282.  Standvastig die Kroon

Engeland berei voor vir geskiedenis.  Die hoofopskrifte oor die wêreld basuin dit uit.  Oor die jare van ongewildheid en rewolusies in Europa, het die reste van koninklikes daar, daarin geslaag om grootliks die kritiese blik van moderne media se listige, geslepe, onsmaaklike, ondersoekende joernalistiek te vermy.

Daar is niemand wat ek ken wat enige moderne beperkings oor seremonie, formaliteit en uitspattigheid so kan ophef soos die Engelse koningshuis nie.  Die kroningsgeleentheid in Engeland is verbind aan die afsterwe van die heerser en daarom in hierdie geval ‘n eenmaal-in-‘n-leeftyd gebeurtenis. 

Die Romeine was baie lief vir krone en kroningsgeleenthede.  Hulle het krone vir belangrike seremonies en feeste gedra.  So veel van ons koninklike seremonies en tradisies is by die Romeine oorgeneem, met ‘n goeie inspuiting Christendom daarby, op aandrang van kerkleiers oor die eeue wat die vergrype van absolute heersers, met ‘n bewussyn van hulle eie goddelikheid, die korrupsie van mag aan die wêreld op ontelbare maniere gedemonstreer het.  In desperaatheid wou die kerkleiers aan die heerser ‘n bewustelike onderwerping aan iets groter as hy of sy kommunikeer. 

Al was die koning en sy hof van adellike bevoorregtes en sogenaamde vertrouelinge en raadgewers oorspronklik gesien as die heerskappy wat tot voordeel van al die burgers moes regeer, het al die mooi woorde van diensbaarheid in belang van die meestal arm en ellendige burgers by die goud-geraamde poorte van paleise uitgevlieg in so ‘n mate dat ydelheid adellikheid gekenmerk het en werk ‘n slegte reputasie gekry het.  Die gewone mense was die werkersklas wat die belastings betaal het vir die luuksheid en ydelikheid van ander. 

Krone met fabelagtige juwele is vir allerhande geleenthede gemaak, om die superieure status van sekere mense bo ander mense te bevestig.  Deesdae is dit meestal koninklikes wat krone dra by baie spesifieke geleenthede onderworpe aan streng voorskrifte.

Die Romeine het onder andere onderskei tussen die koninklike kroon  (diadema in Grieks) en die kroon van die oorwinnaar (stephanos in Grieks), maar het ‘n rits ander krone vir ander vlakke van agbaarheid, aansien en prestasies in die samelewing toegeken – veral op militêre gebied.  In die moderne lewe sien ons militêre leiers met medaljes eerder as krone.

Paulus en ander Nuwe Testamentiese skrywers het die algemene kennis wat die kultuur veronderstel het, gebruik om die bekroning en beloning van die Koninkryk van God te beskryf. 

Daar word dikwels in die Bybel van beloning gepraat.  Dit is ‘n onderwerp wat maklik in ‘n vals lig van voorgee-nederigheid ignoreer kan word.  Dit is ook meestal met die Tweede Koms van Jesus geassosieer en word dikwels oorgeslaan as ontoepaslik vir hierdie lewe. Dit is egter nie wat bedoel word met die vyf krone van beloning wat in die Koninkryk van God hier op aarde met Heilige Gees-gesalfde bewustheid gedra moet word nie.

Kroning in hierdie lewe met dit wat belowe word in die Skrif, is noodsaaklik vir ons lewe van oorwinning wat ook al ons omstandighede sou wees.  Ons kies nie tussen koninklike en oorwinnaarskrone nie.  Ons dra al vyf soos die geleentheid hom voordoen – aldag en altyd.

Ons het al dikwels gepraat van die dood en opstanding wat ons ervaar by wedergeboorte. (Filippense 3:10 en 11 in die Amplified vertaling)  Daarvan is die doop simbolies en die wonder van ‘n nuwe lewe saam met Christus.  Ons is heiliges, die koninklike priesterdom, die uitverkore volk in ‘n  Koninkryk waar ons volgelingskap beloon word en nie ‘n foutlose lewe van wettisisme nie.

Ons staan saam met Jesus op in ‘n nuwe lewe en daarvoor word ons gekroon met die Kroon van die Lewe.

Jesus belowe die Kroon van die Lewe  aan die kerk van Smirna, die vervolgde kerk.  Soos ons weet is die sewe kerke van Openbaring simbolies van die historiese fases en herkenbare kenmerke van die kerke op aarde. 

Salig is die man wat versoeking verdra, want as hy die toets deurstaan het, sal hy die kroon van die lewe ontvang wat die Here beloof het aan die wat Hom liefhet.   (Jakobus 1:12, OAB)

Die Kroon van die Lewe is die lewe van oorvloed wat Jesus in Johannes 10:10 aan ons bied.  Ons is uit die dood gered, uit sonde waarvan die loon  die dood is, die geestelike dood, die tweede dood.

Paulus belowe nog ‘n kroon – ‘n ewige kroon met Koninkryk-kenmerke – die onverganklike oorwinnaarskroon.

Weet julle nie dat atlete wat aan ‘n wedloop deelneem, wel almal hardloop, maar dat net een die prys ontvang nie? Hardloop dan só dat julle die prys kan wen. 

Almal wat aan ‘n wedstryd deelneem, ontsê hulleself allerlei dinge. Hulle doen dit om ‘n verganklike oorwinnaarskroon te verkry, maar ons ‘n onverganklike.  (1 Korintiërs 9:24,25)

Hieruit weet ons dat die lewe ‘n stryd is en om te wen moet ons ons liggame en gedagtes dissiplineer om die belofte van oorwinning te behaal.  Ons het ‘n onverganklike kroon wat nooi van ons gesteel kan word nie – die lewe en gedagtes van Jesus self soos belowe.  (1 Korintiërs 2:16)

Die Kroon van Geregtigheid word belowe aan almal wat ‘n intieme persoonlike verhouding met Jesus begeer.

Verder is vir my weggelê die kroon van die geregtigheid wat die Here, die regverdige Regter, my in dié dag sal gee; en nie aan my alleen nie, maar ook aan almal wat sy verskyning liefgehad het.  (2 Timoteus 4:8, OAB)

Jesus se verskyning is ‘n bewuswording van sy Teenwoordigheid en ‘n begeerte om dit te ervaar.  Jesus spreek ‘n seën uit oor diegene wat honger en dors na geregtigheid. (Matteus 5:6)   Geregtigheid is die getroue nakoming van die geopenbaarde wil van God in alle opsigte soos dit aan ons in die Skrif uiteengesit word.  Nakoming en najaging van geregtigheid is ons kenmerk van uitnemendheid, dit wat ons onderskei van die wêreld.

Die Kroon van Glorie of Heerlikheid word belowe aan almal wat toegewyde  en betroubare herders vir die skape van Jesus is.

Hou as herders toesig oor die kudde van God wat onder julle is, nie uit dwang nie, maar gewilliglik; nie om vuil gewin nie, maar met bereidwilligheid; ook nie as heersers oor die erfdeel nie, maar as voorbeelde vir die kudde.

En wanneer die Opperherder verskyn, sal julle die onverwelklike kroon van heerlikheid ontvang.  (1 Petrus 5:2-4,  OAB)

Die oppassers van die skape wat teenoor die skape (ons mede-Christene in die gemeente van Jesus) die karakter van God uitleef – onvoorwaardelike liefde, diensbaarheid en nederigheid – diens in die Kerk van Jesus.  Ons sal deel in die glorie van Jesus wat Hy belowe. (Matteus 19:28)

Die vyfde kroon is die Kroon van Blydskap

Wie anders tog as julle is ons hoop en ons blydskap, die kroon op ons werk waarop ons trots sal wees wanneer ons met sy wederkoms voor die Here Jesus sal verskyn? 

Júlle is immers ons trots en ons blydskap!  (1 Tessalonisense 2:19,20)

Want wie anders as julle is ons hoop of blydskap of kroon van roem in die teenwoordigheid van onse Here Jesus Christus by sy wederkoms?

Want julle is ons eer en blydskap. (OAB)

Ons staan voor die Troon van God in blydskap oor die siele wat in die Koninkryk ingelyf is en die vreugde van ons vriende en familie vir wie ons gebid het en oor wie ons gearbei het ter wille van die Koninkryk.

Daarom, my geliefde broeders, na wie ek ook verlang, my blydskap en kroon, staan so vas in die Here, geliefdes.   (Filippense 4:1)

Ons dra die krone van die Koninkryk, maar die heel grootste oomblik in die Koninkryk is nie die kroning nie, eerder die teenoorgestelde. (Openbaring 4)

En rondom die troon was daar vier-en-twintig trone, en op die trone het ek die vier-en-twintig ouderlinge sien sit, bekleed met wit klere; en hulle het goue krone op hulle hoofde gehad.

En elke keer as die lewende wesens heerlikheid en eer en danksegging gee aan Hom wat op die troon sit, wat tot in alle ewigheid lewe,

val die vier-en-twintig ouderlinge neer voor Hom wat op die troon sit, en aanbid Hom wat tot in alle ewigheid lewe, en werp hulle krone voor die troon en sê:

 U is waardig, o Here, om te ontvang die heerlikheid en die eer en die krag, want U het alles geskape en deur u wil bestaan hulle en is hulle geskape.

In die antieke wêreld was iemand wat sy kroon neergooi  in volkome onderwerping aan die persoon voor wie hy dit doen.  Hier is die ouderlinge – simbolies van die twaalf stamme en die twaalf apostels – dus  die Kerk van Jesus – in die Troonkamer van die Allerhoogste in aanbidding voor die Koning van die Heelal.

Prys die Here!  Wat ‘n voorreg om in  die Troonkamer van die Allerhoogste God ingenooi te word om ons krone neer te gooi en in die volmaaktheid van koninklikheid te vertoef, voor die groot Oorwinnaar – die Redder van die siele van mense.


2 thoughts on “282.  Standvastig die Kroon

 1. Liewe Ansophie,

  Baie dankie vir hierdie heerlike blog. Vir my verhandeling het ek ‘n storie uit die Skrif geneem en met ‘n Lectio Divina refleksie kunsterapie gedoen om trauma aan te spreek.

  Toe ek hierdie skrywe van jou lees was ek opgewonde. Ek wil graag jou toestemming verkry om die vyf krone wat jy hier uitgewys het by ‘n groepsterapie sessie te inkorporeer. Ek sal natuurlik die bron, en jou naam as die navorser en skrywer noem.

  Ek hoor graag van jou.

  Ansi

  Life & Career Strategies, Counselling, Family & Art Therapy, Critical Incidents & Clinical Supervision.

  The Studio – 35706 Regal Park Way, Abbotsford, BC V3G 2W2

  P:604-870 0654 F: 604-870-0654

  1. Hallo Ansi,

   Baie goed om van jou te hoor. Jy is baie welkom om enigiets wat jy wil te gebruik. Dit is na alles nie “myne” nie en solank dit nie buite verband met betrekking tot die waarheid van die Evangelie gebruik word nie, is jy vry om so veel van Bodemklippe as wat jy nodig ag, te gebruik. Ek vertrou jou integriteit met die Woord.

   Mag die Here elke woord van jou seën,
   Ansophie

Laat 'n boodskap

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s