120. Kom uit – waar is jy?

Kom ons stap verder in dieTuin van Eden, in daardie ou storie aan die begin van die Bybel, toe die hele pragtige verhaal verkeerd loop en verwoesting en tragedie insluip om ons bestaan hier op aarde te kenmerk. In die verdraaiing van die wonderplan van God, saai satan die saad van twyfel en laat Eva dink sy mis iets wat God in Sy wondervoorsiening sou weglaat of weerhou. Sy eet van die vrug en gee dit aan die man sodat hulle die god van hulle eie toekoms word.

Hulle sien hulle eie naaktheid en kruip weg sodat hulle nie God in die aandwind ontmoet soos gewoonlik nie – asof dit hoegenaamd moontlik is om van ons alwetende, alomteenwoordige God weg te kruip. Daardie selfde dag, sonder dat die son oor hulle sonde ondergaan, roep God – Adam, waar is jy?

Sou ons ooit kon dink dat God nie geweet het waar Adam is nie? Dis net logies dat God presies geweet het wat in die Tuin gebeur het daardie dag. Nogtans het Hy gekom…en geroep.

Sonde het nie die gesprek beëindig nie. Geen sonde kan ooit die gesprek beëindig nie. Dit is hoe The Message vertaling dit stel.

“Come. Sit down. Let’s argue this out.” This is God’s Message:

“If your sins are blood-red, they’ll be snow-white.

If they’re red like crimson, they’ll be like wool. (Jesaja 1:18, The Message)

Is die nie die uitnodiging van alle tye nie? Kry dit wat pla uit die pad. Kom terug na die Here toe. Geen ompaaie nie, geen skuld nie, niks wegkruiptaktiek nie. Kom terug, roep uitvergifnis is gewaarborg.

 Gebed: Bely watookal jy van God wegsteek en al die redes vir jou wegkruipery. As daar niks is waaraan jy kan dink nie – vra die Heilige Gees – Hy sal jou herinner.

Where can I go from Your Spirit?

Or where can I flee from Your presence? 

If I ascend into heaven, You are there;

If I make my bed in hell, behold, You are there. (Psalm 139:7,8)

As God dit sê is dit lewegewende, lewensveranderende, kragtige wonderwerk-woorde. Sy vergifnis sal jou oplig en uit jou moedeloosheid van nederlaag en hopeloosheid lig.

Hoekom sou God dan vrae vra? Beslis nie om inligting te kry nie, maar om die gesprek aan die gang te kry. Adam moes praat oor wat in die Tuin gebeur het. In ‘n amper komiese heen en weer kom die hele storie uit. Die man blameer die vrou en die vrou blameer die slang en God oordeel…die slang – nooit die mens nie. Die mens sal op ‘n vervloekte aarde die gevolge van die sonde moet hanteer, maar nooit sonder God nie.

Sonde is dikwels geheim, dikwels skandalig en ‘n groot verleentheid. Niemand wil dit in die openbaar hê nie. Leuens en bedrog is meer hanteerbaar as dit in die geheim gebeur. God maak dit openbaar – minstens tussen ons en Hom, sodat genesing kan begin. Die hele sielkinde is op gesprek gefokus. Daarin lê helende krag. Ons liefdevolle Vader het ‘n antwoord vir die grootste en slegste deurmekaarspul wat jou lewe en vreugde steel. Hy sal nie toelaat dat jy oorweldig word nie. Sy plan vir jou lewe sal vasstaan.

Al maak mense hoeveel planne, wat die Here besluit, staan vas. (Spreuke 19:21)

Dikwels, maar nie altyd nie, is Sy eerste kommunikasie met ons, ons omstandighede. Hy orkestreer nie ons chaos nie, maar Hy sal altyd die bose gevolge van ons verkeerde besluite, tot ons voordeel laat werk. Al die verwoesting om ons vandag is die gevolg van sonde en die verkeerde besluite van mense. Ander mense se sonde het baie keer baie hartseer in ons lewe tot gevolg. God is altyd daar in die tragedie van die lewe om te red, te genees en te herstel. Binne die krisis is daar altyd ‘n keuse om God te vertrou of ons eie planne te maak. Ons liefdevolle Vader sal altyd ons grooste tragedie ten goede laat meewerk.

In die Tuin is dit God se plan wat vasstaan. Hy oordeel die slang en verklaar oorlog tussen sy saad en dié van die vrou.

Ek stel vyandskap tussen jou en die vrou, tussen jou nageslag en haar nageslag. Haar nageslag sal jou kop vermorsel en jy sal hom in die hakskeen byt.” (Genesis 3:15)

Hy gaan verder en bedek hulle naaktheid op Sy manier, nie hulle patetiese poging om te probeer toemaak waar skande dreig nie. Die bloed van ‘n onskuldige dier (heel moontlik ‘n lam) bedek die sonde en vorm ‘n blywende, aanvaarbare bedekking in die oë van God.

BEGINSEL vir ‘n uitmuntende lewe: ons word bedek deur die bloed van DIE Lam, Jesus.

GEBED: Dank die Here vir herstel van sonde en ‘n lewe van oorwinning in die Kruis van Jesus.

In Sy bloed word die omstandighede van die Tuin van Eden herstel en ons kan weer in God se teenwoordigheid wandel net soos voor die sondeval. Waar Hy is, waar Sy bloed ons reinig, is daar volmaakte vrede en rus.

Vanaf hierdie oomblik in die Tuin is alles gefokus op die groot gesprek tussen God en die mens. Satan sal enigiets doen om dit af te breek. God se liefde en vergifnis herstel die gesprek.

 

 

 

 

119. Net hoorsê …of eerstehands?

Daar is ‘n belangrike beginsel van gebed wat ons dikwels mis.

God inisieer gebed. Nie ons nie. Hy praat om die gesprek aan die gang te kry.

Die geloof is dus uit die gehoor, en die gehoor is deur die woord van God. (Romeine 10:17, OAB)

Elke keer as die woorde: “laat hom wat ore het om te hoor, hoor wat die Gees aan die gemeente sê”, in die Nuwe Testament voorkom, is dit Jesus wat praat. Dit is nie ‘n toevallige stelling nie. Dit is die Seun van die lewende God wat vermaan dat ons nie ons ore moet toemaak vir dit wat geleer moet word nie.

Hoe ons luister, bepaal ons gebedslewe.

Werklike liefde is dít: nie die liefde wat ons vir God het nie, maar die liefde wat Hy aan ons bewys het deur sy Seun te stuur as versoening vir ons sondes. (1 Johannes 4:10)

Kom ons begin by die begin.

Die storie van die Tuin van Eden in Genesis is alles oor woorde. Dit word opgeteken in woorde en dit vertel van woorde. Die eerste woorde ooit het geskep, groot geskep – meer en groter as wat ons ooit kan weet.

Woorde het die wêreld tot stand gebring, woorde het die sterre in die lug hulle plek gegee,  woorde het lig gebring en die seë se grense gestel. Toe het God die man gemaak en uit die man die vrou en ‘n seën oor hulle uitgespreek om hulle gesag oor die hele skepping te gee.

Die antieke Hebreërs het geglo dat woorde ‘n eenheid van energie was, wat uitgaan en iets voortbring. Dit is waarom ‘n seën wat uitgespreek is, nie teruggetrek kon word nie. Nadat Isak die eersgebore seën oor Jakob uitgespreek het, kon hy dit nie as ‘n fout ongedaan maak nie. Esau moes met die mindere seën teverede wees.

God se eerste woorde aan die mens is in Sy teenwoordigheid in daardie pragtige, perfekte Tuin gespreek.

Beginsel vir ‘n lewe van uitnemendheid: God praat. As Hy sê bid sonder ophou is Hy bereid om sonder ophou te kommunikeer!

Daarom sal my volk my Naam leer ken; daarom sal hulle weet op dié dag dat dit Ek is wat spreek: Hier is Ek! (Jesaja 52:6, OAB)

Net soos Job gesê het: Volgens hoorsê het ek van U gehoor; maar nou het my oog U gesien. (Job 42:5,OAB)

Die nuwer vertaling verduidelik hoorsê: Tot nou toe het ek net gehoor wat mense van U sê, maar nou het ek U self gesien.

Daar in die Tuin het die Here die patroon vir deurlopende kommunikasie gevestig. Hy het nog nooit opgehou nie. Geen sonde kon Sy stem stilmaak nie. Geen boosheid kan God se teenwoordigheid uitblus nie. God was steeds in die aandwind, presies waar Hy altyd was. Sonde het die mens geskuif. Die mens het weggekruip.

Ek is nie seker wat jy van gebed dink nie. Net die woord kan negatiewe ondertone meebring – gedwonge gebed, skaamkry tye, voorgee gebede met leë woorde, gebedswoorde wat oordeel en verwond, lang aframmelings en vervelige godsdienstige rituele. Dink net vir ‘n oomblik wat jou emosionele en intellektuele reaksie op gebed is? Is jy opgewonde of vol skuldgevoelens? Is jy huiwerig of vol verwagting? Voel jy onaangeraak en het reeds lankal besluit dit werk nie vir jou nie of kan jy entoesiasties van onlangse antwoord op gebed getuig?

GEBED: Here, ek wil graag U stem hoor.

Adam en Eva het in die Tuin as die koninklike kroon van die skepping regeer. Hulle was in perfekte kommunikasie met die Skepper en het in die rus van God ingegaan. Adam se eerste dag op aarde was die Sabbat. Dit is die enigste manier om die liefdevolle Vader se teenwoordigheid te ervaar. Gaan in Sy rus in, die rus en rustigheid wat ons gesprek met Hom bring.

Rus en vrede is die eerste wonderbare gevolg van gebed. Adam was ‘n wetenskaplike. Hy het elke dat gewerk om die Skepping te benaam en in die aandwind God ontmoet vir ‘n gesprek. Enige natuurwetenskaplike sal saamstem dat hulle vandag nog voortgaan om die Skepping te benoem. Dit is wetenskap.

In die duisternis wat hulle besluit om na satan se halwe waarheid te luister gevolg het, het daar afstand tussen hulle en God ontstaan as gevolg van die ongemak in Sy teenwoordigheid.

Satan het God se woorde by Eva betwyfel en Eva het sommer bietjie bygelas toe sy sê dat God gesê het hulle mag nie eet of aanraak nie. Sonde kom in ‘n wye verskeidenheid aanbiedinge, maar dit is die deelname en indompeling in sonde wat ons vernietig, nie net die gedagtes daaroor nie. Ons word beskerm deur die Bloed van ons eie gedagtes. Wanneer sonde ons lewe bepaal, word ons naaktheid ontbloot. Net soos hulle daar in die Tuin, bedek die bloed van Jesus ons van die skande wat sonde en boosheid bring.

Beginsel vir ‘n lewe van uitnemendheid: Gebed is ‘n gesprek wat deur God inisieer word.

En sy het ’n suster gehad met die naam van Maria; dié het aan die voete van Jesus gesit en na sy woord geluister. Maar Jesus antwoord en sê vir haar: Martha, Martha, jy is besorg en verontrus oor baie dinge; maar een ding is nodig; en Maria het die goeie deel uitgekies wat van haar nie weggeneem sal word nie. (Lukas 10:39,41,42)

Kom ons bid saam:

Here, help my om te hoor wat die Gees aan die kerk sê, sodat ek U hart en plan vir hierdie wêreld ken.

 

Bid sonder ophou.

 

 

77. Dis tyd vir ‘n bad.

Ons leef in kitstyd. Alles moet vinnig gebeur. Ons is slagoffers van sekondes. Ons meet effektiwiteit dikwels aan spoed en betaal almal om ons wat sloer, met ongeduld in ‘n skerp stem.

Oggendroetines was nog altyd vir my opwindend in hulle haastigheid. Net na ses soggens het ek die vinnige storte gehoor en die reuk van sjampoo in nat hare het die trappe af gestorm. In ‘n huis vol kinders was die paar minute saam om ontbyt kosbaar, voor almal uitmekaar spat.

Die manne in die huis het gestort. Ek het gebad, in die aand, wanneer die huis afgewen en kalm is. Dit was weektyd, mediteertyd, dinktyd – soms met ‘n boek en altyd met badolie. Tyd alleen is kosbaar. Dit was ‘n goue geleentheid om die dag te oorweeg en … te oordeel. Ja, oordeel – daardie sterk, skerp woord wat insny en diep krap.

In Jakobus 4 kry ons praktiese raad met kort kragtige opdragte. Dis maklik om die drie of vier versies sommer in ‘n oogopslag te lees, terwyl die inhoud daarvan ons hele lewenshouding moet bepaal. Hierdie een versie val nie in die spoedlees kategorie nie. Dit is ‘n versie waarin mens bad, nie stort nie. Dit vereis nadenke en oordeel.

Vers 8 in ‘n paar vertalings:

Nader tot God, en Hy sal tot julle nader. Reinig die hande, julle sondaars, en suiwer die harte, julle dubbelhartiges! [1953]

Come close to God [with a contrite heart] and He will come close to you. Wash your hands, you sinners; and purify your unfaithful hearts, you double-minded people. [Amplified]

Say a quiet yes to God and he’ll be there in no time. Quit dabbling in sin. Purify your inner life. [The Message]

Ek hou van die Ou Vertaling se woord: dubbel-hartig. Dit beskryf ‘n onbetroubare, dislojale, teleurstellende lewenshouding. Die NLT [New Living Translation] vertaal dubbel-hartigheid so:

…for your loyalty is divided between God and the world.

Dis die mense wat sonder bewustheid leef, met die beginsels van die wêreld gemaklik in hulle alledaagse ingeburger. Die wêreld word regeer deur die Vader van die leuen. Dit het Jesus self gesê in Johannes 8:44:

You are of your father the devil, and it is your will to practice the desires [which are characteristic] of your father. He was a murderer from the beginning, and does not stand in the truth because there is no truth in him. When he lies, he speaks what it natural to him, for he is a liar and the father of lies and half-truths.

Wat laat ‘n mens in so ‘n jammerlike toestand van leuens en halwe waarheid verval? Sonder twyfel, ‘n verwydering van God. Wat verwyder jou van God? Sonde.

Dis nie meer mode om oor sonde te praat nie. Wil ons dan nou terug in die wet verval? Jesus het dan gekom – ons evangelie is een van genade, redding, vergifnis en oorwinning. Moet tog nie negatief wees en met mense oor sonde praat nie.

Jakobus is geensins bang om sonde direk aan te spreek nie en gebruik die woord hamartolos die woord vir geharde sondaars, diegene wat gemaklik in die gemeenskap van wetteloses leef. Hy gee die opdrag – nader tot God, met die belofte van versekering – en Hy sal tot jou nader. Geen twyfel daar nie. Maar dan in dieselfde asemteug van wysheid, praat hy oor die sonde van dubbelhartigheid.

Wanneer laas het jy oor sonde gedink? Die kerk was oor die eeue na Jesus se lewe op aarde, soms meer en soms minder bewus van sonde. Sonder twyfel is die begrip van ons sondige natuur en die oorheersing van sonde in die wêreld waarin ons leef, sentraal tot saligheid en die behoefte aan die Kruis. Daar was ook vir eeue ‘n leuenagtige oorbeklemtoning van sonde direk uit die slangtong van die duiwel wat die kerk aankla. Korrupsie en uitbuiting in die kerk het die gewone mense wreed onderdruk. Dit was een van die hoof oorsake van Luther se Hervorming. Ongelukkig veroorsaak so ‘n vals leer weer ‘n hewige reaksie na die teenoorgestelde en dan is genade en vryspraak voorop in die leerstelling.

Dit is vir ons belangrik om ‘n rasionele en praktiese houding oor sonde in te neem en vas te staan. Een van die belangrike lokvalle van die duiwel is om die erns van oortreding te verflou en veral die geheimhouding van persoonlike misdaad te versterk. Hy sal jou bloots ry met ‘n pynlike karwats oor geheime sonde in jou lewe. Wees gewaarsku oor die duiwel se strategie om jou aan te kla in en in skuld vas te ketting. – bely, kom uit in die lig en verbreek sy houvas.

1 Johannes 5:17:

All wrongdoing is sin, and there is sin that does not lead to death [one can repent of it and be forgiven].

 Alle ongeregtigheid is sonde, maar daar is sonde wat nie tot die dood lei nie.

 1 Johannes 1:8,9 en 3:4:

 As ons beweer dat ons nie sonde het nie, bedrieg ons onsself en is die waarheid nie in ons nie. Maar as ons ons sondes bely – Hy is getrou en regverdig, Hy vergewe ons ons sondes en reinig ons van alle ongeregtigheid.

Sonde is die oortreding van ‘n goddellike wet. Alles wat verkeerd en boos is, is die gevolg van sonde.

Oortreding [parabaino in die Grieks] word verduidelik in geen onseker terme nie. Dit is die verwerping van vertroue, rebellie teen ‘n bekende waarheid, ongehoorsaamheid, verlating van die oorspronklike rigting.

Sonde [hamartia] beteken om die doel te mis, die verkeerde rigting te kies, aanstoot te neem teen die voorskrifte van God. Dit is ‘n besluit wat jou hele lewe op die verkeerde pad sit. Dit is OOK ‘n verkeerde daad, eenmalig of herhalend. Daarom is dit moontlik ‘n gelowige kind van die Here om in sonde te val of sonde te pleeg.

Geen mens vorder ooit verby die Kruis nie. Die Kruis is die kern van ons bestaan. Terwyl ons in die gebrokenheid van ‘n vervloekte aarde leef is die Kruis ons remedie vir sonde.

 Bely, kom uit in die lig en verbreek die houvas. Jesus maak vry. Hy is die waarheid wat ons vryspreek. Hy is die Lig van bevryding. Hy sal ons bad sodat ons waarlik skoon en vry is. Efesiërs 5:26:

om dit te heilig, nadat Hy dit gereinig het met die waterbad deur die woord,

 Terug by Jakabus 4 in die Amplified:

 10 Humble yourselves [with an attitude of repentance and insignificance] in the presence of the Lord, and He will exalt you [He will lift you up, He will give you purpose].

Oor hierdie opdrag kan mens net juig. Dis die oplossing vir die dubbelhartigheid van die mens. Dit is die eerste en belangrikste hantering van sonde – ‘n nederige en ootmoedige houding.

Ootmoed is ook ‘n woord wat mens nie meer so baie hoor nie. Dit is ‘n pragtige, genuanseerde woord met sinonieme: berouvol, beskeie, nie uitdagend, onderworpe. Dit is die houding van ‘n kragtige kind van God. Ons krag is in vergifnis by die Kruis. Ons sonde maak ons swak in die worsteling om ons eie eer te beskerm.

Dink net vir ‘n oomblik terug aan die eerste sonde in the Tuin. Sonde het hulle naaktheid ontbloot. Voor sonde was die volmaakte Teenwoordigheid van God, waarvan die Tuin ‘n simbool is, voldoende om hulle te bedek. Sonde het hulle ontbloot en skaam gemaak. Dink maar goed – dit is die gevolg van alle sonde. Jy word in jou skande openbare besit, jou dwaasheid word aan die wêreld ten toon gestel. Dit is hoe verradelik die duiwel is. Vernedering en skande is jou brood uit sy harige klou.

Die Kruis is die poort na die Tuin. Ons kan weer in die Tuin van Eden leef nadat die saad van die vrou [Genesis 3:15] vir ons die toegang gee. Prys die Here, Bodemklipvriend – jou sonde is vergewe, jy is vry.

Jakobus 4:10: The Message

Get down on your knees before the Master; it’s the only way you’ll get on your feet.

 Hy sal jou verhoog, ophef, Sy lig en guns oor jou laat skyn. Jy is terug in die Tuin, herstel en vernuwe.

Die oproep tot sondevergifnis is duidelik in elke dier wat doodgemaak is vir die brandoffer vir die sonde van God se volk. Elke keer as die ritueel van slagting plaasgevind het, is die volk opgeroep om hulle sonde af te lê en te bely by die onskuldige bloed wat vloei.

Wat beteken dit vir ons? Dit is ‘n oproep tot sondebelydenis in ons gebedslewe. Word stil voor die Here en laat die Heilige Gees toe om jou van sonde te oortuig. Hy doen dit in volmaakte liefde – moenie bang wees nie. Gryp vas aan jou vryheid wat kom met vergifnis en die opheffing van die swart wolk van sonde. Moenie beter van jouself dink en jou verhef bo die noodsaaklikheid van belydenis nie. Bely eerste jou eie trots en hovaardigheid.

Johannes 16:8:

En wanneer Hy kom, sal Hy bewys dat die wêreld skuldig is aan sonde, en dat die reg aan my kant is, en dat die oordeel al gekom het.

Onderwerp jou lewe aan die Heilige Gees in gebed. Daar is niemand anders wat sonde in jou lewe kan openbaar en die oplossing daarvoor bied nie. Die inherente verraad van sonde self sal jou swakheid en skande oopvlek op plekke en tye wat jou verneder.

Kyk weer na ‘n paar van die sondes wat tot die dood lei en toets jouself voor die Heilige Gees. Bely sonder selfregverdiging. Belydenis is kragtig en stel die Heilige Gees vry om ‘n bonatuurlike werk in jou innerlike te doen.

trots= ‘n selfbewuste hoë dunk van jouself en jou eie sukses /   refers to an inflated sense of one’s personal status or   accomplishments

gierigheid = ongebalanseerde begeerte om welvaart te versamel /  inordinate desire to possess wealth, goods, or objects of   abstract value with the intention to keep it for one’s self, far beyond the dictates of basic survival and comfort.

Almal moet geld verdien. Dit is maklik om die oplossing van probleme aan geld te koppel en God as die Bron van welvaart te verplaas met jou eie begeerte en vermoë. Soek eers die koninkryk van God….Matteus 6:33. Kry jou prioriteite in die regte volgorde.

wellus = ongesonde, oorweldigende hunkering na dit wat die liggam bevredig / Lust is an emotion or feeling of intense desire in the body. The lust can take any form such as the lust for knowledge, the lust for sex or the lust for power. It can take such mundane forms as the lust for food as distinct from the need for food. Lust is a psychological force producing intense wanting for an object, or circumstance        fulfilling the emotion.

jaloesie – afguns, naywer, wanneer jy iemand anders niks beter as jy gun nie, talente en sukses van ander wat met misnoë en ontevredenheid beskou word.  Envy (from Latin invidia) is an emotion which “occurs when a person lacks another’s superior quality, achievement, or possession and either desires it or wishes that the other lacked it”.

Dit is normaal dat gevoelens van jaloesie in jou denke vorm net soos vrees mens oorval. Oorkom dit sommer gou en bely dit voor die Here. Wanneer jaloesie jou denke oorheers en jou optrede bepaal is dit ‘n sonde wat jou lewe versuur en vernietig.

Jakobus 4:11 en onderwerp jou denke…

Moenie van mekaar kwaad praat nie, broers. Hy wat van sy broer kwaad praat of sy broer veroordeel, praat kwaad van die wet en veroordeel die wet. En as jy die wet veroordeel, handel jy nie meer volgens die wet nie, maar speel jy regter daaroor.

vraatsug/gulsigheid = oormatige ingesteldheid op alles wat die wêreld bied op liggaamlike sowel as geestelike gebied. Die ingesteldheid dat mens niks wil mis nie, ‘n onvergenoegde begeerte na vermaak, bevrediging, kos en drank sowel as ervarings van status, sukses en genot. Gluttony, derived from the Latin: gluttire meaning to gulp down or swallow, means over-indulgence and over-consumption of food, drink or wealth items to the point of extravagance or waste.

woede – die Nederlandse woordeboek sê dit goed: grote boosheid, raserny. Woede is ‘n kragtige, emosionele uitlating van afkeuring of vyandigheid wat liggamlike houdings en aksies tot gevolg kan hê. Anger or wrath is an intense emotional response. It is a normal emotion that involves a strong uncomfortable and emotional response to a perceived provocation. Often it indicates when one’s basic boundaries are violated.

 

Kyk die leuen wat jou lewe oorheers in die oog en bring dit voor die Here. Hy sal jou lewe balanseer en prioritiseer met ‘n wonderwerk in jou binneste.

Juig – ons God regeer – ook oor ons innerlike mens.