44. Sluitsteen-woorde is die uitdaging.

Ek wil graag die stelling maak: As ‘n mens ‘n getroue, Gees-inspireerde begrip van God se genade oor jou lewe het, sal jy ‘n vreugdevolle, vreeslose en wyse lewe leef. Genade is die gesig van God self.

Groot woorde. Dis hoe ek wil leef, daaroor het ek geen twyfel nie. Die struikelblokke en hindernisse waarmee ons worstel, weerhou ons om in die volheid van die rykdom en glorie van Jesus ons bestaan te voer. Skuld en vrees, onwaardigheid en sonde (hoogmoed, leuens, bygeloof, ensovoorts) lei na ‘n gevaarlike denkpatroon, wat God se genade aan ons optrede koppel. Daar is geen manier waarop ons lewe God se genade oor ons bepaal nie. Jou besluite kan wel veroorsaak dat jy so ver van Hom leef, dat jy in geen posisie is om Sy genade te ontvang nie, onderdruk deur bekommernis en vrees of so besig met eie belang, dat jy onder die bedekking van genade uitbeweeg.

God se genade en guns vloei uit Sy wese – wie Hy is. Hy is liefde, dus kan Hy nie anders reageer en optree as uit liefde nie. Dit is ‘n begrip wat in ons menslike denke moeilik verstaanbaar is. ‘n Mens se optrede word so dikwels bepaal deur afguns, eie belang, selfsug en vyandskap, dat hy nie verstaan hoe iemand sonder afwyking, altyd, uit liefde optree nie.

Lukas 2:40 in die Amplified sê van Jesus: And the Child grew and became strong in spirit, filled with wisdom; and the grace (favor and spiritual blessing) of God was upon Him.

Genade van God is die kroon, meer nog as wysheid en ander eienskappe. Die Griekse woord is Charis. Volgens Vine’s (woordeboek) is grace heeltemal vry, universeel en spontaan. Dit beskryf die karakter van God in terme van genade wat red en wat die vreugde van die ontvanger daarvan beplan.

Om werklik die omvangryke betekenisnuanse te verduidelik word genade gekontrasteer met drie belangrike geestelike hindernisse:

volgens Romeine 4:4 :

  • Skuld volgens Romeine 4:4 : Now to a laborer, his wages are not counted as a favor or a gift, but as an obligation (something owed to him),

en daarmee saam 4:16: Therefore, inheriting the promise is the outcome of faith and depends entirely on faith, in order that it might be given as an act of grace (unmerited favor), to make it stable and valid and guaranteed to all his descendants……

Ons is dus nie soos ‘n arbeider wat sy loon ontvang nie. Die loon van die sonde is die dood. Sonder Jesus se bloed wat vry maak van sonde, kry jy wat jy verdien vir jou sonde. Maar, groot maar – dit werk anders in die Koninkryk. Genade is nie dit wat God jou skuld omdat jy dit verdien nie. Genade kom sonder verdienste. Slegs God kan iets in hierdie lewe so ten volle waarborg dat dit ‘n waarheid is, wat niks en niemand ooit kan verander nie. Jou redding is gewaarborg uit genade, daarom kan jou sonde, skuld en onwaardigheid nie jou redding omkeer nie.

Hoeveel maal in jou lewe het jy dit al gehoor? Dis beslis nie ‘n nuwe boodskap nie. In al die kerke waaraan ek blootgestel is in my lewe, ten spyte van kleiner dogma verskille, is genade sonder verdienste gepreek. Ek erken dat kerke dit nie altyd toegepas het nie, en in die welbekende lokvalle van verdienste en wettisisme geval het, maar ek moet toegee dat dit as kernwaarheid altyd gepreek is.

Waarom is daar dan enige twyfel aan God se gesindheid en Sy antwoord op gebed tot ons voordeel? As ons hierdie leerstelling van Paulus vir die Romeine onder die knie het, behoort ons nooit ooit weer aan ons gebed en die omstandighede waarin ons leef onder God se beheer, te twyfel nie. Ons moet vreesloos en vrymoedig leef.

Die volgende hindernis is:

 

  • Werke volgens Romeine 11:6 : But if it is by grace (His unmerited favor and graciousness), it is no longer conditioned on works or anything men have done. Otherwise, grace would no longer be grace, it would be meaningless.

Indien ons deur werke genade bewerkstellig, dan is genade betekenisloos. Dit beteken dat deur God se bril van genade, goeie en slegte werke, geen gevolg dra nie. Dit is nie ‘n lisensie vir roekelose en wettelose gedrag nie, veel eerder ‘n oproep om in gehoorsaamheid en dankbaarheid te onderwerp aan die plan van God vir jou lewe. Dit is op Sondagskoolvlak aan my verduidelik soos volg: jou lewe sonder God is soos die nulle voor die een – waardeloos. Met die genadewerk van die Kruis, is jou werke soos die nulle na die een – veelvoudigheid.

1 Korintiërs 9:10 [NKJV]

Now may He who supplies seed to the sower, and bread for food, supply and multiply the seed you have sown and increase the fruits of your righteousness.

Net God self kan die vrug op geregtigheid vermeerder. Jou eie pogings en werke is nie in staat om jou geestelike status te verhoog nie.

Hebreërs 6:14:

….saying, “Surely blessing I will bless you, and multiplying I will multiply you”.

Enige iets wat jy met die seën van die Here doen, word deur Hom onderhou en vermeerder. Dit is slegs deur genade wat jy in staat is vir Hom te werk.

Die volgende hindernis is:

 

  • die Wet volgens Johannes 1:17 : For while the Law was given through Moses, grace (unearned, undeserved favor and spiritual blessing) and truth came through Jesus Christ.

 But if you are guided (led) by the Holy Spirit, you are not subject to the Law. Galasiërs 5:18

Knowing and understanding this: that the Law is not enacted for the righteous (the upright and just, who are in right standing with God), but for the lawless and unruly…1 Timoteus 1:9.

Ons kan maklik met die gemak van geskiedenis en die insig wat dit bring, die Jode van Jesus se tyd op aarde veroordeel en hulle vasklou aan die Wet van Moses (soos hulle daarna verwys) minag, maar ons is maar net te geneig om in godsdienstige gemaksug aan ‘n wet vas te hou. Gee vir my die reëls, sê my siel, dan weet ek wat om te doen.

Maar God sê, My gedagtes is nie jou gedagtes nie, My gedagtes is hoër as jou gedagtes. (Jesaja 55).

As jy vasklou aan die geykte – jy-mag-nie-dit-of-dat-nie en jy-moet-dit-of-dat – dan is die soet en geliefde stem van jou Vader niks werd nie. Sy stem, Sy teenwoordigheid, Sy openbaringskennis is al wat jou op ‘n diep vlak leer van Sy genade.

Hierdie waarheid is die kern van ons geloof. Ons verdien nie God se genade deur te werk om onsself van sonde te reinig omdat die Wet so bepaal nie. Dis uiters belangrik om jouself met hierdie waarheid te bewapen teen die aanslag van die vyand in terme van skuld en onwaardigheid. Die satan sal jou altyd herinner aan jou sonde, geestelike mislukkings, biddeloosheid en kwansuise onbeantwoorde gebede (wat soos ons alreeds dikwels gesê het, heeltemal onmoontlik is). Romeine 6:14, 18:

For sin shall not any longer exert dominion over you, since now you are not under Law as slaves, but under grace as subjects of God’s favor and mercy.

And having been set free from sin, you have become the servants of righteousness (of conformity to the divine will in thought, purpose, and action).

2 Korintiërs 8:7

But as you abound in everything—in faith, in speech, in knowledge, in all diligence, and in your love for us—see that you abound in this grace also.

Die opdrag word uitgespel. Hoewel ons ywerig aandag gee aan geloof, ons woorde, ons kennis en selfs ons liefde aan mekaar – moet ons oorvloedig in genade toeneem.

Ons het nogal heelwat Skrif behandel in hierdie stukkie. Dis grootse begrippe en uiters belangrik. Vir my was hierdie studie ‘n groot stuk vernuwing in my begrip van genade.

Ek wil elkeen aanmoedig om elke Skrif biddend te lees en die volle omvang daarvan te absorbeer, sodat dit kragtig en lewend in jou woon. Ek bid vir julle 2 Timoteus 2:7:

Think over these things I am saying, understand them and grasp their application, for the Lord will grant you full insight and understanding in everything.

Volgende keer meer oor jou posisionering vir die volle impak van genade.


Laat 'n boodskap

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s