190. Hoor… die gedruis van oorvloed.

[Kersfees 2018]

Ek wonder of ons deesdae enigiets werklik hoor.  Toe ek klein was het my pa my geleer dat dit slegte maniere is om nie vir iemand te kyk as hy met jou praat nie.  Dit was amper soos die ongeskiktheid van verwerping of belediging.  As ons aandag gee en ordentlik groet, by aankoms en vertrek en let op die woorde wat na ons kant toe gepraat word, gee ons waarde en aanvaarding aan die mense om ons.  Hierdie dae kyk iemand maklik op ‘n foon of tablet, of hou sommer aan televisie kyk as iemand met hulle praat.  Ons ore is verdeeld.  Waar is ons aandag en wat hoor ons?

Jesus het dikwels oor ore en gehoor gepraat. Sy gereelde vermaning: laat hom wat ore het, hoor, is by elke boodskap aan die kerke in Openbaring as opdrag herhaal, so dit geld ook vir die kerk vandag.  Hy het die ou profeet Jesaja (6:9,10) aangehaal in Matteus (13:14,15)

En aan hulle word die profesie van Jesaja vervul wat sê: Met die gehoor sal julle hoor en glad nie verstaan nie, en julle sal kyk en kyk, en glad nie sien nie.

Want die hart van hierdie volk het stomp geword, en met die ore het hulle beswaarlik gehoor; en hul oë het hulle toegesluit, sodat hulle nie miskien met die oë sou sien en met die ore hooren met die hart verstaan en hulle bekeer en Ek hulle genees nie.

Hierdie woorde van Jesus pla my.  Hy skakel genesing aan gehoor.  Is dit nie ‘n goeie rede om in hierdie besige tyd voor Kersfees ‘n fyn verstelling aan ons geestelike gehoorbuise te maak nie?  In die geraas van geld en goeters mis ons dalk die ware boodskap van Kersfees – die genesing van jou lewe deur die baba in die stal.

Kersfees is belangrik.  Dit is ons fees, ons Christene, selfs binne die sekulêre skaking van die feestelike elemente van hierdie verjaardagfees van alle tye.  Ons is nooit slagoffers van die wêreld nie.  Ons gee die inhoud aan ons Fees en ons is in beheer.  Ons vier die Fees met die stem van die Heilige Gees in ons ore.

My opwinding met elke Kersfees en elke Paas word aangehits deur my besluit om die Here te vertrou met ‘n “nuwe” Woord uit Sy mond vir my.  Ek kan nie altyd alles dieselfde doen nie.  Ek wil met elke belangrike Christenfees, waarvan Kersfees, Paas en Pinkster uitstaan, iets nuut van Sy karakter leer, of iets nuut van die beginsels van die fees wat ek besig is om te vier – in ons geval nou Kersfees.

God is getrou en Hy stel nooit teleur nie. Ek skryf vir julle die Woord wat in my hart brand.

So ‘n paar weke gelede skakel ek die televisie aan op Daystar Canada, ‘n Christelike kanaal wat heeldag en heelnag geestelike programme aanbied.  Dit is toevallig die begin van ‘n program van iemand wie se naam ek herken van baie jare terug.  Hy is nie een van my gunstelinge nie, maar voor ek aanbeweeg, dink ek dit sal interessant wees om te hoor wat hy sêen waar sy bediening nou beweeg.  Dit is altyd vir my wonderbaar om te sien hoe bedienings oor jare en jare net sterker word, selfs al is dit nie heeltemal in my kraal nie. Ek sien myself saam met hulle almal eendag voor die Troon staan met die kosbare woorde van Paulus:

Ek het die goeie stryd gestry; ek het die wedloop voleindig; ek het die geloof behou

(2 Timoteus 4:7, OAB)

Soveel van my vriende het die geloof van hulle kinderdae verwerp en het in die lokval van post-modernisme die waarheid van die Evangelie en alles wat waarde het, verwerp.  Vir my is dit bo alles belangrik om te kan sê, wat ookal in my lewe gebeur, ek het die geloof behou.

Terug by die televisie.  Die prediker maak sy Bybel oop en lees uit een van my gunsteling hoofstukke oor die profeet Elia en die slagting van die Baäl priesters.  Terwyl ek so aan al my ongelowige vriende dink, dink ek aan die Baäl priesters van vandag – al die afgode en vals gode wat vandag nog hulle tempels in die harte van die Christene oprig.  Soos die woorde wat hy lees oor my spoel, praat die Heilige Gees met my en ek spits my ore.  Op daardie oomblik hoor ek wat die Here vir my sê.  God se woord is altyd kragtig! (Hebreërs 4:12)

Die storie het agtergrond en dit is nodig om darem te weet waaroor dit gaan om die impak van uitkoms te verstaan.  Ek vertel die storie van Elia en die Baälpriesters in ‘n neutedop.

Agab is koning oor Israel, een van die twee koninkryke wat ontstaan het na die koningskap van Salomo.  Juda in die suide, wat gevorm het uit die twee stamme, Juda en Benjamin, het twintig konings gehad, waarvan net agt die Here gesoek het, voordat hulle in ballingskap deur die Babiloniërs weggevoer is. Israel in die noorde, wat gevorm het uit die tien stamme, het negentien konings gehad voordat hulle deur die Assiriërs in ballingskap weggevoer is – almal goddeloos.  Daar was deurgaans profete in albei koninkryke aktief, wat die mense vermaan het om na God toe terug te keer.  In beide koninkryke was daar ‘n oorblyfsel van mense wat die Here gesoek het, selfs ten spyte van die goddelose praktyke van die leierskap.  God was getrou aan Sy oorblyfsel (remnant). (2 Konings 19:30,31)

Agab word so beskryf: Agab seun van Omri het gedoen wat verkeerd is in die oë van die Here, meer as al sy voorgangers. (1 Konings 16:30)

Agab se vrou was ‘n Fenisiese prinses uit die pragpaleis op ‘n skiereiland in die stad Tire, een van die wonders van die antieke wêreld.  Sy was ‘n Baäl aanbidder en om haar tevrede te stel het Agab ‘n Baäl tempel in Samaria laat bou.  Die profete van God en die getroues uit die volk was woedend.  Elia veral, was ‘n gehate man in die paleis van Agab en Isebel.

As gevolg van Agab se sonde kom ‘n geweldige droogte oor die land en Elia word versorg by die spruitjie Krit en toe dit ook opdroog by een van die weduwees van Isebel se land (die huidige Lebanon) by Sarfat naby Sidon.  Terwyl Elia daar is, sterf die weduwee se seun.  Elia se gebed rig hom op, tot sy ma se groot vreugde!

Na drie jaar stuur God Elia terug na Israel om met Agab te praat.  Elia nooi die koning na die berg Karmel waar Elia ‘n geestelike oorlog met die Baäl priesters aanknoop om God te almag bo Baäl te bewys, sodat die harte van die mense oortuig word.  Die vertoning op die berg verloop net soos Elia dit beplan.  Twee altare word gebou – een vir God een vir Baäl. Diere word geslag vir beide, maar geen vuur word gemaak nie.  Die priesters moet vuur by Baäl kry en Elia sal vir God vuur vra.  Dit is verstommend dat die Baäl priesters instem tot die hele gedoente omdat hulle nie gewoond is aan wonderwerke nie. Miskien wou hulle self uitvind of hulle god kragtig is.  Die Baälpriesters bid en smeek, verwond hulleself, val in die stof en smeek – en niks gebeur nie.  Elia spot met hulle.

Toe dit sy beurt is, laat hy die altaar en die offerdier papnat maak, sodat daar geen twyfel oor ‘n vonkie vuur mag wees nie.  Elia kniel en bid tot God om die vuur aan te steek.  Die volgende paar verse uit 1 Konings 18 vertel die storie:

Teen die tyd van die aandoffer het die profeet Elia vorentoe gekom en gebid: “Here, God van Abraham, Isak en Israel, laat dit tog vandag bekend word dat U God is in Israel, en dat ek u dienaar is wat op u bevel al hierdie dinge doen.

 Antwoord my, Here, antwoord my tog dat hierdie volk kan besef dat U, Here, God is, en dat dit U is wat hulle harte weer tot U bekeer.”

 Toe kom daar vuur van die Here af en dit verbrand die offer, die hout, die klippe en die grond. Dit het selfs die water in die sloot opgelek.

 Toe die hele volk dit sien, het hulle op hulle knieë geval en uitgeroep: “Die Here is God! Die Here is God!”

Daardie dag het Elia en die volk wat die Here aanroep 450 Baäl priesters doodgemaak.

Na hierdie geweldige oorwinning, sêElia aan Agab die volgende woorde:

“Gaan eet eers, want ek hoor al die gedruis van die reën.

Bodemklipvriende, dit is die woorde wat my hart aangegryp het.

Wat hoor jy?

Ek lees dit in my studie Bybel en sit sommer regop: ,

 “Go up, eat and drink; for there is the sound of abundanceof rain.”

Daar in die geraas van die slagting en die opgewonde geklets van die mense oor die wonderwerk van die dag, hoor Elia iets wat niemand anders hoor nie en HOOR die teken van iets waarvan daar GEEN bewys is nie.

Die koning gaan inderdaad weg om te eet, maar Elia en sy bediende klim die berg om te gaan bid. Daar is geen teken van reën nie.  Elia bid en dan stuur hy sy bediende om te gaan kyk of die reën kom – SEWE maal!!  God het vir hom gesêHy wil die reën oor die land laat kom, maar daar is geen teken daarvan nie.  Elia bid op grond van God se rhema-woord aan hom. Die sewende maal kom die bediende terug en sêdaar is ‘n wolkie so groot soos ‘n man se hand.  Dit is genoeg vir Elia.  Hy begin hardloop en sêvir Agab hy moet jaag met sy koets – die reën kom!

Wat hoor jy wanneer daar geen teken van uitkoms is nie? HOOR jy die oorvloed se gedruis?

Binne-in die klingel van die klokke en die kletter van kospotte, spits jou ore en HOOR die gedruis van oorvloed.

Oorvloed is een van die kenmerke van God se gawes. Hy seën oorvloedig, Hy beskerm en voorsien oorvloedig.  Sy manier is nie suinig nie.

HOOR die woord van die Here aan Samuel en bring jou behoefte en begeertes onder die geklank van oorvloed voor Hom.

Die Here sê toe vir Samuel: “Ek gaan ‘n ding in Israel doen wat elkeen wat daarvan hoor, se twee ore sal laat tuit.  (1 Samuel 3:11)

Hoor die oorvloed wat God belowe. Oorvloed is gewoonlik ontelbaar en onmeetbaar.  Het jy al die reëndruppels getel?  Kan iemand die oorvloed van die skepping op die aarde meet?  Ons wetenskaplikes is eeue en eeue besig om te tel en te benaam, net soos die opdrag aan Adam uitgegaan het.

Dink aan God se oorvloed.  Glo Sy oorvloed is aan jou belowe.  Gee aan Hom jou oorvloed hierdie Kersfees.

En God is by magte om aan julle alles in oorvloed te skenk, sodat julle in alle opsigte altyd van alles genoeg kan hêen volop kan bydra vir elke goeie werk. (2 Korintiërs 9:8)

 

 

God se oorvloed klink nie soos iets wat jy al gehoor het nie.

When the Lion had first begun singing, long ago when it was still quite dark, [Uncle Andrew] had realized that the noise was a song. And he had disliked the song very much. It made him think and feel things he did not want to think and feel. Then, when the sun rose and he saw that the singer was a lion (“only a lion,” as he said to himself) he tried his hardest to make believe that it wasn’t singing and never had been singing—only roaring as any lion might in a zoo in our own world. “Of course it can’t really have been singing,” he thought, “I must have imagined it. I’ve been letting my nerves get out of order. Who ever heard of a lion singing?” And the longer and more beautifully the Lion sang, the harder Uncle Andrew tried to make himself believe that he could hear nothing but roaring. Now the trouble about trying to make yourself stupider than you really are is that you very often succeed. Uncle Andrew did. He soon did hear nothing but roaring in Aslan’s song. Soon he couldn’t have heard anything else even if he had wanted to. And when at last the Lion spoke and said, “Narnia, awake,” he didn’t hear any words: he heard only a snarl. And when the Beasts spoke in answer, he heard only barkings, growlings, baying, and howlings.

 FromThe Magician’s Nephew

Compiled in A Year with Aslan

 The Magician’s Nephew. Copyright © 1955 by C. S. Lewis Pte., Ltd. Copyright renewed © 1983 by C. S. Lewis Pte. Ltd. All rights reserved. Used with permission of HarperCollins Publishers. A Year With Aslan: Daily Reflections from The Chronicles of Narnia. Copyright © 2010 by C. S. Lewis Pte. Ltd. Extracts taken from The Chronicles of Narnia. Copyright © C. S. Lewis Pte. Ltd. 1950-1956. All rights reserved. Used with permission of HarperCollins Publishers.

151. Kry vir jou ‘n wonderwerk – dis nou die tyd.

[Johannes 4]

…daarom sal Ek voortgaan om wonderlik te handel met hierdie volk, wonderlik en wonderbaar.  (Jesaja 29:14)

Behold, I will again do a marvelous work among this people, a marvelous work and a wonder

Die feesdae is naby. Daar is soveel om te doen – reisplanne, gaste, inkopies en die finale afrondings vir watookal ons fees behels.

Kersfees is spesiaal – sonder twyfel. In die Christelike of sekulêre kalender is dit uitgemerk vir ontspanning en familie. Dit is dae van vreugdevolle weersiens met uitsonderlike voorbereidings of dit is dae van ou wonde, diep woede of tragiese teleurstelling.

Waar bevind jy jou in hierdie week voor Kersfees? Is jy vas in ‘n maalkolk van aktiwiteite en voorbereidings en in ‘n staat van paniek? Is jy dalk alleen met niks om na uit te sien nie? Is Kersfees ‘n berg van bitterheid wat nog nie geskuif het nie? Is dit die eerste Kersfees na tragedie of die eerste Kersfees met ‘n nuwe baba in die familie?

Waarookal jy is en in watter omstandighede ookal jy jou bevind, is dit nou die tyd om stil te word en jou wonderwerk te ervaar. Een of ander tyd sal daar ‘n opdienbord vol lekkerte voor jou verbygaan vir jou om jouself te help. Selfs as dit nie in die fisiese wêreld moontlik lyk nie, is God gereed met ‘n wonderbord vol majesteit en glorie. Dit is gewaarborg in die geboorte van daardie baba so lank gelede in ons aardse tydsberekening. Hy wag op jou uitroep.

Sal jy saam met my ‘n oomblik stil word en jou gedagtes op die gebeure van Kersfees rig? Kom sit aan by die ware feestafel om as jou anker in die dae wat kom te dien. Die wonder van die spelonk buite Bethlehem ego daar waar jy is.

In hierdie oomblik van gebed is daar een ding wat uitstaan bo alles – die hart van die Vader. Kersfees is ons teleskoop om ons hemelse Pa se hart te sien. Dit is weer vir my onderstreep toe ek skryf. Sy hart is hier by ons in ‘n gebroke wêreld, Sy oog op die hart wat op Sy goedheid en liefde reageer. As jy die deur oopmaak, hou jy Kersmaal saam met Hom.

Die Here het sy oë oral op die aarde sodat Hy dié kan help wat met hulle hele hart op Hom vertrou. (2 Kronieke 16:9)

Sy hart is ontbloot in die gebeure van Bethlehem. Waar is jou hart? Veilig in vertroue op Hom? Jy kan feesvier in Sy teenwoordigheid. Dit is God se begeerte. Net soos die Psalmis dit stel (32:8):

Ek wil jou onderrig en jou die pad leer wat jy moet volg. Ek wil jou raad gee en my oog oor jou hou.

Ons het al in Bodemklippe oor die reënboog gepraat. Onthou ons het gesê dat die reënboog altyd daar is, dit hang net af hoe ons kyk. Ons het ‘n prisma nodig, ‘n Heilige Gees bril om te kan sien. Kersfees is so ‘n wonderprisma. As ons deur die Kersprisma kyk, dan sien ons die reënboog – die volheid van die verbondsbelofte wat aan Noag gemaak is. Die Verbond is die hart van die Vader wat belowe om jou te help as jy in jou hart vra.

Kies Hom in hierdie stil oomblik wat ons saam het en kry vir jou ‘n wonderwerk. Hoe gebeur dit?

Kom ons gaan na ons Bybelstudie in Johannes 4, die laaste verse, nie die storie van die geboorte nie, die storie van ‘n aktiewe Jesus wat tussen die mense in nood werk. Johannes 4:46 en verder:

In Kapernaum was daar ‘n sekere regeringsamptenaar wie se seun siek was…

Die man wat na Jesus toe kom is ‘n amptenaar (basilikos) aan die hof van Herodus. Jesus was die skrynwerker in een van die dorpies om die meer. Jesus was in Kana en die man van Kapernaum, sowat 50 kilometer uit mekaar, so dit sou die amptenaar ‘n rukkie geneem het om weer by die huis te kom.

Die toneel is eienaardig, om die minste te sê. ‘n Belangrike man reis na ‘n ander dorp om die hulp van ‘n onbelangrike skrynwerker te soek. ‘n Hele klomp trots is reeds afgesluk. Sy nood is groot. Dit maak glad nie meer saak wat die mense gaan sê nie.

Hy weier om ontmoedig te word. Jesus se woorde is nie baie positief nie.

Jesus sê toe vir hom: “As julle nie tekens en wonders sien nie, glo julle eenvoudig nie.”

Jesus het heel moontlik die skare wat om die gebeure gevorm het, aangespreek. Hy het seker gemaak dat die man ernstig is in sy soeke om hulp net soos met die Kanaänitiese vrou in Matteus 15:21-28. As die man in woede omgedraai het, was dit sy verlies.

Sy geloof het sy gevoelens oorbrug. Dit is uiters belangrik.

Hier is ‘n edelman, ‘n hoë amptenaar met verrassende geloof. Dink jy dalk dit was maklik om net die woorde van ‘n eenvoudige skrynwerker te glo, om te draai en met geen teken van uitkoms, huis toe te gaan nie? Ek dink nie so nie. Hy was soos ‘n reddelose drenkeling wat vasklou aan die laaste stukkie hoop in sy gemoed.

Die ontmoeting met Jesus illustreer die kragtige invloed van vrede wat die woorde van Jesus in die edelman gewerk het. Sy hoop het sy geloof aangevuur. Die waarheid van Jesus se woorde het hom kalmeer.

Hy het oorgegee. Hy en sy hele huis het geglo. Hy het nie net die genesing ontvang en vergeet nie. Die wonderwerk het groot impak op hom en sy huis gehad. Daar aan Herodus se hof kon dit nie maklik gewees het nie. Die nuus van die genesing het sekerlik opslae gemaak en aanleiding gegee tot aantygings van malligheid en spottery.

 Hy het die feite aanvaar. Hy het oorgegee aan sy wonderwerk. Sy behoefte is aangespreek, sy noodroep is gehoor en hy het die man wat die oplossing gebring het, vereer.

Dit is die ware Christenlewe.

Ons lewe in die dae na die opstanding. Ons ken God se krag. Sal jy oorgee en Hom vertrou? Vra Hom nou. Vra al verstaan jy nie.

Sy oog is alreeds op jou. Ontvang die vrede saam met die woorde:

Vandag is daar vir julle in die stad van Dawid die Verlosser gebore, Christus die Here!

 

150. Gereed vir Desember?

[Johannes 4]

Ek skryf hierdie stukkie aan die begin van Desember en dit is weer eens soos dit altyd is. Die eerste week is verby voordat ek gereed is en beslis voordat ek my kan instel vir hierdie feesmaand.

Ek het voorheen al oor Kerstradisies geskryf. Hier is ‘n paar woorde van lank gelede wat ek graag sou wou herhaal.

Die aankondigings het reeds begin. Die liggies is op. Die versierings is lankal uitgedink. Die klein- en groothandel van die wêreld maak gereed om te oes. Kopseer oor geskenke en reisplanne vir die Kerstyd is pynlik en werklik. Die geldlaaie raas harder as die musiek in die winkelsentrums.

 Ek het nie eintlik raad vir die toestand van sake nie. In die sienlike realm sal Kersfees kom en gaan soos altyd. Die blatante verdraaiing van die waarheid en die flagrante uitbuiting van die wonder, word net meer intens tot weersinsvlak gedryf. [Bodemklippe 79]

Ons familie het nooit die Kersvader-fantasie ondersteun nie. Ons kan nie met sekulêre storietjies die waarheid verdof nie. God die Vader is so ‘n wonder-karakter en om van kleins af die Vaderhart van liefde en goedheid te bevestig, is ‘n geleentheid wat eenvoudig nie vermors kan word nie. Ons het wel ‘n boom met versierings wat vir my die simbool is, van die tak uit die stomp van Isai wat uitspruit en vrug dra.

Bodemklipvriende, moenie wegskram van die Fees nie. Dit maak nie saak dat die datum verkeerd is en die aanslag van goddeloosheid mens teen die bors stuit nie. Ons is nooit slagoffers nie. Gebruik die geleentheid. Dit word in prag en praal vir ons aangebied. Tree bewustelik in die Fees en bewapen jou met ‘n word in season – ‘n seënbede oor almal wat jy mee te doen kry. [Jesaja 50:4]

Die Kerskaartjies sal weer uitgaan net soos soveel jare in die verlede. Elkeen sal die storie van die stal, die herders, die engele, die wyse manne, Maria, Josef en baba Jesus weer vertel. Soveel opvoerings sal soek vir ‘n Maria en Josef, ‘n paar herders en engele met ‘n lyntjie of twee om te sing en te praat wat die eenvoudige gebeure in Bethlehem uitbeeld – gebeure wat die wêreld vir altyd verander het. Selfs in soveel ongelowige gemeenskappe sal die storie weer vertel word, met balle en tinsel, klokke en geskenke. Iewers in die duisternis van geestelike verwarring sal ‘n kind vra – hoekom. Ons God regeer sê die profeet Jesaja. God sal hom antwoord op Sy baie spesiale manier. Hy werk waar ons dit nie sien nie.

Maar… ons is nie onkundig aangaande die waarheid nie. Ons weet waarom en ons verbly ons in die ware betekenis van Kersfees. Ons is die kerk van Jesus. Kom ons skakel in by radio Kersfees en hoor die klokke van die koninkryk oor die oes in hierdie wêreld waar ons die fees vier, lui.

Wat is op die spyskaart hierdie Kersfees? Ek is seker ons dink aan goeie kos om te eet. Tradisionele geregte of iets eenvoudig – Kersfees is ‘n ganse bedryf op sy eie met kos en drank vir die fees van een dag in die jaar.

Terwyl Jesus met die Samaritaanse vrou gesels, het die dissipels gaan kos kry. Dit was duidelik almal was honger. Toe hulle terugkom was hulle besorg omdat Jesus niks eet nie. Hy was nie meer honger nie.

Maar Hy sê vir hulle: “Ek het voedsel om te eet waarvan julle nie weet nie.” Die dissipels sê toe vir mekaar: “Sou iemand dalk vir Hom iets te ete gebring het?” Maar Jesus het vir hulle gesê: “My voedsel is om die wil te doen van Hom wat My gestuur het, en om sy werk te voltooi. (Johannes 4:32-34)

Jesus praat oor die oes wat gereed is. Kom ons eet saam aan Sy woorde. (Johannes 4:35-38)

Die oes was een van die kerntemas van Jesus se woord op aarde. Hier in Samaria sien Hy die werk van Sy vader. Hy sien die vrug en salwing op Sy eie woorde. Hy praat oor die oes as die simbool van God se land. God as die saaier is ‘n tema wat reeds in die Ou Testament voorkom. Hosea het sy seun Jisreel genoem wat beteken: God strooi en saai. Die oes is simbolies van seën op arbeid.

Die Jode het die landboujaar in ses dele van twee maande elke verdeel. Dit was genoem: saaityd, winter, lente, somer, oestyd en die tydperk van hitte. Jesus het geweet die dorp Sigar in die middel van ‘n koringstreek is. Landbougrond was skaars in Israel. Dit neem slegs vier maande van saaityd tot oestyd. Hy het oor Samaria gekyk en gesien die oes is gereed. Weer het Hy die geestelike en die fisiese teenoor mekaar gestel om Sy punt te maak. In Samaria was die oes gereed op al die vlakke.

In die gewone gang van sake het die mense op die oes gewag. In die goddellike realm was die oes in Samaria skielik. Die mense was honger vir die Woord van God, die belofte van die Messias en geestelike voeding.

Die oestyd is ‘n tyd van vreugde. Die saaier en die een wat die oes afhaal is saam bly. Kyk hoe stel die Psalms dit:

Wie met trane saai, sal die oes met gejuig inbring. Al loop hy en huil terwyl hy die saaisak dra, hy kom juigend terug terwyl hy sy gerwe dra. (Psalms 126:5-6)

Net onder die oppervlakte van die denke van die Jode in daardie tyd was die droom van ‘n Goue Eeu. Die beloofde land was nie ‘n woestyn nie. Dit was eintlik ‘n land van melk en heuning soos die belofte van ouds. Die wingerde sou die reuse druiwetrosse lewer wat die spioene van eeue gelede amper nie gedra kon kry nie.

Die beeld van die reuse druiwetros aan die drabalk van die spioene is die simbool van God se oorvloed. Die beloofde land het ‘n woestyn geword as gevolg van sonde en afgodaanbidding.

Jesus brei sy visie van die oes uit.

Die dissipels sal oes waar hulle nie gesaai het nie. Jesus se woorde en sy Kruis sal die saad wees wat die dissipels sal oes. Dit is waarmee ons ook nog besig is.

Die dag sal kom wanneer die dissipels saai en ander oes. Die Christendom sal strooi en saai en ander sal oes. Daar is altyd ‘n oes. Niks is ooit verniet nie en die Woord kan nie ledig terugkeer nie, al kan mens dit nie sien nie.

Hier is ons in die maand Desember. Ons word weer herinner aan soveel geleenthede. Die oes wag. Ons kan nie faal om die aantrekkingskrag na hierdie vreugdefees te oes nie.

Ons word herinner aan die uitdagings van bediening oor jare met moed en durf. Ons plant bome en sien hulle groei, maar ons sien nie wanneer hulle ou pragtige reuse word nie. Dit sien ons net as iemand anders hulle geplant het.

Johannes 4:39-42 druk die kernwaardes van die koninkryk van God uit. Dit is ‘n skrifgedeelte wat uitbeeld hoe hoorsê openbaringskennis word.

Die Samaritane het die waarheid uit ‘n onverwagte bron gehoor. Sou hulle gekies het om van die Messias te hoor uit die mond van hierdie vrou? Heel moontlik nie.

Maar hoe kan ‘n mens Hom aanroep as jy nie in Hom glo nie? En hoe kan jy in Hom glo as jy nie van Hom gehoor het nie? En hoe kan jy van Hom hoor sonder iemand wat preek? En hoe kan iemand preek as hy nie gestuur is nie? Daar staan ook geskrywe: “Hoe wonderlik klink die voetstappe van dié wat die goeie boodskap bring.” (Romeine 10:14-15)

‘n Nader verhouding bring dieper kennis. Toe hulle aan Hom voorgestel is, wou hulle Hom nie laat gaan nie. Om waarlik Jesus te ken, gebeur nie deur iemand anders nie. Jy moet Hom innooi – self.

Ontdek en gee oor – ‘n wonderlike Kerskombinasie.

Johannes noem Jesus die Redder van die wêreld. Hy is die enigste een wat dit doen. Hy dink aan die dag in Samaria en hy is nog in verwondering oor die gebeure daar, selfs baie jare daarna.

Die Ou Testament noem God die God van Redding. In die tyd wat Johannes skryf, het die Romeinse keiser die titel vir homself geneem.

Jesus was nie net die perfekte voorbeeld nie. As ons soos Hy moes wees uit ons eie krag sou ons ontmoedig en frustreerd gewees het, vol skuld en verwyt. Hy stel ons in staat om die lewe van God te leef. Hy red van hopeloosheid en boosheid. Die Samaritaanse vrou is ‘n voorbeeld van Sy reddende krag. Haar gemeenskap het op haar neergesien en haar verwerp. ‘n Ander lewe was vir haar net ‘n onbereikbare droom. Jesus het die bande van haar verlede gebreek en haar ‘n nuwe toekoms gegee. Dit is redding!

Die oes is gereed, Bodemklipvriende. Trek jou partytjieskoene aan – die bereidheid vir die Evangelie van Vrede. (Efesiërs 6:15)

En jou Kersfeesklere?

Ek is baie bly oor die Here, ek juig oor my God, want Hy het my gered, vir my oorwinnaarsklere aangetrek. Ek is soos ‘n bruidegom met ‘n priesterkroon op, soos ‘n bruid met haar juwele aan. (Jesaja 61:10)

Jou oorwinnaarskleed is uitgeborduur met jou getuienis in die pragtigste edelstene. Dit is die versiering van jou lewe – waarheid en goedheid, insig en wysheid, genade en getrouheid, hulp waar nodig en soveel meer uit die rykdomme van Jesus.

Bring die oes in. Stel jou in vir die Kersfeesmaand en “sien” die oes wat gereed is.

 

Luister saam met my na hierdie ou gunsteling so pragtig vertolk.

[Youtube=https://youtu.be/v5mdybeyLVc]

 

105. ‘n Baba en ‘n draak… regtig?

[Openbaring 12]

Ons leef in die dae van fantasie stories. Ek kry die indruk dat die filmmakers hulleself meer geniet as hulle gehoor wat in towerwêrelde van misterie en verbeelding weggevoer word. Die gesprekke rondom die nuutste snaaksighede van outeurs en regisseurs klink soos ‘n vreemde taal van die toekoms.

Openbaring is ‘n opvolging van gebeure wat net soos die moderne fantasieë klink. Geen filmmaker het egter nog die kits-draaiboek aangepak nie. Die vier perde van die eerste vier seëls is al in films gebruik, maar intussen is die vreesaanjaende perde van The Lord of the Rings se swart ruiters, selfs meer skrikwekkend uitgebeeld. Wat van die aksie en natuurrampe van die trompette en die bakke waaroor ons nog gaan gesels?

Dieper en dieper in die kode van die profesie, moet ons weer bewus word van ons doel. Hierdie studie is ‘n bekendstelling van die “geheime taal”, as ek dit so kan noem, van die eerste eeu se Christene in ‘n vyandige en wrede politieke bestel. Hulle skryf die boodskap te midde van ernstige vervolging van ‘n reuse, drakoniese wêreldryk, wat sy voormalige glorie wil terugwen, met eerlose en skandalige geweld en korrupsie.

In hierdie atmosfeer van magspel op die hoogste vlak van regering, word die eerste Kersfees gevier. ‘n Baba word gebore met doodgewone ouers, vasgevang in die administrasie van ‘n wêreldryk, veel groter as wat die ouers ooit kan begryp. Watookal ons glo van die eeu-oue Kersstorie en watse “foute” in ons verhaal mag wees soos die datum, die mense en die verloop van gebeure of die spesifieke omstandighede, dit het deurgedring tot die hoogste vlak van die heerskappy van daardie tyd. Soveel Joodse geleerdes het al geskryf oor die onverklaarbare gebrek aan geregtigheid by die verhoor van die Sanhedrin daardie nag in Jerusalem, toe niemand besef waarmee hulle eintlik besig is nie. Slinkse strategie het die magtige Romeinse owerhede oortuig tot ‘n wreedaardige teregstelling waarby hulle eintlik nie betrokke moes wees nie. Die verloop ken ons goed. Die storie is geskryf. Ons hang goue balle aan die Kersboom om die wonder te gedenk – ook reg so.

Kom ons kyk dieper. God se woord roep ons altyd tot dieper insig. Ons ken die storie van die fisiese wêreld. Dit gaan oor ‘n baba in ‘n grot of ‘n stal – nes jy wil, ‘n engelkoor wat aan die herders wat die Paaslammers oppas verskyn wat hulle na die baba haas, wyse manne wat deur ‘n ster gelei word, grootoog ouers wat die vervulling van die profesie aanskou en ‘n mal koning wat babas slag om sy eie onsekerheid te oorkom – nogal ‘n storie!

Stap saam in die bonatuurlike realm van Openbaring 12 en hoor hoe Johannes al die tekens van goddellikheid en skoonheid inspan om die geestelike gebeure van Kersfees te beskryf.

Die son en die maan word dikwels in die Woord gebruik. God se kleed is lig soos in Psalm 104:2 beskryf word. In Maleagi 4:2 word Jesus as die son van geregtigheid met genesing in Sy strale beskryf. Die Hooglied (6:10) se geliefdes is mooi soos die maan en helder soos die son. In hierdie hoofstuk van Openbaring word die dramatiese beskrywing van die vrou van die hemel vir die heidene ook toeganklik as hy haar kroon van stersimbole beskryf. Dit is die twaalf astrologiese sterretekens.

Onthou altyd, watookal in die natuur en heelal vir die valse en negatiewe gebruik word, alles behoort aan God en ons sal nie toelaat dat enige hemelliggaam, pragtige gesteentes of ander natuurlelemente van ons gesteel word nie. Ons is die kinders van die Skepper daarvan.

Die vrou is die Messiaanse gemeenskap waaruit die Messias gebore word. Sy is in kraam en haar pyn simboliseer die verdrukking deur die eeue en die verwagting vir die vervulling van die belofte.

Vroue in die Ou Testament was dikwels simbolies van die bruid van Jesus.

Hy wat jou gemaak het, is jou man, sy Naam is die Here die Almagtige. Die Heilige van Israel is jou Verlosser; Hy word die God van die hele wêreld genoem. (Jesaja 54:5)

Jeremia (3:6-10) het heelwat te sê oor die hoer wat ontrou is en net soos Hosea wat sy hele lewe met ‘n ontroue vrou leef as is ‘n metafoor vir Israel se ontrouheid aan die Here en Sy groot genade en vergifnis oor die volk. God beloof om Homself aan Sy volk te verloof (Hosea 2:10-20) met al die vreugdevolle verwagting van ‘n bruilofsfees en die beskerming en voorsiening inherent aan ‘n huwelik.

Die hoogtepunt in Openbaring is die bruilofsfees van die Lam (19:7, 21:9) en Paulus skryf dat ons aan God verloof is.

Ek waak oor julle met ‘n ywer wat van God kom, want julle is soos ‘n jongmeisie wat ek aan een man toegesê het as sy bruid en wat ek vlekkeloos na hom toe wil bring. Die man is Christus. (2 Korintiërs 11:2)

Die kerk is sedert Pinksterdag die gemeenskap uit wie die Messias verkondig word. Die kerk is altyd vroulik, net soos Jerusalem altyd vroulik aangedui word. Die ou Jerusalem het Jesus gekruisig en die doelstellings van God gefaal. Die nuwe Jerusalem, die kerk, bring die plan van God vir die mensdom tot uitvoering. Die bose magte, duiwels en menslik, wil die kerkgemeenskap vernietig, maar dis onder God se beskerming en kan nie vernietig word nie.

Die groot, vuurrooi draak is ‘n bekende simbool van Babilon. Die beeld kom in die Ou Testament voor as Rahab in Jesaja 51:9: Gryp in, Here, gryp in! Toon u mag, u krag! Gryp in soos in die ou tyd, soos in tye lank gelede. Is dit dan nie U wat vir Rahab verslaan het nie, wat die seemonster deurboor het nie?

Die monster word in die meeste vertalings met draak vertaal.

Die draak word beskryf met “sewe koppe en tien horings, en op sy koppe was daar sewe heerserskrone”. Dit beteken volkome mag oor die koninkryke van die aarde en gesag om te regeer. Dit stel die twee spelers vir die toekoms van die mens teenoor mekaar. Boosheid vernietig alles wat God goed gemaak het. Die stryd vind sy hoogtepunt in die kruis van Jesus.

Die kind, wat met ‘n ystersepter regeer, is Jesus. Die kind word weggeruk in die hemel in, buite die bereik van de draak. Die vrou vlug in die woestyn in vir die voorsiening en versorging van die Here. Die tydperk is weer eens, 1260 dae, drie en ‘n half jaar of 42 maande. Dit is dus beperk en vooraf bepaal.

Die veilige plek is by God. Die hemel is waar Hy is. Dit is die skaduwee van die Almagtige en die skuilplek van die Allerhoogste.

HY wat in die skuilplek van die Allerhoogste sit, sal vernag in die skaduwee van die Almagtige. Ek sal tot die HERE sê: My toevlug en my bergvesting, my God op wie ek vertrou. (Psalm 91:1,2, OAB)

Die woord vir weggeruk is dieselfde woord wat in 1 Tessalonicense 4:17 en 2 Korintiërs 12:2 gebruik word vir die wegraping van die heiliges na die hemel. Johannes se klem is hier op die hemelse Jesus, nie Sy aardse lewe nie. Dit gaan alles oor die verheerlikte Jesus as oorwinnaar oor alles wat boos is. In die groter tydspel van die heelal was Jesus se lewe op aarde net ‘n spikkel. Selfs daardie spikkel in tyd, het ewige en deurslaggewende gevolge.

Die vlug na die woestyn word beskryf as ‘n plek van veiligheid en voeding. Vir Elia, net soos vir ons, is dit ‘n plek van goddellike voorsiening. (1 Konings 17:1-7 en 19:1-8) Kort na die geboorte van Jesus het hy en sy ouers vir Herodus se moordplanne gevlug (Matteus 2:13).

Gedurende die swaar vervolging van Antiochus Epiphanes het die priesters die boekrolle met die wet en die profete in die woestyn versteek. In die groot gevegte van 70nC, waarin Jerusalem deur die Romeinse aanvoerder, Titus, vernietig is, het die mense die wildernis in gevlug.

Die kerk vandag vind ook veiligheid en afsondering in die wildernis. Dit is dikwels in die moeilikste omstandighede waar die tafel voorberei word. Daar in die vallei van doodskaduwee sit ons aan God se tafel en geniet Sy voorsiening en teenwoordigheid. Hy wil saam met ons die aandmaaltyd, die uitgerekte lekker lang sit, geniet. Gesels en ontspan in Sy teenwoordigheid, is die salf vir ‘n siek en moeë siel. (Openbaring 3:20)

Satan is God se vyand. Hy maak oorlog teen God en die kinders van God. Dit is simbolies van die oorlog in die hemel, toe ‘n derde van die engele saam met Lucifer uit die hemel uitgedryf is. (Jesaja 14 en Esegiël 28) Lucifer is beskryf as die môrester, die aanbiddingsleier. Selfs die Farao, in die tyd van Moses, het homself as die môre- en die aandster beskryf. Musiek is steeds vol boosheid, met ‘n agenda om mense weg van God te lei. Terselfdertyd is daar op die oomblik ‘n ontploffing in aanbiddingsmusiek oor die hele wêreld.

Lucifer het as gevolg van trots die bose heerser geword. Ons word ernstig deur Paulus teen trots vermaan. (1 Timoteus 3:6)

Satan het nog toegang tot God, soos wat ons lees in Job 1:6-9 en 2:1-6 en Sagaria 3:1,2. Satan beteken teenstaander. Balaam (Numeri 22) word ook soos ‘n satan beskryf omdat hy die engel teenstaan. Hy is altyd die aanklaer, teen Job en teen Joshua in Sagaria 3.

Wees bedag op die kras stem van die aanklaer wat so sterk in kontras met die sagte, liefdestem van die Here staan.

In Grieks word die Satan diabolos genoem, iemand wat vals beskuldig. In die Nuwe Testament word Satan die verleier genoem. In Matteus 4, Markus 1 en Lukas 4 word die versoeking van Jesus en Satan se rol daarin beskryf.

Daar is baie beskrywings van Satan se werk in die Bybel. Hy is nie kreatief nie. Sy strategieë is alles neergepen tot ons voordeel. Hy is skelm en agterbaks en weet presies hoe om ons swakhede uit te buit.

Hy versoek Jesus, plant die verraad-plan in Judas se kop (Johannes 13:2,27 en Luaks 22:3), hy veroorsaak Petrus se vernedering (Lukas 22:31), hy oortuig Ananias om te lieg (Handelinge 5), hy is die oorsaak van siekte en pyn (Lukas 13:16, Handelinge 10:38, 2 Korintiërs 12:7), hy verhinder die evangelie deur leuens en misleiding (Matteus 13:9), verdraai die Woord van God (Markus 4:15, Lukas 8:12) en gebruik elke moontlike skelmstreek om God se plan te verydel (Efesiërs 6:11, 2 Korintiërs 2:11).

Jesus leer ons om te bid dat ons van die bose verlos sal word. (Matteus 6:13) Satan is die heerser van die wêreld.

Ek sal nie meer lank met julle kan praat nie, want die owerste van die wêreld is aan die kom. Hy het geen mag oor My nie, (Johannes 14:30) Sien ook Johannes 12:31,16:11.

Satan se geskeidenis is ‘n tragedie. Hy was eens so groot en pragtig en nou is hy verneder en oorwonne. Sy toekoms is sy finale nederlaag. Op die oomblik woed sy strategieë oor die wêreld met oënskynlike sukses. Hy is ‘n slapelose wagter oor alles wat vernietig en verneder.

Die oorwinning van die kerk is sy nederlaag. Ons keuses is sy verwonding. Ons oorwinning is deur die bloed van die Lam. Daar is vir ons geen veroordeling nie. Die aanklaer het geen mag oor ons nie.

Hy sal altyd poog om Chrsitus in Sy kerk aan te val. Christus is Sy kerk. Toe Paulus die kerk so wreed vervolg het, het op die pad na Damaskus die stem hoor vra: “Saul, Saul, waarom vervolg jy My?” (Handelinge 9:4)

Die vrou ontsnap met arendsvlerke.

‘Julle het gesien wat Ek aan Egipte gedoen het, en hoe Ek julle soos op arendsvlerke veilig gedra en na My toe gebring het. (Exodus 19:4)

Arendsvlerke was sedert die vroegste tye ‘n pilaar van bemoediging en ondersteuning in die swaarste tye.

Soos ‘n arend wat sy kleintjies uit die nes uitskop, oor hulle fladder en hulle vang op sy vlerke wat hy oopsprei, soos ‘n arend wat sy kuikens op sy vlerke dra, so het die Here, net Hy alleen, sy volk gelei; daar was nie ‘n ander god by Hom nie. (Deuteronomium 32:11,12)

…maar dié wat op die Here vertrou, kry nuwe krag. Hulle vlieg met arendsvlerke, hulle hardloop en word nie moeg nie, hulle loop en raak nie afgemat nie. (Jesaja 40:31)

Die vlerke van ‘n arend word simboliseer in Jesus se uitgestrekte arms aan die kruis. Dit is altyd insluitend.

Die draak is woedend omdat die vrou ontsnap. Hy gebruik die vloed om te verwoes, maar die aarde sluk die rivier in. In God se hand is die natuur ondersteunend en nie vyandig en verwoestend nie. In Klein-Asië is dit heel natuurlik vir ‘n rivier om vir stukke onderaards te vloei en later weer bogrond voort te gaan.

Die belofte aan die kinders van God staan vas. God beheer die vloed. (Psalms 42:7, 124:4, 32:6.)

As jy deur water moet gaan, is Ek by jou, deur riviere, hulle sal jou nie wegspoel nie; as jy deur vuur moet gaan, sal dit jou nie skroei nie, die vlamme sal jou nie brand nie, (Jesaja 43:2)

Prys die Here. Hy regeer!

 

 

Kersfeesklip 2015

Liewe Bodemklipvriende,

Dit is weer daardie tyd van die jaar wat niemand kan ignoreer nie. Dis alles goed en wel as jy jou in omstandighede bevind wat vir jou ideaal is. Die kernboodskap van Kersfees is uitkoms in omstandighede wat hartseer en pynlik is. God is groot en doen magtige dade. Hy sal dit vir jou doen. Sing die lied van Maria in Lukas 1:

Maria het gesê: My siel maak die Here groot, en my gees is verheug in God, my Saligmaker; Want Hy wat magtig is, het groot dinge aan my gedoen, en heilig is sy Naam.

Mag die Here van die Leërskare hierdie Kersfees jou silwer en goud wees. Hy is die bron van vrede en hoop. Ons het niks meer nodig as die Een wat gesê het: Ek is die Lig van die wêreld.

Laat die Woord van die Here tot jou spreek uit die ou profeet Haggai:

 Maar nou, Serubbabel, skep moed, sê die Here, en jy Jesua seun van Josadak, hoëpriester, skep moed, en julle almal, burgers van die land, skep moed, sê die Here! Begin met die werk, want Ek is by julle, sê die Here die Almagtige.

My belofte wat Ek met die uittog uit Egipte aan julle gemaak het, sal Ek nakom: my Gees sal altyd by julle bly. Moenie bang wees nie!

Aan My behoort al die silwer, aan My al die goud, sê die Here die Almagtige.

Die roem van die tempel sal in die toekoms groter wees as in die verlede, sê die Here die Almagtige. Op hierdie plek sal Ek vrede gee, sê die Here die Almagtige.

 

Mag die vrede van die Here die Almagtige met julle almal wees, Kersfees en in 2016.

 

 

79. Die Fees begin…kyk diep en dankbaar.

Die aankondigings het reeds begin. Die liggies is op. Die versierings is lankal uitgedink. Die klein- en groothandel van die wêreld maak gereed om te oes. Kopseer oor geskenke en reisplanne vir die Kerstyd is pynlik en werklik. Die geldlaaie raas harder as die musiek in die winkelsentrums.

Ek het nie eintlik raad vir die toestand van sake nie. In die sienlike realm sal Kersfees kom en gaan soos altyd. Die blatante verdraaiing van die waarheid en die flagrante uitbuiting van die wonder, word net meer intens tot weersinsvlak gedryf.

Net ‘n oppervlakkige bewustheid van die pyn in Parys en die Midde-Ooste waar bomme en masjiengewere enige moontlike viering verdoof en verdof, stuit jou gewone feesfokus met daardie magtelose skouer-ophaal in die seker wete dat soveel verwonding hierdie Feestyd vir derduisende in bloed gemerk is. Bid saam met my dat God in Sy kenmerkende genade en liefde sal vertroos en red in die volle krag van die kernboodskap van Kersfees.

Here Jesus, laat U koninkryk kom in hierdie deurmekaarspul. Laat U Woord kragtiglik die pyn en wonde van hierdie jaar genees. Ons verhef U as die Koning van Kersfees. Help ons om te vergewe, bewaar ons van die bose wat ons sien en beleef en red ons kinders van die vernietiging en verkrotting van boosheid in liggaam en siel.

Aan die Koning van die eeue, die onverderflike, onsienlike, alleen-wyse God, kom toe die eer en heerlikheid, tot in alle ewigheid, Amen. [1 Timoteus 1:17]

Kom ons maak ‘n realistiese opgawe van die wonder waarin ons as kinders van die Almagtige lewe, sodat ons die speelvlak van die Fees sonder kompromie in Lig en Waarheid kan voorberei.

Die eerste beginsel van Kersfees vir ons is Johannes 15:5:

“Ek is die wingerdstok, julle die lote. Wie in My bly en Ek in hom, dra baie vrugte, want sonder My kan julle niks doen nie.

Jesus staan sentraal, sonder Hom is alles en almal niks! Kersfees sonder Jesus is net ‘n klinkende metaal en ‘n luidende simbaal, in mooi Ou Vertaling Afrikaans – sommer ‘n leë blik wat rondgeskop word en geraas maak. Jesus is die kern, Hy is die Een. Hy is die spieël van God, sodat ons in staat is om te weet hoe ons wonderbare Vader, ons Vredevors, ons Raadsman is. Hy is genoeg rede en AL rede vir ons Fees. Laat ons feesvier in die volheid van die wingerdstok wat spreek van voorsiening en voorspoed op ‘n diep vlak.

Jesus is die Redder van die wêreld. Dis die boodskap wat ons ken en uitdra. Reg so.

Binne die kras geskal van leë feeste, is dit ons wat die kwalitatiewe inhoud van Kersfees bepaal.

Bodemklipvriende, moenie wegskram van die Fees nie. Dit maak nie saak dat die datum verkeerd is en die aanslag van goddeloosheid mens teen die bors stuit nie. Ons is nooit slagoffers nie. Gebruik die geleentheid. Dit word in prag en praal vir ons aangebied. Tree bewustelik in die Fees en bewapen jou met ‘n word in season – ‘n seënbede oor almal wat jy mee te doen kry. [Jesaja 50:4]

Jesus het sy dissipels gewaarsku dat hulle voor die owerhede gedaag sal word, teen hulle wil. Dit het sekerlik nie reg gevoel om met geweld en arrestasie gedwing te word om voor ongelowiges en spotters te staan nie, maar Jesus sê in Matteus 10:18:

Ook voor goewerneurs en konings sal julle gebring word ter wille van My. Dit sal julle geleentheid wees om voor hulle en voor die heidennasies van My te getuig.

Efesiërs 5:16:

Maak die beste gebruik van elke geleentheid, want ons lewe in ‘n goddelose tyd.

Kolossense 4:5:

Tree met wysheid op teenoor die mense wat nog buite die gemeente is. Maak die beste gebruik van elke geleentheid.

Daar is geen hoër gesag op aarde as ons, die kerk van Christus nie.

Miskien moet ek dit weer uitspel, sodat ons met ‘n bewuste, denkpause dit inneem. Het jy gehoor?

Daar is niemand met meer gesag as ‘n wedergebore, bloedgewaste, Woord-versterkte kind van God nie!

Gesagsorde is goed bekend en ‘n feit van die lewe. Ouers het gesag oor kinders, bestuurders oor werknemers, regerings oor burgers, konings oor onderdane. In die geestelike realm werk dit dieselfde. Daar is engele, aartsengele, gerubs, serafims en ander wesens waarop ek nie nou wil ingaan nie. In die wêreld van boosheid is daar ook ‘n gesagsorde, daarom kon die bose geeste die outoriteit van Jesus oor hulle erken.

Lukas 4:35:

Maar Jesus het hom skerp aangespreek: “Bly stil en gaan uit hom uit!” En die bose gees het die man tussen die mense laat neerslaan en uit hom uitgegaan sonder om hom seer te maak.

Lukas 8:29:

Dit het hy gesê omdat Jesus die onrein gees beveel het om uit die man uit te gaan.

Waar staan ons in hierdie orde? Gesag is aan ons gegee om boosheid te verdryf. Daar is geen hoër gesag as die van ‘n kind self nie.

 Lukas 9:1:

Jesus het die twaalf bymekaargeroep en aan hulle mag en gesag gegee om alle bose geeste uit te dryf en siektes te genees.

Ons is die seun, nie die huurling nie. Johannes 10:12:

‘n Huurling is geen herder nie, en dit is nie sy eie skape nie. As hy ‘n wolf sien kom, los hy die skape en hardloop weg, en die wolf vang die skape en jaag die trop uitmekaar.

By nou sal almal al weet hoe lief is ek vir die storie van die verlore seun. Elke keer as ek dit lees, daaroor dink of iemand daaroor hoor praat, leer ek iets nuuts. Baie jare gelede het ek vir ‘n groep vroue gevra wat hulle beeld van God is. Na ‘n diskussie het ons almal saamgestem dat die beste “geestesprentjie” van God die Vader is die Pa wat wag vir die seun in hierdie verhaal. ‘n Wonder-vaderfiguur wat ‘n stoute, rebelse seun tegemoet hardloop, omhels en ‘n vrolike, oorvloed-fees hou om die herstel van sy seunskap te vier – heerlik! [Lukas 15:11-32]

By die varke besluit die seun om terug te gaan as ‘n dagloner in sy pa se huis. Hy berei sy woorde aan sy pa voor. In die arms van sy pa, kom hy net halfpad met sy woorde. Die pa knip dit kort en keer dat hy die woorde van vernedering oor homself uitspreek.

Hy het nie besef dat hy nie die reg het om te kies om ‘n slaaf te wees nie. Hy is ‘n seun. Sy flenters van vernedering word afgehaal en hy kry die beste mantel, ‘n ring wat sy posisie en outoriteit herstel en nuwe skoene. Die ganse identiteit van die seun word herdefinieer, sodat daar geen rekord van sy vernedering en verkeerde besluite is nie.

As ‘n mens ‘n kind leer fiets ry, neem mens nie foto’s van al die val en stukkende knieë nie. Daar is gewoonlik ‘n triomfantelike video van die eerste suksesvolle solo-poging! Net so hou God nie rekord van al die mislukkings van ons lewe nie. Ons vernedering word in ‘n oomblik uitgewis en ons kry ‘n hele nuwe klerekas.

Is jy gereed om Kersfees inhoud te gee met jou feesklere aan?

Kersfees word in ons wêreld ook gekenmerk met dronkpartytjies. In Efesiërs 5:18 skryf Paulus:

Moenie dronk word van wyn nie — daarin is losbandigheid; maar word met die Gees vervul.

Hoekom sou Paulus dronkenskap hoegenaamd met die Heilige Gees in verband bring? Natuurlik is dit ‘n waarskuwing teen dronkenskap, maar miskien is daar ‘n “beginsel” van dronkenskap wat hieruit geleer kan word.

‘n Dronk persoon het nie beheer oor sy denke en optrede nie. Sy vermoeë om onafhanklik te besluit is beperk. Hy is totaal en volledig onder die invloed van drank. Daar is nie ‘n deeltjie van sy verstand wat “uitgehou” kan word nie en nie beïnvloed is nie. AL sy denke is onder verdenking.

Ons as nugtere kinders van God hou sommige dele van ons denke weg van Heilige Gees invloed. Party gedagtes word oorheers deur vrees en ongeloof. Dit is soos ‘n kontrak met die bose en maak ons hele lewe kragteloos.

Laat die Heilige Gees jou denke oorheers soos wyn wat ooral invloei en jou ongeloof en vrees uitspoel. Word vervul met die regte beeld van jou Vader sodat jy ten volle begryp hoe lief Hy jou het.

Kyk diep en dankbaar en gebruik die geleentheid.

 

 

Kyk op YouTube vir die lied: No longer slaves.

Die woorde is so pragtig:

You unravel me

with a melody

You surround me with a song

Of deliverance

from my enemies

Till all my fear is gone

 

I’m no longer a slave to fear

I am a child of God

 

From my mother’s womb

You have chosen me

Love has called my name

I’ve been born again, into your family

Your blood flows through my veins

 

You split the sea, so I can walk right through it

My fears were drowned in perfect love

You rescued me, so I can stand and sing

I am a child of God

60. Laat daar Lig wees

Net Een het ooit gesê:

Ek is die Lig van die Wêreld.

LightoftheWorld

LAAT DAAR LIG WEES

Kotie Schoeman

Uit die eeue van vergetelheid

toe duisternis die hemelruim omring

het daar ‘n God’lik Wese afgekyk

om onbekende planne uit chaos voort te bring.

Met grootse skeppingsdrang

roep Hy die lig

en skoonheid onbeskryflik

het alle duisternis vervang.

 

Maar aan die sy van die Alwyse

werk ook die Medekunstenaar

en vol verlustiging het Hy aanskou

hoe die Alwyse, die mooiste

skoonste skepping bou.

Hy het die watervloede reggestel

en soet fonteine op laat wel

so het blydskap lig en lewe

God’s skepping sag omvou.

 

Vanuit ‘n ligpaleis so ver…

so ver in die verskiet

het hemelsang verrys, lofsange

wat net die Skepper prys

en oor die tralies van die hemelland

het engele ver geleun

om af te kyk en te aanskou

die skepping

van die Vader en die Seun.

En toe het God die hele land

met blom en gras en boom beplant

en diere vir die veld gegee

en visse vir die see.

Die Kunstenaar en die Alwyse wens

‘n wese daar te stel

om soet gemeenskap te geniet

en uit hul skeppingswens

maak Hul die mens.

‘n Weinig minder as ‘n God’lik wese

met eie sin en wil.

Afskynsel van die Ewige

met eer en heerlikheid gevul

om in gehoorsaamheid oor al die skone werke

te regeer, op Sy bevel.

En toe het God gerus,

maar in die awendwind…

wou God, die mens daar vind.

‘n Vreemde duisternis oorval die tuin

‘n helse rook vanuit die put;

die Kunstenaar kom, en vind die puin

en sien hoe lig moes wyk

hoe sielenag gebore is.

Waar is die mens, my skeppingskroon

berou… berou vervul My hart.

Die mens wat Ek gemaak het,

dié mens is nou My smart.

En deur die eeue heen

het daar ‘n stryd gewoed.

In die hart van die alwyse God

was daar ‘n toorngloed

‘n onbetaalde skuldlas

‘n mensdom wat sou boet.

Maar toe het God gespreek

en vir die Hemelkunstenaar het Hy

‘n menslik liggaam voorberei;

want in die Boekrol was dit opgeskryf

‘n Offerlam, ‘n Slaaf, ‘n Prins, ‘n Priestergod,

wat in die stof moes leef en ly.

Een donker nag in Bethlehem,

verrys vanuit ‘n stal ‘n babastem…

en oor die tralies van die Hemelland

het weer eens engele geleun

om af te luister en saam te sing

die lied wat aan die herders bring

die boodskap van die God’lik Lig.

Dié Lig wat daardie sielenag

vir ewig sal verdring.

En niks is daar in die gans heelal

wat hierdie Lig kan doof

Selfs ook die helse nag vanuit die put

moet wyk, voor die geloof

van Sy bemindes.

Want Hy, die Hemelkunstenaar,

het deur Sy eie dood die prys betaal,

en nou kan ons deur Sy geregtigheid

gemeenskap met die Vader hê,

en leef in alle ewigheid.

Dis met groot vreugde dat ek hierdie gedig van my ma publiseer vir hierdie Kerstyd.

Ek bid vir Bodemklippe oor die Kersseisoen,  vir elkeen wat hierdie lees en toelaat dat die Woord harte raak en verander.

Baie liefde

Ansophie