115. Stad van lig en lewe.

[Openbaring 21]

Bodemklipvriende, ons het reeds gepraat oor ons hemelse gasheer. Dink maar aan die mees gesogte uitnodiging wat jy sou wou ontvang na die fees wat alles in jou lewe tweede beste maak by verre. Die heel beste wat jou geïnspireerde verbeelding kan opdink en ver, ver meer, wag vir jou in die hemelse Jerusalem.

Vir soveel jare sing die kerk met verlange na ‘n hemelse stad van lig en lewe. Ek het geen twyfel dat elke woord van elke lied vir ons sal waar word, met God se vermenigvuldiging in glorie en aanskoulikheid. Ons moet wel besef, dat ons die nuwe Jerusalem op aarde is. Ons is die kerk van Jesus en deur die Kruis ervaar ons nou reeds die lewe in die hemelse stad, die perfekte kubus, die Allerheiligste – die plek waar God woon by sy kosbare besitting – ons. Hoor wat is alles daar vir jou in die laaste hoofstuk van Openbaring.

Ons beweeg van buite na binne. Die rivier met die water van lewe is ‘n bekende beeld in die Ou Testament. Ons lees van die rivier in die Tuin van Eden (Genesis 2:10,18-16). Esegiël se tempel het ‘n rivier gehad (Esegiël 47:1-7). In Psalm 46:4 sing die psalmis:

…oor die strome van die rivier is daar blydskap in die Godstad, in die heilige woning van die Allerhoogste

Die profete het die fontein in die huis van God verkondig as ‘n seën by die koms van die Messias.

 Daardie dag sal daar volop wyn wees op die berge, oorvloed melk op die heuwels. In al die slote van Juda sal daar water loop, ‘n fontein sal uit die huis van die Here borrel en die Sittimdal natlei. (Joel 3:18)

In Sagaria (14:8) word die lewende water van Jerusalem genoem. Die simboliek van water is lewegewend. Dit is presies wat God met Sy kerk beplan. Die kerk, die nuwe Jerusalem, is die lewe en die hoop van die wêreld wat die goeie nuus van saligheid aan die nasies bring.

Vir ons weerklink die ware belofte deur al die eeue. Ons kan rus in die lewegewende fontein van God. In die woestyn het Moses die rots geslaan en die water het gevloei. Die rots is ‘n tipe van Jesus wat geslaan is met die kruisiging en die hemelse fontein van lewe ontsluit het. In ongehoorsaamheid het Moses die rots die tweede keer geslaan, toe hy met die rots moes praat. Net ‘n fluistergebed is nodig om die water te laat vloei. Die Kruis was eens en vir altyd. Sy kruisdood geld vir tyd en ewigheid.

 Hy wat rots in waterkuile verander, harde klip in fonteine. (Psalm 114:8)

Wysheid word dikwels in verband met water gebruik. (Spreuke 10:11, 13:14,14:27,16:22) God is die bron van alle wysheid en die fontein van die lewe. (Psalm 35:9).

In die woorde van Jesus self is die lewe van oorvloed wat van God af kom, beskikbaar vir die wat in Hom glo.

 Met die een wat in My glo, is dit soos die Skrif sê: Strome lewende water sal uit sy binneste vloei. ”(Johannes 7:38-39)

Die Boom van die Lewe wat in die Tuin van Eden staan, word in Genesis 2:8,9 en 3:6 genoem. Die rivier en die boom in die pragtige beskrywing van Esegiël se tempel is die natuur in God se hand wat alles voorsien wat ons nodig het. Die Boom van die Lewe is Jesus as Bron van alle lewe.

Weerskante op die wal van die stroom sal allerlei vrugtebome groei. Hulle blare sal nie verlep nie en hulle vrugte sal nie opraak nie. Hulle sal elke maand dra, want die stroom se water kom uit die heiligdom. Die vrugte sal daar wees om te eet en die blare om genesing te bring.” (Esegiël 47:12)

Vir ons, die kerk, is die vrug van die Heilige Gees soos in Galasiërs 5:22 bespreek, die voeding van die Boom van die Lewe. In Jesus kan ons voorsien in die wêreld se behoefte aan die dieper waarhede wat genesing vir die nasies bring.

Geen vervloeking en boosheid kan die atmosfeer en die omgewing besoedel nie. (22:3-5). In Sy teenwoordigheid sien ons Hom van aangesig tot aangesig. Dit is die hemelse seën vir die rein van hart in die saligsprekinge uitgespreek. (Matteus 5:8)

Niemand kan God sien en lewe soos aan Moses gesê Exodus 33:20,23. Net in Christus is dit moontlik. Om God se aangesig te sien is om:

  • te aanbid in gees en waarheid – ‘n lewe van gehoorsaamheid.
  • ‘n lewe met die “merk” van God wat aan Hom uitsluitlik behoort.

Daar is geen duisternis en geen son en maan meer nodig nie. God self is die lig in die stad. Hy sal saam met Sy dienaars regeer.

Die laaste woorde (22:6-9) van enige dokument is belangrik. Die hoofstuk se einde het drie sprekers en belangrike punte word weer en weer aangehaal.

Die engele as interpreteerders van die goddellike wat Johannes aanskou het. Hulle bevestig die waarheid daarvan. Die Heilige Gees inspirasie waarmee Johannes skryf is dieselfde as waarmee die profete van ouds geskryf het.

Jesus self kondig Sy wederkoms aan en spreek ‘n seën uit oor almal wat hoor en gehoorsaam is.

Johannes bevestig sy outeurskap en waarsku teen engel-aanbidding soos in 19:10. Hierdie herhaling beklemtoon die belang van die waarskuwing. Aanbidding is aan God alleen.

Dit was die gewoonte om belangrike dokumente te seël met die opdrag om niks by te voeg of weg te neem nie. So moet hierdie visioen geseël word om te dien as aanmoediging vir die kerk.

Wat oor die aande en oggende aan jou geopenbaar is, sal werklik gebeur. Maar jy moet die visioen geheim hou, want dit sien op die verre toekoms.” (Daniel 8:26)

Toe sê hy: “Jy moet nou gaan, Daniël, want die woorde is verseël en word geheim gehou tot die eindtyd toe. Baie mense sal gesuiwer, gereinig en gelouter word, maar die goddeloses sal goddeloos bly. Nie een van die goddeloses sal verstaan nie, maar die verstandige leiers sal verstaan (Daniel 12: 8,9. Sien ook Esegiël 3:27)

Eeue terug het God geweet van die mense wat Hom sal verwerp. Daar is nie sprake van liefde as daar nie vrye keuse is nie.

Jesus bevestig wie Hy is en dat Hy kom om die gelowiges te beloon. Sy titels, die Eerste en die Laaste beklemtoon die gesag en voltooiing van die visioen. Mag is in Sy hande en sal daar bly.

Weer eens word die toegangsvereistes uitgespel. Dit is die aanvaarding van Jesus se kruisdood as redding uit sonde en dood. Openbaring 21:8 noem diegene wat verhinder word om Sy teenwoordigheid te ervaar. Dit is die sonde wat jou ‘n kragtelose mens maak, sonder oorwinning, insig en wonderwerke.

Kyk maar weer na die lysie. Dit is goed om waaksaam te wees teen vrees en misleiding.

Honde was altyd ‘n simbool van onreinheid en gemeenheid. Die Jode het die heidene honde genoem. Rondloperhonde is gewoonlik aggressief en sal wreed veg vir enige afval. Die manlike prostitute in die afgodstempels is honde genoem. In hierdie verband dui die honde op immorele, sedelose mense.

Geen bedrieër sal in my paleis diens doen nie, geen leuenaar kan my dien nie. (Psalms 101:7)

Die visioen kom van Jesus (22:16) en sy titels word bevestig.

Jesaja 11:1 en Numeri 24:17 noem die ster in die verwagting van die Messias. Die môrester kondig die begin van ‘n nuwe dag aan en die einde van die duisternis. Jesus is die Lig van die wêreld. (Johannes 8:12)

Die groot uitnodiging (22:17) wat deur al die eeue oor die hele aarde weerklink, word in die laaste woorde herhaal. Gewoonlik word die laaste woorde van enigiemand as baie belangrik beskou. Die laaste woorde van Johannes se visioen is kernbelangrik om die wese van die boodskap te bevestig.

Die Gees en die Bruid sê Kom. Aan almal wat hoor en almal wat dors het kom die grootse uitnodiging van alle tye. Net soos die briewe aan die gemeentes, kom die opdrag om te hoor en te gehoorsaam. (Jesaja 55:1 and Johannes 6:35)

Dan kom die groot waarskuwing (22:18-19). Dit is ‘n ernstige waarskuwing om die intergriteit van die waarheid te respekteer.

Maar al sou een van ons of selfs ‘n engel uit die hemel aan julle ‘n evangelie verkondig wat in stryd is met die evangelie wat ons aan julle verkondig het – die vloek van God sal hom tref! (Galasiërs 1:8)

Ons sien die goue draad van die ware evangelie deur die hele Skrif. Die einde is algemeen in antieke geskrifte. Net so is daar ‘n waarksuwing in oor die woorde van God in die Ou Testament.

 Moenie iets byvoeg by wat ek julle beveel nie en moet ook nie iets daarvan wegvat nie, maar gehoorsaam die Here julle God se gebooie wat ek julle gegee het. (Deuteronomium 4:2)

…en Spreuke 30:5,6:

Elke belofte van God is betroubaar; Hy beskerm dié wat by Hom skuil. Moet niks byvoeg by wat Hy gesê het nie; Hy sal jou bestraf, en jy sal daar staan as ‘n leuenaar.

 Die rol van die skriba in antieke tye was ‘n triomf in perfeksionisme.

In die heel laaste verse is die refrein wat Christus deur Sy kerk laat klink, weer en weer (22:20-21).

Ons hoor die glorie en barmhartigheid, bemoediging en verwagting wat die kerk definieer. Binne al die vreeslike vervolging, kan ons die teenwoordigheid van ons Jesus ervaar.

Die heel laaste woord in die ganse Bybel: GENADE. Die belofte dat Sy genade altyd by ons is. Juig Bodemklipvriend!

 

21. Die God van die Fees – the Lord of the Dance.

Ons is nog nie klaar met feesvier nie! Ons weet nou dat die antieke Hebreeuse kalender in feeste ingedeel is om die goedheid en voorsiening van die Here te vier en nie te vergeet nie. In der waarheid – partytjies van vreugde om na uit te sien.

Stel jou voor die Vader wat dans. Lustig opspring en tiekie draai. Dis wat die Hebreeuse woorde beteken in Sefanja 3:17:

He will rejoice over you with joy; He will exult over you with singing.

Die Afrikaanse vertaling sê Hy jubel en juig oor jou.

Ons weet Jesus het hierdie feeste gevier – hier en daar in die Evangelies, word hierdie feit genoem. Matteus 26:18 toe Hy die dissipels stuur om die huis voor te berei vir die laaste Paasfees voor die kruisiging. In Lukas 2:41 gaan Hy saam met sy ouers na Jerusalem om die Paasfees te vier, soos dit die gewoonte was.

Jesus het ook dikwels van ander partytjies gepraat. Hy is dikwels na partytjies uitgenooi en mens kan jou net voorstel dat die skinderstories geloop het. Die kerkleiers het juis ‘n probleem gehad met die mense met wie Hy gemeng het, en het Hom openlik beskuldig dat Hy belastinggaarders en sondaars sy vriende noem. Heiligheid beteken tog juis afsondering vir ‘n spesifieke doel en daarom het die Jode van die tyd hulleself fisies en letterlik van enigiets wat hulle as onheilig beskou het, afgesonder.

Om hierdie praatjies hok te slaan, het die Jesus 3 stories in Lukas 15 vertel wat almal op ‘n partytjie – ‘n jolige fees met baie uitgenooides eindig. Dit sluit nie eers die storie (gelykenis) van die groot huweliksbanket in nie. Dit is in Matteus 22, waar Jesus Sy Koninkryk vergelyk met ‘n groot bruilofsfees met nuwe uitnodigings, waar die uitnodigings uitgestuur is op grond van die GENADE van God en die VERSOENING van Jesus aan die kruis.

Lukas 15  – Jesus vertel van die groot vreugdefees as die Herder sy verlore skaap opspoor. Hy nooi vriende en bure en sê: Kom juig saam. Die vrou wat haar muntstuk verloor, vier fees saam met vriende en bure as sy dit terugvind. In albei hierdie gevalle noem Jesus die vreugde in die hemel oor die sondaars se bekering. Insluitende feeste, nie uitsluiting soos die kerk van destyds en die kerk van nou? Hoe tuis voel die ware soekers, sondaars en verwerptes in ons kerke? Is ons al te heilig vir hulle of kan hulle maar die vrae vra en die twyfel uitspreek in ‘n veilige hawe van liefde en aanvaarding?

Dan kom Jesus met die storie van die verlore seun – so bekend – oppas vir oorbekendheid en so ‘n gemakzone in die storie dat jy niks nuut kan sien nie. In hierdie storie is welvaart geen probleem nie. Die seun kon sy deel kry en weggaan en die vader en oudste broer het aangegaan met die boerdery. Die seun se deel is uitgemors, sodat niks oorbly en hy keer in armoede en vernedering terug. Nogtans is daar ‘n vetgemaakte kalf (simbool van welvaart en gasvryheid), bediendes en genoeg om ‘n groot fees op kort kennisgewing te hou.

Die seun het daar by die varke geland en ‘n plan uitgedink om ‘n laer status in die veilige hawe wat hy geken het, te gaan uitonderhandel. Let daarop dat hy ‘n hele belydenis uitdink en toe hy dit aan sy pa oordra, net halfpad kom daarmee. Sy hele plan om sy terugkoms te verdien word kortgeknip met die opdragte aan die bediendes wat die totale herstel van die seun se plek in die huis aankondig.

Terwyl jy nog onder die indruk van jou sonde is, verseker die bloed van Jesus jou totale herstel uit die put van jou vernedering. Die fees word beskryf as ‘n jolige danspartytjie met musiek:  vers 23 – 25 van Lukas 15. Die oudste broer se jaloesie, bitterheid en verbeelding (hy is die een wat opmerk dat sy broer seker sy geld op hoerery spandeer het, terwyl hy die wonderlike voorbeeld is wat nog glad nie saam met sy vriende fees gevier het nie) hou hom buite. Die pa, (hy het nooit gewonder waarheen die geld is nie, want hy het genoeg bronne) kom uit om die oudste broer se besware aan te hoor. Hy wil hom deel maak van die vreugde en herinterpreteer sy woorde in die lig van sy vaderhart. Die oudste broer moet inkom en saam feesvier oor dit wat hy nog altyd gehad het, en oor die broer wat dood was en nou weer lewe. Die pa wil sê: Ag los jou kleinlikheid. As jy wil vriende nooi en partytjie hou is dit nie ek wat jou keer nie. Kom juig saam, geniet jouself, deel in die oorvloed.  Jou uitsluiting is JOU keuse – nie hoe ek dit bedoel het nie.

Wie is hierdie God wat jou aanmoedig tot blymoedige feesviering? Kom ons hoor uit Sy eie mond wie Hy is. As jy dit hoor, sal jy genoeg rede hê vir feesvier. In Exodus 33 pleit Moses vir die volk na die Goue Kalf episode. Laat my toe om net in kort die regte perspektief hier te gee.

Die bou van die goue kalf was nie ‘n poging om afgode te aanbid nie. Die volk het probeer om God te eer met die kalf. Dit is trouens met hulle beste goud en silwer gedoen. In Exodus 32:4 word dit duidelik uiteengesit: die volk sê: Hier is jou God wat jou uit Egipteland uitgelei het. Aaron kondig onmiddellik ‘n fees aan en onderskei nie die vleeslike poging tot aanbidding nie. Die partytjie word ‘n aanstoot voor die Here omdat dit die grote God in die bekende vorm van ‘n Egiptiese beesgod in forseer. Dis nie ‘n fout wat net deur die onkundige volk van ouds gemaak is nie. Ons loop dieselfde gevaar. Ons druk God in ons eie vorm van gemak in, sodat ons nie uit ons gemakzone geruk kan word en Hom op SY manier aanbid nie.  Net ‘n nederige onderwerping aan Sy Woord, kan mens bewaar van jou eie Fariseerskap. ‘n Oop gemoed, ‘n sagte, leerbare gees (Engels: teachable spirit), gehoorsaamheid aan Sy opdragte, geopende oë, gesalfde ore – alles produkte van die Heilige Gees se oortuigingswerk en ‘n aflegging van vooroordeel en vooropgestelde idees.

God bly groter as wat jy Hom in jou wildste drome en verbeelding kan voorstel.

Exodus 34:6. Ek weet julle het hierdie al gehoor. Moses is op die berg Sinai en vra om God te sien. God laat hom Sy rugkant aanskou want geen mens kan God sien en leef nie. Uit hierdie hoogs uitsonderlike en bo-natuurlike ervaring kom Moses met ‘n blink gesig by die volk en hulle vra hom hoe LYK God. Hy noem een woord – HESED   [uitgespreek = gessed].

And the Lord passed before him and said: The Lord, the Lord God, merciful and gracious, long-suffering, and abounding in goodness and truth, keeping mercy for thousands, forgiving iniquity and transgression and sin, by no means clearing the guilty, visiting the iniquity of the fathers upon the children and the children’s children to the third and the fourth generation.

Afrikaans: Ek die Here, die barmhartige en genadige God, lankmoedig, vol liefde en trou, Ek betoon my liefde aan geslagte en geslagte….en verder.

Al hierdie eienskappe van die Here kon met die een woord opgesom word. Die karakter van God was wat Moses gesien het. Het jy al gedink wat sien God as Hy na jou kyk? Tipies menslik kyk ons na die uiterlike, klere dalk eerste, dan gesigsuitdrukking en houding, dan eers ingesteldheid en geaardheid. Die Engelse vertaling gebruik die woord LOVING-KINDNESS om hesed te vertaal. Hierdie woord word 240 keer in die Ou Testament gebruik, veral in die Psalms, volgens my Bybelwoordeboek (Vines) een van die belangrikste woorde in Ou Testament teologie. Die Septuagint (die Griekse vertaling van die Ou Testament) gebruik mercy (eleos). In meer moderne vertalings word genade, guns, standhoudende liefde en net liefde ook gebruik. Duidelik ‘n begrip met ‘n wye betekenisnuanse. Ons soek die beskrywing vir ‘n Almagtige God – die moderne tale versamel woorde om die rykdom van HESED te interpreter.

Die gebruik van HESED in Exodus 34 kan die ganse verbondsgeskiedenis van Israel met die Here opsom. Dit is Sy mees sentrale karaktertrek. Daar word in die ou Hebreeus ook ‘n ewigheidselement daaraan gevoeg – geslagte en geslagte.  Dis hierdie God, wat Homself in terme van Sy liefde, genade en guns (onverdiende goedgesindheid en ‘n gewilligheid om in volmaakte liefde vir jou te sorg ten spyte van jouself), verklaar, waaroor jy fees vier. Genoeg rede? Ek dink so.

Dink hierdie Paasfees weer goed na oor die paar versies wat die moordenaar aan die kruis langs Jesus se hele storie vertel. (Lukas 23:39-43) Hy ‘n slegte lewe gehad, ‘n aaklige dood, maar dit was nie sy einde nie. Ten spyte van alles, het hy die regte keuse gemaak en die fees bygewoon. En wat ‘n fees was dit nie – Kom ons lees in Openbaring 5 wat hierdie arme sondaar gesien het – die triomfantelike aankoms van die Lam – Jesus- in die hemel na sy opstanding. Dit is in alle tye die beste, grootste, wonderlikste fees om hoegenaamd by te wees.

Then one of the elders [of the heavenly Sanhedrin] said to me, Stop weeping! See, the Lion of the tribe of Judah, the Root of David, has won (has overcome and conquered)! He can open the scroll and break its seven seals! 

And I heard every created thing in heaven and on earth and under the earth in Hades, the place of departed spirits and on the sea and all that is in it, crying out together, To Him Who is seated on the throne and to the Lamb be ascribed the blessing and the honor and the majesty, glory, splendor and the power, might and dominion forever and ever through the eternities of the eternities!

Dis die kern van ons Paasfees. Hierdie triomfantelike intog in die hemel na die opstanding word elke Paas gevier.

 

4. Ek waarborg jou!

Ons stap verder in Jesaja 55.

‘n Eenvoudige opdrag: vra.  So eenvoudig soos dit – gaan voort en vra.[55:6]. In Psalm 2:8: sê die Here:

Ask of Me and I will give you the nations for Your inheritance and the ends of the earth for Your possession.

In hierdie verklaring word die nasies aan Jesus belowe as Hy vra. Dis kommunikasie in die vorm van dialoog wat hier impliseer word. As Jesus moes vra, hoeveel te meer ons. God wag vir ons versoek. As ons vra, sal ons weet dat dit Hy is wat antwoord. As ons nie vra nie, is daar geen kontak. Hoe sal jy weet Hy antwoord jou gebed as jy dit nooit gebid het nie!

God se reaksie is gewaarborg [55:7] – genade en vergifnis in oorvloed. By implikasie – moenie bang wees om te vra nie. Die Here vergewe en gee in genade. As jy God soek, gaan jy in die rus van sy Almagtige voorsiening en Goddellike plan. Wat ookal met jou gebeur is onder beheer en sal tot jou voordeel uitwerk. Jy kan rus in die wete dat Sy plan hoër is as jou plan. [55: 8 en 9]

Rus in God se perspektief. Dit is gekoppel aan nog ‘n waarborg vir ‘n kind van die Here. Alle dinge werk mee ten goede – [Rom 8: 28]  Ons God kan hierdie vloek in ‘n seën verander –  [Nehemia 13:2]  Hy sal jou nooit verlaat nie – [Hebreers 13:5 Amplified]

 I will not in any way fail you nor give you up nor leave you without support. I will not, I will not, I will not in any degree leave you helpless nor forsake nor let you down, relax My hold on you! Assuredly not!

Jy weet nou dat God is in beheer en Sy plan is perfek en niks kan verkeerd loop nie. Onthou Mara in Exodus waar die volk gekom het en water verwag het (net na die geweldige wonderwerk van die Rooi See) toe is hulle in ‘n plat paniek.  Maar God toets hulle vertroue. Kan jy bly vertrou daar waar nie water is nie, waar jy dit verwag het.  Bly jy vertrou binne-in teleurstelling of mislukking. [Exodus 15:22-27]. Wat het gebeur? Hy bring hulle na Elim, die oase van uitkoms en vernuwing.

God se plan werk altyd – dis die waarborg. Daar is geen moontlikheid van mislukking! God se Woord kom nooit onverrigter sake terug nie. Dit is belangrik om te onthou vir die beloftes wat mens vra oor kinders en hulle geloofslewens. Dit lyk nie altyd asof hulle die pad loop soos wat jy begeer nie, maar onthou God se Woord slaag altyd in Sy doel. Geen plan is vir Hom onuitvoerbaar nie. SY doel is ewig en altyd goed.

Jesus looked at them and said, With man this is impossible, but not with God; all things are possible with God. [Markus 10:27]

Jesus sê in Johannes 8:51 as iemand Sy woord bewaar Hy die dood nooit sal sien nie! Wat ‘n belofte! Geloof in die Woord maak jou vry van dood en oordeel [Johannes 5:24; 11:26]

Lees verder in Jesaja 55 vir die jubel-gevolg van vertroue op Sy Woord. Wanneer Sy Hand beweeg sal die berge wat dalk vir jou gelyk het dat hulle nie gaan skuif nie – voor jou uit jubel en juig. Die bome sal hande klap. Dit is die geestelike realm wat reageer op God se plan en die uitvoering daarvan.  Jou doringbome en distels plek maak vir sipresse en mirtebome.

Jou vallei van moeilikheid word ‘n deur van HOOP. [Hosea 2:15]  As jy probleme in jou lewe kan klassifiseer as doringbome en distels, dan is daar hoop. God verander dit in sipresse (sierbome) en mirtebome (vrugdraende- bome).

Jare gelede toe ek hierdie skrif die eerste keer gelees het, het ek nie geweet wat ‘n mirteboom is nie. Ons was in ‘n ski-oord in Frankryk en ek wat nie ski nie, het myself besig gehou met my studie en boeke – heerlik. Elke dag het ek ‘n draai gery na ‘n ander dorpie daar om die meer van Geneve en bietjie rondgeloop, kos gekoop en gaan kook vir die manne wat moeg en koud van die berg afkom. Toe ek besig is met met die studie van Jesaja 55 se laaste deel, het ek in Chatel, die dorpie waar ons gebly het, ‘n draai geloop. Ek merk toe ‘n winkeltjie op met ‘n prentjie van die twee verspieders wat die reuse druiwetros uitdra. Dit was nog altyd vir my ‘n pragtige prent en ‘n simbool van die oorvloed van die Here. Die winkeltjie (klein en beknop) het elke moontlike vrugte en bessie likeur verkoop in die mooiste bottels met kunstige etikette. Sommer by die ingang het ‘n groot eikehoutvaaitjie gestaan en bo-op was ‘n – myrtle-pie! Ek het een gekoop en die aand vir nagereg opgedis – te heerlik. Ek weet ek moes leer dat ‘n distel, met geen waarde – net ‘n irritasie, het in God se hand ‘n boom geword wat vrug dra en jou kan voed. Toe ons terug is in Johannesburg het ek twee mirtebome geplant sodat ek kon onthou.

Hierdie herinner aan die ander belofte:

Al sou die vyeboom nie bot nie, en daar geen druiwe aan die wingerde wees nie, al sou die olyfoes misluk, en die lande geen oes lewer nie, al sou daar geen kleinvee in die kampe meer wees nie en die beeskrale sonder beeste wees, NOGTANS sal ek in die Here jubel, sal ek juig in die God, my Redder. [Habakuk 3:17–19]

NOGTANS – wonderlike word van ontkenning – positiewe ontkenning van ‘n ingesteldheid wat net die probleme raaksien. Dit is ‘n inteligente en bewustelike beskouing van omstandighede uit God se perspektief. Nogtans verander jou perspektief (jou oog – in Bybeltaal) om God se Hand te sien beweeg. Dis ‘n kyk in die spirituele in.

Dan sê Habakuk die gedeelte is vir die koorleier met snarespel – so jy moet dit SING – nie net dink of sê nie – SING!!!

Terug by Jesaja 55 se laaste vers. ‘n Blywende teken wat nooit vernietig word nie. In Hebreeus is die gewoonte om dinge twee maal te sê vir beklemtoning. Hoor: BLYWEND en NOOIT VERNIETIG. Dis die waarborg!

Tot volgende keer.