79. Die Fees begin…kyk diep en dankbaar.

Die aankondigings het reeds begin. Die liggies is op. Die versierings is lankal uitgedink. Die klein- en groothandel van die wêreld maak gereed om te oes. Kopseer oor geskenke en reisplanne vir die Kerstyd is pynlik en werklik. Die geldlaaie raas harder as die musiek in die winkelsentrums.

Ek het nie eintlik raad vir die toestand van sake nie. In die sienlike realm sal Kersfees kom en gaan soos altyd. Die blatante verdraaiing van die waarheid en die flagrante uitbuiting van die wonder, word net meer intens tot weersinsvlak gedryf.

Net ‘n oppervlakkige bewustheid van die pyn in Parys en die Midde-Ooste waar bomme en masjiengewere enige moontlike viering verdoof en verdof, stuit jou gewone feesfokus met daardie magtelose skouer-ophaal in die seker wete dat soveel verwonding hierdie Feestyd vir derduisende in bloed gemerk is. Bid saam met my dat God in Sy kenmerkende genade en liefde sal vertroos en red in die volle krag van die kernboodskap van Kersfees.

Here Jesus, laat U koninkryk kom in hierdie deurmekaarspul. Laat U Woord kragtiglik die pyn en wonde van hierdie jaar genees. Ons verhef U as die Koning van Kersfees. Help ons om te vergewe, bewaar ons van die bose wat ons sien en beleef en red ons kinders van die vernietiging en verkrotting van boosheid in liggaam en siel.

Aan die Koning van die eeue, die onverderflike, onsienlike, alleen-wyse God, kom toe die eer en heerlikheid, tot in alle ewigheid, Amen. [1 Timoteus 1:17]

Kom ons maak ‘n realistiese opgawe van die wonder waarin ons as kinders van die Almagtige lewe, sodat ons die speelvlak van die Fees sonder kompromie in Lig en Waarheid kan voorberei.

Die eerste beginsel van Kersfees vir ons is Johannes 15:5:

“Ek is die wingerdstok, julle die lote. Wie in My bly en Ek in hom, dra baie vrugte, want sonder My kan julle niks doen nie.

Jesus staan sentraal, sonder Hom is alles en almal niks! Kersfees sonder Jesus is net ‘n klinkende metaal en ‘n luidende simbaal, in mooi Ou Vertaling Afrikaans – sommer ‘n leë blik wat rondgeskop word en geraas maak. Jesus is die kern, Hy is die Een. Hy is die spieël van God, sodat ons in staat is om te weet hoe ons wonderbare Vader, ons Vredevors, ons Raadsman is. Hy is genoeg rede en AL rede vir ons Fees. Laat ons feesvier in die volheid van die wingerdstok wat spreek van voorsiening en voorspoed op ‘n diep vlak.

Jesus is die Redder van die wêreld. Dis die boodskap wat ons ken en uitdra. Reg so.

Binne die kras geskal van leë feeste, is dit ons wat die kwalitatiewe inhoud van Kersfees bepaal.

Bodemklipvriende, moenie wegskram van die Fees nie. Dit maak nie saak dat die datum verkeerd is en die aanslag van goddeloosheid mens teen die bors stuit nie. Ons is nooit slagoffers nie. Gebruik die geleentheid. Dit word in prag en praal vir ons aangebied. Tree bewustelik in die Fees en bewapen jou met ‘n word in season – ‘n seënbede oor almal wat jy mee te doen kry. [Jesaja 50:4]

Jesus het sy dissipels gewaarsku dat hulle voor die owerhede gedaag sal word, teen hulle wil. Dit het sekerlik nie reg gevoel om met geweld en arrestasie gedwing te word om voor ongelowiges en spotters te staan nie, maar Jesus sê in Matteus 10:18:

Ook voor goewerneurs en konings sal julle gebring word ter wille van My. Dit sal julle geleentheid wees om voor hulle en voor die heidennasies van My te getuig.

Efesiërs 5:16:

Maak die beste gebruik van elke geleentheid, want ons lewe in ‘n goddelose tyd.

Kolossense 4:5:

Tree met wysheid op teenoor die mense wat nog buite die gemeente is. Maak die beste gebruik van elke geleentheid.

Daar is geen hoër gesag op aarde as ons, die kerk van Christus nie.

Miskien moet ek dit weer uitspel, sodat ons met ‘n bewuste, denkpause dit inneem. Het jy gehoor?

Daar is niemand met meer gesag as ‘n wedergebore, bloedgewaste, Woord-versterkte kind van God nie!

Gesagsorde is goed bekend en ‘n feit van die lewe. Ouers het gesag oor kinders, bestuurders oor werknemers, regerings oor burgers, konings oor onderdane. In die geestelike realm werk dit dieselfde. Daar is engele, aartsengele, gerubs, serafims en ander wesens waarop ek nie nou wil ingaan nie. In die wêreld van boosheid is daar ook ‘n gesagsorde, daarom kon die bose geeste die outoriteit van Jesus oor hulle erken.

Lukas 4:35:

Maar Jesus het hom skerp aangespreek: “Bly stil en gaan uit hom uit!” En die bose gees het die man tussen die mense laat neerslaan en uit hom uitgegaan sonder om hom seer te maak.

Lukas 8:29:

Dit het hy gesê omdat Jesus die onrein gees beveel het om uit die man uit te gaan.

Waar staan ons in hierdie orde? Gesag is aan ons gegee om boosheid te verdryf. Daar is geen hoër gesag as die van ‘n kind self nie.

 Lukas 9:1:

Jesus het die twaalf bymekaargeroep en aan hulle mag en gesag gegee om alle bose geeste uit te dryf en siektes te genees.

Ons is die seun, nie die huurling nie. Johannes 10:12:

‘n Huurling is geen herder nie, en dit is nie sy eie skape nie. As hy ‘n wolf sien kom, los hy die skape en hardloop weg, en die wolf vang die skape en jaag die trop uitmekaar.

By nou sal almal al weet hoe lief is ek vir die storie van die verlore seun. Elke keer as ek dit lees, daaroor dink of iemand daaroor hoor praat, leer ek iets nuuts. Baie jare gelede het ek vir ‘n groep vroue gevra wat hulle beeld van God is. Na ‘n diskussie het ons almal saamgestem dat die beste “geestesprentjie” van God die Vader is die Pa wat wag vir die seun in hierdie verhaal. ‘n Wonder-vaderfiguur wat ‘n stoute, rebelse seun tegemoet hardloop, omhels en ‘n vrolike, oorvloed-fees hou om die herstel van sy seunskap te vier – heerlik! [Lukas 15:11-32]

By die varke besluit die seun om terug te gaan as ‘n dagloner in sy pa se huis. Hy berei sy woorde aan sy pa voor. In die arms van sy pa, kom hy net halfpad met sy woorde. Die pa knip dit kort en keer dat hy die woorde van vernedering oor homself uitspreek.

Hy het nie besef dat hy nie die reg het om te kies om ‘n slaaf te wees nie. Hy is ‘n seun. Sy flenters van vernedering word afgehaal en hy kry die beste mantel, ‘n ring wat sy posisie en outoriteit herstel en nuwe skoene. Die ganse identiteit van die seun word herdefinieer, sodat daar geen rekord van sy vernedering en verkeerde besluite is nie.

As ‘n mens ‘n kind leer fiets ry, neem mens nie foto’s van al die val en stukkende knieë nie. Daar is gewoonlik ‘n triomfantelike video van die eerste suksesvolle solo-poging! Net so hou God nie rekord van al die mislukkings van ons lewe nie. Ons vernedering word in ‘n oomblik uitgewis en ons kry ‘n hele nuwe klerekas.

Is jy gereed om Kersfees inhoud te gee met jou feesklere aan?

Kersfees word in ons wêreld ook gekenmerk met dronkpartytjies. In Efesiërs 5:18 skryf Paulus:

Moenie dronk word van wyn nie — daarin is losbandigheid; maar word met die Gees vervul.

Hoekom sou Paulus dronkenskap hoegenaamd met die Heilige Gees in verband bring? Natuurlik is dit ‘n waarskuwing teen dronkenskap, maar miskien is daar ‘n “beginsel” van dronkenskap wat hieruit geleer kan word.

‘n Dronk persoon het nie beheer oor sy denke en optrede nie. Sy vermoeë om onafhanklik te besluit is beperk. Hy is totaal en volledig onder die invloed van drank. Daar is nie ‘n deeltjie van sy verstand wat “uitgehou” kan word nie en nie beïnvloed is nie. AL sy denke is onder verdenking.

Ons as nugtere kinders van God hou sommige dele van ons denke weg van Heilige Gees invloed. Party gedagtes word oorheers deur vrees en ongeloof. Dit is soos ‘n kontrak met die bose en maak ons hele lewe kragteloos.

Laat die Heilige Gees jou denke oorheers soos wyn wat ooral invloei en jou ongeloof en vrees uitspoel. Word vervul met die regte beeld van jou Vader sodat jy ten volle begryp hoe lief Hy jou het.

Kyk diep en dankbaar en gebruik die geleentheid.

 

 

Kyk op YouTube vir die lied: No longer slaves.

Die woorde is so pragtig:

You unravel me

with a melody

You surround me with a song

Of deliverance

from my enemies

Till all my fear is gone

 

I’m no longer a slave to fear

I am a child of God

 

From my mother’s womb

You have chosen me

Love has called my name

I’ve been born again, into your family

Your blood flows through my veins

 

You split the sea, so I can walk right through it

My fears were drowned in perfect love

You rescued me, so I can stand and sing

I am a child of God

78. Gewas, gekleed, gekroon!

‘n Nuwe begin. So ‘n kosbare konsep. Nuut het sy eie bekoring. Alles wat afgeleef, vrot en vernietig is word oorwin met iets nuut. Daar is ‘n opgewondenheid, verwagting en spesiale sprankel aan kraaknuwe dinge.

Ons sien daagliks om ons verval en vernietiging. Die oorweldigende ruinering van die effek van oorlog en natuurrampe word op die aandnuus met hoër en hoër intensiteit aan ons voorgehou. Menselewens word in ‘n oomblik vir ewig verander. Die verwoesting moet noukeurig en pynlik herbou word, met die gepaardgaande hartseer en verlies.

Die Heilige Gees maak ‘n hele mens nuut in een wonderbare, bonatuurlike oomblik! Wedergeboorte. Die hemelse gevolg op ‘n aardse besluit.

2 Korintiërs 5:17:

Daarom, as iemand in Christus is, is hy ’n nuwe skepsel; die ou dinge het verbygegaan, kyk, dit het alles nuut geword.

God maak alles nuut. Hy skep die verwagting, maak die belofte en stel nooit ooit teleur nie. Daarom kan ons na ‘n sondebesef en ‘n Woordbad [Bodemklippe 77] nuwe klere aantrek, nuwe gedagtes dink en ‘n nuwe lewe ingaan.

Openbaring 21:5:

Toe sê Hy wat op die troon sit: “Kyk, Ek maak alles nuut.

Dit is nie net ‘n belofte vir die heel einde van ons tyd nie. Die hele Woord is vol van die oproep tot en belofte van nuwe dinge. ‘n Opskerping van gedrag na ‘n sondebesef is die kern van die boodskap aan die gemeente van Sardis, as gevolg van innerlike doodsheid, ten spyte van ‘n beeld van lewe.

Openbaring 3:3:

 So remember and take to heart the lessons you have received and heard. Keep and obey them, and repent [change your sinful way of thinking, and demonstrate your repentance with new behavior that proves a conscious decision to turn away from sin].

God was dit altyd – vernuwing is in Sy karakter. Lewe in Hom is ‘n nuwe begin.

Esegiël 11:19:

And I will give them one heart [a new heart], and put a new spirit within them. I will take from them the heart of stone, and will give them a heart of flesh [that is responsive to My touch],

Ware vernuwing in ons aardse bestaan is net moontlik deur die Heilige Gees. Daar is baie metodes om die innerlike ruine van sonde en verwonding aan te spreek. Die sielkunde en psigiatrie help om waarheid te identifiseer en dit fisies en chemies te behandel, maar dis net die diep, vernuwingswerk van die Heilige Gees wat verwonding en pyn kan genees. Klaagliedere 3:22,23:

deur die liefde van die Here het ons nie vergaan nie; daar is geen einde aan sy ontferming nie, dit is elke môre nuut. U trou is groot.

Dit is ‘n rede om te sing! Psalm 40:3

Hy het my ‘n nuwe lied in die mond gelê, ‘n loflied vir ons God. Baie sal daarvan hoor en Hom die eer toebring, hulle sal op die Here vertrou!

‘n Nuwe lewe, wat diep in die gees van die mens geskep word, is uiterlik sigbaar. Daar is vrug om te sien. Johannes die Doper sê dat ons die vrug van bekering moet dra. Matteus 3:8:

Dra liewer vrugte wat bewys dat julle bekeer is.

Die doop is ons simbool van ‘n nuwe lewe. ‘n Lewe in die opstanding van Jesus Christus. Romeine 6:4:

 Deur die doop is ons immers saam met Hom in sy dood begrawe, sodat, soos Christus deur die wonderbaarlike magsdaad van die Vader uit die dood opgewek is, ons ook so ‘n nuwe lewe kan lei.

 Dit word pragtig in 1 Petrus 3:21 bevestig:

 Dit dui op die doop, waardeur julle ook nou gered word. Die doop is nie ‘n afwassing van die vuilheid van die liggaam nie, maar ‘n bede tot God om ‘n skoon gewete, en dit red julle op grond van die opstanding van Jesus Christus.

 Wat ‘n voorreg om met bekering en doop ons nuwe lewe in Christus te vier. Dit is die fees van die nuwe verbond. Hebreërs 9:15:

 Daarom is Hy ook die Middelaar van ‘n nuwe verbond. Sy dood het plaasgevind om mense te verlos van die oortredinge wat onder die eerste verbond begaan is, sodat dié wat geroep is, die beloofde ewige erfenis kan ontvang.

 Maar dis nie al nie. Ons kry nuwe klere. Die hele mensdom het ‘n obsessie met klere. Dit het al begin met die sondeval. Van daardie donker dag toe naaktheid ontbloot is, bedek die mens met als wat mooi en soms lelik ook is. Let maar op na die persentasie klerewinkels in enige winkelsentrum. Nuwe klere is wonderlik. Mooi klere word wêreldwyd gevier in modevertonings van ontwerpers wat jaar na jaar nuwe begeerlikhede skep.

Jesus is baie bewus van hierdie beheptheid. Hy sê dan uitdruklik ons moenie daaroor bekommer nie. Matteus 6: 28, 29:

En wat bekommer julle julle oor klere? Let op hoe groei die veldlelies: hulle swoeg nie en hulle maak nie klere nie.

Maar Ek sê vir julle: Selfs Salomo in al sy prag was nie geklee soos een van hulle nie.

Ek stem saam oor die lelies. Hulle is te pragtig en ek wil graag elke dag die versekering hê dat ek soos hulle lyk. Aardse bekommernis oor klere is oorgegee, maar daar is die onsienlike hemelse klere wat soveel meer werd is. Galasiërs 3: 27:

For all of you who were baptized into Christ have clothed yourselves with Christ [that is, you have taken on His characteristics and values].

Kom ons vra vir Gideon se kleed. Rigters 6:34:

So the Spirit of the Lord clothed Gideon [and empowered him]…

Heilige Gees klere – sonder twyfel die heel beste op aarde. Dit impliseer gereedheid, die regte bedekking vir die geleentheid. ‘n Onwrikbare aanslag teenoor boosheid, ‘n sagte gees vir pyn, ‘n sagte woord vir twyfel en vrees, ‘n ferm hand teen sonde en versoeking. Ons gees word die nuwe wynsakke. Nuwe, sag gebreide sakke behou die wyn en skink die wonder van Geesvrug op die regte tyd en plek, smaaklik en gepas. Matteus 9:17:

‘n Mens gooi ook nie nuwe wyn in ou velsakke nie. As jy dit doen, bars die sakke, die wyn loop uit en die sakke is daarmee heen. Nee, ‘n mens gooi nuwe wyn in nuwe sakke en so behou jy altwee.”

Dan kan ons reageer volgens die nuwe wet. In Jesus se woorde. Johannes 13:34:

Ek gee julle ‘n nuwe gebod: julle moet mekaar liefhê. Soos Ek julle liefhet, moet julle mekaar ook liefhê.

Jy kan selfs klere kry as jy swaarmoedig is en in sak en as sit (soos die Ou vertaling sê). Dis ‘n goeie beskrywing van depressie. Die ou Israeliete was baie demonstratief oor hulle innerlike. By die feeste het hulle gedans met versiering en vrolike, ritmiese musiek. In depressie het hulle hulle klere geskeur en as op hulle kop gegooi. Dit was redelik duidelik dat dit sleg gaan, sonder pretensie.

Jesaja 61 wat die wonderbare bediening van Jesus aankondig, vertel wat Hy vir ons gee as dit so sleg gaan – nuwe klere. Onthou Jesaja was die singende profeet en sy woorde is in digvorm geskryf. Vers 10:

 Ek is baie bly oor die Here, ek juig oor my God, want Hy het my gered, vir my oorwinnaarsklere aangetrek. Ek is soos ‘n bruidegom met ‘n priesterkroon op, soos ‘n bruid met haar juwele aan.

 Psalm 132:9:

Let Your priests be clothed with righteousness (right living), And let Your godly ones shout for joy.

As die Here jou aantrek is jy pragtig. Kan jy jou voorstel in die geesteswêreld hoe luuks en ryk is ‘n kleed van geregtigheid.

Esegiël 16:10:

Ook het Ek jou beklee met veelkleurige klere en vir jou skoene van robbevel gemaak, en Ek het jou gehul in fyn linne en jou oordek met sy. Verder het Ek jou met sierade versier en armbande aan jou hande gesit en ’n ketting om jou hals. En Ek het ’n ring aan jou neus gesit en oorringe aan jou ore en ’n pragtige kroon op jou hoof.

 I also clothed you with embroidered cloth and put sandals of porpoise skin on your feet; and I wrapped you with fine linen and covered you with silk.

Daniël se uitleg van die skrif aan die muur is koninklik deur die heerser beloon. Daniël 5:29:

Daniël is toe op bevel van Belsasar ‘n koninklike kleed aangetrek en ‘n goue halsketting omgehang, en hy is uitgeroep as regeerder, derde in rang in die koninkryk.

Kies jou klerekas – Bodemklipvriend en juig. Jy is skoon, mooi en ‘n pragtige versiering vir jou hele gemeenskap.