196. Vernietig die vesting.

Hulle praat van konvensionele wysheid. Ek weet per defnisie beteken dit tradisionele of gebruiklike wysheid.  Tog is die verband waarin dit gebruik word meer gerig op die moderne wysheid, of die wysheid van die dag.  Dit is seker so dat wysheid kan verander soos kennis vermeerder.  Die mediese wetenskap is so ‘n duidelike bewys van wysheid wat verander soos kennis vermeerder.  As die beste manier om te leef met die ontwikkeling in die natuur- en geesteswetenskappe deurgaans verander is dit baie moeilik om besluite tot voordeel van almal te neem.  Wat is die maatstaf?  Hoe sou jy weet wat reg en wys is?

Wysheid is die toepassing van kennis.  Hier is die amptelike definisie:

Wisdom, sapience, or sagacity is the ability to think and act using knowledge, experience, understanding, common sense and insight. Wisdom is associated with attributes such as unbiased judgment, compassion, experiential self-knowledge, self-transcendence and non-attachment, and virtues such as ethics and benevolence.

Dit is inderdaad ‘n mondvol.  Terselferdertyd is dit iets waarna my hele wese streef soos wat ek al die groot woorde waarmee wysheid in verband gebring word, lees.  Dit is alles dinge wat goed is.

Die eerste belangrike punt is: denke en optrede gaan saam.  Wysheid veronderstel aksie.  Jou gedagtewêreld word jou aksie, aktiwiteit en houding buite jouself.

Gedagtes is privaat – aksie is publiek.

Met ander woorde, wysheid wys wat in jou kop aangaan en dit vind uiting  in jou optrede.

Dit is alles goed en wel, maar dit beteken ek moet met wysheid bepaal wat in my kop aangaan.  Dit is waaroor ons gesels.  Kontrakte in jou kop wat bepaal hoe jy optree.  Ons het in ‘n vorige stukkie gesêhoe belangrik ons gedagtewêreld is, want ‘n kontrak bring iets tot stand wat voorheen nie daar was nie.  Uit ‘n kontrak word iets konkreet geskep wat blywende gevolge het.

Die Bybel het baie te sê oor hoe ons dink.

‘n Geduldige mens het meer waarde as ‘n bedrewe vegter, ‘n mens met selfbeheersing meer as iemand wat ‘n stad inneem.(Spreuke 16:32)

 He who is slow to anger is better than the mighty, he who rules his [own] spirit than he who takes a city. (Proverbs 16:32)

Ons het gesels oor Romeine 12:2 waar die verandering in ons innerlike gebeur as gevolg van die vernuwing van ons gemoed, ons gedagtewêreld.  In hierdie verband is Paulus baie uitgesproke.  Skerp en op die punt af sêhy in 2 Korintiërs 10:5:

Die wapens van ons stryd is nie die wapens van die mens nie, maar die kragtige wapens van God wat vestings kan vernietig. Daarmee vernietig ons die redenasies en elke hooghartige aanval wat teen die kennis van God gerig word. Ons neem elke gedagte gevange om dit aan Christus gehoorsaam te maak.

Dit bring ons by ‘n groot waarheid.  Ons gedagtestryd is ‘n geveg waarin boosheid ‘n aktiewe rol speel.  Ons weet die duiwel kan gedagtes plant en hy doen dit – konstant en sonder ophou.  Ek het al spottend gesê dat die vyand nooit van luiheid aangekla kan word nie – hy is nie lui om te treiter nie.  Dit is asof hy ‘n swak oomblik ruik en onmiddellik daarvan gebruik maak om vrees en woede te plant.

Ons is met alles in die Woord toegerus om “bedrewe vegters” op hierdie gebied te wees.

Die skrif waaraan ek vasklou soos ‘n drenkeling ‘n reddingsboei, is die bekende en geliefde Filippense 4.  Lees en studeer saam met my.

Moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend.

 En die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus.

 “Besorg” is so ‘n sagte woord vir knaende en verlammende bekommernis en vrees.  Hoor hoe stel die TPT dit.  [The Passion Translation]

Don’t be pulled in different directions or worried about a thing. Be saturated in prayer throughout each day, offering your faith-filled requests before God with overflowing gratitude. Tell him every detail of your life, then God’s wonderful peace that transcends human understanding, will make the answers known to you through Jesus Christ. 

Die Amplified sê:  Do not fret or have any anxiety about anything…

Daar is die woord – die siekte van ons tyd – vrees en angs.

Let daarop dat die Afrikaanse woord “smeking” met “faith-filled requests” vertaal word en nie ‘n kerm-element suggereer soos wat ons woord smeking sou kon beteken nie.

Hoe sal ons ‘n dag deurweek met gebed?  Dis ‘n uitdaging. Dit sal gebeur as ons die Here van die leërskare in die gedagte-oorlog inroep en die agste versie LEEF.

So keep your thoughts continually fixed on all that is authentic and real, honorable and admirable, beautiful and respectful, pure and holy, merciful and kind. And fasten your thoughts on every glorious work of God, praising him always.

Verder, broers, alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat reg is, alles wat rein is, alles wat mooi is, alles wat prysenswaardig is – watter deug of lofwaardige saak daar ook mag wees – daarop moet julle julle gedagtes rig.

 Hieroor is daar baie te sê.  Ek skryf sommer nou voort in die volgende stukkie – dis my voorneme om korter stukkies te skryf.

Hier is heelwat om oor te dink.  Dink ‘n bietjie bewustelik waaroor jy deur die dag dink.

Dit is die opdrag, die huiswerk as ek dit so kan noem:

dink wat jy dink.

Is jy opgevang in die kultuur van woede en skinder-skandale?  Dit voel soms asof die nuus hierdie gulsige monster met mense voed.  Geregtigheid, goedheid en genade is vreemde konsepte in hierdie kultuur van die sogenaamde reg op kennis met die media op alle vlakke as gewillige aanhitser.

 

80. Kry vir jou ‘n grens om oor te steek.

Die eerste gawe van God aan die mens was keuse. Dit is ‘n gegewe. Jy kan dit verander nie. Jy moet kies. Dit is onmoontlik om neutraal te bly. Jy moet aanvaar of verwerp. Dit wat jy as neutraliteit beskou is verwerping.

Besluite is kragtig. Dit het ons al baie gesê. Job 22:

 Besluit jy iets dan kom dit tot stand en oor jou weë skyn ‘n lig.

Hierdie besondere omstandighede word geskep in die mens. Jy is spesiaal as gevolg van die besluite wat jy neem. Elke dag is ‘n reeks besluite. Talente wat ontwikkel word, deure wat oopgemaak word, verhoudings wat gebou word, die keuse om die regte ding te doen, om nie te lieg nie, om kwaad te word en jou voet neer te sit, om genade te betoon, om foute oor te sien, om moed in te praat – ons kan voortgaan, seker tot in ewigheid, om die besluite van net een dag op te noem.

God het ons baie spesiaal gemaak. Ons is ‘n drie-eenheid soos Hy: gees, siel en liggaam. Die ideale gesagsorde vir ons lewe is soos volg:

God se gees

My gees

My siel – wil, verstand en emosies

My liggaam

Die liggaam sal altyd die siel volg. Wat jy besluit sal jou liggaam doen. Jy besluit om iets te eet, konsert toe te gaan, inkopies te doen… Jou besluite behoort die beste gevolge vir jou liggaam te bring. Jy beskerm jouself, kyk na jou dieet, neem medisyne as jy siek is.

Die duiwel sal alles doen om hierdie rangorde omver te werp en onderstebo aan te wend. Die hele wêreld verkondig liggaamsplesier en bevrediging as ‘n eerste stap. Die liggaam dikteer aan die wil om sodanig te besluit dat die liggaam eerste bevredig word. Die wanorde word verkondig deur middel van spesiaal-sindroom. Ek is spesiaal, daarom kry ek voorrang. Waarom is jy meer spesiaal as ek om vir my te sê hoe om te leef? Waarom sou ek my lewe inrig volgens ‘n stokou geskrif wat nooit op ‘n moderne lewe van toepassing sou kon wees nie.

Ek dink so dikwels hieroor. Was die lewe histories so vreeslik dat alles in die moderne tyd daarop gerig is om goedkoop bevrediging te ervaar al is dit so kortstondig? Die ou Romeine het hierdie hedonistiese lewe veral onderstreep en geleef. Dit was die kern van die voorregte van ‘n Romeinse burger. Kitspassie op enige gebied was die leuse van die lewe. Vandag is nog net so. Geweld en hartstog is vermaak. Die Circus Maximus word op die skerm in die sitkamer aangebied.

Die realiteit is dat kortstondige plesier meestal lei tot langtermyn gevolge. Die gevolge van die liggaam wat beveel veroorsaak meeste gebrokenheid en verwonding.

Die Nuwejaar lê voor met sy eie uitdagings wat reekse en reekse besluite van ons vereis. ‘n Besluit kan stadig of vinnig geneem word. Vinnige besluite is meestal reaksies, deurdagte besluite is antwoorde. [Respond vs react] Dit is belangrik om te onderskei en meer te beantwoord as reageer. ‘n Kar wat voor jou stop lok reaksie uit – dis ook reg so. Jy rem vinnig. ‘n Kind wat fouteer verg beantwoording – gaan jy voet neersit of genadig wees. Jy neem die omstandighede in ag, die kind se houding en ander faktore laat jou ‘n berekende beantwoording uitspreek.

Kom ons kyk saam na die besluite van drie karakters in die Woord en teken aan watter faktore hulle ‘n buitengewone besluit laat neem het. Almal van hulle het die reëls oortree. Almal van hulle het ‘n grens oorgesteek en iets anders gedoen sodat hulle baie spesiale resultate kon verwag.

Die woestyntabernakel is volgens streng voorskrifte van God deur Moses opgerig. Dit was ‘n heilige plek – heilig in die sin dat dit ‘n spesiale aanwending net vir die spesiale doel van aanbidding gehad het. Elkeen in die volk van Israel het met betrekking tot tempelprosedures, presies geweet wat hy mag en nie mag doen nie. Slegs die priesters mag in die heilige deel ingegaan het, slegs die hoëpriester kon een maal per jaar in die allerheiligste deel ingaan. Streng gereguleer. As die hoëpriester in die allerheiligste ingegaan het, het hy ‘n kleed met klokkies gedra, sodat, as hy onwaardig ingegaan het en dood neerval, sou die wat buite wag besef dat die klokkies nie meer raas nie en kon hulle sy lyk met ‘n haak daar uit haal. Self mag hulle nie deur die voorhangsel ingegaan het nie, wat ookal die omstandighede – ernstig!

In 2 Kronieke 26 lees ons van koning Ussia. Hy was een van die uitsonderings onder die konings van Juda. Hy het gedoen wat reg was in die oë van die Here. [Daar was 19 konings van Israel – almal sleg, 20 konings van Juda en slegs 8 was goed.]

Na ‘n volledige rekord van al sy goeie dade, is daar hierdie onstellende versie.

2 Kronieke 26:16:

Maar toe hy eenmaal die mag het, het Ussia ingenome geword met homself, en dit was die begin van sy einde. Hy het aanmatigend teenoor die Here sy God opgetree: hy het in die tempel van die Here ingegaan om wierookoffers op die wierookaltaar te bring.

Die priesters het hom probeer keer, maar daar was geen keer aan hom nie. Hy gaan in en kom uit – melaats. Melaats het hy gesterf. Dis hoe ernstig.

Maar nou – Dawid. Dawid het voor Ussia geleef. Die hoëpriester Eli, (van Samuel en Hanna se dae) se twee stout seuns kom haal die Verbondsark (wat in die allerheiligste deel van die tempel gestaan het) uit om te help toe die oorlog teen die Filistyne verkeerd loop. Hulle gebruik die Ark as ‘n gelukbringer – groot fout. Die Filistyne wen en vat die ark. Lees bietjie Bybelkomedie 1 Samuel 5.

Die Ark word gestoor in die huis van ‘n Israeliet, wat spesiaal gesalf en afgesonder word om die Ark te huisves vir twintig jaar, dwarsdeur Saul se regering tot Dawid aan bewind kom. Met ‘n groot proses, waarin mense sterf as gevolg van onwaardigheid (lees gerus 1 Samuel 6 en 1 Kronieke 6), bring Dawid die ark terug na Jerusalem.

Die proses om die Ark terug te bring in Jerusalem word uitvoerig in 1 Kronieke 15, 16 en 17 vertel met die pragtige lofsang van Dawid. Dit lees soos ‘n spanningsverhaal.

Dawid is so oorstelp van vreugde, hy stel die musikante op en dans voor die Ark uit. Onthou hy was self ‘n musikant – ek kan my net voorstel dat hy die beste sou organiseer vir hierdie groot gebeurtenis. Hy trek homself aan in fyn linne en dra die priesterlike linneskouerkleed. Praat van ‘n fees! Sy danklied is poësie en sy gebed in 1 Kronieke 17 is prosa wat jou hart stukkend ruk. Dis ‘n heerlike ete met vleis, brood en rosyntjiekoek vir al die mense.

Dawid maak ‘n tenttabernakel vir die Ark, met deurlopende aanbidding en musiek en skryf in die Psalm 84:11: een dag in U teenwoordigheid is beter as ‘n duisend daarbuite.

Want ’n dag in u voorhowe is beter as duisend; ek wil liewer by die drumpel staan in die huis van my God as om te woon in die tente van goddeloosheid.

 Psalm 27:4

Een ding het ek van die HERE begeer, dit sal ek soek: dat ek al die dae van my lewe mag woon in die huis van die HERE, om die lieflikheid van die HERE te aanskou en te ondersoek in sy tempel.

Dit is Dawid se hart. Hy sit in die teenwoordigheid van God by die Ark, omdat sy hart reg is. Dis nie uit trots soos Ussia nie. God “kuier” by Dawid en Petrus preek in Handelinge 15:16 dat Jesus die tabernakel van Dawid weer oprig. Dit is die hartsaanbidding in die Teewoordigheid van God met nederigheid, verootmoediging en begeerte. Daarvoor word die godsdienstige reëls gebuig en aangepas.

Kom ons spring na die vrou wat Jesus aanraak in die skare en genesing ontvang.

Sy het aan bloedvloeiing gely en volgens die voorskrifte van haar teologie (Joods) was sy onrein en mag glad nie die huis verlaat het nie en veral nie aan iemand raak nie. Levitikus 15:25:

“As ‘n vrou ‘n bloedvloeiing het buite haar menstruasietyd of as die bloedvloeiing tydens menstruasie abnormaal lank aanhou, is sy onrein solank die bloedvloeiing duur.

Al drie sinoptiese evangelies noem die wonderwerk van Jesus. Lukas, wat self ‘n dokter was, noem hoe sy al haar geld op verskeie dokters spandeer het, wat haar nie kon help nie. Twaalf jaar loop sy met ‘n geweldige vervloeking oor haar. Sy is desperaat en daarom oortree sy al die reëls. Sy gaan uit, sy loop saam met die skare en raak aan Jesus. Ek is seker sy het besluit dat ‘n ontmoeting met Hom buite die kwessie is. Sy sou publiek moes erken wat haar probleem is en dalk was daar mense wat haar kon herken. Sy het seker besluit: “vandag is die dag – as ek nie genesing kry nie, kan hulle my maar stenig”. Sy reik uit met die begeerte en roekelose verwerping van haar godsdiens en teologie en alles wat sy het.

Julle ken die storie – ‘n wonderbare, heerlike genesing, eerbewys aan haar geloof en herstel in die gemeenskap. Almal het geweet sy is gesond. Sy is met die glorie van Jesus self bekroon en kon ‘n lewe ly wat sy nooit voorheen van kon droom nie.

Sy het die reëls oortree. Sy het die kopgrens oorgesteek. Sy het iets anders gedoen as voorheen.

Wat gaan jy doen met 2016? Wat gaan jy anders doen?

Hulle sê as jy altyd alles dieselfde doen en ander resultate verwag is dit ‘n teken van waansin. Is jy bereid om ‘n groot stap vorentoe te neem en die Here te dien soos nog nooit vantevore nie.

Handelinge 17 en 18. Die gemeente van Berea het gaan kyk en seker gemaak wat Paulus preek is die regte ding. Apollos is gelei in ‘n noukeuriger weg. Daar is altyd ‘n noukeuriger weg. Daar is altyd ‘n nuwe openbaring. Roep na die Here – Hy sal jou groot en magtige dinge wys wat jy nie weet nie.

Dit gebeur net as jy roep en wil. Matteus 15:9:

Dit help niks dat hulle My probeer dien deur leerstellings van mense as gebooie van God voor te hou nie. ”

 Lees maar Matteus 23 en erken die Fariseër in jouself. Moenie terugkyk en neerkyk op hulle nie. Hulle het hard probeer om die regte ding te doen, maar het hulle teologie bokant Jesus verhef. Harde woorde van veroordeling kom uit die mond van Jesus self.

Lê jou teologie, jou vooropgestelde idees, jou vooroordeel weer op die altaar voor die Heilige Gees sodat hy die onwaarheid en leuen kan blootlê. Moenie dat Jesus jou verwyt met die woorde aan Jerusalem in Matteus 23:37:

…hoe dikwels wou Ek jou kinders bymekaarmaak soos ‘n hen haar kuikens onder haar vlerke bymekaarmaak, maar julle wou nie!

Gryp die WOORD van die Here en verhef dit as jou enigste padwyser. Toets jou gehoorsaamheid voor die Here. Steek die grens oor en smaak die oorwinning en wonderwerke. Word kragtig in die Here.

Mag 2016 vir jou ‘n NUWE jaar wees!

Jesaja 48:6:

Jy het dit gehoor — aanskou dit alles! Sal júlle dit dan nie verkondig nie? Van nou af laat Ek jou nuwe dinge hoor en geheime wat jy nie geweet het nie.