145. Geen onsekerheid – ons weet.

[Johannes 3]

Mense praat van die hel. Christene praat van die hel. Hoe maklik sê ons: sjoe, hulle gaan deur hel. Die kerk praat van die hel, veral die ouer, wettiese, slaat jou met die Bybel oor die kop soort kerke. Ek besef daar mag nog van hulle aan die gang wees – hoe verskriklik!

Ek wens regtig ons kon vir eens en altyd ‘n onderskeid maak tussen georganiseerde godsdiens en die kerk. Die kerk is so ‘n pragtige en spesiale konsep. Ons behoort van die Kerk van Jesus te praat – ‘n vergadering van mense wat kinders geword het wat hulleself aan die transformerende krag van die Heilige Gees oorgegee het. Die kerk is nie mens-monsters met genoeg wilskrag om vergeefse reeltjies na te kom in ‘n poging om God of ‘n denominasie tevrede te stel nie.

Ons kuier in die pragtige hoofstuk van wedergeboorte. Om in die koninkryk van God ingebore te word is die gevolg van ‘n eenvoudige besluit om jou lewe aan Jesus oor te gee en Sy werk aan die Kruis te aanvaar. Die wonderwerk wat volg is ‘n herbore gees, immigrasie in die onsigbare Koninkryk van God op aarde. Daar is geen hel, net hemel. Wat is hel en hemel dan? Wel, ek kan sê: maklik.

Hel is waar God nie is nie, hemel is waar God is.

Oor die algemeen sal hel definieer word as ‘n onderaardse plek van foltering soos beskryf word in die betekenis van die woord Tartarus in 2 Petrus 2:4. Hades en Sheol is onderskeidelik die Grieks en Hebreeuse woorde vir die onderwêreld of die doderyk. Gehenna in die Nuwe Testament (Markus 9:43, Matteus 10:28) is ‘n plek war liggam en siel vernietig word. Dit mag verwys na die tweede dood waarteen Jesus dikwels gewaarsku het.

Wat ookal die hel is, waar dit is en hoe mens daar beland is sekerlik iets wat elke persoon vir homself besluit. Vir my is die hel op aarde wat ek om my sien, genoeg om my in die arms van my hemelse Vader te laat invlug. Ek kies die hemel. Ek wil leef in die Skaduwee van die Almagtige en die Skuilplek van die Allerhoogste. (Psalm 91:1)

Wat bid ons dan in die Onse Vader: Laat U koninkryk kom, U wil geskied op die aarde, net soos in die hemel. Dit is vir nou.

Die gebed is geskryf in die tipiese Hebreeuse styl van paralellisme. Die koninkryk van God is waar God is en waar Sy wil gedoen word. Ons lewe in die koninkryk is om aan die wil van God te onderwerp, afhanklik van Sy voorsiening te leef, op Sy beskerming staat te maak en uit Sy Woord as Bron van wysheid te leef.

Volledige onderwerping aan die Wil van God is ons nommer een prioriteit. God se wil is duidelik. Daar is nie duisternis nie, daar is Lig. Hy het dit toeganklik vir almal gemaak. Geen verwarring, geen onsekerheid. Lees Sy woord – dit is Sy wil. Sy wil en plan vir jou lewe sal uit die blaaie van die Bybel na jou toe huppel en die musiek van aanbidding in jou ore word.

Hy het aan ons die mag gegee om kinders van God te word. (Johannes 1:12)

Die ewige lewe is ‘n God-lewe wat begin op daardie oomblik wat jy die besluit neem om ‘n kind van God te word. Die klem is nie soseer op die tyd in die begrip ewig nie, eerder op die kwaliteit van lewe. ‘n Aardse lewe kan nooit vir ons die lewe van oorvloed gee wat Jesus belowe nie.

Wedergeboorte is ‘n rasionele besluit met bonatuurlike gevolge. Genade bring ons by die punt van geloof en die gevolg is ‘n nuwe lewe, ‘n herbore gees. Dit is ‘n onherroeplike oorgawe aan God en ‘n Gees-lewe.

Soos die een van die kommentare dit stel:

It is requalifying experience opening up the possibilities of our whole being to the supernatural dimension of life and fitting us for a beginning in God’s kingdom order.

Net soos Jesus gesê het: ons word uit water en die Gees gebore. Water maak skoon en die Gees maak lewend.

Wat uit die vlees gebore word is vlees, maar wat uit die Gees gebore word is gees. Die vlees is beperk, die Gees is onbeperk. Die Gees is lewe, God-lewe in ons.

[Johannes 3:7-13]

Daar is twee soorte misverstand: ‘n persoon wat misverstaan omdat hy nie die kennis of ondervinding het om die implikasie van die woorde werklik te verstaan nie en ‘n persoon wat misverstaan omdat hy nie die implikasie van die woorde wil verstaan nie. Enige mens kan met opset sy verstand vir die waarheid sluit.

Nikodemus moes van die nuwe lewe leerstelling geweet het.

Laat vaar al julle oortredings en kry ‘n nuwe gesindheid, ‘n nuwe gees. Waarom wil julle sterf, Israel? Dit is nie my wil dat die mens moet sterf nie,” sê die Here my God, “maar dat hy hom bekeer en bly lewe.” (Esegiël 18:31-32)

Ek sal julle ‘n nuwe hart en ‘n nuwe gees gee, Ek sal die kliphart uit julle liggaam uithaal en julle ‘n hart van vleis gee. (Esegiël 36:26)

Die profete het gepraat van ‘n nuwe mens, die noodsaaklikheid om heeltemal te verander en ‘n nuwe mens te word.

Nikodemus het nog ‘n beswaar gehad. Hoe is dit moontlik? Dis tog fisies onmoontlik en belaglik om te dink.

Die Griekse woord vir gees is pneuma wat ook wind beteken. In Hebreeus beteken ruach wind of asem. Ons verstaan nie die wind, hoe dit waai, maar ons ondervind die effek daarvan. Voor ons die rigting van die wind kan bepaal, sien ons die lug wat in die blare beweeg. Soveel dinge van die Gees verstaan ons nie, maar die effek van die Gees is duidelik en daarom kan ons dit nie ontken nie.

Die krag van ‘n getuienis is die werk van die Heilige Gees en die krag daarvan kan nie ontken word nie.

Daar was eenmaal ‘n man wat getuig het van die nuwe lewe in Jesus toe die mense hom as ‘n gek uitmaak omdat hy glo Jesus het water in wyn verander. Hy het vasgestaan en vertel hoe Jesus in sy huis bier in meubels verander het!

Ons weet nie presies hoe alles werk nie. Daar is dinge wat ons glo wat ons nie kan sien nie. Meestal sien ons nie ‘n brein nie, maar ons hoor die woord en sien die effek van denke in ‘n persoon.

Jesus sê aan Nikodemus: Ek praat van die alledaagse en jy verstaan nie, hoe sal ek praat van die diep dinge van God? Die intellektuele waarheid van Jesus is een ding. Hoe verander daardie waarheid jou innerlike mens? Hoe ondervind jy die krag?

Meestal aanvaar ons ‘n voorskrif van ‘n dokter sonder om die werking van die medisyne te verstaan en waarlik te weet wat die uitwerking daarvan op elke deel van ons anatomie sal wees nie. Net so verstaan ons nie die ingewikkelde detail van ons redding nie. Soveel bly ‘n misterie, maar ons sien die effek en aanvaar dit met ons verstand.

Jesus se outoriteit oor die waarheid word in die laaste deel van die gesprek weer bevestig. Jesus praat van God omdat Hy direk uit die hemel kom en die enigste ware bron van inligting is. Sy gesag en die waarheid van Sy lewe is in Sy dood bevestig. Hy is die enigste een wat die Vader se hart werklik ken, juis omdat Hy die liggaamlike vorm van God se denke is.

Op hierdie stadium van die gesprek is die onseker waar die gesprek met Nikodemus eindig en Johannes se eie woorde voortgaan .

Hy verwys na die storie van die slang in die woestyn. Ons sal daaroor in die volgende stukkie gesels.

 

 

 

 

 

 

14. Antieke woorde van krag en waarheid

Ons almal ken die Onse Vader. Selfs ongelowiges sal min of meer weet waarvan jy praat as jy die praat van die Onse Vader. So bekend dat die relatiewe kort gebed ‘n artikel bygekry het. Dit is DIE Onse Vader. Die kragtigste reeks woorde wat oor die lippe van enige mens kan kom.

Daar is net EEN. Hy is gesing, voorgedra, opgesê en gebid.  Herhalings daarvan was die voorwaarde vir vergifnis deur eeue van strakke, koue kerke en skole. Liefdelose leiers het die woorde as oordeel oor mense se koppe gehou. By dood en geboortes, ewe gepas, dwarsdeur die eeue, oor tale en grense en volke. Daar was seker nog nooit ‘n reeks woorde meer aan misbruik en misverstand onderwerp, as hierdie gebed van Jesus. Ten spyte van alles, is dit seker die kragtigste reeks woorde wat oor die lippe van enige mens, sonder enige aansien van persoon, kan kom. Soveel getuienisse is uit hierdie gebed gebore. Volwassenes wat as kinders gedwing is om die gebed te leer, het dit onthou in donker, bange oomblikke en die salwing wat nooit met tyd kan verflou nie, ervaar. Kom ons bid dit weer saam.

Ons het al vlugtig geraak aan die wonderlike begrip om die grote, heilige God VADER te noem. Jesus kom as ‘n inkarnasie van Yahweh van die Ou Testament en Hy kom stel Hom voor as ‘n liefdevolle, betrokke, warm Pappa, wat omgee en gee, met oorvloedige voorsiening in elke moontlike situasie.  Reeds in Deutronomium 14:1 sê God julle is die seuns van God, Jeremia 31:9 Ek is die Vader van Israel en Deutronomium 32:6 Is Hy nie die Here die God julle Vader wat julle gemaak het nie.

YAHWEH was die groot EK IS, selfvoorsienende, almagtige Skepper. Daarby was Sy voorskrifte geweldig en menslik amper onbereikbaar. Die Hebreërs van ouds is gekies om die liefde, goedheid en teenwoordigheid van hierdie Skepper-God, nie alleen te ervaar nie, maar so uit te leef dat al die ander volke van die aarde uiteindelik hierdie God sal aankleef en ervaar. Hierdie volk is magtiglik uit slawerny bevry, in die woestyn-leerskool opgehef tot die verbondsvolk wat hulle in slawerny net vaagweg van bewus was, en met aanskoulike en verstommende wonderwerke in ‘n land van hulle eie gevestig is. Met verloop van tyd, in afvalligheid en ongehoorsaamheid en daarby ‘n geestelike hoogmoed wat hulle God eksklusief aan die etnisiteit van hulle Joodsheid gekoppel het, met absolute en veroordelende uitsluiting van enige ander, het hulle in ‘n kragtelose, armsalige, godsdienstig-gebonde nasie ontwikkel, wat in die eerste eeu ‘n omstrede, vernederde uithoek van die magtige Romeinse Ryk was. Vir hierdie geestelik uitgemergelde behoeftiges, kom sê Jesus – ontspan oor al julle voorskrifte en vereistes om God te plesier – Hy is julle Vader. Hy sal sorg.

Die lyntjie van een lied sê: It is your Father’s joy to give to all who will receive.

Romeine 8: 15 For the Spirit which you have now received is not a spirit of slavery to put you once more in bondage to fear, but you have received he Spirit of adoption, producing sonship, in the bliss of which we cry: Abba Father.

Die woord ABBA is die woord wat ‘n klein kindjie sy pa sou noem, soos ons sê Pappa. Dis familiêr, warm, naby, vol vertroue en liefde. Net Jeus het hierdie woord kom vestig vir God die Vader. Daar is niks anders in Joodse literatuur wat God die Vader op hierdie vertroulike manier aanspreek nie.

Deur die Heilige Gees is ons verseker van ons kindskap. Galasiërs 4:6:

And because you are sons, God has sent forth the Spirit of His Son into your hearts, crying out, Abba Father.

Dit bevestig eens en vir altyd die verhouding met God.

As mens die vaderskap van God aanvaar, dan impliseer dit natuurlik die broederskap van die mens. Belangrike aspek van oordeel en vergifnis soos wat ons verder in die gebed sal sien.

Net een klein opmerking oor die detail van God se liefde:

  • In Matteus 10:29 staan daar: Are not two sparrows sold for a penny? And not one of them will fall to the ground without your Father’s will.

 

  • In Lukas 12:6 staan daar: Are not 5 sparrows sold for 2 pennies. And not one of them is forgotten before God.

 Dis duidelik dat die 5e mossie in die transaksie van 2 pennies ingegooi is as ‘n bonus en dus in die berekening absoluut GEEN waarde gehad het nie. Selfs hierdie mossie is nie vergete nie. Moet nooit toelaat dat die vyand jou waarde in God se oë verminder nie – jy weet nou dat Hy jou nooit ooit sal vergeet nie. Hy ken jou naam. (Jesaja 45:3) Die hare op jou kop is getel. (Lukas 21:18)

Jesus vestig in die eerste sinnetjie die begrip: HEMEL.

Die hemele in die woorde van Jesus, is nie die tradisionele gedagte van die hemel as geografiese blyplek van God iewers in die heelal nie – onbereikbaar en misterieus. Die hemel is die onsigbare wêreld waarvan mens net in gebed bewus van word. Dit kan ook miskien verduidelik word as die heerskappy van God. As Hy sê in Matteus 18:18 Alles wat julle op aarde bind sal in die hemele gebonde wees dan bedoel Hy in die onsigbare geesteswêreld hier om ons – nie in Sy woonplek nie – hoekom sou ons iets in die hemel waar Hy is wil bind – daar is alles mos klaar reg.

In die eerste woorde van Johannes die Doper en Jesus sê hulle: Bekeer julle want die Koninkryk van God het naby gekomMatteus 3:1 en 4:17. Die koninkryk van God is die onsigbare koninkryk van gelowiges wat Jesus kom stig het. In Galasiërs sê hy dat die sondaars NIE die koninkryk van die hemele sal beërwe nie. Dis nie ‘n oordeel dat hulle die hemel sal mis eendag as hulle sterwe nie. Dis die seker wete dat jy al die beloftes en seën van die koninkryk hier op aarde mis, omdat sonde jou ervaring van God se teenwoordigheid verhinder. Sonde is om jou doel te mis. Missing the mark sê die Engels.

Die woord heilig moet ook duidelik gedefinieer word. Die konkordansie definieer dit so: afgesonder vir ‘n spesifieke doel – set apart for a specific purpose. Dis hoekom ons kan sê seker objekte in die tempel is heilig, of sommer ligtiglik – hoekom kan ek nie jou pen leen nie – is dit heilig?

Die Naam van die Here is heilig – het net een doel. Kan nie sommer vir enigiets aangewend word nie. Die Naam is Sy karakter, die volheid en omvang van Sy krag en heerlikheid. In Sy Naam is genesing, voorsiening, beskerming, kragtige uitkoms en liefde wat vir niks stuit nie.

Die Here se wil word afgebid in die volgende sin. Jesus het volle vertroue in Sy Vader se wil. Hy weet die wil van God in elke persoon se lewe, is die mees perfekte scenario wat moontlik kan bestaan. As elke mens God se plan volg, sal hy altyd volmaakte vrede sonder vrees ervaar. Ek glo dat daar ‘n volmaakte plan is vir elke lewe op aarde, selfs die mees onwelkome baba. Dit is nie’n yster, bloudruk wat in elke detail nagevolg moet word en by die eerste fout van die spoor af gestuur word nie. Die plan van God vir jou is om jou volle potensiaal te bereik, ‘n plan waarin jy die Heilige Gees leiding volg en jou gesonde verstand wat Hy aan jou gee.  Foute en sonde kan nooit die plan vernietig nie, en jou eie keuses verwerp nie die plan nie, solank jy jou keuses in gebed onderwerp.

Ons bid vir die wil van die Here op aarde, omdat die hemel waar Hy is reeds die volmaakte omstandighede het. In die hemel is die wil van die Vader onbevraagteken en die omstandighede is volmaak. Hier op aarde is dit ‘n gebedstrewe om die wil van die Vader te volg. Dit is daarvolgens wat ons ons lewe wil inrig. God se volmaakte wil op aarde, maak dit hemel – daardie heerlike toestand onder Sy heerskappy en gesag.

Jy mag dalk vra – Wat is die wil en hoe kan ek weet wat die wil van God is. Die wil van God word uiteengesig in Sy Woord. Dit is die eerste stap – studeer Sy woord, hoor wat Hy vir jou sê en as jy jou lewe al hoe meer inrig volgens Sy Woord – met oorgawe van bekommernis en vrees in kinderlike vertroue, sal Hy al hoe meer Sy spesifieke Wil vir jou omstandighede aan jou bekend maak deur oortuiging en Skrif wat dit ondersteun.

Volgende keer praat ons oor die volgende stukkie wat gaan oor ons behoeftes, vergifnis en die bose.

Was so lekker om weer te gesels.