossing en voorsiening vir jou lewe kan ervaar.

Wat ookal die kerk mag wees in enige denominasie – God is aan die werk. Soveel mense het verwonding en teleurstelling in die kerk ervaar, maar God sal nooit sy kerk afskryf nie. Daar is altyd ‘n oorblyfsel van opregte, toegewyde mense wat in Sy liefde leef. Ons mag dalk dink dis dood en klaar, maar God kyk na die hart en trek mense na Hom in gees en waarheid.

Moet nooit georganiseerde godsdiens met die ware kerk van Jesus verwar nie.

In jou soeke sal jy Jesus vind, want Hy sal sorg dat jy Hom vind. Hy openbaar die karakter van die Almagtige God en in Hom is al die beloftes van God ja en amen (1 Korintiërs 1:20). Hy is die Messias wat wonderwerke doen net soos toe Hy op aarde was.

Hy sal vir jou doen wat Hy vir Sy dissipels gedoen het in Lukas 24:45:

Toe open Hy hulle verstand om die Skrifte te verstaan.

GEBED: Vra Jesus om Sy karakter aan jou te openbaar. Vra vir openbaringskennis en lig op Sy woord sodat jy jou lewe en omstandighede met ‘n nuwe perspektief kan sien.

 

BEGINSEL vir ‘n lewe van uitnemendheid: Sing die lied van Moses.

 

“Who is like You, O Lord, among the gods? Who is like You, glorious in holiness, fearful in praises, doing wonders? (Exodus 15:11)

 

‘O Lord God, You have begun to show Your servant Your greatness and Your mighty hand, for what god is there in heaven or on earth who can do anything like Your works and Your mighty deeds? (Deuteronomy 3:24)

 

O Lord God of hosts, Who is mighty like You, O Lord? Your faithfulness also surrounds You. (Psalm 89:8)

 

Who would not fear You, O King of the nations? For this is Your rightful due. For among all the wise men of the nations, and in all their kingdoms, There is none like You. (Jeremiah 10:7)

As jy soek en Hom vind sal jou vra-lysie ‘n nuwe diemensie verkry en dalk heeltemal verander. Prioriteite sal skuif…

Kom ons dink vir ‘n oomblik aan die wapenrusting soos dit verduidelik word in Efesiërs 6. Ons kan nie sonder die wapenrusting bid nie.

Gebed is die slagveld. Ons veg teen die bose magte in die lug, aktief en werklik, maar onsienlik. Die wapenrusting berei ons voor vir die slag en die Woord is ons swaard teen satan en sy trawante.

 

Liewe Bodemklipvriende, ek is weg vir twee weke. As ek terugkom sal ek die laaste stukkies in hierdie reeks oor die derde opdrag plaas:

Klop en vir jou sal oopgemaak word. Daar sal ons die gebeure van Pinksterdag bespreek en die toepassing daarvan in die kerk vandag.

 

 

127. Net die heel beste – altyd?

Jesus se antwoord is heel eenvoudig. Een van die Joodse rabbi’s vra, of daar ‘n man is wat sy eie seun haat? Jesus antwoord dat geen pa die versoek van sy seun sal weier nie en God ons vader in die hemel sal nooit die versoeke van Sy kinders weier nie.

Sy voorbeelde is noukeurig uitgesoek. Hy gee drie voorbeelde – Lukas voeg een by die twee wat Matteus noem.

If a son asks bread, will his father give him a stone? If a son asks a fish, will his father give him a serpent? If a son asks an egg, will his father give him a scorpion? (Luke 11:12)

In elkeen van hierdie gevalle is die twee objekte baie dieselfde.

Die klein leemsteen klippies om die See van Galilea was presies die kleur en vorm van die klein broodjies wat in meeste huise gebak is. Sal ‘n pa sy seun bespot om vir hom ‘n klip te gee wat hy nie kan eet nie, in plaas van die brood wanneer hy honger is?

Die vis wat met ‘n slang vergelyk word, was heel moontlik ‘n paling wat volgens Levitikus 11:12 nie geëet kon word nie. Watter pa sal nou met sy kind se nakoming van die voorskrifte volgens die wette van Israel, mors?

‘n Skerpioen is gevaarlik, vinnig en dodelik. In die woestyn is ‘n klein vaal skerpioen wat opgerol nes ‘n eier lyk. Sou ‘n pa nou vir sy seun iets gee wat lyk soos kos maar hom ‘n pynlike, vinnige dood kan kos?

God sal nooit ons gebede bespot nie.

In die tyd van Jesus was die Grieke en hulle mitologie baie meer deel van die samelewing. Hulle het hulle eie stories gehad oor hoe hulle gode gebede antwoord, dikwels met ‘n pynlike, skelm dolksteek wat mens sou bang maak om hoegenaamd te bid.

Die godin van dagbreek, Aurora, het verlief geraak op ‘n sterflike man, Titonus. Zeus, die hoofgod, het aangebied om haar begeerte te vervul. Sy vra toe dat Titonus onsterflik word, maar vergeet om te vra dat hy jonk bly. Titonus het toe vir ewig gelewe maar al hoe ouer geword. Die gebed het ‘n verdraaide uitkoms wat eintlik ‘n vervloeking word.

Enigiemand wat bid sou graag wou seker maak watter soort God is aan die ontvangkant van sy gebede. Wat sou die atmosfeer wees waarin gebede ontvang word? Is dit ‘n ongenaakbare God wat gesmeek en gesoebat moet word? Is dit ‘n spottende God wat gawes met ‘n verdraaide motief uitdeel? Is dit ‘n woedende, wraaksugtige God, wat kalmeer moet word met allerhande gawes en offers/

Is dit dalk ‘n hemelse Vader met ‘n genadige hart wat meer gereed is om te gee as wat ons is om te bid?

In Openbaring word die plek waar ons gebede ontvang word, beskryf. Dit is die atmosfeer waarin ons gebede na die Troon van die Vader gaan. Moet dit nooit vergeet nie.

Net toe die Lam die boek neem, het die vier lewende wesens en die vier en twintig ouderlinge voor Hom gekniel. Elkeen van hulle het ‘n siter gehad en ‘n goue bak vol wierook, die gebede van die gelowiges. (Openbaring 5:8:)

Jesus sê dit, Dit is goed en waar. Ek glo dit! Jesus sê die Vader is goed en gee goeie gawes. Hy sê dit is Sy pa se vreugde om te gee aan die wat sal ontvang.

Miga 7 sê God betoon liefde eerder as straf.

Die storie wat Jesus vertel oor die goeie gawes aan die seun wat vra, verduidelik waarom ons God se antwoord in tyd en wyse moet aanvaar. Hy sal altyd ons gebede antwoord, maar op die manier wat die heel beste vir ons is.

In onkunde en met ‘n aardse perspektief, is ons begeertes dalk ons ondergang. God weet en Hy besluit altyd tot ons voordeel. Hy sal antwoord in wysheid en liefde.

Beweeg in die Gees. Verander jou denke, jou houding sodat jy in staat is om Sy wil te sien en van Hom te ontvang. In nederige onderwerping van jou begeertes en bekommernisse sal jy die hart van die Vader ervaar en weet hoe veilig jy by Hom is.

In Grieks is daar twee bevelsvorme. Die een is ‘n eenmalige bevel: maak die deur toe!. Maar daar is ook ‘n onvoltooide bevelsvorm wat ‘n voortdurende handeling aandui. Dit is hierdie vorm wat gebruik word as Jesus se: Hou aan vra, hou aan soek en hou aan klop. Dit dui op ‘n dapper bestendigheid in gebed. Bring jou begeertes voortdurend in die teenwoordigheid van God, sodat jy in die lig van Sy Gees jou hart voor hom blootlê.

Dit is ‘n bevestiging van die opdrag: bid sonder ophou van Thessalonicense.

‘n Herhaalde begeerte toets die diepte van so ‘n begeerte voor die Here. In gebed sal al die bitterheid, eiewaan en selfsug afwas en oppervlakkige tydelikheid met wysheid en insig vervang word.

GEBED: Vra – skryf dit neer met ‘n datum. Wat wil jy van die Here hê? As Hy nou voor jou staan soos voor Salomo, wat sal jy vra?

Wat julle ook al in my Naam vra, sal Ek doen, sodat die Vader deur die Seun verheerlik kan word. As julle My iets in my Naam vra, sal Ek dit doen.” (Johannes 14:13,14)

BEGINSEL vir ‘n lewe van uitnemendheid: Ons mag dalk altyd onwaardig voel om ons begeertes voor die Here te bring. Daar is net een oplossing daarvoor – bely. As daar sonde is sal die bloed van Jesus dit verwyder en die kommunikasiekanaal weer oopmaak.

Hoor die woorde van Jesus:

As julle glo, sal julle alles ontvang wat julle in die gebed vra.” (Matteus 21:22)

 

 

 

126. Die geheime plek van die Almagtige.

Dit klink dalk nie na veel nie. Iemand wat by ‘n bed kniel en agter ‘n toe deur met die God van hemel en aarde praat., Dit is dalk die beeld waarmee ons grootgeword het, as ons die voorreg gehad het om in ‘n huis van gebed op te groei. Die herinnering aan gebede as kind mag dalk ons ouers insluit wat lei en aanmoedig en vertel van die engele wat ons bewaak sodat ons nie bang vir die donker hoef te wees nie.

Vir die Jood van die eerste eeu, was dit ‘n onbekende prentjie. Gebed was meestal publiek op streng voorgeskrewe tye van die dag. Toe Jesus sy dissipels en die gehoor by die Bergpredikasie leer om die verhewe en heilige Jahweh, Pappa te noem, het hy tot by die been van hulle diepste beginsels oor gebed ingedring.

Jesus kom met nog ‘n radikale idee – geheime gebed.

“Verder, as julle bid, moet julle nie soos die skynheiliges wees nie. Hulle hou daarvan om in die sinagoges en op die straathoeke te staan en bid sodat die mense hulle kan sien. Dit verseker Ek julle: Hulle het hulle beloning klaar weg.

Nee, as jy bid, gaan na jou kamer toe, maak die deur toe en bid tot jou Vader wat jy nie kan sien nie. Jou Vader wat sien wat verborge is, sal jou beloon. (Matteus 6:5,6)

Die opdrag van Jesus was baie moeilik in daardie dae. Meeste huis het baie min privaatheid gehad met net twee kamers, een vir eet en een vir slaap. In die somer het die famiie dikwels op die dak geëet en selfs geslaap om die koelheid van die nag te geniet. Daar was ‘n klein stoorkamertjie vir kos en ander huishoudelike items en dit is na hierdie spasie wat Jesus verwys. Dit was ‘n splinternuwe konsep – om te bid waar ander jou nie sien nie.

Dit is hier in die geheime plek waar die teenwoordigheid van jou Pappa die helderste skyn. Dit is nie jou koue, skuldige hart, jou verwese en verwonde gemoed wat gebed bepaal nie. Dit is die Vader se hart van genade en getrouheid wat die atmosfeer in die kamer bepaal. Dit is wat Hy bied, wat jou na die kamer van gebed aantrek, nie jou mislukkings en vrees nie.

Sy teenwoordigheid is nie afhanklik van jou geregtigheid nie. Dit is net deur die Kruis van Jesus wat jy Hom ervaar. In die imtimiteit van vergifnis, ervaar jy die onuitspreeklike vreugde en die glorie van Sy liefde. Onthou glorie beteken: God se reputasie; alles wat Hy is.

Hoe gaan jy daar in ?

Die offer wat U wil hê, o God, is verootmoediging: U sal ‘n hart vol ootmoed en berou nie gering ag nie, o God.

The sacrifices of God are a broken spirit,

A broken and a contrite heart—[feeling or expressing remorse or penitence; affected by guilt]

These, O God, You will not despise. (Psalm 51:17)

Die heel beste manier om ‘n gebed te begin is met ‘n sondebelydenis.

Maar as ons ons sondes bely – Hy is getrou en regverdig, Hy vergewe ons ons sondes en reinig ons van alle ongeregtigheid. (1 Johannes 1:9)

Die Griekse woord vir belydenis is homologeo. Dit beteken om dieselfde ding te sê. Met ander woorde belydenis is om saam met God oor sonde te stem. As Hy dit afkeur, dan is dit afstootlik in my lewe.

 

Belydenis is reguit en sonder verskonings voor God en jou eie gewete.

Gebed is eerlik – dit hoef nie akkuraat te wees nie.

GEBED: Vra – skryf jou bekommernisse en begeertes neer. Kry dit uit jou gedagtes en sit dit op papier voor die Here.

Wees net prakties vir ‘n oomblik. Neem ‘n glas water in jou hand. Jy kan self kies hoe groot die glas is. Jy kan ook skat hoeveel water daar in is – 250ml of dalk 300ml? Jy kan staan met die glas in jou hand vir ‘n kort rukkie, jy sal niks voel nie, maar na ‘n uur gaan jou arm begin lam raak. Na 24 uur sal jou hele lyf pyn en jou arm voel asof hy wil afbreek. As jy die glas op die tafe neersit, maak dit nie meer saak hoeveel water daar in is nie. Dit sal geen effek op jou liggaam hê nie. Daar kan dalk ‘n berg in die glas wees, dit sal jou nie raak nie.

Sit jou bekommernis neer voor die Kruis. Anders sal dit jou siek maak.

Do not fret or have any anxiety about anything, but in every circumstance and in everything, by prayer and petition (definite requests), with thanksgiving, continue to make your wants known to God. (Philippians 4:6, Amplified)

Beginsel vir ‘n lewe van uitnemendheid:

God is meer gereed om jou gebed te antwoord, as wat jy is om te bid.

 Is dit nie wonderlik dat ons die Heilige Gees het om enige spasie ons geheime plek te maak nie? Ons gebede is meestal geheim in hierdie moderne dae waarin ons leef. Skep vir jou ‘n private plekkie en tydjie om die Here te soek en sit jou las neer voor Hom.

Ons het al oor Nehemia en sy skietgebede gepraat; een sinnetjie uitroepe wat die Almagtige God by sy saak betrokke maak.

Ons geheime plek is so toeganklik. Dit is slegs ‘n beweging in ons denke om ons gedagtes gevange te neem en die liefdevolle teenwoordigheid van die Vader te ervaar. Gee jou verbeelding aan die Heilige Gees en ervaar Sy teenwoordigheid. Verbeel jou dat Jesus by jou is sodat jy met “die verligte oë van jou verstand” in die onsienlike kan “sien”. (Efesiërs 1:18, OAB)

By Hom is die veiligste plek ooit. 

You shall hide them in the secret place of Your presence…. (Psalm 31:20)

 He who dwells in the secret place of the Most High
Shall abide under the shadow of the Almighty.
I will say of the Lord, “He is my refuge and my fortress;
My God, in Him I will trust.”
(Psalm 91:1,2)

 

125. Geheime krag vir die lewe.

“Vra, en vir julle sal gegee word; soek, en julle sal kry; klop, en vir julle sal oopgemaak word,

 want elkeen wat vra, ontvang; en elkeen wat soek, kry; en vir elkeen wat klop, sal oopgemaak word. (Matteus 7:7,8)

 The divinely targeted life seeks the way of the Lord revealed by the Spirit in prayer and obeys the will of the Lord as revealed in His Word. Jack Hayford.

Gebed is ‘n leefstyl.

As jy dit het, het jy alles. As jy dit nie het nie, maak dit nie eintlik saak wat jy het nie.

 

Andrew Murray stel dit so:

It is fellowship with the Unseen most holy One. The powers of the eternal world have been placed at its [prayer’s] disposal. It is:

the very essence of true religion,

the channel of all blessings,

the secret of power and life.

Not only for us, but also for others, for the church, for the world, it is to prayer that God has given the right to take hold of Him and His strength.

Vra, Soek, Klop – drie woorde van Jesus self. Hy leer in die tradisionele wyse van ou Hebreeus. Die beginsel word gestel en daarna effens anders herhaal. Die meeste mense het nie toegang tot skryfware gehad nie, meeste kon nie lees of skryf nie en die wat wel kon, het nie toegang tot die skrifte gehad nie. Die boekrolle waarop die antieke woorde van lig en lewe geskryf is, is sorgvuldig deur die Fariseërs en Skrifgeleerdes in die Tempel bewaar. Die gewone mense het geheel en al op hulle leierskap staatgemaak om hulle geestelike lewe en ganse godsdiensbeoefening te bepaal. Die leiers het nie teleurgestel nie – hulle het voorgeskryf én die mate van toewyding geoordeel.

Jesus is gebore uit ‘n volk, wat uitermate lief was vir gebed. Geen ander nasie op aarde was so toegewy aan gebed soos die mense van Judea nie. Gebed is as die hoogste goed in die samewleing gereken.

Sekere formaliteite en hartelose praktyke het egter menige gebedsambisies oorheers. Dit kon toegeskryf word aan nalatigheid, eerder as valse toewyding. Gebed was formeel en onbuigsaam. Natuurlik was daar baie wat die voorgeskrewe gebed met harte van aanbidding en liefde herhaal het, maar daar was baie wat net deur die formaliteit gebrabbel het.

Ons Christene kan nie eintlik oordeel nie. Menige tafelgebede word daagliks as ‘n vinnige formaliteit afgerammel, sodat die ete en gesprek kan begin. ‘n Tafelgebed is ‘n wonderlike geleentheid om dankbaarheid vir voorsieining uit te spreek en ‘n oomblik van stil aanbidding waarin Jesus onthou word, in besige dae in te werk.

Herhaling, sonder bewuste denke of bedoeling, word ‘n bygelowige, nikseggende formule.

Joodse liturgie het ‘n gebed vir elke moontlike geleentheid voorgeskryf. Daar was skaars ‘n gebeurtenis, waarvoor daar nie ‘n formele gebed was nie. Daar was gebed voor en na elke maaltyd, gebede vir die lig, vuur, weerlig, die nuwe maan, reën, storms, wanneer mens die see sien, mere, riviere, wanneer mens goeie nuus ontvang, nuwe meubels gebruik en in en uit ‘n stad gaan. Elke moontlik lewensgebeure het ‘n gebed gehad.

Daar is iets wonderbaar in sulke voorskrifte. Hulle wou God deel van elke detail van hulle lewe maak. Dikwels egter, het die hele stelsel net formaliteit geword en die fokus op die regte gebed vir die regte geleentheid geplaas, eerder as ‘n opregte hart-uitroep.

Die Jode van Judea het vasgestelde tye vir gebed gehad, presies op die derde, sesde en negende ure van die dag, wat min of meer op 9vm,12nm en 3nm uitgewerk het. Waarookal ‘n mens homself bevind het; hy was verplig om te bid. Dit was moeilik om te oordeel of so ‘n gebed gebid is met die doel om formeel sy verpligting na te kom, of ‘n ware kommunikasie met die Here was.

Die Jode het gestaan en bid, met hulle hande uitgestrek, handpalms na bo en kop gebuig, net daar op die straat of pad waar almal kan sien.

Dit is aan hierdie mense wat Jesus in Matteus 6 en 7 oor gebed leer.

Ons leef in die die dispensasie na die Kruis en weet dat satan deur die opstanding verslaan is. Jesus het aan Sy dissipels ‘n gebed geleer wat in parktyk hulle hele teologie geskud het en gebed op ‘n nuwe fondament geplaas het.

Vir die Jode van daardie tyd was God ‘n onbereikbare, veraf en onaantasbare, streng figuur was hulle skaars by naam kon aanspreek. Hulle het gebid omdat dit so voorgeskryf is en hulle bang was om die reëls te oortree. God se naam is met konsonante alleen geskryf; al die vokale is respekvol uitgelaat.

Nie in hulle wildste drome sou hulle kon dink om hulle skepper-God pappa te noem nie. Jesus sê as hulle Hom gesien het, het hulle die Vader gesien. Hy was die ewige Vader, lewend by hulle.

As julle My ken, sal julle my Vader ook ken. En van nou af ken julle Hom en sien julle Hom.” (Johannes 14:7)

Jesus WAS God die Vader in lewend lywe. Die drie-eenheid is baie meer een as wat dit drie is. God het Sy hart uit Sy binneste geskeur en dit in mensvorm op aarde laat leef en ly.

Jesus het hulle die Onse Vader geleer. Die gebed is oor eeue in die donkerste en moeilikste omstandighede gebid en ten spyte van soveel misbruik en bespotting, het niks van die krag van daardie woorde ooit verlore gegaan nie.

Ons Maker is ons Pappa, die warmste, mees liefdevolle figuur wat jy jou kan voorstel, meer as wat jy jou ooit kan verbeel.

Jesus said, “Why do you question me about what’s good? God is the One who is good. If you want to enter the life of God, just do what he tells you.” (Matthew 19:17, The Message)

 

Volgende keer: Gebed in die geheim

124. Hy is goed, goed, goed – altyd.

Wat sien jy as jy aan God die Vader dink? Kan jy ‘n prentjie vorm van Hom? Dink jy Hy en Jesus is soort van apart? Hoe sal jy die leer van die Drie-eenheid waarmee ons teologie ons Godheidskonsep bepaal, illustreer?

Kom ons bly in die laaste hoofstukke van Exodus in een van die mees dramatiese tonele van alle eeue wat ons gebed vir toekomstige geslagte sal bepaal.

Moses is in gesprek met God. Die Here sê dat Hy nie saam na die beloofde land sal gaan nie, met ‘n verwytende en teleurgestelde houding – amper vreemd vir die God van wonderwerkende genade waarmee hulle dusver te doen het.

“Trek nou hiervandaan af weg, jy en die volk wat jy uit Egipte laat wegtrek het…

Julle is so ‘n moedswillige volk dat Ek nie sal saamtrek na hierdie land wat oorloop van melk en heuning nie, want dan verdelg Ek julle op pad daarheen.” (Exodus 33:1,3)

Nou is die volk skielik Moses se volk. Hoe het dit gebeur? Die Here weet goed wat Moses kan dra. Hy is God se goeie vriend – onthou?

Die Here het direk met Moses gepraat soos ‘n man met sy vriend. (Exodus 33:11)

God is alwetend en staan buite tyd. Hy weet wat Sy verwyt in Moses se hart sal opwek sodat Moses vir die volk pleit met sy eie lewe op die spel.

Vergewe tog hulle sonde. As dit nie kan nie, moet U my naam maar uitvee uit die boek wat U geskrywe het.” (Exodus 32:32)

Moses tree op as ‘n ware profeet. Hy stel homself op tussen die volk en God. Wat ‘n ellendige gemors bring die gevolge van hulle sonde. God lyk teleurgesteld en kwaad op hierdie punt.

Moses reageer sonder vrees. Hy pleit vir die mense met die volle besef van God se woede en heiligheid. Hy gaan selfs sover om God te herinner dat hulle Sy kinders is en nie aan hom wat Moses is behoort nie.

Hy slaan sy tent buite die kamp op – ‘n simboliese skeiding van die sonde en boosheid van die kamp en die mense. Die mense wat genade soek, het ‘n geleentheid om hulleself van die sonde te onderskei. Waar Moses daar in die tent sit, is die wolkkolom oor die deur as ‘n teken van God se teenwoordigheid.

As U my dan goedgesind is, maak my u wil bekend, sodat ek U kan leer ken en kan doen wat U verwag. Onthou tog hierdie nasie is u volk.” (Exodus 33:13)

Selfs te midde van groot sonde en teleurstelling, is God daar by Sy mense. Sy teenwoordigheid is daar sodat almal die geleentheid het om te kom regmaak wat verkeerd is.

Hy is daar waar ‘n hart hom in opregtheid soek, om elke uitroep met guns en genade te antwoord.

GEBED: Wys my U genade sodat ek U ken en guns in U oë vind.

BEGINSEL vir ‘n lewe van uitnemendheid: Moses vorm vir die mense die beeld van God soos wat hulle dit moet onthou.

Hulle het God se teleurstelling en die gevolg van hulle sonde ervaar. Die goud van die kalf wat hulle gedrink het, is simbolies van die dodelike gevolge van ons dade.

God weet wat om hulle van Sy karakter te wys, wanneer Hy Homself aan Moses vertoon.

Maar die Here sê: “Ek sal al my voortreflikheid voor jou laat verbykom en Ek sal die Naam ‘die Here’ vir jou uitroep, want Ek betoon genade aan wie Ek genade wil betoon en Ek ontferm My oor wie Ek My wil ontferm. (Exodus 33:19)

In hierdie oomblik van groot verwarring en hartseer, wys God sy goedheid.

God openbaar Homself en verklaar oor Homself:

Terwyl Hy by Moses verbygaan, roep die Here: “Ek, die Here, is die barmhartige en genadige God, lankmoedig, vol liefde en trou. (Exodus 34:6)

Hierdie uitspraak kan opgesom word in die Hebreeuse woord , wat elke moontlik aspek van die verbondsbeloftes omvat. Toe die mense Moses vra hoe God “lyk”, toe antwoord hy met hierdie woord. Moses het God se karakter gesien, nie die uiterlike vorm nie.

Hy is die Bron van alles wat goed en waar is. Uit Sy karakter spruit Sy dade.

Hoe kan ons dan bid om in die teenwoordigheid van die Almagtige God te kan ingaan?

GEBED: As die regverdiges om hulp roep, hoor die Here hulle en red Hy hulle uit al hulle benoudhede. Die Here is naby die gebrokenes, Hy help die moedeloses. (Psalm 34:18,19)

BEGINSEL vir ‘n lewe van uitnemendheid: Dit is net ‘n eenmalige oomblik – nie ‘n lewe van voortdurende skuld nie; eintlik die teenoorgestelde. Bely en stap aan in oorwinning. Belydenis is ‘n stap vorentoe, nie ‘n volgehoue bewussyn van skuld en onwaardigheid nie.

In gebed sal die glorie van God se goedheid jou bewussyn oorweldig. Jou lewe word bepaal deur die volle impak van Sy liefde vir jou.

Dit is die beeld van die Vader. “Sien” die pa van die verlore seun wat uitkyk vir jou tuiskoms en jou tegemoet storm met uitgestrekte arms…

 

 

 

 

 

 

121. Bloedwoorde vir my toekoms.

O, die onsekerheid, die neerslagtigheid, die mistige uitsig en die huiwerige blik op die misterie-pad in die tydvak wat ons die toekoms noem. Aan ons is dit nie geopenbaar nie; God ken dit. Net soos die dood, is die toekoms ‘n misterie wat aan God behoort.

“Wat nie geopenbaar is nie, is bekend aan die Here ons God, maar wat geopenbaar is, is vir altyd bekend aan ons en ons nageslag: ons moet lewe volgens al die woorde van hierdie wet. (Deuteronomium 29:29)

In hierdie skrif word ons aangemoedig om die Woord te leef. God se Woord is aan ons openbaar en dit is ons toevlug vir die toekoms. Hy is volmaak in Sy beplanning. Hy sal nooit terughou wat ons nodig het nie. Ons waarborg vir voorsiening en beskerming in die toekoms is die beloftes van God in die Woord van God.

Net soos Noag. God het Noag in die ark ingenooi. Die Afrikaans, Duits en Nederlandse vertalings skryf in Genesis 7:1 dat Noag in die ark moet ingaan, so asof God buite staan. Die Hebreeus wat gebruik word [bõ-], kan “gaan” of “kom” beteken. Die vertalers het diskresie watter woord om te gebruik. Meeste Engelse vertalings skryf “kom”. Die belangrike gedagte hier is dat God die mens innooi in Sy voorsiening, Sy beskerming en sekuriteit teen die vloed daar buite. Die ark het baie kamers, baie plek vir baie soorte, net soos al die verskillende denominasies ook ‘n plek by God het. God oordeel die hart en skryf nie sommer af nie. Hy is altyd daar waar mense Hom soek.

En Ek sal My deur julle laat vind, spreek die HERE, en julle lot verander.  (Jeremia 29:14, OAB)

Hoe gaan ons in die ark in? Hier vier ons Heilige Week. Die Kruis is ons toegang. Eie waardigheid, eie geregtigheid, eie pogings bring ons nêrens. Jesus se bloed en die aanvaarding van sy offer is ons toegang tot veiligheid.

God is binne in die ark. In Sy teenwoordigheid is alles wat ons nodig het om ons toekoms tegemoet te gaan. Die ark spreek van ‘n radikale lewensverandering. Dit is jou besluit om in te gaan – die uitnodiging is ewig en Hy hang aan ‘n kruis. Die besluit om in te gaan, breek met ‘n gewone lewe en streef na ‘n lewe van uitnemendheid. Die ark spreek van die onsigbare koninkryk op aarde waarvan Jesus en Johannes die Doper gepraat het.

God is alomteenwoordig – natuurlik. Dit is ‘n akademiese feit en ons moet dit aanvaar. Maar… in gebed ervaar ons Sy teenwoordigheid op ‘n ander manier . Ons ervaar die atmosfeer wat verander, wanneer trane vrylik vloei en die woorde van die Woord van die bladsy af in ons hart inhuppel en daar vasgelê word. ‘n Rhema-woord, die gesproke woord, die “stem” wat by jou ore en oë tegelyk ingaan. Dit is wat Bybelstudie aanvuur – om te hoor.

Hier in Kanada het hulle vir my gesê die mure is hout. Dit het net soos mure waaraan ek gewoond is, gelyk – met pleister en verf. Die eerste ding wat ek gedoen het, die dag saam met die huisagent in die middel van ‘n sitkamer van een of ander huis, is om na die muur toe te loop en aan dit te klop. Die klopervaring was anders as klop teen ‘n baksteenmuur. Nie net dit nie…ek het iets gehoor.

Nadat ek die klank van hout gehoor het, het ek niemand nodig gehad om te weet die muur is hout nie. Ek het geweet uit my eie klopervaring. Net so met die manifesteerde teenwoordigheid van God – jou ervaring van “klop en vir jou sal oopgemaak word” het niemand – geen prediker, vriendin of televisiebediening – nodig om jou van God bewus te maak nie.

Soos ek al hier op Boedmklippe geskryf het – my jongste seun se gunstelinglied is die ou Imperial-groep se lied:

I listen to the trumpet of Jesus, while the others hear a different sound,

I listen to the drumbeat of God Almighty, while the others just wonder around,

I hear the voice of a supernatural singer that only those who know Him can.

Oefen jou Geesgehoor! Is daar so ‘n woord? Miskien moet ons een maak.

Maar verwerp onheilige en oudwyfse fabels, en oefen jou in die godsaligheid. (1 Timoteus 4:7, OAB)

Luister na jou innerlike oortuigings. Onderwerp jou gedagtes en denke aan die Heilige Gees. Bid sodat jy God se glorie ervaar. Sy liefde en vrede kan nooit kunsmatig wees nie; as jy dit ervaar kom dit net van Hom af. Die duiwel het nie vrede om te gee nie.

Die duif is die simbool van die Heilige Gees. Hy is jou voorsiening en kommunikasie met God en die wêreld.

Teen die aand het die duif na hom toe teruggekom, nogal met ‘n varsgeplukte olyfblaar in sy bek. Toe het Noag geweet dat die water op die aarde opdroog. (Genesis 8:11)

In gesprek met God onderwerp jy jou volgende lewenstap aan Hom en Sy plan. (Jeremia 29:11) In Sy teenwoordigheid sal jy vrede kry oor voorsiening vir die toekoms.

GEBED: Here, ek onderwerp my toekoms aan U. Ek bely my benoudheid en vrees oor die toekoms. U is die God van oorvloed en my vertroue is in U. Ek rig my gedagtes in verwagting van die Heilige Gees vir ‘n toekoms ver bo wat ek kan bid of dink (Efesiërs 3).

Beginsel vir ‘n lewe van uitnemedheid: Die inhoud van my toekoms is die beloftes van God – nie wêreldpolitiek, my omstandighede, die sterre voorspel of vrees nie.

Weer eens – die aanhaling van Eugene Petersen in sy dagstukkies: Living the Message.

The way we conceive the future sculpts the present. It gives contour and tone to nearly every action and thought through the day. If our sense of future is weak we live listlessly.

Hope is a response to the future, which has its foundations in the promises of God. It looks at the future as time for the completion of God’s promise. It refuses to extrapolate either desire or anxiety into the future, but instead believes that God’s promise gives the proper content to it.

But hope is not a doctrine about the future: it is a grace cultivated in the present; it is a stance in the present, which deals with the future. As such it is misunderstood if it is valued only for the comfort it brings; as if it should say, everything is going to be all right in the future because God is in control of it, therefore relax and be comforted.

Hope operates differently. Christian hope alerts us to the possibilities of the future as a field of action, and as a consequence fills the present with energy.

 

 

 

 

 

 

120. Kom uit – waar is jy?

Kom ons stap verder in dieTuin van Eden, in daardie ou storie aan die begin van die Bybel, toe die hele pragtige verhaal verkeerd loop en verwoesting en tragedie insluip om ons bestaan hier op aarde te kenmerk. In die verdraaiing van die wonderplan van God, saai satan die saad van twyfel en laat Eva dink sy mis iets wat God in Sy wondervoorsiening sou weglaat of weerhou. Sy eet van die vrug en gee dit aan die man sodat hulle die god van hulle eie toekoms word.

Hulle sien hulle eie naaktheid en kruip weg sodat hulle nie God in die aandwind ontmoet soos gewoonlik nie – asof dit hoegenaamd moontlik is om van ons alwetende, alomteenwoordige God weg te kruip. Daardie selfde dag, sonder dat die son oor hulle sonde ondergaan, roep God – Adam, waar is jy?

Sou ons ooit kon dink dat God nie geweet het waar Adam is nie? Dis net logies dat God presies geweet het wat in die Tuin gebeur het daardie dag. Nogtans het Hy gekom…en geroep.

Sonde het nie die gesprek beëindig nie. Geen sonde kan ooit die gesprek beëindig nie. Dit is hoe The Message vertaling dit stel.

“Come. Sit down. Let’s argue this out.” This is God’s Message:

“If your sins are blood-red, they’ll be snow-white.

If they’re red like crimson, they’ll be like wool. (Jesaja 1:18, The Message)

Is die nie die uitnodiging van alle tye nie? Kry dit wat pla uit die pad. Kom terug na die Here toe. Geen ompaaie nie, geen skuld nie, niks wegkruiptaktiek nie. Kom terug, roep uitvergifnis is gewaarborg.

 Gebed: Bely watookal jy van God wegsteek en al die redes vir jou wegkruipery. As daar niks is waaraan jy kan dink nie – vra die Heilige Gees – Hy sal jou herinner.

Where can I go from Your Spirit?

Or where can I flee from Your presence? 

If I ascend into heaven, You are there;

If I make my bed in hell, behold, You are there. (Psalm 139:7,8)

As God dit sê is dit lewegewende, lewensveranderende, kragtige wonderwerk-woorde. Sy vergifnis sal jou oplig en uit jou moedeloosheid van nederlaag en hopeloosheid lig.

Hoekom sou God dan vrae vra? Beslis nie om inligting te kry nie, maar om die gesprek aan die gang te kry. Adam moes praat oor wat in die Tuin gebeur het. In ‘n amper komiese heen en weer kom die hele storie uit. Die man blameer die vrou en die vrou blameer die slang en God oordeel…die slang – nooit die mens nie. Die mens sal op ‘n vervloekte aarde die gevolge van die sonde moet hanteer, maar nooit sonder God nie.

Sonde is dikwels geheim, dikwels skandalig en ‘n groot verleentheid. Niemand wil dit in die openbaar hê nie. Leuens en bedrog is meer hanteerbaar as dit in die geheim gebeur. God maak dit openbaar – minstens tussen ons en Hom, sodat genesing kan begin. Die hele sielkinde is op gesprek gefokus. Daarin lê helende krag. Ons liefdevolle Vader het ‘n antwoord vir die grootste en slegste deurmekaarspul wat jou lewe en vreugde steel. Hy sal nie toelaat dat jy oorweldig word nie. Sy plan vir jou lewe sal vasstaan.

Al maak mense hoeveel planne, wat die Here besluit, staan vas. (Spreuke 19:21)

Dikwels, maar nie altyd nie, is Sy eerste kommunikasie met ons, ons omstandighede. Hy orkestreer nie ons chaos nie, maar Hy sal altyd die bose gevolge van ons verkeerde besluite, tot ons voordeel laat werk. Al die verwoesting om ons vandag is die gevolg van sonde en die verkeerde besluite van mense. Ander mense se sonde het baie keer baie hartseer in ons lewe tot gevolg. God is altyd daar in die tragedie van die lewe om te red, te genees en te herstel. Binne die krisis is daar altyd ‘n keuse om God te vertrou of ons eie planne te maak. Ons liefdevolle Vader sal altyd ons grooste tragedie ten goede laat meewerk.

In die Tuin is dit God se plan wat vasstaan. Hy oordeel die slang en verklaar oorlog tussen sy saad en dié van die vrou.

Ek stel vyandskap tussen jou en die vrou, tussen jou nageslag en haar nageslag. Haar nageslag sal jou kop vermorsel en jy sal hom in die hakskeen byt.” (Genesis 3:15)

Hy gaan verder en bedek hulle naaktheid op Sy manier, nie hulle patetiese poging om te probeer toemaak waar skande dreig nie. Die bloed van ‘n onskuldige dier (heel moontlik ‘n lam) bedek die sonde en vorm ‘n blywende, aanvaarbare bedekking in die oë van God.

BEGINSEL vir ‘n uitmuntende lewe: ons word bedek deur die bloed van DIE Lam, Jesus.

GEBED: Dank die Here vir herstel van sonde en ‘n lewe van oorwinning in die Kruis van Jesus.

In Sy bloed word die omstandighede van die Tuin van Eden herstel en ons kan weer in God se teenwoordigheid wandel net soos voor die sondeval. Waar Hy is, waar Sy bloed ons reinig, is daar volmaakte vrede en rus.

Vanaf hierdie oomblik in die Tuin is alles gefokus op die groot gesprek tussen God en die mens. Satan sal enigiets doen om dit af te breek. God se liefde en vergifnis herstel die gesprek.

 

 

 

 

119. Net hoorsê …of eerstehands?

Daar is ‘n belangrike beginsel van gebed wat ons dikwels mis.

God inisieer gebed. Nie ons nie. Hy praat om die gesprek aan die gang te kry.

Die geloof is dus uit die gehoor, en die gehoor is deur die woord van God. (Romeine 10:17, OAB)

Elke keer as die woorde: “laat hom wat ore het om te hoor, hoor wat die Gees aan die gemeente sê”, in die Nuwe Testament voorkom, is dit Jesus wat praat. Dit is nie ‘n toevallige stelling nie. Dit is die Seun van die lewende God wat vermaan dat ons nie ons ore moet toemaak vir dit wat geleer moet word nie.

Hoe ons luister, bepaal ons gebedslewe.

Werklike liefde is dít: nie die liefde wat ons vir God het nie, maar die liefde wat Hy aan ons bewys het deur sy Seun te stuur as versoening vir ons sondes. (1 Johannes 4:10)

Kom ons begin by die begin.

Die storie van die Tuin van Eden in Genesis is alles oor woorde. Dit word opgeteken in woorde en dit vertel van woorde. Die eerste woorde ooit het geskep, groot geskep – meer en groter as wat ons ooit kan weet.

Woorde het die wêreld tot stand gebring, woorde het die sterre in die lug hulle plek gegee,  woorde het lig gebring en die seë se grense gestel. Toe het God die man gemaak en uit die man die vrou en ‘n seën oor hulle uitgespreek om hulle gesag oor die hele skepping te gee.

Die antieke Hebreërs het geglo dat woorde ‘n eenheid van energie was, wat uitgaan en iets voortbring. Dit is waarom ‘n seën wat uitgespreek is, nie teruggetrek kon word nie. Nadat Isak die eersgebore seën oor Jakob uitgespreek het, kon hy dit nie as ‘n fout ongedaan maak nie. Esau moes met die mindere seën teverede wees.

God se eerste woorde aan die mens is in Sy teenwoordigheid in daardie pragtige, perfekte Tuin gespreek.

Beginsel vir ‘n lewe van uitnemendheid: God praat. As Hy sê bid sonder ophou is Hy bereid om sonder ophou te kommunikeer!

Daarom sal my volk my Naam leer ken; daarom sal hulle weet op dié dag dat dit Ek is wat spreek: Hier is Ek! (Jesaja 52:6, OAB)

Net soos Job gesê het: Volgens hoorsê het ek van U gehoor; maar nou het my oog U gesien. (Job 42:5,OAB)

Die nuwer vertaling verduidelik hoorsê: Tot nou toe het ek net gehoor wat mense van U sê, maar nou het ek U self gesien.

Daar in die Tuin het die Here die patroon vir deurlopende kommunikasie gevestig. Hy het nog nooit opgehou nie. Geen sonde kon Sy stem stilmaak nie. Geen boosheid kan God se teenwoordigheid uitblus nie. God was steeds in die aandwind, presies waar Hy altyd was. Sonde het die mens geskuif. Die mens het weggekruip.

Ek is nie seker wat jy van gebed dink nie. Net die woord kan negatiewe ondertone meebring – gedwonge gebed, skaamkry tye, voorgee gebede met leë woorde, gebedswoorde wat oordeel en verwond, lang aframmelings en vervelige godsdienstige rituele. Dink net vir ‘n oomblik wat jou emosionele en intellektuele reaksie op gebed is? Is jy opgewonde of vol skuldgevoelens? Is jy huiwerig of vol verwagting? Voel jy onaangeraak en het reeds lankal besluit dit werk nie vir jou nie of kan jy entoesiasties van onlangse antwoord op gebed getuig?

GEBED: Here, ek wil graag U stem hoor.

Adam en Eva het in die Tuin as die koninklike kroon van die skepping regeer. Hulle was in perfekte kommunikasie met die Skepper en het in die rus van God ingegaan. Adam se eerste dag op aarde was die Sabbat. Dit is die enigste manier om die liefdevolle Vader se teenwoordigheid te ervaar. Gaan in Sy rus in, die rus en rustigheid wat ons gesprek met Hom bring.

Rus en vrede is die eerste wonderbare gevolg van gebed. Adam was ‘n wetenskaplike. Hy het elke dat gewerk om die Skepping te benaam en in die aandwind God ontmoet vir ‘n gesprek. Enige natuurwetenskaplike sal saamstem dat hulle vandag nog voortgaan om die Skepping te benoem. Dit is wetenskap.

In die duisternis wat hulle besluit om na satan se halwe waarheid te luister gevolg het, het daar afstand tussen hulle en God ontstaan as gevolg van die ongemak in Sy teenwoordigheid.

Satan het God se woorde by Eva betwyfel en Eva het sommer bietjie bygelas toe sy sê dat God gesê het hulle mag nie eet of aanraak nie. Sonde kom in ‘n wye verskeidenheid aanbiedinge, maar dit is die deelname en indompeling in sonde wat ons vernietig, nie net die gedagtes daaroor nie. Ons word beskerm deur die Bloed van ons eie gedagtes. Wanneer sonde ons lewe bepaal, word ons naaktheid ontbloot. Net soos hulle daar in die Tuin, bedek die bloed van Jesus ons van die skande wat sonde en boosheid bring.

Beginsel vir ‘n lewe van uitnemendheid: Gebed is ‘n gesprek wat deur God inisieer word.

En sy het ’n suster gehad met die naam van Maria; dié het aan die voete van Jesus gesit en na sy woord geluister. Maar Jesus antwoord en sê vir haar: Martha, Martha, jy is besorg en verontrus oor baie dinge; maar een ding is nodig; en Maria het die goeie deel uitgekies wat van haar nie weggeneem sal word nie. (Lukas 10:39,41,42)

Kom ons bid saam:

Here, help my om te hoor wat die Gees aan die kerk sê, sodat ek U hart en plan vir hierdie wêreld ken.

 

Bid sonder ophou.

 

 

118. Omdat God so sê.

Gebed is ‘n voortdurende leer ondervinding. Ek sou graag wou leer totdat ek eendag in Sy teenwoordigheid met Hom van aangesig tot aangesig kan gesels. In die tussentyd begeer ek om te leef in die openbaring van Sy teenwoordigheid (manifest presence) in Sy onsigbare koninkryk hier op aarde, sodat die bewustheid van die Vadershart so ‘n werklikheid word dat dit die kenmerk van my lewe is.

Van die eerste oomblik in die nuwe leerkurwe oor gebed wil ek bid dat ons gedagtes en verbeelding bevry word om die volle impak van die Woord van God te ervaar. Laat jou gedagtes beelde vorm, kyk in die onsienlike in en betree die misterie van God se Woord en werk.

En die man het met my gespreek: Mensekind, kyk met jou oë en hoor met jou ore en gee ag op alles wat ek jou sal laat sien; want om jou dit te laat sien, is jy hierheen gebring. Verkondig aan die huis van Israel alles wat jy sien. (Esegiël 40:4)

In hierdie oomblik – neem jou gedagtes gevange en onderwerp hulle aan die Woord van God… Ons neem elke gedagte gevange om dit aan Christus gehoorsaam te maak. (2 Kotintiërs 10:5)

Jy is op hierdie plek om te sien en te hoor.

GEBED vir hierdie oomblik: Here, ek gee my lewe en gedagtes oor en begeer om van U te leer in gehoorsaamheid aan U Woord. Kom Heilige Gees, kom leer my. Ek bely enige bekommernis en vrees wat hierdie gebed verhinder. (Matteus 13:22)

BEGINSEL vir ‘n lewe van uitnemendheid: luister vir die stem binne in die stem wat na jou toe kom. Binne hierdie gedeelte is daar iets wat jy moet leer. Dis nie die mees omvattende beginsels oor gebed wat jy moet leer nie. Daar is iets wat NOU belangrik is en wat jou ‘n stap vorentoe sal help om jou gebedslewe so te ontwikkel dat jy nog nader aan die hart van jou Vader kom.

In die eerste plek – baie geluk dat jy hierdie lees. Jy is presies waar jy moet wees. Dink daaroor. Dis die mees belangrike lewensvaardigheid om te hê – om te weet wat belangrik is. Jy hoef nooit te twyfel oor die tyd wat jy in die Woord van God spandeer nie.

Dis nie so omdat ek so sê nie. Ek is ook maar net ‘n gewillige dienaar. Selfs my gewilligheid is ‘n werk van die Heilige Gees. Hy werk in my om te wil. (Filippense 2:13)

Jy is op die regte plek omdat God so sê.

Jy ken die kode van Bybelstudie: God sê dit, ek glo dit, geen gekibbel nie.

As die Here dit sê is dit belangrik en waar bo alle dinge.

Ook bid ek dat julle liefde al hoe meer sal toeneem in begrip en fyn aanvoeling, sodat julle die dinge sal kan onderskei waarop dit werklik aankom. Dan sal julle op die dag wanneer Christus kom, onberispelik en sonder blaam wees. (Filippense 1:9,10)

Die Woord van die Here is altyd prioriteit. As ons in gehoorsaamheid ingestel is op die oortuiging van die Heilige Gees, sal ons altyd weet wanneer om die TV af te skakel en die goue oomblikke saam met ons kinders te geniet. Ons sal weet wanneer om ander pligte vir eers opsy te skuif en aandag te gee waar die emosies hand uitruk of prestasie gevier moet word. Stop alles en bid as jy die aanval van boosheid herken. Jaag die duiwel uit jou huis uit. Rek die minute wanneer jy die Here dank vir al Sy seën en goedheid. Hoor en fokus op die Heilige Gees wanneer jy die salwing voel.

Reinig jou gedagtes op hierdie oomblik en HOOR die woord van die Here:

Toe het die mense wat eerbied vir die Here het, onder mekaar geredeneer, en die Here het dit gehoor en daarop ag geslaan. Daar is ‘n gedenkboek voor Hom geskryf met die name van dié wat eerbied vir die Here het en waarde heg aan sy Naam.

Hulle sal vir My ‘n kosbare besitting wees die dag as Ek ingryp, sê die Here die Almagtige. Ek sal goed wees vir hulle, soos iemand goed is vir sy seun wat vir hom werk.

Dan sal julle weer die verskil sien tussen wie goed doen en wie goddeloos is, tussen wie My dien en wie My nie dien nie. (Maleagi 3:16-18)

 GEBED vir hierdie oomblik: jou naam word voortdurend voor God opgeskryf. (Onthou Hy staan buite tyd.) Maak vir jou ‘n gedagtebeeld van die hemelse wese, die scriba in die troonkamer van die hemel by die lewensgrote lessenaar en ‘n skitterende goue skryfinstrument in sy hand – hy skryf jou naam.

BEGINSEL vir ‘n lewe van uitnemendheid: jy is uitkenbaar as ‘n man of vrou wat aan God behoort, onderskeibaar van die bose, die destruktiewe en die gewone. My gebed vir jou: (Efesiërs 1:18)

 Ek bid dat Hy julle geestesoë so verhelder dat julle kan weet watter hoop sy roeping inhou, en watter rykdom daar is in die heerlike erfenis wat Hy vir die gelowiges bestem het.

 Om werklik onderskeibaar van die wêreld te wees is om Sy naam en die volle impak van gebed in Sy naam onder mekaar te deel. Is die nie presies wat ons in hierdie oomblik doen nie?

Die enigste manier om die goddellike en sekulêre lewe van mekaar te onderskei is die merkbare teenwoordigheid van die Vader en intieme kommunikasie met Hom. Dit is wat ons onderskei van georganiseerde godsdiens.        

Georganiseerde godsdiens is nie die kerk nie. Ons is die kerk van Jesus.

Ons wie Sy naam bespreek, wie Sy teenwoordigheid soek, wie Sy wonderwerke raaksien en eer. Ons is Sy edelstene, Sy kosbare besitting.

Juig, Bodemklipvriend. Dit is jy. Jy is vir Hom kosbaar.

117. Woorde wat die wêreld verander.

Welkom by ‘n kort reeks oor gebed. Dit is waarlik ‘n voorreg om ‘n paar gedagtes daaroor te wissel. Die doel is nie om die mees volledige en omvattende inligting te gee nie, eerder om die toepaslike Heilige Gees inspirasie te bring, sodat ons gebedslewe ‘n nuwe inspuiting van geloof en verwagting beleef.

Gebed is die koninkryk van God se goue draad wat alles wat goed is en elke waarheid in die Woord binne ons bereik bring. Kom ons juig oor die woorde wat die Heilige Gees aan ons gee om die volheid van Jesus se beloftes te leef.

Bid gedurig. 1 Thessalonicense 5:17

We are half-hearted creatures, fooling about with daily life and ambition when infinite joy is offered us, like an ignorant child who wants to go on making mud pies in a slum because he cannot imagine what is meant by the offer of a holiday at the sea. We are far too easily pleased.

From The Weight of Glory: CS Lewis.

Ek bid dat elkeen wat hierdie lees se denke en verbeelding onder die krag van die Heilige Gees vernuwe word om die volle impak van die Woord van God te begryp. Neem jou gedagtes gevange om die misterie van God te verstaan en meer as ooit Sy teenwoordigheid in gebed te ervaar.

GEBED: Gee in hierdie oomblik jouself ten volle aan die lering van die Heilige Gees oor.

BEGINSEL vir ‘n uitnemende lewe: luister vir die stem binne die stem. Alles wat hier geskryf staan is die waarheid, maar daar is iets spesifiek wat die Here vir jou persoonlik wil uitlig, veral NOU. Jy hoef nie alles oor gebed te weet nie. Jy moet leer wat is die volgende stap om jou gebedslewe te bekragtig.

Ook bid ek dat julle liefde al hoe meer sal toeneem in begrip en fyn aanvoeling, sodat julle die dinge sal kan onderskei waarop dit werklik aankom. Filippense 1:9,10.

Die Woord van die Here en die Heilige Gees het prioriteit in ons gebedslewe. Om te weet wat belangrik is, is een van die heel belangrikste lewensvaardighede. Jy moet besef wanneer om die TV af te skakel en aandag aan die kind te gee, om jou eie idees opsy te skuif sodat jy kan luister, om die aanval van die vyand te onderskei en weerstand te bied, om die danksegging en lofprysing te rek sodat jou siel verkwik word.

Gebed is gesprek.

‘n Gesprek is ‘n spontane wisselwerking tussen twee of meer mense, gewoonlik in die gesproke taal, maar deesdae se kort boodskappe en selfs epos kan ook as gesprek geklassifiseer word.

Het jy al gehoor dat mense sê gebed “werk” nie. Daar tussen al die ander toorstokkies van tarrot kaarte, die sterre voorspel, kristalle en kristalballe, pluk hulle gebed uit en dink die towerwoorde is die Onse Vader.

Of miskien hoor jy dat mense sê hulle bid al jare, hulle knieë is rou gebid, maar God antwoord nie.

Laat ons dan in hierdie heilige bymekaarkoms van gelowiges die ewige besluit maak: daar bestaan nie so iets soos onbeantwoorde gebed nie.

Die byvoeglike naamwoord: onbeantwoord, kan NOOIT saam met die selfstandige naamwoord: gebed, gebruik word nie.

Skryf die op jou hart, tattoëer dit in jou verstand, brand dit op jou handpalm – God beantwoord alle gebed.

Hy is nie ‘n leuenaar dat ons Hom kan betwyfel nie.

Roep My aan, Ek sal jou antwoord en jou vertel van groot en onverstaanbare dinge waarvan jy nie weet nie. Jeremia 33:3

Besef waarheen jou gebed gaan wanneer jy dit bid.

Net toe die Lam die boek neem, het die vier lewende wesens en die vier en twintig ouderlinge voor Hom gekniel. Elkeen van hulle het ‘n siter gehad en ‘n goue bak vol wierook, die gebede van die gelowiges. Openbaring 5:8

Mediteer oor hierdie paar gedagte en vra die Heilige Gees om jou gebed te verfris. Bid die Woord.

Terwyl ek besig is om hierdie stukkie te skryf kom my subskripsie na Jack Hayford se bediening per epos in. Die Here is getrou en bevestig Sy woord.

February 28 – Pray Now

Men always ought to pray and not lose heart.

Luke 18:1

 
   
   
   
   
   
       Why do we get so busy at everything other than prayer? Why do we say so often, “Well, I’ve prayed, but what can I do?”

Answer:

Begin to pray and praise immediately when challenging situations arise. Start now.

       Speak to Jesus about each matter that begins to trouble you. Don’t wait.

       Cease from the exhausting toil of carrying worries and cares on your shoulders. Release them.

       Seize every opportunity to pray with and for people.

Get alone with the Savior—in the Word and in prayer.

 
   
   
   
   

 

http://www.jackhayford.org

Op die webblad kan jy inteken op hierdie epos.