151. Kry vir jou ‘n wonderwerk – dis nou die tyd.

[Johannes 4]

…daarom sal Ek voortgaan om wonderlik te handel met hierdie volk, wonderlik en wonderbaar.  (Jesaja 29:14)

Behold, I will again do a marvelous work among this people, a marvelous work and a wonder

Die feesdae is naby. Daar is soveel om te doen – reisplanne, gaste, inkopies en die finale afrondings vir watookal ons fees behels.

Kersfees is spesiaal – sonder twyfel. In die Christelike of sekulêre kalender is dit uitgemerk vir ontspanning en familie. Dit is dae van vreugdevolle weersiens met uitsonderlike voorbereidings of dit is dae van ou wonde, diep woede of tragiese teleurstelling.

Waar bevind jy jou in hierdie week voor Kersfees? Is jy vas in ‘n maalkolk van aktiwiteite en voorbereidings en in ‘n staat van paniek? Is jy dalk alleen met niks om na uit te sien nie? Is Kersfees ‘n berg van bitterheid wat nog nie geskuif het nie? Is dit die eerste Kersfees na tragedie of die eerste Kersfees met ‘n nuwe baba in die familie?

Waarookal jy is en in watter omstandighede ookal jy jou bevind, is dit nou die tyd om stil te word en jou wonderwerk te ervaar. Een of ander tyd sal daar ‘n opdienbord vol lekkerte voor jou verbygaan vir jou om jouself te help. Selfs as dit nie in die fisiese wêreld moontlik lyk nie, is God gereed met ‘n wonderbord vol majesteit en glorie. Dit is gewaarborg in die geboorte van daardie baba so lank gelede in ons aardse tydsberekening. Hy wag op jou uitroep.

Sal jy saam met my ‘n oomblik stil word en jou gedagtes op die gebeure van Kersfees rig? Kom sit aan by die ware feestafel om as jou anker in die dae wat kom te dien. Die wonder van die spelonk buite Bethlehem ego daar waar jy is.

In hierdie oomblik van gebed is daar een ding wat uitstaan bo alles – die hart van die Vader. Kersfees is ons teleskoop om ons hemelse Pa se hart te sien. Dit is weer vir my onderstreep toe ek skryf. Sy hart is hier by ons in ‘n gebroke wêreld, Sy oog op die hart wat op Sy goedheid en liefde reageer. As jy die deur oopmaak, hou jy Kersmaal saam met Hom.

Die Here het sy oë oral op die aarde sodat Hy dié kan help wat met hulle hele hart op Hom vertrou. (2 Kronieke 16:9)

Sy hart is ontbloot in die gebeure van Bethlehem. Waar is jou hart? Veilig in vertroue op Hom? Jy kan feesvier in Sy teenwoordigheid. Dit is God se begeerte. Net soos die Psalmis dit stel (32:8):

Ek wil jou onderrig en jou die pad leer wat jy moet volg. Ek wil jou raad gee en my oog oor jou hou.

Ons het al in Bodemklippe oor die reënboog gepraat. Onthou ons het gesê dat die reënboog altyd daar is, dit hang net af hoe ons kyk. Ons het ‘n prisma nodig, ‘n Heilige Gees bril om te kan sien. Kersfees is so ‘n wonderprisma. As ons deur die Kersprisma kyk, dan sien ons die reënboog – die volheid van die verbondsbelofte wat aan Noag gemaak is. Die Verbond is die hart van die Vader wat belowe om jou te help as jy in jou hart vra.

Kies Hom in hierdie stil oomblik wat ons saam het en kry vir jou ‘n wonderwerk. Hoe gebeur dit?

Kom ons gaan na ons Bybelstudie in Johannes 4, die laaste verse, nie die storie van die geboorte nie, die storie van ‘n aktiewe Jesus wat tussen die mense in nood werk. Johannes 4:46 en verder:

In Kapernaum was daar ‘n sekere regeringsamptenaar wie se seun siek was…

Die man wat na Jesus toe kom is ‘n amptenaar (basilikos) aan die hof van Herodus. Jesus was die skrynwerker in een van die dorpies om die meer. Jesus was in Kana en die man van Kapernaum, sowat 50 kilometer uit mekaar, so dit sou die amptenaar ‘n rukkie geneem het om weer by die huis te kom.

Die toneel is eienaardig, om die minste te sê. ‘n Belangrike man reis na ‘n ander dorp om die hulp van ‘n onbelangrike skrynwerker te soek. ‘n Hele klomp trots is reeds afgesluk. Sy nood is groot. Dit maak glad nie meer saak wat die mense gaan sê nie.

Hy weier om ontmoedig te word. Jesus se woorde is nie baie positief nie.

Jesus sê toe vir hom: “As julle nie tekens en wonders sien nie, glo julle eenvoudig nie.”

Jesus het heel moontlik die skare wat om die gebeure gevorm het, aangespreek. Hy het seker gemaak dat die man ernstig is in sy soeke om hulp net soos met die Kanaänitiese vrou in Matteus 15:21-28. As die man in woede omgedraai het, was dit sy verlies.

Sy geloof het sy gevoelens oorbrug. Dit is uiters belangrik.

Hier is ‘n edelman, ‘n hoë amptenaar met verrassende geloof. Dink jy dalk dit was maklik om net die woorde van ‘n eenvoudige skrynwerker te glo, om te draai en met geen teken van uitkoms, huis toe te gaan nie? Ek dink nie so nie. Hy was soos ‘n reddelose drenkeling wat vasklou aan die laaste stukkie hoop in sy gemoed.

Die ontmoeting met Jesus illustreer die kragtige invloed van vrede wat die woorde van Jesus in die edelman gewerk het. Sy hoop het sy geloof aangevuur. Die waarheid van Jesus se woorde het hom kalmeer.

Hy het oorgegee. Hy en sy hele huis het geglo. Hy het nie net die genesing ontvang en vergeet nie. Die wonderwerk het groot impak op hom en sy huis gehad. Daar aan Herodus se hof kon dit nie maklik gewees het nie. Die nuus van die genesing het sekerlik opslae gemaak en aanleiding gegee tot aantygings van malligheid en spottery.

 Hy het die feite aanvaar. Hy het oorgegee aan sy wonderwerk. Sy behoefte is aangespreek, sy noodroep is gehoor en hy het die man wat die oplossing gebring het, vereer.

Dit is die ware Christenlewe.

Ons lewe in die dae na die opstanding. Ons ken God se krag. Sal jy oorgee en Hom vertrou? Vra Hom nou. Vra al verstaan jy nie.

Sy oog is alreeds op jou. Ontvang die vrede saam met die woorde:

Vandag is daar vir julle in die stad van Dawid die Verlosser gebore, Christus die Here!

 

150. Gereed vir Desember?

[Johannes 4]

Ek skryf hierdie stukkie aan die begin van Desember en dit is weer eens soos dit altyd is. Die eerste week is verby voordat ek gereed is en beslis voordat ek my kan instel vir hierdie feesmaand.

Ek het voorheen al oor Kerstradisies geskryf. Hier is ‘n paar woorde van lank gelede wat ek graag sou wou herhaal.

Die aankondigings het reeds begin. Die liggies is op. Die versierings is lankal uitgedink. Die klein- en groothandel van die wêreld maak gereed om te oes. Kopseer oor geskenke en reisplanne vir die Kerstyd is pynlik en werklik. Die geldlaaie raas harder as die musiek in die winkelsentrums.

 Ek het nie eintlik raad vir die toestand van sake nie. In die sienlike realm sal Kersfees kom en gaan soos altyd. Die blatante verdraaiing van die waarheid en die flagrante uitbuiting van die wonder, word net meer intens tot weersinsvlak gedryf. [Bodemklippe 79]

Ons familie het nooit die Kersvader-fantasie ondersteun nie. Ons kan nie met sekulêre storietjies die waarheid verdof nie. God die Vader is so ‘n wonder-karakter en om van kleins af die Vaderhart van liefde en goedheid te bevestig, is ‘n geleentheid wat eenvoudig nie vermors kan word nie. Ons het wel ‘n boom met versierings wat vir my die simbool is, van die tak uit die stomp van Isai wat uitspruit en vrug dra.

Bodemklipvriende, moenie wegskram van die Fees nie. Dit maak nie saak dat die datum verkeerd is en die aanslag van goddeloosheid mens teen die bors stuit nie. Ons is nooit slagoffers nie. Gebruik die geleentheid. Dit word in prag en praal vir ons aangebied. Tree bewustelik in die Fees en bewapen jou met ‘n word in season – ‘n seënbede oor almal wat jy mee te doen kry. [Jesaja 50:4]

Die Kerskaartjies sal weer uitgaan net soos soveel jare in die verlede. Elkeen sal die storie van die stal, die herders, die engele, die wyse manne, Maria, Josef en baba Jesus weer vertel. Soveel opvoerings sal soek vir ‘n Maria en Josef, ‘n paar herders en engele met ‘n lyntjie of twee om te sing en te praat wat die eenvoudige gebeure in Bethlehem uitbeeld – gebeure wat die wêreld vir altyd verander het. Selfs in soveel ongelowige gemeenskappe sal die storie weer vertel word, met balle en tinsel, klokke en geskenke. Iewers in die duisternis van geestelike verwarring sal ‘n kind vra – hoekom. Ons God regeer sê die profeet Jesaja. God sal hom antwoord op Sy baie spesiale manier. Hy werk waar ons dit nie sien nie.

Maar… ons is nie onkundig aangaande die waarheid nie. Ons weet waarom en ons verbly ons in die ware betekenis van Kersfees. Ons is die kerk van Jesus. Kom ons skakel in by radio Kersfees en hoor die klokke van die koninkryk oor die oes in hierdie wêreld waar ons die fees vier, lui.

Wat is op die spyskaart hierdie Kersfees? Ek is seker ons dink aan goeie kos om te eet. Tradisionele geregte of iets eenvoudig – Kersfees is ‘n ganse bedryf op sy eie met kos en drank vir die fees van een dag in die jaar.

Terwyl Jesus met die Samaritaanse vrou gesels, het die dissipels gaan kos kry. Dit was duidelik almal was honger. Toe hulle terugkom was hulle besorg omdat Jesus niks eet nie. Hy was nie meer honger nie.

Maar Hy sê vir hulle: “Ek het voedsel om te eet waarvan julle nie weet nie.” Die dissipels sê toe vir mekaar: “Sou iemand dalk vir Hom iets te ete gebring het?” Maar Jesus het vir hulle gesê: “My voedsel is om die wil te doen van Hom wat My gestuur het, en om sy werk te voltooi. (Johannes 4:32-34)

Jesus praat oor die oes wat gereed is. Kom ons eet saam aan Sy woorde. (Johannes 4:35-38)

Die oes was een van die kerntemas van Jesus se woord op aarde. Hier in Samaria sien Hy die werk van Sy vader. Hy sien die vrug en salwing op Sy eie woorde. Hy praat oor die oes as die simbool van God se land. God as die saaier is ‘n tema wat reeds in die Ou Testament voorkom. Hosea het sy seun Jisreel genoem wat beteken: God strooi en saai. Die oes is simbolies van seën op arbeid.

Die Jode het die landboujaar in ses dele van twee maande elke verdeel. Dit was genoem: saaityd, winter, lente, somer, oestyd en die tydperk van hitte. Jesus het geweet die dorp Sigar in die middel van ‘n koringstreek is. Landbougrond was skaars in Israel. Dit neem slegs vier maande van saaityd tot oestyd. Hy het oor Samaria gekyk en gesien die oes is gereed. Weer het Hy die geestelike en die fisiese teenoor mekaar gestel om Sy punt te maak. In Samaria was die oes gereed op al die vlakke.

In die gewone gang van sake het die mense op die oes gewag. In die goddellike realm was die oes in Samaria skielik. Die mense was honger vir die Woord van God, die belofte van die Messias en geestelike voeding.

Die oestyd is ‘n tyd van vreugde. Die saaier en die een wat die oes afhaal is saam bly. Kyk hoe stel die Psalms dit:

Wie met trane saai, sal die oes met gejuig inbring. Al loop hy en huil terwyl hy die saaisak dra, hy kom juigend terug terwyl hy sy gerwe dra. (Psalms 126:5-6)

Net onder die oppervlakte van die denke van die Jode in daardie tyd was die droom van ‘n Goue Eeu. Die beloofde land was nie ‘n woestyn nie. Dit was eintlik ‘n land van melk en heuning soos die belofte van ouds. Die wingerde sou die reuse druiwetrosse lewer wat die spioene van eeue gelede amper nie gedra kon kry nie.

Die beeld van die reuse druiwetros aan die drabalk van die spioene is die simbool van God se oorvloed. Die beloofde land het ‘n woestyn geword as gevolg van sonde en afgodaanbidding.

Jesus brei sy visie van die oes uit.

Die dissipels sal oes waar hulle nie gesaai het nie. Jesus se woorde en sy Kruis sal die saad wees wat die dissipels sal oes. Dit is waarmee ons ook nog besig is.

Die dag sal kom wanneer die dissipels saai en ander oes. Die Christendom sal strooi en saai en ander sal oes. Daar is altyd ‘n oes. Niks is ooit verniet nie en die Woord kan nie ledig terugkeer nie, al kan mens dit nie sien nie.

Hier is ons in die maand Desember. Ons word weer herinner aan soveel geleenthede. Die oes wag. Ons kan nie faal om die aantrekkingskrag na hierdie vreugdefees te oes nie.

Ons word herinner aan die uitdagings van bediening oor jare met moed en durf. Ons plant bome en sien hulle groei, maar ons sien nie wanneer hulle ou pragtige reuse word nie. Dit sien ons net as iemand anders hulle geplant het.

Johannes 4:39-42 druk die kernwaardes van die koninkryk van God uit. Dit is ‘n skrifgedeelte wat uitbeeld hoe hoorsê openbaringskennis word.

Die Samaritane het die waarheid uit ‘n onverwagte bron gehoor. Sou hulle gekies het om van die Messias te hoor uit die mond van hierdie vrou? Heel moontlik nie.

Maar hoe kan ‘n mens Hom aanroep as jy nie in Hom glo nie? En hoe kan jy in Hom glo as jy nie van Hom gehoor het nie? En hoe kan jy van Hom hoor sonder iemand wat preek? En hoe kan iemand preek as hy nie gestuur is nie? Daar staan ook geskrywe: “Hoe wonderlik klink die voetstappe van dié wat die goeie boodskap bring.” (Romeine 10:14-15)

‘n Nader verhouding bring dieper kennis. Toe hulle aan Hom voorgestel is, wou hulle Hom nie laat gaan nie. Om waarlik Jesus te ken, gebeur nie deur iemand anders nie. Jy moet Hom innooi – self.

Ontdek en gee oor – ‘n wonderlike Kerskombinasie.

Johannes noem Jesus die Redder van die wêreld. Hy is die enigste een wat dit doen. Hy dink aan die dag in Samaria en hy is nog in verwondering oor die gebeure daar, selfs baie jare daarna.

Die Ou Testament noem God die God van Redding. In die tyd wat Johannes skryf, het die Romeinse keiser die titel vir homself geneem.

Jesus was nie net die perfekte voorbeeld nie. As ons soos Hy moes wees uit ons eie krag sou ons ontmoedig en frustreerd gewees het, vol skuld en verwyt. Hy stel ons in staat om die lewe van God te leef. Hy red van hopeloosheid en boosheid. Die Samaritaanse vrou is ‘n voorbeeld van Sy reddende krag. Haar gemeenskap het op haar neergesien en haar verwerp. ‘n Ander lewe was vir haar net ‘n onbereikbare droom. Jesus het die bande van haar verlede gebreek en haar ‘n nuwe toekoms gegee. Dit is redding!

Die oes is gereed, Bodemklipvriende. Trek jou partytjieskoene aan – die bereidheid vir die Evangelie van Vrede. (Efesiërs 6:15)

En jou Kersfeesklere?

Ek is baie bly oor die Here, ek juig oor my God, want Hy het my gered, vir my oorwinnaarsklere aangetrek. Ek is soos ‘n bruidegom met ‘n priesterkroon op, soos ‘n bruid met haar juwele aan. (Jesaja 61:10)

Jou oorwinnaarskleed is uitgeborduur met jou getuienis in die pragtigste edelstene. Dit is die versiering van jou lewe – waarheid en goedheid, insig en wysheid, genade en getrouheid, hulp waar nodig en soveel meer uit die rykdomme van Jesus.

Bring die oes in. Stel jou in vir die Kersfeesmaand en “sien” die oes wat gereed is.

 

Luister saam met my na hierdie ou gunsteling so pragtig vertolk.

[Youtube=https://youtu.be/v5mdybeyLVc]