191. Wonderboom van God in aksie.

[Nuwejaar 2019]

Die ritme van die natuur en die sekerheid van die seisoene is altyd vir my ‘n bron van inspirasie.  Daar is soveel in wat ons beleef op ‘n daaglikse basis wat ons aanspoor om elke woord van die Woord van God te glo.  Ek het al soveel maal Genesis 8:22 aangehaal ek is seker elke Bodemklipvriend ken dit al “van buite” soos die ou mense gesê het.  Die taal het ‘n ritme net soos die betekenis van die woorde.

“So lank as die aarde bly bestaan,

sal saaityd en oestyd nie ophou nie,

ook nie koue en hitte,

somer en winter,

dag en nag nie.”

Elke mens wat in die kille greep van winter vasgevang is, weet verseker een of ander tyd draai die seisoen en is daar verligting.  Soveel sielkundiges en beraders vind ‘n simboliese gelykenis van ‘n lewe in die seisoene van die jaar.

Ons lewe is nie konstant nie en dit is soms moeilik om die tekens van lente in die winter te sien, maar dit is ALTYD daar. Dit vereis ‘n naby kyk om te sien dat die botseltjie van elke blaartjie in die koudste en donkerste dae van die winter gereed sit om, ongesiens deur meeste, te ontvou en die draai van nog ‘n seisoen te aktiveer.  Ons ken mos die tekens van lente.  Die bome kry eers net so ‘n groen skynsel – ‘n ligte groen, ‘n nuwe groen. Daarna word dit ‘n dieper en duideliker kleur.

Gewoonlik met die draai van die kalenderjaar sit hierdie mensgemaakte telling van tyd en seisoen ons in die middel van winter in die noordelike halfrond en somer in die suidelike halfrond.  Die eerste dag van ‘n nuwe jaar is òf baie koud òf baie warm en dis moeilik om die draai van die seisoen te visualiseer.  Dit is presies soos ons verbeeldingsoefening van geloof, wat met hoop en ‘n vaste vertroue die bewys word van dit wat ons nie sien nie. (Hebreërs 11:1)

Die visuele en atmosferiese ervaring van ‘n seisoen terwyl die teenoorgestelde werklikheid is, is ‘n uitdaging. Soms is dit presies wat die Here van ons verwag.

Die goue draad van simboliese leerervarings is een van die kosbaarhede van die Woord.  Ons weet daar was drie elemente in die Verbondsark wat in die Allerheiligste in die Tabernakel gestaan het.  Dit was goue bak met manna wat nooit vrot geword het nie, die kliptafels waarop die wet neergeskryf is en die staf van Aäron wat in een dag gebot, gebloei en vrug gedra het.

Ons het nou net die seisoene bespreek. In die winter is die botsel gereed, maar dis baie maande voordat die blaartjie uitstoot en dan neem dit minstens nog ‘n paar weke voordat die vrug vorm.   Dis eers  ‘n paar weke daarna dat die vrug reg is vir die oes.

Aäron se staf was ‘n droeë stuk hout.  ‘n Staf was ‘n wandelstok, ‘n instrument om skape aan te keer en dalk ‘n skaap se poot te haak wat oor ‘n afgrond wil stort of wegdwaal.  Dit was ‘n bekende en geliefde bykomstigheid vir enige man in daardie tyd.  Dink maar aan Dawid in Psalm 23 wat skryf dat God se stok en staf hom vertroos.  Jesus beskryf homself as die goeie Herder, een van die sewe EK IS-stellings in Johannes se Evangelie.

Hierdie dooie stuk hout kry goddellike lewe en stoot oornag ‘n vrug uit.  Die vrugdraende “kierie” soos die NAB (Nuwe Afrikaanse Bybel) dit noem, is ‘n teken vir die Israeliete van God se keuse oor die stam van Levi as die priesters vir die volk.

Toe Moses die volgende môre by die tent met die getuienis kom, was daar botsels aan die kierie van Aäron, wat daar was vir die stam Levi. Trouens, daar was nie net botsels aan nie, daar was ook bloeisels en dit het selfs ryp amandels gedra.  (Numeri 17:8)

Baie eeue later lees ons van die amandeltak in Jeremia 1.  Die skrif was vir my ‘n lewenslyn in ‘n baie donker tyd.  Dit was God se bemoediging aan my dat Hy nie my gebede of Sy beloftes aan my vergeet het nie.

Die woord van die Here het tot my gekom: Wat sien jy, Jeremia? Ek het geantwoord: “Ek sien ‘n amandeltak.”

Die Here het geantwoord: Jy het reg gesien. Ek staan gereed om te doen wat Ek gesê het.

Die Hebreeuse woord vir “amandeltak” herinner aan die woord vir “gereed staan”.

Die volle impak van die kragtige simboliek van die amandeltak is nog meer duidelik in die Amplified vertaling.

Moreover, the word of the Lord came to me, saying, Jeremiah, what do you see?

And I said, I see a branch or shoot of an almond tree [the emblem of alertness and activity, blossoming in late winter].

 Then said the Lord to me, You have seen well, for I am alert and active, watching over My word to perform it.

Die amandelbloeisel bloei eerste, reeds in laat winter.  Dit kondig die lente aan.  Dit is net soos toe God in die tyd van Daniël die ballingskap met ‘n paar jaar verkort het. Hy sny die winter kort.  Die simbool van God in aksie – gereed om Sy beloftes te vervul en aan jou waar te maak – is die eerste bloeisel van die seisoen, wanneer niks anders soos lente lyk nie.

Hoe gaan jy 2019 binne?  Dit is menslik onmoontlik om die toekoms te ken. Ons antwoord vir die onsekerheid in die toekoms is HOOP.  Dit is die vaste vertroue om in geloof God se aksie te verwag en die bewys daarvan in die amandelbloeisel te ervaar wanneer niks lyk asof dit gaan uitwerk.

Hoe weet jy dat God vir jou sal optree? Dit is die kern van God se belofte van die vroegste tye af.

Lees en HOOR die gedruis van oorvloed.

Die HERE het sy heilige arm ontblootvoor die oë van al die nasies, en al die eindes van die aarde sal sien die heil van onse God. (Jesaja 52:10, OAB)

Om jou arm te ontbloot, beteken om jou moue op te rol.  Dit dui aan dat jy gereed maak om te werk.  God sit gereed om in te gryp in jou lewe en 2019 as die genadejaar van sy groot werk in jou lewe aan te kondig.

’n PSALM. Sing tot eer van die HERE ’n nuwe lied, want Hy het wonders gedoen; sy regterhand en sy heilige arm het Hom gehelp.

Die Here het sy oorwinning bekend gemaak, aan die nasies het Hy sy reddingsdade geopenbaar.

Aan die huis van Israel het Hy sy liefde en sy trou herbevestig; die hele wêreld het gesien dat ons God die oorwinning behaal het. (Psalms 98:1-3, OAB en NAB)

In hierdie eerste dae van 2019 bevestig die Here sy liefde en trou aan ons.  Dit is werklik iets om oor te dans.

Kom ons gaan die Nuwejaar in op ‘n huppelstap van vreugde oor die uitkoms en voorsiening van 2019.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

152. Tyd vir partytjie hou – dis Nuwejaar!

[Johannes 5]

Die hele wêreld hou partytjie. Dis Nuwejaar. As ‘n mens voor die televisie sou sit, kon mens die vuurwerke in elke tydsone van die wêreld dophou, terwyl die sekondes na elke Nuwejaar afgetel word. Daar is sjampanje bottelproppe wat skiet op elegante funksies, bierbottels wat rondlê op dronkpartytjies, danspartytjies, “fancy-dress” partytjies en ‘n publieke vakansiedag om op te ruim en soberheid terug te slaap, sodat almal die jaar in die oë kan kyk. Ek kan my net voorstel hoe daar met ‘n diep sug gebuk word om aan die kant te maak met gedagtes wat dwaal na die laste en verantwoordelikhede van die werklikheid

Wat het verander? Is daar werklik iets nuut?

Nuut kan twee dinge beteken: neos – meer van dieselfde, kwantitatief soos ‘n nuwe potlood maar daar is baie van dieselfde soort of kainos – uniek, soos daar nog nooit was nie, kwalitatief, een van ‘n soort.

Sal hierdie jaar dieselfde wees as al die ander wat jy al geleef het? Sien jy uit na iets nuut wat nog nooit in hierdie wêreld gesien is nie?

Johannes 5 sê Jesus het ‘n fees bygewoon.

Hierna was daar weer ‘n fees van die Jode, en Jesus het daarvoor Jerusalem toe gegaan…

Daar was drie Joodse feeste wat verpligtend was vir Joodse mans wat binne ‘n vyftien myl radius van Jerusalem af gewoon het: die Paasfees, Pinkster en die Loofhuttefees – twee in die Lente en een in die Herfs. Jesus het met groot vreugde die feeste bygewoon. Elkeen van die feeste is in Hom vervul.

Die Hebreeus vir “fees” (moadim) beteken letterlik “aangewese tyd”. God het noukeurig die tyd en opeenvolging van die feeste so bepaal om vir ons die storie van Sy genade en redding te vertel, jaar na jaar.

Dis God se partytjies en dit herinner ons aan Sy goedheid. Sy onverdiende genade is ons ondersteuning dwarsdeur die jaar. God se jaar het sewe partytjies.

Die sewe feeste van die Joodse kalender is alles in Jesus vervul. Die fees van die Ongesuurde Brood wys op sy sondelose wese, die Paasfees is die Lam van God wat geslag word in Sy kruisiging, Die Fees van die Eerstelingsgerf is die opstanding. Net soos die eerste gerf van die oes voor die priester gewaai is, so het Jesus voor God gestaan as die eerste gerf van die Kerk, in majesteit in die hemel verwelkom na die kruisiging. Pinkster vier die Heilige Gees en die geboorte van die Kerk.

Die Fees van die Trompette wys op die aankondiging van die profete vir sy koms na die aarde – eerste en tweede koms. Die Versoeningsfees (Yom Kippur) wys op die karakter van die kerk as belydende mense wat vergifnis ontvang en die Loofhuttefees wys op Sy heerskappy van vrede en vreugde en die bruilofsfees van die Tweede Koms.

Feeste is gesalfde partytjies, waar die seën van die Here bewustelik gevier word. Ons moet ook feesviering in ons jaar inbou, veral rondom familie en kinders. ‘n Eenvoudige ete saam is die geleentheid om die goedheid van die Here te vier.

Geseënd is hy was onderskei tussen die gewone en die heilige.

Maak die gewone heilig. Heilig beteken om iets af te sonder vir ‘n spesifieke doel. Dit is nie ‘n vals, hovaardige verheffing tot vervelige ontoeganklikheid nie. Verklaar ‘n maaltyd saam as ‘n feesviering van genade. Doen dit met vreugde en prys die Here in die proses.

Leer ons ons dae so gebruik dat ons wysheid bekom. (Psalm 90:12)

Jesus kom in Jerusalem in deur die Skaaphek om elke profesie te vervul wat die fynste besonderhede oor die kruisiging bepaal. Dit is die hek waar die lammers deurkom wat by die Tempel geslag word vir Paas. Hy is die Lam wat geslag sou word.

Bethesda kan beteken Huis van Genade of Huis van die Olyf. Die bad daar was diep genoeg om in te swem. Onder die bad was ‘n onderaardse stroom wat veroorsaak het dat die bad nou en dan opborrel. So het die bygeloof ontstaan dat ‘n engel die waters roer en die een wat eerste inspring genesing sal ontvang.

Sulke bygelowe was algemeen in daardie tyd. Die mense was altyd beïndruk met “heilige” water. Water was kosbaar en is met respek hanteer.

Jesus is ‘n vriend van diegene sonder vriende. Die man het niemand om te help nie. Jesus praat met hom sonder om hom ‘n lesing oor die nutteloosheid van sy bygeloof te gee. Hy gaan voort en genees die man.

Gebeure ontvou en woorde word gespreek:

 • Jesus vra of hy wil gesond wees. 38 jaar is ‘n lang tyd om hom in desperate, passiewe aanvaarding vas te vang. As hy gesond is moet hy die las van die lewe opneem en die verantwoordelikhede wat daarmee saamgaan. Sommige mense is so gemaklik in hulle siekte en die simpatie wat daarby kom, dat hulle nie ‘n gewone lewe wil ly nie. Die man spreek sy begeerte vir genesing uit.

 

 • Jesus sê hy moet opstaan. God se krag oorheers nie ‘n mens se wil nie.

 

 • Hy moes die onmoontlike probeer. Jesus se woorde was miskien nie wat hy verwag het nie. Hy het 38 jaar in nederlaag geleef – ‘n leeftyd lank. Wat wil jy hoor oor jou situasie?

 

 • Sukses – die woord van Jesus maak ons eie poging ‘n wonderwerk.

 

 • Bygeloof is wilsooreenstemming met boosheid. Dit is die woorde en gedagtes van nederlaag oor jouself.

 

Let noukeurig op wat gebeur. Die man, gekenmerk deur nederlaag en siekte, stem saam met die woorde van Jesus en loop in oorwinning weg. ‘n Oomblik vantevore was hy in verkeerde denke en vals hoop op bose beloftes vasgevang. Sy ontmoeting met Jesus verander alles. Hy stem ooreen met Jesus se vrae as ‘n uitdrukking van sy begeerte vir ‘n wonderwerk. Rou geloof maak die onmoontlike sy wonderwerk.

Glo jy Jesus se woorde dat Hy iets nuut maak hierdie jaar?

Gaan jy die onmoontlike probeer?

Maar moenie net aan die vroeëre dinge dink en by die verlede stilstaan nie.

Kyk, Ek gaan iets nuuts doen, dit staan op die punt om te gebeur, julle kan dit al sien kom;

Ek maak in die woestyn ‘n pad, Ek laat in die droë wêreld riviere ontspring. (Jesaja 43:18,19)

 

[Hierdie storie kan ook as ‘n allegorie interpreteer word. Die man = die volk Israel wat in die woestyn vir 38 jaar rondgedwaal het en nou weer in duisternis is. Die vyf pilare = die wet wat siek maak en skuiling bied maar nie genesing nie. Die water = die doop waaruit jy gered en genees uitkom]

Johannes skryf die storie as ware gebeure, maar in elke storie oor Jesus is daar altyd soveel meer…

 

 

 

 

80. Kry vir jou ‘n grens om oor te steek.

Die eerste gawe van God aan die mens was keuse. Dit is ‘n gegewe. Jy kan dit verander nie. Jy moet kies. Dit is onmoontlik om neutraal te bly. Jy moet aanvaar of verwerp. Dit wat jy as neutraliteit beskou is verwerping.

Besluite is kragtig. Dit het ons al baie gesê. Job 22:

 Besluit jy iets dan kom dit tot stand en oor jou weë skyn ‘n lig.

Hierdie besondere omstandighede word geskep in die mens. Jy is spesiaal as gevolg van die besluite wat jy neem. Elke dag is ‘n reeks besluite. Talente wat ontwikkel word, deure wat oopgemaak word, verhoudings wat gebou word, die keuse om die regte ding te doen, om nie te lieg nie, om kwaad te word en jou voet neer te sit, om genade te betoon, om foute oor te sien, om moed in te praat – ons kan voortgaan, seker tot in ewigheid, om die besluite van net een dag op te noem.

God het ons baie spesiaal gemaak. Ons is ‘n drie-eenheid soos Hy: gees, siel en liggaam. Die ideale gesagsorde vir ons lewe is soos volg:

God se gees

My gees

My siel – wil, verstand en emosies

My liggaam

Die liggaam sal altyd die siel volg. Wat jy besluit sal jou liggaam doen. Jy besluit om iets te eet, konsert toe te gaan, inkopies te doen… Jou besluite behoort die beste gevolge vir jou liggaam te bring. Jy beskerm jouself, kyk na jou dieet, neem medisyne as jy siek is.

Die duiwel sal alles doen om hierdie rangorde omver te werp en onderstebo aan te wend. Die hele wêreld verkondig liggaamsplesier en bevrediging as ‘n eerste stap. Die liggaam dikteer aan die wil om sodanig te besluit dat die liggaam eerste bevredig word. Die wanorde word verkondig deur middel van spesiaal-sindroom. Ek is spesiaal, daarom kry ek voorrang. Waarom is jy meer spesiaal as ek om vir my te sê hoe om te leef? Waarom sou ek my lewe inrig volgens ‘n stokou geskrif wat nooit op ‘n moderne lewe van toepassing sou kon wees nie.

Ek dink so dikwels hieroor. Was die lewe histories so vreeslik dat alles in die moderne tyd daarop gerig is om goedkoop bevrediging te ervaar al is dit so kortstondig? Die ou Romeine het hierdie hedonistiese lewe veral onderstreep en geleef. Dit was die kern van die voorregte van ‘n Romeinse burger. Kitspassie op enige gebied was die leuse van die lewe. Vandag is nog net so. Geweld en hartstog is vermaak. Die Circus Maximus word op die skerm in die sitkamer aangebied.

Die realiteit is dat kortstondige plesier meestal lei tot langtermyn gevolge. Die gevolge van die liggaam wat beveel veroorsaak meeste gebrokenheid en verwonding.

Die Nuwejaar lê voor met sy eie uitdagings wat reekse en reekse besluite van ons vereis. ‘n Besluit kan stadig of vinnig geneem word. Vinnige besluite is meestal reaksies, deurdagte besluite is antwoorde. [Respond vs react] Dit is belangrik om te onderskei en meer te beantwoord as reageer. ‘n Kar wat voor jou stop lok reaksie uit – dis ook reg so. Jy rem vinnig. ‘n Kind wat fouteer verg beantwoording – gaan jy voet neersit of genadig wees. Jy neem die omstandighede in ag, die kind se houding en ander faktore laat jou ‘n berekende beantwoording uitspreek.

Kom ons kyk saam na die besluite van drie karakters in die Woord en teken aan watter faktore hulle ‘n buitengewone besluit laat neem het. Almal van hulle het die reëls oortree. Almal van hulle het ‘n grens oorgesteek en iets anders gedoen sodat hulle baie spesiale resultate kon verwag.

Die woestyntabernakel is volgens streng voorskrifte van God deur Moses opgerig. Dit was ‘n heilige plek – heilig in die sin dat dit ‘n spesiale aanwending net vir die spesiale doel van aanbidding gehad het. Elkeen in die volk van Israel het met betrekking tot tempelprosedures, presies geweet wat hy mag en nie mag doen nie. Slegs die priesters mag in die heilige deel ingegaan het, slegs die hoëpriester kon een maal per jaar in die allerheiligste deel ingaan. Streng gereguleer. As die hoëpriester in die allerheiligste ingegaan het, het hy ‘n kleed met klokkies gedra, sodat, as hy onwaardig ingegaan het en dood neerval, sou die wat buite wag besef dat die klokkies nie meer raas nie en kon hulle sy lyk met ‘n haak daar uit haal. Self mag hulle nie deur die voorhangsel ingegaan het nie, wat ookal die omstandighede – ernstig!

In 2 Kronieke 26 lees ons van koning Ussia. Hy was een van die uitsonderings onder die konings van Juda. Hy het gedoen wat reg was in die oë van die Here. [Daar was 19 konings van Israel – almal sleg, 20 konings van Juda en slegs 8 was goed.]

Na ‘n volledige rekord van al sy goeie dade, is daar hierdie onstellende versie.

2 Kronieke 26:16:

Maar toe hy eenmaal die mag het, het Ussia ingenome geword met homself, en dit was die begin van sy einde. Hy het aanmatigend teenoor die Here sy God opgetree: hy het in die tempel van die Here ingegaan om wierookoffers op die wierookaltaar te bring.

Die priesters het hom probeer keer, maar daar was geen keer aan hom nie. Hy gaan in en kom uit – melaats. Melaats het hy gesterf. Dis hoe ernstig.

Maar nou – Dawid. Dawid het voor Ussia geleef. Die hoëpriester Eli, (van Samuel en Hanna se dae) se twee stout seuns kom haal die Verbondsark (wat in die allerheiligste deel van die tempel gestaan het) uit om te help toe die oorlog teen die Filistyne verkeerd loop. Hulle gebruik die Ark as ‘n gelukbringer – groot fout. Die Filistyne wen en vat die ark. Lees bietjie Bybelkomedie 1 Samuel 5.

Die Ark word gestoor in die huis van ‘n Israeliet, wat spesiaal gesalf en afgesonder word om die Ark te huisves vir twintig jaar, dwarsdeur Saul se regering tot Dawid aan bewind kom. Met ‘n groot proses, waarin mense sterf as gevolg van onwaardigheid (lees gerus 1 Samuel 6 en 1 Kronieke 6), bring Dawid die ark terug na Jerusalem.

Die proses om die Ark terug te bring in Jerusalem word uitvoerig in 1 Kronieke 15, 16 en 17 vertel met die pragtige lofsang van Dawid. Dit lees soos ‘n spanningsverhaal.

Dawid is so oorstelp van vreugde, hy stel die musikante op en dans voor die Ark uit. Onthou hy was self ‘n musikant – ek kan my net voorstel dat hy die beste sou organiseer vir hierdie groot gebeurtenis. Hy trek homself aan in fyn linne en dra die priesterlike linneskouerkleed. Praat van ‘n fees! Sy danklied is poësie en sy gebed in 1 Kronieke 17 is prosa wat jou hart stukkend ruk. Dis ‘n heerlike ete met vleis, brood en rosyntjiekoek vir al die mense.

Dawid maak ‘n tenttabernakel vir die Ark, met deurlopende aanbidding en musiek en skryf in die Psalm 84:11: een dag in U teenwoordigheid is beter as ‘n duisend daarbuite.

Want ’n dag in u voorhowe is beter as duisend; ek wil liewer by die drumpel staan in die huis van my God as om te woon in die tente van goddeloosheid.

 Psalm 27:4

Een ding het ek van die HERE begeer, dit sal ek soek: dat ek al die dae van my lewe mag woon in die huis van die HERE, om die lieflikheid van die HERE te aanskou en te ondersoek in sy tempel.

Dit is Dawid se hart. Hy sit in die teenwoordigheid van God by die Ark, omdat sy hart reg is. Dis nie uit trots soos Ussia nie. God “kuier” by Dawid en Petrus preek in Handelinge 15:16 dat Jesus die tabernakel van Dawid weer oprig. Dit is die hartsaanbidding in die Teewoordigheid van God met nederigheid, verootmoediging en begeerte. Daarvoor word die godsdienstige reëls gebuig en aangepas.

Kom ons spring na die vrou wat Jesus aanraak in die skare en genesing ontvang.

Sy het aan bloedvloeiing gely en volgens die voorskrifte van haar teologie (Joods) was sy onrein en mag glad nie die huis verlaat het nie en veral nie aan iemand raak nie. Levitikus 15:25:

“As ‘n vrou ‘n bloedvloeiing het buite haar menstruasietyd of as die bloedvloeiing tydens menstruasie abnormaal lank aanhou, is sy onrein solank die bloedvloeiing duur.

Al drie sinoptiese evangelies noem die wonderwerk van Jesus. Lukas, wat self ‘n dokter was, noem hoe sy al haar geld op verskeie dokters spandeer het, wat haar nie kon help nie. Twaalf jaar loop sy met ‘n geweldige vervloeking oor haar. Sy is desperaat en daarom oortree sy al die reëls. Sy gaan uit, sy loop saam met die skare en raak aan Jesus. Ek is seker sy het besluit dat ‘n ontmoeting met Hom buite die kwessie is. Sy sou publiek moes erken wat haar probleem is en dalk was daar mense wat haar kon herken. Sy het seker besluit: “vandag is die dag – as ek nie genesing kry nie, kan hulle my maar stenig”. Sy reik uit met die begeerte en roekelose verwerping van haar godsdiens en teologie en alles wat sy het.

Julle ken die storie – ‘n wonderbare, heerlike genesing, eerbewys aan haar geloof en herstel in die gemeenskap. Almal het geweet sy is gesond. Sy is met die glorie van Jesus self bekroon en kon ‘n lewe ly wat sy nooit voorheen van kon droom nie.

Sy het die reëls oortree. Sy het die kopgrens oorgesteek. Sy het iets anders gedoen as voorheen.

Wat gaan jy doen met 2016? Wat gaan jy anders doen?

Hulle sê as jy altyd alles dieselfde doen en ander resultate verwag is dit ‘n teken van waansin. Is jy bereid om ‘n groot stap vorentoe te neem en die Here te dien soos nog nooit vantevore nie.

Handelinge 17 en 18. Die gemeente van Berea het gaan kyk en seker gemaak wat Paulus preek is die regte ding. Apollos is gelei in ‘n noukeuriger weg. Daar is altyd ‘n noukeuriger weg. Daar is altyd ‘n nuwe openbaring. Roep na die Here – Hy sal jou groot en magtige dinge wys wat jy nie weet nie.

Dit gebeur net as jy roep en wil. Matteus 15:9:

Dit help niks dat hulle My probeer dien deur leerstellings van mense as gebooie van God voor te hou nie. ”

 Lees maar Matteus 23 en erken die Fariseër in jouself. Moenie terugkyk en neerkyk op hulle nie. Hulle het hard probeer om die regte ding te doen, maar het hulle teologie bokant Jesus verhef. Harde woorde van veroordeling kom uit die mond van Jesus self.

Lê jou teologie, jou vooropgestelde idees, jou vooroordeel weer op die altaar voor die Heilige Gees sodat hy die onwaarheid en leuen kan blootlê. Moenie dat Jesus jou verwyt met die woorde aan Jerusalem in Matteus 23:37:

…hoe dikwels wou Ek jou kinders bymekaarmaak soos ‘n hen haar kuikens onder haar vlerke bymekaarmaak, maar julle wou nie!

Gryp die WOORD van die Here en verhef dit as jou enigste padwyser. Toets jou gehoorsaamheid voor die Here. Steek die grens oor en smaak die oorwinning en wonderwerke. Word kragtig in die Here.

Mag 2016 vir jou ‘n NUWE jaar wees!

Jesaja 48:6:

Jy het dit gehoor — aanskou dit alles! Sal júlle dit dan nie verkondig nie? Van nou af laat Ek jou nuwe dinge hoor en geheime wat jy nie geweet het nie.

61. Nuwe jaar, nuwe spoor – trap ver en wyd.

Tyd is genadeloos, gebeure meestal onstuitbaar, ons beheer is beperk en ons menslikheid feilbaar en magteloos teen die ritme van lewe op aarde. Oorloë breek uit, moorde word gepleeg, vliegtuie verdwyn en mense sterf om nie eers van die onvoorspelbaarheid en magtige oorheersing van die weer te praat nie. Dit klink als so negatief en oorweldigend, maar die besef van vandag se datum en my totale onmag om die aanbreek van die nuwe kalenderjaar net so bietjie uit te stel, is ‘n werklikheid. Die nuwe jaar strek voor ons uit en sover ons kan, word daar beplan en sal ons die planne in geloof en vertroue op die goedheid van God aanpak.

Vrydagoggend, 26 Desember, het ons familie ‘n tweeling dogtertjies ryker geword. Die oproep was vroegoggend uit Toronto – hulle is oppad hospitaal toe. Ek het daar by my ousus wat kuier gaan inkruip, want dis haar oudste seun wat gebel het en ons het gebid, die Here se Hand oor hulle afgepleit met vertroue en eensgesindheid oor die Bron van ons hulp. Die tweetjies was vroeg – 33 weke – en die onsekerheid oor dinge wat ons geen beheer oor het nie, dwing jou op jou knieë. Niks wat ons kon doen, sou die geboorte verhoed nie. Die natuur is onstuitbaar al het ons gedink hulle moet bietjie langer stilsit. Vier dae en seker 40 oproepe later kan ons al begin getuig oor die grootheid van die Here wat alles so voorspoedig laat verloop.

Nuwe lewe laat mens besef hoe anders elke jaar is, hoeveel dinge onvoorspelbaar is en in die luuksheid van terugkyk is dinge dikwels so verbasend anders as wat jy kon dink of droom. Goed en sleg kom aangerol en vereis jou reaksie. Hoe kan jy aanstap sonder om jou toewyding en oorgawe met volkome en diep oortuiging te hernu en jou gemoed met die beloftes van die Woord te versterk nie?

Waar is jou gedagtes hierdie Oujaar? Sien jy uit na 2015, of is die werklikheid van jou omstandighede so pynlik dat jy wens jy kan net verdwyn in ‘n veilige wegkruipplek en eers later as die son weer oor jou skyn, uitkom?

Kom sit vir ‘n oomblik, kry stilte om jou en dink hoe jy dink. Ja, ek bedoel juis dit – dink hoe jy dink. Jou denke bepaal jou optrede en reaksies. Jou gedagtes sal die sukses van jou Nuwejaar bepaal.

Wat van die Oujaar? Hoe hanteer ons die verlede se mislukkings en suksesse? Die mislukkings is onder die bloed van die Here, vergewe en bedek met die verlossingswerk aan die Kruis. Die Kruis is die oorsaak van die suksesse en daarom word sukses in dankbaarheid en vreugdevolle feeste oor die goedheid en seën van die Here gevier.

Vandag, op hierdie dag, kyk ons terug en vorentoe en die besluit wat ons vandag neem kan die verlede sowel as die toekoms bepaal. Dit is hoe krities belangrik vandag is.

Die inhoud van ons toekoms is die beloftes van die Woord. As ons vorentoe kyk, kyk ons in die onsienlike, ons glo die onmoontlike en ons is sterk om enige hindernis te oorkom, want hindernisse is daar en sal daar wees. Hoor wat sê Jesus: Johannes 16:33:

I have told you these things, so that in me you may have peace. In this world you will have trouble. But take heart! I have overcome the world.

Wat meer wil jy hoor? Jesus het oorwin, maar het jy dalk die sleutelwoorde misgelees of nie gehoor nie? In My is die kernbeginsel. Daar is nie ander moontlikhede nie. Net in Hom is die toekoms verseker. Wat is ons oorwinningskreet wat ons van vorige Bodemklippe ken – VIVIT – Hy leef!

Ons lewe is ‘n reis. Ons moet aanstap of bly lê en laasgenoemde is nie ‘n opsie nie, al voel jy so. Vandag, op hierdie Oujaar kan jy die Woord hoor en met ‘n huppel in jou stap die Nuwejaar indans.

Deuteronomium 11:24,25:

Elke plek waar julle voetsool op trap, sal aan julle behoort

Niemand sal teen julle standhou nie; die HERE julle God sal die skrik en vrees vir julle oor die hele land laat kom waarop julle sal loop, soos Hy julle beloof het.

Trek die goeie nuus van hierdie belofte aan jou voete en begin stap vir 2015. Dit is die belofte oor die land waarin jy woon en die grondgebied waaroor jou gesag geld. Jou gesin, verhoudinge, ambisie, werksomstandighede, planne, geld – al die elemente wat jou lewe uniek maak. Met die onderwerping van hierdie elemente (jou grondgebeid) aan die belofte in die Woord, maak jy die wonderwerkende krag van God los oor jou omstandighede. Onthou – dit bly jou keuse – daagliks, om jou lewe aan die Here oor te gee en Sy Hand daaroor te beveel.

Beveel klink dalk soos ‘n sterk woord, maar Jesaja 45:11 sê die volgende:

Thus says the Lord,

The Holy One of Israel, and his Maker:

“Ask Me of things to come concerning My sons;

And concerning the work of My hands, you command Me.

Jou bevel is die keuse wat jy maak, die bevel aan jou wil, verstand en emosies om die toekoms aan God oor te laat.

Vra My aangaande die toekomstige dinge; vertrou my seuns en die werk van my hande aan My toe!

Dit is duidelik ‘n opdrag. Daarom kan ons net in gehoorsaamheid onderwerp en nie bekommer oor die toekoms nie. Onsekerheid is en was nog altyd ‘n kern-karaktertrek van die toekoms. Hoe reageer jy daarop? Weer eens is dit jou keuse. Jy kan kies om nie te vrees nie. Dit is ‘n werklikheid. Geloof is nie die afwesigheid van vrees omdat jy so “lucky” is nie. Geloof is die gevolg van ‘n rasionele besluit om God en Sy woord te vertrou.

Die beste manier om hierdie nuwe jaar in te dans, is met jou rhema-belofte in jou hart ingebrand. Neem jou tyd met die Woord en vra die Here om met jou te praat. Tyd is die sleutel vir 2015 se deur. Hoe sal jy deurstap? Sommer so struikelend en onbewus van die uniekheid van tyd, of sal jy met bewustheid jou nederig voor die Here buig en Sy stempel op 2015 vra? Ek sou graag my plek in die Skuilplek van die Allerhoogste en die Skaduwee van die Almagtige bevestig. [Psalm 91]

Dis vir my ‘n wonderlike wete dat ek ‘n Alwetende God dien. Ek sien nie die toekoms nie, maar Hy is reeds daar en niks verras Hom nie. Hy weet wat vir my voorlê en in Sy arms is ek veilig. Deuteronomium 33:12:

The beloved of the Lord shall dwell in safety by Him, Who shelters him all the day long; and he shall dwell between His shoulders.

En hierdie is net een belofte uit duisende in die Bybel.

Net die Woord kan ons denke verander. Romeine 12:2 gee ‘n duidelike opdrag: … word verander deur die vernuwing van jou gemoed…

Ons is nie uitgelewer aan die onsekerheid van die toekoms soos slagoffers van tyd en omstandighede nie. Ons is in beheer deur gebed en geloof. Daar kan nie ‘n beter manier wees om ‘n nuwe tydvak te betree nie. Jeremiah 31:21:

Rig vir jou mylpale op, maak vir jou padwysers, let op die grootpad, die pad wat jy geloop het.

Hierdie pragtige woorde van Jeremia maak jou getuienis van God se redding en uitkoms noodsaaklik in die reis vorentoe. Die grootpad wat jy geloop het is die kragtige wonderdade van God. Neem ‘n oomblik en bid Psalm 103:2:

Loof die HERE, o my siel, en vergeet geeneen van sy weldade nie!

Nou – rig die mylpale op, maak die rigtingwysers. Wat is jou spesiale woord wat jou leiding gee in die onsekerheid van 2015?

Ek weet hoe belangrik dit is om self te hoor en jou eie, unieke woord hieroor te ontvang. Daar is niks so bevredigend en bemoedigend soos God se stem nie. Neem tyd in Sy teenwoordigheid en hoor….

Kom ons bid saam:

Here, dankie dat U Woord Gees en lewe is en nie dooie letters op papier nie. Dankie dat U lewe spreek en kragtige dade doen. Bo alles, dankie dat U dit vir ons doen, net omdat U ons liefhet en Jesus vir ons die prys betaal het. Dankie dat ons U stem hoor…

Rigtingwysers – vra jy rigtingwysers? Die hele wêreld se boeke is nie genoeg om op te teken hoe God ons liefhet en bewaar nie.

Net uit een hoofstuk – Johannes 14. Hoor Sy stem…

 • Laat julle hart nie ontsteld word nie; glo in God, glo ook in My.

 

 • Ek is die weg en die waarheid en die lewe; niemand kom na die Vader behalwe deur My nie.

 

 • Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, wie in My glo – die werke wat Ek doen, sal hy ook doen; en hy sal groter werke doen as dit, omdat Ek na my Vader gaan.

 

 • En wat julle ook al in my Naam mag vra, dit sal Ek doen, sodat die Vader in die Seun verheerlik kan word.

 

 • As julle iets in my Naam vra, sal Ek dit doen.

 

 • As julle My liefhet, bewaar my gebooie.

 

 • En Ek sal die Vader bid, en Hy sal julle ‘n ander Trooster gee om by julle te bly tot in ewigheid:

 

 • Vrede laat Ek vir julle na, my vrede gee Ek aan julle; nie soos die wêreld gee, gee Ek aan julle nie. Laat julle hart nie ontsteld word en bang wees nie.

Bodemklip – vriende! Geseënde 2015 – Shalom!

 

According to Strong’s Concordance 7965 Shalom means completeness, wholeness, health, peace, welfare, safety soundness, tranquility, prosperity, perfectness, fullness, rest, harmony, the absence of agitation or discord. Shalom comes from the root verb shalom meaning to be complete, perfect and full.