117. Woorde wat die wêreld verander.

Welkom by ‘n kort reeks oor gebed. Dit is waarlik ‘n voorreg om ‘n paar gedagtes daaroor te wissel. Die doel is nie om die mees volledige en omvattende inligting te gee nie, eerder om die toepaslike Heilige Gees inspirasie te bring, sodat ons gebedslewe ‘n nuwe inspuiting van geloof en verwagting beleef.

Gebed is die koninkryk van God se goue draad wat alles wat goed is en elke waarheid in die Woord binne ons bereik bring. Kom ons juig oor die woorde wat die Heilige Gees aan ons gee om die volheid van Jesus se beloftes te leef.

Bid gedurig. 1 Thessalonicense 5:17

We are half-hearted creatures, fooling about with daily life and ambition when infinite joy is offered us, like an ignorant child who wants to go on making mud pies in a slum because he cannot imagine what is meant by the offer of a holiday at the sea. We are far too easily pleased.

From The Weight of Glory: CS Lewis.

Ek bid dat elkeen wat hierdie lees se denke en verbeelding onder die krag van die Heilige Gees vernuwe word om die volle impak van die Woord van God te begryp. Neem jou gedagtes gevange om die misterie van God te verstaan en meer as ooit Sy teenwoordigheid in gebed te ervaar.

GEBED: Gee in hierdie oomblik jouself ten volle aan die lering van die Heilige Gees oor.

BEGINSEL vir ‘n uitnemende lewe: luister vir die stem binne die stem. Alles wat hier geskryf staan is die waarheid, maar daar is iets spesifiek wat die Here vir jou persoonlik wil uitlig, veral NOU. Jy hoef nie alles oor gebed te weet nie. Jy moet leer wat is die volgende stap om jou gebedslewe te bekragtig.

Ook bid ek dat julle liefde al hoe meer sal toeneem in begrip en fyn aanvoeling, sodat julle die dinge sal kan onderskei waarop dit werklik aankom. Filippense 1:9,10.

Die Woord van die Here en die Heilige Gees het prioriteit in ons gebedslewe. Om te weet wat belangrik is, is een van die heel belangrikste lewensvaardighede. Jy moet besef wanneer om die TV af te skakel en aandag aan die kind te gee, om jou eie idees opsy te skuif sodat jy kan luister, om die aanval van die vyand te onderskei en weerstand te bied, om die danksegging en lofprysing te rek sodat jou siel verkwik word.

Gebed is gesprek.

‘n Gesprek is ‘n spontane wisselwerking tussen twee of meer mense, gewoonlik in die gesproke taal, maar deesdae se kort boodskappe en selfs epos kan ook as gesprek geklassifiseer word.

Het jy al gehoor dat mense sê gebed “werk” nie. Daar tussen al die ander toorstokkies van tarrot kaarte, die sterre voorspel, kristalle en kristalballe, pluk hulle gebed uit en dink die towerwoorde is die Onse Vader.

Of miskien hoor jy dat mense sê hulle bid al jare, hulle knieë is rou gebid, maar God antwoord nie.

Laat ons dan in hierdie heilige bymekaarkoms van gelowiges die ewige besluit maak: daar bestaan nie so iets soos onbeantwoorde gebed nie.

Die byvoeglike naamwoord: onbeantwoord, kan NOOIT saam met die selfstandige naamwoord: gebed, gebruik word nie.

Skryf die op jou hart, tattoëer dit in jou verstand, brand dit op jou handpalm – God beantwoord alle gebed.

Hy is nie ‘n leuenaar dat ons Hom kan betwyfel nie.

Roep My aan, Ek sal jou antwoord en jou vertel van groot en onverstaanbare dinge waarvan jy nie weet nie. Jeremia 33:3

Besef waarheen jou gebed gaan wanneer jy dit bid.

Net toe die Lam die boek neem, het die vier lewende wesens en die vier en twintig ouderlinge voor Hom gekniel. Elkeen van hulle het ‘n siter gehad en ‘n goue bak vol wierook, die gebede van die gelowiges. Openbaring 5:8

Mediteer oor hierdie paar gedagte en vra die Heilige Gees om jou gebed te verfris. Bid die Woord.

Terwyl ek besig is om hierdie stukkie te skryf kom my subskripsie na Jack Hayford se bediening per epos in. Die Here is getrou en bevestig Sy woord.

February 28 – Pray Now

Men always ought to pray and not lose heart.

Luke 18:1

 
   
   
   
   
   
       Why do we get so busy at everything other than prayer? Why do we say so often, “Well, I’ve prayed, but what can I do?”

Answer:

Begin to pray and praise immediately when challenging situations arise. Start now.

       Speak to Jesus about each matter that begins to trouble you. Don’t wait.

       Cease from the exhausting toil of carrying worries and cares on your shoulders. Release them.

       Seize every opportunity to pray with and for people.

Get alone with the Savior—in the Word and in prayer.

 
   
   
   
   

 

http://www.jackhayford.org

Op die webblad kan jy inteken op hierdie epos.

116. Dit is klaar.

[Openbaring – slot]

Oor die afgelope maande het ons saam die boek Openbaring hoofstuk vir hoofstuk bestudeer. Net verlede week het ons triomfantelik in die laaste hoofstuk oor die genade van ons Jesus gejuig. Dit bring hierdie studie tot ‘n einde.

Ek het gedink om ‘n paar kern punte te herhaal.

Die studie strek van Bodemklip 90 tot 115. Die doel was om die misterie en simboliek van ‘n eerste oogopslag van die boek te verduidelik, sodat die beelde en taal nie so verwarrend is, as wat mens aanvanklik dink nie.

Daar is ‘n besondere seën op die leser en die hoorder uitgespreek. Dit is met ‘n opgewonde najaag van hierdie seën dat ons diep duik om die “versteekte” boodskap te verstaan. Ons Vader se belofte staan uitgespel:

Nader tot God en Hy sal tot jou nader. (Jakobus 4:8)

Jesus bid hierdie woorde:

“Ek prys U, Vader, Here van hemel en aarde, dat U hierdie dinge vir slim en geleerde mense verberg het en dit aan eenvoudiges bekend gemaak het. (Matteus 11:25)

Openbaring is geskryf sodat ons die chaos van die afgelope eeue kan begryp. Die kennis van ons God se liefde stel ons in staat om te bemoedig en te juig oor die almag en voorsiening van ons Vader.

Ek haal aan uit Bodemklip 90:

Hierdie studie is nie ‘n poging om al die moontlike interpretasies te ondersoek nie. Dit is glad nie ‘n dispensasionele verklaring van die boek nie. Daar is genoeg materiaal beskikbaar om verskillende menings van die moontlike toekomstige scenarios wat aan die tweede koms van Jesus geheg word, self op te lees.

Dit is net ‘n eerste stap om die “kode” te ontsyfer waarin die waarheid oorgedra word. In hierdie studie sal ons ‘n hele aantal simbole van die Ou Testament en die woorde van Jesus nagaan en toelig, aangesien dit die basis vorm van die metafoor, vergelykings en beelde wat die “kode” ontsluit en die boodskap verduidelik.

Dit is ons, die ware kerk van Christus, die mense oor die ganse aarde uit alle volke, nasies, tale en denominasies van die Christelike geloof wat die liefde van Jesus in ons hart dra, wat die goeie tyding bring.

Hoe lieflik is op die berge die voete van hom wat die goeie boodskap bring, wat vrede laat hoor, wat goeie tyding bring, wat verlossing uitroep; wat aan Sion sê: Jou God is Koning! (Jesaja 52:7, OAB)

Juig Bodemklipvriend! Jy is een van die edel, uitgekose heersers in die onsigbare koninkryk van Jesus. Ons ken die Waarheid, die Lewe en die Pad na God toe in die persoon van Jesus. Sy verlossing en versoening in die Kruis is die enigste oplossing vir die chaos om ons. Daar is GEEN alternatief nie.

Openbaring is baie duidelik oor ons vyand en God se teenstaander. Hy is oorwonne. Hy ken sy toekoms van verdoemenis en ons plunder sy realm om die krag van saligheid te verkondig. Daarvoor haat hy die kerk en sal sy skerpste strategie teen ons gebruik.

Ons reaksie is om die Woord van God te studeer, sodat ons weet wie ons is, wat ons het, die krag waarin ons leef en die oorwinning oor boosheid te vier – elke liewe dag van ons lewe.

Onthou altyd – die nuwe Jerusalem is die teenwoordigheid van God, die allerheiligste van die Tempel, waarin ons die feestafel van God ervaar, nou reeds op hierdie aarde binne-in die verwoesting. Dit is ons “geheime plek”, ons skadu-stoel in die skuilplek van die Allerhoogste (Psalm 91). Dit is die waters waar rus is, die groen weivelde en die feestafel in die dal van doodskaduwee, waar Sy goedheid en guns sonder onderbreking ons vergesel (Psalm 23).

Maak oop die deur as Hy klop (Openbaring 3:20) en sit aan by die uitgerekte aandmaaltyd waar Hy wil gesels en voorsien.

Laat my toe om op ‘n ander manier ‘n metafoor aan te haal, wat ons verbeelding stimuleer om te illustreer en te inspireer.

 

“Are you not thirsty?” said the Lion.

“I’m dying of thirst,” said Jill.

“Then drink,” said the Lion.

“May I—could I—would you mind going away while I do?” said Jill.

The Lion answered this only by a look and a very low growl. And as Jill gazed at its motionless bulk, she realized that she might as well have asked the whole mountain to move aside for her convenience.

The delicious rippling noise of the stream was driving her nearly frantic.

“Will you promise not to—do anything to me, if I do come?” said Jill.

“I make no promise,” said the Lion.

Jill was so thirsty now that, without noticing it, she had come a step nearer.

Do you eat girls?” she said.

“I have swallowed up girls and boys, women and men, kings and emperors, cities and realms,” said the Lion. It didn’t say this as if it were boasting, nor as if it were sorry, nor as if it were angry. It just said it.

“I daren’t come and drink,” said Jill.

“Then you will die of thirst,” said the Lion.

“Oh dear!” said Jill, coming another step nearer. “I suppose I must go and look for another stream then.”

“There is no other stream,” said the Lion.

It never occurred to Jill to disbelieve the Lion—no one who had seen his stern face could do that—and her mind suddenly made itself up. It was the worst thing she had ever had to do, but she went forward to the stream, knelt down, and began scooping up water in her hand. It was the coldest, most refreshing water she had ever tasted. You didn’t need to drink much of it, for it quenched your thirst at once.

 

Uit: The Chronicles of Narnia, CS Lewis: The Silver Chair.

(My beklemtoning)

 

 

Ons nuwe onderwerp vir die weke wat kom is gebed.

115. Stad van lig en lewe.

[Openbaring 21]

Bodemklipvriende, ons het reeds gepraat oor ons hemelse gasheer. Dink maar aan die mees gesogte uitnodiging wat jy sou wou ontvang na die fees wat alles in jou lewe tweede beste maak by verre. Die heel beste wat jou geïnspireerde verbeelding kan opdink en ver, ver meer, wag vir jou in die hemelse Jerusalem.

Vir soveel jare sing die kerk met verlange na ‘n hemelse stad van lig en lewe. Ek het geen twyfel dat elke woord van elke lied vir ons sal waar word, met God se vermenigvuldiging in glorie en aanskoulikheid. Ons moet wel besef, dat ons die nuwe Jerusalem op aarde is. Ons is die kerk van Jesus en deur die Kruis ervaar ons nou reeds die lewe in die hemelse stad, die perfekte kubus, die Allerheiligste – die plek waar God woon by sy kosbare besitting – ons. Hoor wat is alles daar vir jou in die laaste hoofstuk van Openbaring.

Ons beweeg van buite na binne. Die rivier met die water van lewe is ‘n bekende beeld in die Ou Testament. Ons lees van die rivier in die Tuin van Eden (Genesis 2:10,18-16). Esegiël se tempel het ‘n rivier gehad (Esegiël 47:1-7). In Psalm 46:4 sing die psalmis:

…oor die strome van die rivier is daar blydskap in die Godstad, in die heilige woning van die Allerhoogste

Die profete het die fontein in die huis van God verkondig as ‘n seën by die koms van die Messias.

 Daardie dag sal daar volop wyn wees op die berge, oorvloed melk op die heuwels. In al die slote van Juda sal daar water loop, ‘n fontein sal uit die huis van die Here borrel en die Sittimdal natlei. (Joel 3:18)

In Sagaria (14:8) word die lewende water van Jerusalem genoem. Die simboliek van water is lewegewend. Dit is presies wat God met Sy kerk beplan. Die kerk, die nuwe Jerusalem, is die lewe en die hoop van die wêreld wat die goeie nuus van saligheid aan die nasies bring.

Vir ons weerklink die ware belofte deur al die eeue. Ons kan rus in die lewegewende fontein van God. In die woestyn het Moses die rots geslaan en die water het gevloei. Die rots is ‘n tipe van Jesus wat geslaan is met die kruisiging en die hemelse fontein van lewe ontsluit het. In ongehoorsaamheid het Moses die rots die tweede keer geslaan, toe hy met die rots moes praat. Net ‘n fluistergebed is nodig om die water te laat vloei. Die Kruis was eens en vir altyd. Sy kruisdood geld vir tyd en ewigheid.

 Hy wat rots in waterkuile verander, harde klip in fonteine. (Psalm 114:8)

Wysheid word dikwels in verband met water gebruik. (Spreuke 10:11, 13:14,14:27,16:22) God is die bron van alle wysheid en die fontein van die lewe. (Psalm 35:9).

In die woorde van Jesus self is die lewe van oorvloed wat van God af kom, beskikbaar vir die wat in Hom glo.

 Met die een wat in My glo, is dit soos die Skrif sê: Strome lewende water sal uit sy binneste vloei. ”(Johannes 7:38-39)

Die Boom van die Lewe wat in die Tuin van Eden staan, word in Genesis 2:8,9 en 3:6 genoem. Die rivier en die boom in die pragtige beskrywing van Esegiël se tempel is die natuur in God se hand wat alles voorsien wat ons nodig het. Die Boom van die Lewe is Jesus as Bron van alle lewe.

Weerskante op die wal van die stroom sal allerlei vrugtebome groei. Hulle blare sal nie verlep nie en hulle vrugte sal nie opraak nie. Hulle sal elke maand dra, want die stroom se water kom uit die heiligdom. Die vrugte sal daar wees om te eet en die blare om genesing te bring.” (Esegiël 47:12)

Vir ons, die kerk, is die vrug van die Heilige Gees soos in Galasiërs 5:22 bespreek, die voeding van die Boom van die Lewe. In Jesus kan ons voorsien in die wêreld se behoefte aan die dieper waarhede wat genesing vir die nasies bring.

Geen vervloeking en boosheid kan die atmosfeer en die omgewing besoedel nie. (22:3-5). In Sy teenwoordigheid sien ons Hom van aangesig tot aangesig. Dit is die hemelse seën vir die rein van hart in die saligsprekinge uitgespreek. (Matteus 5:8)

Niemand kan God sien en lewe soos aan Moses gesê Exodus 33:20,23. Net in Christus is dit moontlik. Om God se aangesig te sien is om:

  • te aanbid in gees en waarheid – ‘n lewe van gehoorsaamheid.
  • ‘n lewe met die “merk” van God wat aan Hom uitsluitlik behoort.

Daar is geen duisternis en geen son en maan meer nodig nie. God self is die lig in die stad. Hy sal saam met Sy dienaars regeer.

Die laaste woorde (22:6-9) van enige dokument is belangrik. Die hoofstuk se einde het drie sprekers en belangrike punte word weer en weer aangehaal.

Die engele as interpreteerders van die goddellike wat Johannes aanskou het. Hulle bevestig die waarheid daarvan. Die Heilige Gees inspirasie waarmee Johannes skryf is dieselfde as waarmee die profete van ouds geskryf het.

Jesus self kondig Sy wederkoms aan en spreek ‘n seën uit oor almal wat hoor en gehoorsaam is.

Johannes bevestig sy outeurskap en waarsku teen engel-aanbidding soos in 19:10. Hierdie herhaling beklemtoon die belang van die waarskuwing. Aanbidding is aan God alleen.

Dit was die gewoonte om belangrike dokumente te seël met die opdrag om niks by te voeg of weg te neem nie. So moet hierdie visioen geseël word om te dien as aanmoediging vir die kerk.

Wat oor die aande en oggende aan jou geopenbaar is, sal werklik gebeur. Maar jy moet die visioen geheim hou, want dit sien op die verre toekoms.” (Daniel 8:26)

Toe sê hy: “Jy moet nou gaan, Daniël, want die woorde is verseël en word geheim gehou tot die eindtyd toe. Baie mense sal gesuiwer, gereinig en gelouter word, maar die goddeloses sal goddeloos bly. Nie een van die goddeloses sal verstaan nie, maar die verstandige leiers sal verstaan (Daniel 12: 8,9. Sien ook Esegiël 3:27)

Eeue terug het God geweet van die mense wat Hom sal verwerp. Daar is nie sprake van liefde as daar nie vrye keuse is nie.

Jesus bevestig wie Hy is en dat Hy kom om die gelowiges te beloon. Sy titels, die Eerste en die Laaste beklemtoon die gesag en voltooiing van die visioen. Mag is in Sy hande en sal daar bly.

Weer eens word die toegangsvereistes uitgespel. Dit is die aanvaarding van Jesus se kruisdood as redding uit sonde en dood. Openbaring 21:8 noem diegene wat verhinder word om Sy teenwoordigheid te ervaar. Dit is die sonde wat jou ‘n kragtelose mens maak, sonder oorwinning, insig en wonderwerke.

Kyk maar weer na die lysie. Dit is goed om waaksaam te wees teen vrees en misleiding.

Honde was altyd ‘n simbool van onreinheid en gemeenheid. Die Jode het die heidene honde genoem. Rondloperhonde is gewoonlik aggressief en sal wreed veg vir enige afval. Die manlike prostitute in die afgodstempels is honde genoem. In hierdie verband dui die honde op immorele, sedelose mense.

Geen bedrieër sal in my paleis diens doen nie, geen leuenaar kan my dien nie. (Psalms 101:7)

Die visioen kom van Jesus (22:16) en sy titels word bevestig.

Jesaja 11:1 en Numeri 24:17 noem die ster in die verwagting van die Messias. Die môrester kondig die begin van ‘n nuwe dag aan en die einde van die duisternis. Jesus is die Lig van die wêreld. (Johannes 8:12)

Die groot uitnodiging (22:17) wat deur al die eeue oor die hele aarde weerklink, word in die laaste woorde herhaal. Gewoonlik word die laaste woorde van enigiemand as baie belangrik beskou. Die laaste woorde van Johannes se visioen is kernbelangrik om die wese van die boodskap te bevestig.

Die Gees en die Bruid sê Kom. Aan almal wat hoor en almal wat dors het kom die grootse uitnodiging van alle tye. Net soos die briewe aan die gemeentes, kom die opdrag om te hoor en te gehoorsaam. (Jesaja 55:1 and Johannes 6:35)

Dan kom die groot waarskuwing (22:18-19). Dit is ‘n ernstige waarskuwing om die intergriteit van die waarheid te respekteer.

Maar al sou een van ons of selfs ‘n engel uit die hemel aan julle ‘n evangelie verkondig wat in stryd is met die evangelie wat ons aan julle verkondig het – die vloek van God sal hom tref! (Galasiërs 1:8)

Ons sien die goue draad van die ware evangelie deur die hele Skrif. Die einde is algemeen in antieke geskrifte. Net so is daar ‘n waarksuwing in oor die woorde van God in die Ou Testament.

 Moenie iets byvoeg by wat ek julle beveel nie en moet ook nie iets daarvan wegvat nie, maar gehoorsaam die Here julle God se gebooie wat ek julle gegee het. (Deuteronomium 4:2)

…en Spreuke 30:5,6:

Elke belofte van God is betroubaar; Hy beskerm dié wat by Hom skuil. Moet niks byvoeg by wat Hy gesê het nie; Hy sal jou bestraf, en jy sal daar staan as ‘n leuenaar.

 Die rol van die skriba in antieke tye was ‘n triomf in perfeksionisme.

In die heel laaste verse is die refrein wat Christus deur Sy kerk laat klink, weer en weer (22:20-21).

Ons hoor die glorie en barmhartigheid, bemoediging en verwagting wat die kerk definieer. Binne al die vreeslike vervolging, kan ons die teenwoordigheid van ons Jesus ervaar.

Die heel laaste woord in die ganse Bybel: GENADE. Die belofte dat Sy genade altyd by ons is. Juig Bodemklipvriend!