89. Alles is verkeerd!

Dis so maklik. Tel die koerant op en begin lees… en lees totdat jy in ‘n diep, donker bui besluit, niks loop reg nie. In die woorde van Dalene Matthee is jy “opgestop van onplesierigheid”. Jou standaarde vir ‘n goeie lewe, goeie regering, goeie besluite en goeie omgewing word in die rioolpyp van die wêreld ingespoel, sonder verskoning, sonder vergoeding. Selfbejammering en woede, kras kritiek en gewraakte kommentaar bars uit jou binneste, presies daar waar die strome van lewende water vir ‘n stukkende wêreld moet uitvloei. Wat het Jesus nou weer gesê?

These things I have spoken to you, that in Me you may have peace. In the world you will have tribulation; but be of good cheer, I have overcome the world.” (Johannes 16:33, NKJV)

As Jesus dit gesê het, dan is dit die waarheid en die gevolge gewaarborg. Moeilikheid is ‘n gegewe. Wil ons dan ons moeilikheid kies? Nee dankie, Here, net nie dit nie. Watse moeilikheid sou jy verkies? Ek wil uitroep: Here, my lewe is in U hand en daarom weet ek wat ookal oor my pad kom sal nooit vir my te veel wees nie.

No temptation has overtaken you except such as is common to man; but God is faithful, who will not allow you to be tempted beyond what you are able, but with the temptation will also make the way of escape, that you may be able to bear it. (1 Korintiërs 10:13 NKJV)

Hierdie wêreld is ‘n uitdaging. Miskien is ons nog te geneig om die geestelike van die vleeslike te skei. Ons voel geregverdig om sekere dinge buite ons beheer soos wêreldpolitiek, landspolitiek en die besluite van owerhede waaroor ons geen beheer het nie, te bespreek totdat ons in swartgalligheid verval en verhoed word om God se almag en beskikking binne die probleme raak te sien.

Dis nie ‘n lewe van geloof nie. Geloof en die uitdaging om vreesloos te leef is juis vir gevaarlike en onvolmaakte toestande. Die groter uitdaging is om dieper te kyk en te weet, wat ookal my omstandighede is, God is groter en Hy regeer. Ons lewe se doel is volmaaktheid in geloof en volwassenheid in Christus. As bekommernis en vrees ons nie lei na meer gebed, openbaringskennis en ‘n getuienis van die wonderwerkende krag van Jesus nie, leef ons ‘n tragedie.

My brethren, count it all joy when you fall into various trials, knowing that the testing of your faith produces patience. But let patience have its perfect work, that you may be perfect and complete, lacking nothing. (Jakobus 1:3-4, NKJV)

Daar is ‘n plek in die Tuin van Sy teenwoordigheid met groen weivelde en waters van rus met GEEN gebrek. Dit alles is joune – nou dadelik, op hierdie oomblik.

Paulus het baie gesukkel met die owerhede en vyande wat sy eie mense was. Hy praat van tears and trials…

… serving the Lord with all humility, with many tears and trials which happened to me by the plotting of the Jews; (Handelinge 20:19, NKJV)

Om nie te praat van Nehemia nie. Kom ons kyk saam na sy reaksie op oorweldigende negatiwiteit. Sy vertelling is vol besonderhede, sodat die leser geensins onder die verkeerde indruk kan verkeer nie. Die muur is voltooi, maar die deure van die poorte is nog nie gehang nie. (Nehemia 6).

Nehemia se vyande is aktief. Hulle aktiwiteit spruit uit hulle eie vrees. Jerusalem as ‘n ruïne, sonder verdediging en sonder georganiseerde bewoners, het hulle gepas. Nou verander die prentjie en hulle word bang. Die banges word boelies – ons weet dit mos. Hulle poog eers om Nehemia self by te kom, maar hy weier om die werk te los en van die leer af te klim – nie minder as vier keer nie. Sy antwoord:

Ek stuur toe boodskappers na hulle toe en sê: “Ek is besig met ‘n groot werk. Ek kan nie kom nie. Hoekom moet die werk stilstaan terwyl ek dit laat lê om na julle toe te kom?” (6:3)

Die vyfde maal stuur Sanballat ‘n brief wat nie verseël is nie, met die boodskap dat daar gerugte oor Nehemia is dat hy die koning van Jerusalem wil wees en daarom ‘n bedreiging vir die Persiese koning kan word. Die ongeseëlde brief was gemik daarop om Nehemia te laat dink dat die mense reeds die brief gelees het en alreeds die gerugte daarin versprei. Nehemia se antwoord – kort en kragtig sonder om sy tyd op storietjies te mors:

Ek het hom terug laat weet: “Niks van wat jy sê, is waar nie. Jy suig dit uit jou duim.” (6:8)

Nehemia kyk dieper. Hy het insig in sy vyand se strategie. Sy wysheid kom uit in sy kenmerkende skietgebed:

Hulle het almal geprobeer om ons die skrik op die lyf te ja, met die gedagte: Hulle sal die werk laat staan en dit sal nie klaarkom nie. Sterk tog my hande, o God! (6:9)

Toe kom die aanslag uit eie geledere. Nie almal is so dapper en wys soos Nehemia nie. Hy kry sy krag uit voortdurende gebed. Hy ervaar God met hom en leef uit die insig wat hy by God self kry. Semaja, wat homself in sy eie huis toegesluit het, wil Nehemia oortuig om in die Tempel te gaan wegkruip as gevolg van die bedreiging van die vyand. Nehemia se antwoord:

Ek het gesê: “Sal ‘n man soos ek vlug, iemand soos ek tempel toe gaan om te kan bly lewe? Ek sal nie gaan nie!” (6:11)

Dit blyk dat Semaja deur Sanballat en Tobija omgekoop is om Nehemia se ywer om die werk klaar te kry, te neutraliseer. Nehemia se insig in sy vyand se vrees-strategie stel hom in staat om die bedreiging te weerstaan. Vrees kry net nie vastrapplek nie.

Vrees floreer in onsekerheid en twyfel. Nehemia se onwrikbare geloof in die taak wat op hom gelê is, stel hom in staat om doelgerig, met ‘n vaste vertroue op God se beskerming en voorsiening die taak te voltooi. Dit is ‘n kosbare beginsel.

Die vrees-strategie van die vyand is so oorweldigend, dat dit tot uit die geledere van die profete gekom het. Nehemia verkla hulle almal by die Here. (6:14):

My God, onthou wat Tobija en Sanballat gedoen het, en ook die profetes Noadja en die ander profete wat my wou bang maak.

Die resultaat van sy toewyding is onbetwisbare sukses. Die muur is in rekordtyd voltooi – 52 dae. Die uitwerking van sy sukses op die vyand is ‘n vreugde om te lees. (6:16):

Toe al ons vyande dit hoor, en die nasies rondom ons dit sien, was hulle selfversekerdheid daarmee heen. Hulle het toe geweet ons doen hierdie werk met die hulp van ons God.

Dit is ‘n goeie dag wanneer jou vyand se selfbeeld deur ‘n wonderwerk van God afgebreek word en hulle deur geknersde tande jou sukses in die Here moet erken.

Wat beteken hierdie antieke storie vir ons vandag?

As jy ‘n groot werk doen, klim jy nie af na vrees en intimidasie nie.

Wanneer hierdie tekens oor jou kom, moet jy doen wat jou hand vind om te doen, want God is by jou. (1 Samuel 10:7, NAB)

Die sleutel tot ons lewenshouding met insig in die vyand se strategie van vrees is Psalm 37. Hierdie is die eerste paar verse uit The Message:

Don’t bother your head with braggarts

    or wish you could succeed like the wicked.

In no time they’ll shrivel like grass clippings

    and wilt like cut flowers in the sun.

Get insurance with God and do a good deed,

    settle down and stick to your last.

Keep company with God,

    get in on the best.

Dit is soms goed om ‘n ander vertaling te lees van woorde wat dalk tè bekend geword het. Ons ken mos die woorde van Psalm 37 van Sondagskooldae: Laat jou weg aan die Here oor en vertrou op Hom en Hy sal dit uitvoer.

Dit is ‘n lewenshouding wat net met die hulp van die Heilige Gees ontwikkel kan word. Ons weet ons het nie ‘n gees van vreesagtigheid gekry nie, maar van liefde, krag en selfbeheersing (2 Timoteus 1:7). Ons het vrede wanneer die res van die wêreld in onrus en kommer vergaan. Ons kan nie toelaat om af te klim om te luister na die praatjies van die negatiewes sodat ons tyd mors en nie die hoë roeping waarmee ons geroep is respekteer nie. Ons roeping is in die eerste plek ons gesin en die welvaart van ons invloedsfeer. Kyk maar goed wat die Here oor jou pad bring, sodat jy jou muur gebou kry.

Psalm 37 se woorde is ons bemoediging teen die oormag. The Message-vertaling:

Less is more and more is less.

    One righteous will outclass fifty wicked,

For the wicked are moral weaklings

    but the righteous are God-strong.

 

God keeps track of the decent folk;

    what they do won’t soon be forgotten.

In hard times, they’ll hold their heads high;

    when the shelves are bare, they’ll be full.

Wat is die gevolg van Nehemia se sukses? ‘n Heerlike fees tot eer van die Here. Moenie vergeet om fees te vier nie wanneer jy die oormag oorwin nie. Lees daarvan in Nehemia 12.

Now at the dedication of the wall of Jerusalem they sought out the Levites in all their places, to bring them to Jerusalem to celebrate the dedication with gladness, both with thanksgivings and singing, with cymbals and stringed instruments and harps. (12:27, NKJV)

 Lees gerus van die twee kore en die priesters met trompette wat langs die muur van poort tot poort geloop en dankliedere sing.

Daar is daardie dag baie offers gebring. Die mense was bly God het hulle groot blydskap gegee. Ook die vrouens en kinders was bly. Jy kon die blydskap van Jerusalem ver hoor. (12:43, NAB)

Dit klink na ‘n plesierige partytjie met ‘n “live band”!

Nehemia suit sy verslag af met noukeurige besonderhede oor die funksionering van die Tempel en die stad. Sy werk word afgehandel met fokus en ywer.

 

 

 

88. Hoe vorder jou muur?

Opinies is baie persoonlik. Dis ook reg so. Ons dink verskillend oor sake en ‘n groot persentasie van gesprek is om opinies uit te spreek en bewustelik of onbewustelik te toets teen ander. Soms wil ons juis die opinie van ‘n geleerde of prominente persoon hoor of lees. In ‘n groter of kleiner mate sou so ‘n opinie ons eie denke oor ‘n kwessie vorm of sterk beïnvloed. Hoe groter die chaos, hoe meer argumente word gevoer oor die moontlike oplossings.

Wêreldgebeure is chaoties. Dit kan niemand betwis nie. Meeste mense stem saam oor die oorweldigende vernietiging en ellende in wêreldnuus. Mens en dier ly onder boosheid op alle vlakke wat lewens bedreig, lewens versuur en verwond en selfs lewens neem. Ons veg eintlik almal teen boosheid. Elke dokter wat in elke hopsitaal van die wêreld wonde verbind en siekes behandel, veg vernietiging in die mens se liggaam. Elkeen van ons wat daagliks stof, modder en besoedeling om ons skoonmaak, veg teen die vullis wat ons en die natuur bedreig. Net so word ons siele met die afkraking van waardes en kultuur bedreig en bevuil. Die media, selfs onder die naam van die kunste, spot met amper alles wat waarde het, soos verhoudings met familie en vriende en die huwelik. Dit wat heilig (afgesonder vir ‘n spesifieke doel) is, word afgemaak as alledaags, van minder belang of ‘n bespotting.

Dit is duidelik dat die vyand ‘n agenda het, wat ons op alle vlakke aanval sodat vrees, moedeloosheid en frustrasie ons lamlê en keer dat ons ten volle leef. Jesus het gekom dat ons lewe in oorvloed kan hê en ‘n lewe van depressie en vrees is nie Sy plan nie. (Johannes 10:10) Dit moet duidelik wees. Hy belowe vrede en vreugde en dit is nie moontlik om in vals vrede of aangesitte vreugde te bestaan nie. Vrede en vreugde word in ons gees deur die Heilige Gees gebaar sodat dit ons gedagtewêreld beheers. In die mate waarin die vrede, “wat alle verstand te bowe gaan” (Filippense 4:7) ons gemoed bepaal, het ons ‘n lewe van oorvloed.

Die deurlopende aanslag op ons gedagtes, word strategies in boosheid beplan sodat die besetting van ons gemoed, lei tot oorgawe aan negatiewe denkpatrone en vernedering. Die persepsie is, dat alles wat ons aan dink, ons eie gedagtes is, terwyl dit eintlik bose saad is wat in die vrugbare grond van vrees en verwonding gesaai word. Gedagtes word so geplant. Sodra hierdie gedagtes ontkiem en wortel skiet, gee dit aanleiding tot die oorheersing van vrees en angs. Bose saad moet duidelik onderskei word en onmiddellik verwerp en uitgewerp word. Dit is geestelike muur wat ons gedurig herstel teen die vyand wat daarop uit is om ons diepste wese te roof en ruïneer totdat dit soos Jerusalem van ouds in puin lê. Net soos die bannelinge sal ons die muur eers kan bou, as die altaar in plek is en die Tempel herstel is. Persoonlike aanbidding en gesonde lering maak ons sterk om soos Nehemia en sy spanne met die troffel in die hand en die swaard om die heup te bou – gereed vir onverwagte aanvalle.

Ek is verstom oor skaamtelose katterigheid en openlike beledigings in die openbare domain vandag, so asof goeie maniere en geweegde woorde met die afsterwe van ons grootouers oor boord gegooi is. Optredes tydens talentvertonings, entrepeneurs met besigheidsplanne en selfs kokke in kookprogramme word deur beoordelaars afgekraak soos wafferse speelgrond boelies. Selfs in die politiek is daar nie meer sprake van basiese ordentlikheid nie.

Die vernietiging van die woorde uit ons mond, breek die muur van beskerming om ons af.

Bodemklipvriend, dood en lewe is in jou woorde.

Die tong het mag oor dood en lewe; dié wat lief is om te praat, sal die gevolg dra. (Spreuke 18:21, NAB)

Jakobus 3 skilder ‘n gruwelprent van die tong se mag en die boosheid daarin vervat. Die impak van hierdie beskrywing, behoort mens se hart en verstand tot stilstand te ruk, sodat al ons woorde noukeurig aan die Heilige Gees onderwerp word.

Die tong is ook ‘n vuur, ‘n wêreld vol ongeregtigheid, die deel van die liggaam wat die hele mens besmet. Dit steek die hele lewe, van die geboorte af tot die dood toe, aan die brand, en self word dit uit die hel aan die brand gesteek.

Besef dit weer, roep uit na die Heilige Gees om jou woorde te weeg sodat jy woorde van God praat.

As iemand spreek, laat dit wees soos woorde van God… (1 Petrus 4:11, OAB)

Sien in jou geestesoog die muur wat verkrummel deur jou eie negatiwiteit en geskinder. Gaan gerus na die webblad van die Bybelgenootskap (http://www.bybel.co.za) en tik die woord “tong” in die soekfunksie. Lees hoe indringend die Woord van God ons waarsku oor ons woorde.

Bou jy of breek jy af? Hoe praat jy?

Alles in die media poog om ons sensitiwiteit oor waardevolle en goeie sedes te verdof. Skinder is vermaaklik – daar is tydskrifte vol daarvan. Voel jy vrymoedig om kwaad te praat oor iemand wat jou aanstoot gee of te na kom? Deel jy in die tydverdryf om te lees oor politici wat hulle sleg gedra of bekendes wie se foute en vernedering met ‘n opgehewe maatlepel “schadenfreude” uitbasuin word? Hoe maklik kom oordeel en woordmoord oor jou lippe net omdat dit gemaklik verwyderd van jou is?

Praat jy soos iemand wat ryklik vergewe is?

Verwyder die verdrukking, die uitsteek van die vinger en die leuenagtige woord. (Jesaja 58:9, OAB)

 Want julle hande is met bloed bevlek en julle vingers met ongeregtigheid; julle lippe spreek leuen, julle tong fluister onreg. (Jesaja 59:3, OAB)

Nehemia se antwoord op die aanslag van bespotting en vyandigheid was skietgebede en getuienisse.

Sanballat en Tobias maak ‘n bespotting van die projek en raak desperaat in hulle beledigende taal in Nehemia 4.

Nehemia se antwoord is nie die vrome gebedjie wat mens sou verwag van ‘n ” goeie” Christen nie. Hy bid al sy woede en wraak voor die Here uit! Net soos Dawid, is hy glad nie bang om “skerp” te bid nie. Sy woede stort hy voor God se aangesig in gebed uit – dis die regte manier! Lees die wraakgebed van Dawid in Psalm 109. Hoor die woorde van Nehemia en bring jou vyande voor die Here saam met hom.

Hoor, onse God, dat ons ’n veragting geword het; en bring hulle smaad op hulle hoof terug en gee hulle oor aan plundering in ’n land van gevangenskap. En dek hulle ongeregtigheid nie toe nie, en laat hulle sonde nie uitgedelg word voor u aangesig nie; want hulle het U geterg teenoor die bouers. (Nehemia 4:4,5 OAB)

Super belangrik – “hulle het U geterg”. Glo jy, jy behoort aan die Here? Enigiemand wat jou te na kom, raak aan die appel van Sy oog!

“Oh listen to us, dear God. We’re so despised: Boomerang their ridicule on their heads; have their enemies cart them off as war trophies to a land of no return; don’t forgive their iniquity, don’t wipe away their sin—they’ve insulted the builders!” (The Message)

Jou vyand sal ook hewig ontsteld wees – 4:7. Jou vyande sal ook beplan om aan te val en verwarring te saai – 4:8. Nehemia neem praktiese stappe om die gevaar af te weer. Hy stel wagte op wat waarsku dat die vyand kom. Hy deel die volk in volgens families, bewapen hulle en stel hulle op as vegters. (4:13)

Verder maak hy ‘n inspirerende, bemoedigende toespraak voor die hele volk, ook die ampsdraers en vooraanstaandes:

Moenie vir hulle bang wees nie. Dink aan die Here, groot en ontsagwekkend, en veg vir julle broers, julle seuns en julle dogters, julle vrouens en julle huise.” (4:14)

Kosbaar! Dit is die regte reaksie teen die aanslag.

Van daardie dag af was een helfte van my manne aan die werk en het die ander helfte die spiese, skilde, pyle en boë en harnasse gereed gehou. Die gesagvoerders het plek ingeneem agter elke familiegroep Judeërs wat aan die muur gebou het. Dié wat boumateriaal moes aandra, het met een hand die werk gedoen en met die ander hand ‘n wapen vasgehou. Die bouers het elkeen sy swaard om die heupe vasgegord gehad. Die ramshoringblaser het naby my gebly. (4:17,18)

Dis hoe ons bou – gereed vir die aanval. Luister vir die ramshoring van God in gebed. Hy sal waarsku as die aanval kom en die geveg se oorwinning waarborg. Waar was die leier? Nehemia was self op wag met die ramshoringblaser naby hom. Hy het nie sy klere uitgetrek nie. Hy moes wakker en gereed wees.

Terug na die hede – die geestelike dispensasie.

Ons word beklee met Christus:

… want julle almal wat in Christus gedoop is, het julle met Christus beklee. (Galasiërs 3:27 OAB)

Dit is ons wit klere van Openbaring 3:18. Jy kan nie waag om jou klere uit te trek nie. Jy is op wag ten volle gekleed en met die wapenrusting van Efesiërs 6. Naaktheid stel jou bloot en daar is nie tyd om aan te trek as die ramshoring blaas nie. Die dwase maagde was uitgesluit toe hulle eers olie moes koop. Maak jou nou vol olie van die Heilige Gees, sodat jy gereed is as die bruidegom kom – as die krisis uitbars. [Sien Bodemklippe 75]

Stel vir jouself die ramshoringblaser naby jou op. Die Woord van God en gebed sal jou versterk om die aanval af te weer. Een van die gawes van die Heilige Gees is onderskeiding van geeste – jy sal weet dis die grynslag van die vyand en sy skor stem van moedeloosheid en vrees in jou ore.

Die bouery aan die muur het goed gevorder self gedurende die bedreiging, terwyl hulle  wapens ook moes dra. So bou ons met ons Woordkennis en God se beloftes aan ons om ons gedagtes gegord, terwyl ons vir Hom luister in gebed. Daar waar Sy belofte in jou lewe staan, sal die vyand nie deurbreek nie.

I will also meditate on all Your work, and talk of Your deeds. (Psalm 77:12 NKJV)

Bou die muur met wonderwerke. Bou met die goud en edelstene van jou getuienisse en insigte in die Woord en nie met hout, hooi en stoppels wat maklik brand in die vuur van krisis nie. (1 Korintiërs 3:12, OAB)

Jou getuienisse sal jou muur wees en jou woorde en opinies bepaal.