138. Die toneel is voorberei – die roep gaan uit.

[Johannes 1] Dis eers diep in hoofstuk een wat die storie begin. Johannes maak seker dat ons die tydloosheid en ewigheidswaarde van hierdie verhaal begryp – waarlik die wonderlikste storie ooit. God het Sy geskape wesens so lief dat Hy een van hulle word om Homself as offer te bring om hulle te red. Johannes … More 138. Die toneel is voorberei – die roep gaan uit.