36. Struikelblokke en vastrapplekke

I cry out to God Most High, to God who fulfills his purpose for me.

(Psalm 57:2, ESV)

Ons het nog steeds die heerlike Tuin van Eden in gedagte. Kom ons dink vir ‘n oomblik globaal oor die hele geskiedenis van die mensdom. Daar in die begin staan die Skepper-God, die Vader, almagtig en geweldig, die sameroeper van die toneel wat die aardse geskiedenis beskryf, sentraal. Hy skep, Hy formeer die mens, Hy straf met die vloed, Hy red Noag, Hy roep Abraham en vestig die aartsvaders deur Sy belofte van Isak. Abraham word ‘n tipe van Homself by die berg Moria waar hy Isak moet offer. Die dispensasie van die Vader.

Daar op die berg waar Abraham sy seun op die altaar sit, vestig God die plek van die Seun, die Offerlam, die Belofte-kind uit ‘n wonderwerk gebore, die Middelaar, die Redder. Die ganse geskiedenis van die Ou Testament is ‘n voorbereiding van die verhoog waarop die inkernasie van die Seun moet plaasvind. Die profete roep dit uit, die aartsvaders verlang daarna, Job kla by God totdat hy die advokaat in die hemel “sien” (Job 19:25), Dawid sing daaroor, Jesaja (die singende profeet) sien sy geboorte in Betlehem (Jesaja 9) en Sy pyn en lyding by Golgotha (Jesaja 53). Die dispensasie van die Seun.

Jesus kom – gebore uit die onpretensieuse, gewoonheid van ‘n dorp iewers in Israel. Ons kyk in Desember se Bodemklippe na die betekenis van Nasaret en Betlehem, en die skokkende eenvoud van die Baba-Koning. Hy leef, Hy leer, Hy sterf, staan op en vaar op. Hy maak ‘n grootse en geweldige belofte – Ek sal julle nooit verlaat nie – die Heilige Gees sal in julle woon (Johannes 14:15-17).

Die dispensasie van die Heilige Gees.

Dis die dispensasie wat ons die voorreg het om in te leef. Die herstel van die Tuin, die kragtige manifestasie van die Teenwoordigheid van die Almagtige God, binne-in ons. Wat ‘n oorweldigende waarheid! Ons kan by God kuier en Hy by ons deur die inwoning van die Heilige Gees. Ons staan weer naak voor Hom in totale veiligheid. Hy bedek ons sonde en skande met die onskuldige bloed van die offer-Lam, Jesus. Ons neem ons plek in, met die keuse wat ons maak. Oorgegee en ingekoop met die offerbloed, deur die Kruis, sonder enige eie poging en stryd teen sonde.

MAAR, die slang is in die TUIN! Net soos toe, ook nou – weet dit en staan vas. Hy wil jou uit die Tuin hê.

Drie dinge wat jou uit die Tuin uitdryf:

Hierdie is die struikelblokke wat ons van seën beroof. Deur die Heilige Gees word dit die vastrapplekke wat ons herstel en die volle impak van seën van ‘n lewe van oorgawe laat verkry. Dis nie jou eie poging om nie te sondig nie – dis die oorgawe aan die leiding van die HG om jou te wys waar die swakheid is.

 

  1. Ongehoorsaamheid. Misleiding [deception] is die boosheid wat lei tot ongehoorsaamheid. Die leuens van die slang, wat die Woord verdraai en hoorsê teen jou gebruik. God het met Adam gepraat, Adam het met Eva gepraat. Eva het die opdrag op hoorsê gekry en die slang het geweet dat hy haar onsekerheid teen haar kan gebruik. Misleiding skep die indruk van waarheid en oortuiging. Uit misleiding kom ‘n verwronge beeld van God. ‘n God wat jou niks gun nie, wat die beste terughou, wat jou laat ly vir niks, wat jou nie ag nie. Die gevolg – jy val vir die leuen om self God te wees, om self te besluit wat is goed vir jou en jy eet jou uit die Tuin.

 

  1. Vrees, twyfel en ongeloof – hierdie drie is bloedfamilie van mekaar. Die een teer op die ander. Vrees verhef die probleem, wat tot gevolg het dat God se Woord en uitkoms in twyfel getrek word en nie meer geglo word nie. Vrees is geestelike boeie. Jy is lamgelê en moedeloos. Verwerp vrees en twyfel. Onderskei jou eie gedagtes en malende denke met die gawe van die Heilige Gees [1Korintiërs 12: 10]. Geloof is ‘n besluit en ‘n oorgawe aan die plan van God. Besluit om te glo en nie te vrees nie.

Now faith is the assurance, the confirmation and  title deed, of the things we hope for, being the proof of things we do not see and the conviction of their reality [faith perceiving as real fact what is not revealed to the senses].[Hebreërs 11:1.]

‘n Vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, ‘n bewys van dit wat ons nie sien nie.

 

  1. Afgode. Afgodery is die gevolg van jou eie wil in jou benadering tot God wat nie belyn is met Sy wil en Woord nie. Kolossense 3:5 en verder: Daarom moet julle die aardse dinge doodmaak wat nog deel van julle is: onsedelikheid (fornication of hoerery), onreinheid (slegte motiewe – gebruik jy dalk godsdiens vir joueie doel), wellus, slegte begeertes en gierigheid, wat afgodery is. Hy noem verder woede, haat, lelike taal en leuens. Hierdie dinge veroorsaak ongehoorsaamheid en weerhou die seën van die Here. Nie net dit nie – afgodery het sy eie gevolge. Die duiwel het vry hand oor jou. Jy is uit die Tuin, blootgestel en uitgelewer. Dis die slegste plek wat jy kan wees. Jy verwag God se seën, jy is dan Sy kind, maar jou keuses stel boosheid vry om jou geestelik dood te maak. Jy is op ‘n plek van moedelose vernedering, beroof van hoop en geloof, met min kans op ‘n wonderwerk. Jy word weggelok deur jou eie begeertes.

Hoe besluit jy oor afgode in jou lewe – volgens

1 Korintiërs 10: 14+15. Paulus het my gekomplimenteer toe hy sê:

Therefore my beloved, flee from idolatry. I speak as to wise men; judge for yourselves what I say.

Drie dinge wat jou plek herstel:

 

  1. Belydenis

Dis net jy wat jou lewe voor die Heilige Gees kan oopvlek en Hom vra om jou eie afgode aan jou te openbaar. Ander mense kan jou nie oordeel nie. Sonde is reeds so kragtig omdat dit geheim is. Slegs die Lig van Christus kan jou ontbloot en onthou Hy doen dit in volmaakte liefde. Moenie toelaat dat ander mense dit doen nie en moenie dit met ander mense doen nie.

Ps 62:8 Pour out your heart (nie vals gebede omdat dit reg klink nie)Trust in, lean on, rely on, and have confidence in Him at all times, you people; pour out your hearts before Him. God is a refuge for us (a fortress and a high tower).

Jy kan Hom vertrou met jou hart – eerlik, sonder pretensie. God veroordeel pretensie en voorgee in gebede. Hoor sy harde woorde aan die volk:

Take away from Me the noise of your songs, for I will not listen to the melody of your harps. But let justice run down like waters and righteousness as a mighty and ever-flowing stream.[ Amos 5:23 – 24]

Wat is ware, eerlike aanbidding? – Genesis 22:5 Isak word geoffer. Die aanbidding wat jy bring is jou kosbaarste. Abraham vertrou God so geheel dat hy noem die offer aanbidding en is oortuig dat hy EN Isak sal terugkom na die bediendes toe, al verstaan hy nie hoe dit gaan werk nie.

And Abraham said to his servants, Settle down and stay here with the donkey, and I and the young man will go yonder and worship and come again to you.

Eerlike aanbidding is ‘n lewe van gehoorsaamheid.

 

  1. Nederigheid maak gehoorsaamheid maklik. In Jesaja 57:15 sê God self Hy gee krag aan die nederiges – revive the spirit of the humble. Nederigheid het te doen met gehoorsaamheid aan God, algehele afhanklikheid van Hom en insig oor jouself. In nederigheid onderwerp ons aan God. Spreuke sê vertrou op die Here met jou hele hart en steun nie op jou eie insig nie. (Spreuke 3:5) 2 Korintiërs 3:5:

There is nothing in us that allows us to claim that we are capable of doing this work. The capacity we have, comes from God.

Hoe sien jy jouself? Diep in Paulus se bediening noem hy homself die die minste onder die apostels (1 Korintiërs 15:9), later die minste onder die gereddes (Efesiërs 3:8), en laaste, soos sy openbaring van Jesus groter geword het, noem hy homself die grootste onder die sondaars (1 Timoteus 1:15). Dit is sy CV, sy “claim to fame”.

Wat is die loon van gehoorsaamheid? Johannes 14:19 en verder.

The person who has My commands and keeps them is the one who [really] loves Me; and whoever really loves Me will be loved by My Father, and I too will love him and will show (reveal, manifest) Myself to him. I will let Myself be clearly seen by him and make Myself real to him.

Sonder twyfel tuin-omstandighede, wanneer God Homself aan jou openbaar.

Jesaja 66:2:

But this is the man to whom I will look and have regard: he who is humble and of a broken or wounded spirit, and who trembles at My word and reveres My commands.

  1. Saam met nederigheid en gehoorsaamheid is vrees vir die Here . Wysheid begin met die vrees van die Here.

(Spreuke 15:33)

Vrees vir die Here bring jou op die plek waar jy die glorie ervaar.  Die regmatige plek van die Woord van God in jou lewe en ingesteldheid op die Stem van die Here, met die bedoeling om te gehoorsaam, is die vrees vir die Here.

Daarom kan ons vandag opsom en sê: Ons begeer die Tuin. Heilige Gees openbaar aan my, myself, sodat ek die volheid van God self kan kry.

Psalm 119: 37 – 38:

Turn away my eyes from looking at worthless things,
 and revive me in Your way. Establish Your word to Your servant,
 Who is devoted to fearing You.

 

 

 

33. Dis my mense – slim mense!

 

Daar is geen twyfel dat elke persoon se lewensreis verskil en ‘n ryk mosaiek van ervaring is. Ons wat in die dispensasie van die Heilige Gees leef [wat ‘n voorreg!], ken die Gees-stem in ons diepste wese. Ons is deur die Heilige Gees aan die Woord onderworpe, alreeds regverdig deur die Kruis. Elkeen is op sy eie, unieke plek in die opwindende avontuur van ‘n lewe in die onsigbare Koninkryk.

Dis alles wonderlike woorde, maar hoe weet jy waar jy staan? Jy voel op hierdie oomblik dalk glad nie so naby nie, so “heilig” nie, so ingeskakel om die stem te hoor nie, met geruis in jou ore soos ‘n ou draadloos. Hoe vind jy weer jou plek waar jy God in Sy glorie ervaar, waar jy weet jou gebed is in daardie pragtige goue kom voor die Troon van God? Die plek waar alles vir jou bygevoeg word, die plek waarop ander jaloers is [Matteus 5: 1 Amplified], die plek waar die Griekwapsalm sê jy moet loop skaamkry van al die seën!

Palus skryf in 1 Korintiërs 10:14 en 15

Therefore my beloved, flee from idolatry. I speak as to wise men; judge for yourselves what I say.

Die implikasie van hierdie skrif is dat jy self moet weet wat afgodery is – dit is die dinge wat die stem van God blok. Jy moet die wysheid hê om te weet en te vlug. Daar is geen rede om onkunde of die lekker ou woord van die 1933-vertaling, sotheid, as verskoning te gebruik nie.

God belowe wysheid onvoorwaardelik aan almal wat vra. Dis ‘n package deal saam met jou regverdigmaking deur die Kruis en die inwoning van die Heilige Gees. Jakobus 1:

If any of you is deficient in wisdom, let him ask of the giving God [Who gives] to everyone liberally and ungrudgingly, without reproaching or faultfinding, and it will be given him. [My beklemtoning].

Die bron van wysheid is God, Hy deel uit sonder suinigheid. Daar is twee woorde wat die Bybel gebruik vir wysheid – chochmah en sophia.

Chochmah word gebruik in Jesaja 11:2

And the Spirit of the Lord shall rest upon Him—the Spirit of wisdom and understanding, the Spirit of counsel and might, the Spirit of knowledge and of the reverential and obedient fear of the Lord—

Uit die bekende konkordansie, Strong’s, word hierdie wysheid so verduidelik: Wiseness, skillfulness (vaardigheid), in the artistic sense (craftsmanship) or the moral sense (skills for living correctly).

Belangrike woord – word 150 keer in die Ou Testament gebruik veral in Job, Spreuke en die Prediker. God as die bron van wysheid word met die daaglikse lewe geintegreer, vervleg, vir gewaarborgde sukses. (Psalm 111:10 en Spreuke 4: 5-9)

Paulus noem Jesus die wysheid van God in 1 Korintiërs 1:24. Dis onmoontlik om die wysheid van God in werking deur die mens te ignoreer. Van Stephanus (die eerste martelaar van die vroeë kerk) in Handelinge 6:10 word die volgende wonderlike woorde gesê:

And they were unable to resist the wisdom and the Spirit by which he spoke.

Die woord vir wysheid (Grieks) wat hier gebruik word is sophia. Dit word so verduidelik:

Practical wisdom, prudence, skill, comprehensive insight, Christian enlightenment, a right application of knowledge, insight into the true nature of things. [My beklemtoning]

Ek raak sommer opgewonde oor so ‘n definisie. Ek kan uitskreeu – dis wat ek wil hê, ek wil regtig sien – sonder die sluier van leuens van die wêreld en die gemeenskap.

En dis presies wat God belowe aan enigiemand wat vra. Die gawes van die Heilige Gees belowe ‘n woord van kennis, ‘n woord van wysheid, ‘n profetiese woord, onderskeiding van geeste en allerhande tale. Al hierdie gawes word belowe aan elke individu soos wat die noodsaakliheid daarvan duidelik word tot voordeel van almal. [1 Korintiërs 12:7-11]

Profesie word gedefinieer as openbaringskennis wat bemoedig en troos. Dis nie ‘n eenvoudige toekomsvoorspelling wat algemeen geglo word nie. Dis wat ons nodig het om te lewe en die lewe van Jesus wat ons ontvang het, aan almal om ons, tot hulle voordeel, te leef.

Wysheid is toegepaste kennis. ‘n Kind het eendag vir my die perfekte definisie van wysheid gegee – dis om te weet wat en hoe om wanneer te doen.

Paulus komplimenteer die kerk in Korinte (‘n moeilike spul wat hom heelwat hoofbrekens besorg het) om soos wyse mense vir hulleself te oordeel. Dis die boodskap van die Nuwe Verbond. Ons hardloop nie na elke profeet en prediker wat ons dink het die uitkoms uitgespel nie. Ons het self toegang tot die die Bron. Daarmee wil ek nie op enige manier hedendaagse profete en leraars afmaak nie. Dit is uiters belangrik om lering en rigting by God se leiers te kry. Op ‘n persoonlike basis weet ek dat God met jou self wil kommunikeer.

My ma het my nog geleer – God skinder nie. Hy sal nie oor jou by jou vriende en kerkleiers gaan praat nie. Wat Hy vir jou wil openbaar is slegs vir jou en dikwels nie eers oorvertelbaar nie.

Joshua sê vir die hardkoppige en afvallige volk: [24:15]

…kies dan vir julle vandag wie julle wil dien…., maar ek en my huis, ons sal die Here dien.

Dit is en bly persoonlik, privaat en uniek. Dis kosbaar. Dis die edelstene wat ons versier – ons rhema-woorde. Psalm 107:9

For He satisfies the longing soul, and He fills the hungry soul with goodness.

Die dissipels was eenvoudige vissermanne met groot kontraste in persoonlikhede en benaderings. Op hierdie kleurvolle groep het God Sy kerk gebou. Die kerk van Christus is kleurvol en interessant juis omdat die Heilige Gees toerus en gee soos dit nodig is. Dis nooit stagnant en vervelig nie. Dis ‘n avontuur-reis.

Slim leef is om God se karakter in jou omstandighede te sien. Die woestynpad van die volk Israel was ‘n reis. God het hulle nie op een plek neergesit en geleer totdat hulle alles ken en weet nie. Dis ‘n leerproses in mislukking en sukses. Met die luuksheid van terugkyk weet ons hulle het heen en weer getrek vir 40 jaar op ‘n reis wat eintlik 11 dae kon duur. Dikwels by plekke wat hulle reeds geken het, weer aangedoen. Klink belaglik. Dit gaan oor die reis en nie soseer die mikpunt of destinasie nie. Die Jesus-pad is aktief en dinamies. Nie vir stilsit en stagneer nie.

Dit is nie aardse geleerdheid wat die verskil maak nie. Tot in die hoogste regeringskringe het die mense hulle vergaap aan die vaardighede van die disspels. Handelinge 4:31:

….and they spoke the word of God with boldness.

Hoe het hierdie kerk gegroei? Hand 9:31:

…And walking in the fear of the Lord and in the comfort [strengthening presence] of the Holy Spirit, they were multiplied.

Nie hulle eie pogings nie.

Hoe gebeur dit? Jesaja 50:4:

The Lord God has given me the tongue of the learned, that I should know how to speak a word in season to him who is weary…..He awakens my ear to hear as the learned.

Hoor by die Here – dis wat die slim mense doen.