72. Die veilige feestafel.

Oor die wêreld is daar verskeie gesogte toekennings wat aan mense gegee word vir uitnemendheid in akademie, kuns en wetenskap. Jaarliks word daar gegons oor meerdere bekroningsgeleenthede in die filmwêreld. Prestasie word publiek en feestelik gevier – die een geleentheid meer eksoties en luisterryk as die ander, vol verwagting en noodwendig vol teleurstelling. Vir elke glanspartytjie word ‘n gasheer met sorg uitgesoek wat die geleentheid en die gaste vereer met goedvoorbereide vermaak.

Ons het al voorheen in Bodemklippe gepraat oor tyd, seisoene en dae in ons lewe. Ons lewensreis word in dae uitgemeet, vas en seker soos die betroubaarheid van dagbreek en sonsondergang.

Die afgelope weke het die Here my weer bewus gemaak van die “gebaande weg”, as ek dit so kan stel, wat Hy vir ons bepaal. In ‘n kind van die Here se lewe is niks toevallig nie. Ons ken die Outeur van ons verhaal [Hebreërs 5:9]. Die bevestiging hiervan in Efesiërs 2:10 gee dieper insig in die volmaaktheid van God se plan vir ons lewe.

…in Christus Jesus het Hy ons geskep om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor Hy ons bestem het.

For we are God’s [own] handiwork (His workmanship), recreated in Christ Jesus, [born anew] that we may do those good works which God predestined (planned beforehand) for us [taking paths which He prepared ahead of time], that we should walk in them

[living the good life which He prearranged and made ready for us to live].

God is die perfekte gasheer van ons ganse lewe en ons ontvang verskeie lewenstoekennings by baie spesiale uitsoek-geleenthede.

Hierdie is ‘n diep waarheid en ‘n besondere uitdaging vir die nuwe denkpatrone wat die Heilige Gees in ons werk. Ons dae is uitgemerk, voorafbepaal, sorgvuldig voorberei deur ‘n Vader wat liefde en goedheid IS. Dit beteken alle beplanning word uit ‘n bron van liefde en goedheid gedoen.

Neem ‘n SELAH-oomblik [pause and calmly think about it] vir die insinking van hierdie waarheid.

Leef jy the good life van Efesiërs 2? Wie ken jy wat the good life leef?

Super-belangrik: hoe lyk jou good life? Sal jy in jou donkerste dae kan aansit aan die feesmaal en besef dit is die good life, die uitnemende lewe wat vir my uitgemerk is?

Hoe sal jy antwoord as God jou die vraag vra soos in Jeremia 12:5:

If you have raced with men on foot and they have tired you out, then how can you compete with horses? And if [you take to flight] in a land of peace where you feel secure, then what will you do [when you tread the tangled maze of jungle haunted by lions] in the swelling and flooding of the Jordan?

Wat is, na alles, jou idee van ‘n uitnemende lewe – a life of excellence?

Vir my is dit ongetwyfeld die pad wat die Here vir my voorberei. Die uitdaging is om jou dae in vreugde voor die Here te leef en aan te sit by die feestafel wat Hy vir jou berei.

Stap saam met my deur die ou bekende, té familiêre Psalm 23 sodat ons ‘n lewe van volheid, vreugde, feesviering, vreeslose rus en volkome vergenoegdheid kan beskou en dit vir onsself in geloof toe-eien. Kom kyk diep in glansgeleenthede waarin die toekennings van die lewe gemaak word, nie op grond van ons eie verdienste of prestasie nie, maar omdat God se Naam dit vir ons toeken.

Die Here is my herder, ek kom niks kort nie.

‘n Herder is een van die mees algemene verskynsels in die midde-Ooste vir baie eeue al. Een van die uitstaande kenmerke van ‘n herder, is dat hy nooit die skape dryf of jaag nie, eerder lei en rigting gee. Skape het daagliks water, weiveld en beskerming nodig en is totaal afhanklik van die herder se leiding om te lewe.

Tipies in die Hebreeuse idioom, word die beginsel herhaal in die tweede sin. Daar is geen gebrek in my hede of toekoms nie, sê die Psalmis met vertroue. Hy ken sy geskiedenis.

Deuteronomium 2:7 :

Die Here julle God het julle voorspoedig gemaak in alles wat julle gedoen het. Hy het sy oog oor julle gehou in hierdie groot woestyn, en in hierdie hele veertig jaar was die Here julle God by julle en het julle niks kortgekom nie.

En vir die toekoms is die versekering:

Deuternomium 8:9:

‘n land sonder armoede, waarin jy genoeg sal eet en niks sal kortkom nie, ‘n land waarin daar volop yster in die klippe is en waar jy kan koper delf in die berge.

Psalm 34:10:

Julle wat aan die Here behoort, dien Hom! Wie Hom dien, het geen gebrek nie.

Lewenstoekenning # 1 – jou Herder voorsien volkome.

Hy laat my rus in groen weivelde. Hy bring my by waters waar daar vrede is.

Oorvloed vir die kind van God, is dalk ‘n wildernis vir die ongelowige oog wat ingestel is op sy sintuie se interpretasie van voorspoed en plesier. God se hierargie is uiters belangrik.

Heilige Gees

V

my gees

V

my siel (wil, verstand en emosie)

V

my liggaam

My gees onderwerp aan God se gees, my siel onderwerp aan ‘n Heilige Gees-beheerde gees en dan volg my liggaam. Die liggaam sal altyd volg waar die verstand lei. Die wêreld wil die liggaamsbehoeftes altyd hoër op in hierdie hierargie dwing, sodat die liggaam die besluite dikteer. Vir die geesvervulde mens, volg die besluitneming die gees, sodat die Heilige Gees meer en meer dikteer en ons geestelik groei.

As hierdie hierargie in plek bly, is die wêreld se wildernis ons groen weivelde waar ons God se voorsiening en leiding geniet. Binne in die geraas en gejaag na liggaamsbehoeftes, kry ons rus by waters van vrede.

 

Philippians 4: 6:

And God’s peace [shall be yours, that tranquil state of a soul assured of its salvation through Christ, and so fearing nothing from God and being content with its earthly lot of whatever sort that is, that peace] which transcends all understanding shall garrison and mount guard over your hearts and minds in Christ Jesus.

Lewenstoekenning # 2 – sielsrus en bonatuurlike vrede onafhanklik van omstandighede.

Hy gee my nuwe krag. Hy lei my op die regte paaie tot die eer van sy Naam.

Jesaja 40:29:

Hy gee die vermoeides krag, Hy versterk dié wat nie meer kan nie.

Spreuke 4:11:

Ek sal jou leer wat die pad van die wysheid is en jou die regte koers laat loop.

I instruct you in the way of wisdom and lead you along straight paths.

Krag vir die pad en sekerheid oor die regte pad – sonder twyfel – ‘n uitnemende lewe.

Tot eer van Sy Naam – so asof die Here Sy eie reputasie beskerm. Hy gee jou hierdie erekroon op jou lewe, nie omdat jy dit verdien nie, maar omdat dit kom uit wie Hy is. God is goed, daarom doen Hy goed aan jou!

 Lewenstoekenning  # 3 – krag vir alles wat jou pad langs kom.

Selfs al gaan ek deur donker dieptes, sal ek nie bang wees nie, want U is by my. In u hande is ek veilig.

Al gaan ek ook in ’n dal van doodskaduwee, ek sal geen onheil vrees nie; want U is met my: u stok en u staf dié vertroos my.

 Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil; For You are with me;

Your rod and Your staff, they comfort me.

Hierdie frase word beter verduidelik deur die verskillende vertalings. ‘n Vallei is meestal vrugbaar, daar waar geplant en ge-oes word. Die donker dieptes van die lewe is daar waar die vrug van geregtigheid groei, waar God se voorsiening en beskerming ervaar word.

Die stok en staf van ‘n herder is die instrumente van leiding en beskerming. Met die krulhaak van die staf het hy ‘n skaap wat afdwaal gekeer om by die afgrond af te stort en met die stok (rod) het hy wilde diere afgeskrik en beveg.

Die stok (rod) word dikwels in die Bybel genoem en was ‘n instrument van groot waarde. Moses se stok het ‘n slang geword, met sy stok het hy en Aaron die plae op Egipte afgedwing [Exodus 8:16,17, 9:23, 10:13], Moses het die see gekloof met sy stok [Exodus 14:16], Aaron se stok het gebloei, geblom en vrug (amandels) gedra in een dag [Numeri 17:8] – om maar ‘n paar voorbeelde te noem.

In Spreuke [13:24] word hierdie wonderstok van beskerming en leiding ook vir ‘n kind aanbeveel. Dissipline beskerm kinders en stel grense wat hulle veilig hou teen die boosheid wat hulle lewe wil steel, net soos die Herder met sy stok sy skape beskerm teen aanvallers. Op dieselfde manier sal God se voorskrifte ons veilig hou sodat ons nie donker, gevaarlike paaie hoef te loop nie. Psalm 119:105:

U woord is die lamp wat my die weg wys, die lig op my pad.

Lewenstoekenning # 4 – beskerming in alle omstandighede

U laat my by ‘n feesmaal aansit, terwyl my teëstanders moet toekyk. U ontvang my soos ‘n eregas, ek word oorlaai met hartlikheid.

Ernstig nou Psalmskrywer – bedoel jy wat jy nou sê?

‘n Feestafel in die vallei van doodskaduwee. Ja werklik. In die donkerste dieptes sal ons aansit by die Gasheer van alle eeue, oorval met gasvryheid en ‘n glansryke ontvangs in die oorvloed van Sy voorsiening, terwyl ons smul aan die oes van die vrugbare vallei. Terwyl my vyande toekyk sal God se guns en genade my beklee – publiek en onmiskenbaar!

Lewenstoekenning # 5 – ‘n veilige feestafel.

U goedheid en liefde sal my lewe lank by my bly en ek sal tuis wees in die huis van die Here tot in lengte van dae.

Surely your goodness and unfailing love will pursue me all the days of my life, and I will live in the house of the LORD forever. [NLT]

My hele toekoms is gewaarborg. Al my dae is bedek met goedheid en liefde direk uit die Bron van alles wat goed is. Die sleutel tot alles in die Psalm is die woorde: en ek sal tuis wees in die huis van die Here.

God se bewuste teenwoordigheid onderskei ons van die ongelowige en die kragtelose naam Christene.

Exodus 33:15,16:

And Moses said to the Lord, If Your Presence does not go with me, do not carry us up from here! For by what shall it be known that I and Your people have found favor in Your sight? Is it not in Your going with us so that we are distinguished, I and Your people, from all the other people upon the face of the earth?

Goedheid en guns sal my agtervolg soos twee bloedhonde op my spoor – dis die belofte. My toekoms is bedek in die onfeilbare liefde van my Vader. Die kroon van my lewe is Sy liefde en die inhoud van my toekoms is Sy beloftes.

Lewenstoekenning # 6 – ‘n toekoms gewaarborg met die stempel van geloofsukses.

Psalm 84:13:

Here, Almagtige, dit gaan goed met die mens wat op U vertrou!

71. Veilig en vry.

En ek het my oë opgehef en gekyk – daar was ‘n man met ‘n meetsnoer in sy hand.

Toe sê ek: Waar gaan u heen? En hy antwoord my: Om Jerusalem te meet, om te sien wat sy breedte en wat sy lengte is.

Jubel, en wees bly, o dogter van Sion! Want kyk, Ek kom om in jou midde te woon, spreek die HERE.

 

Sagaria 2:1,2 en 10

Ons het al dikwels saamgesels oor luuksheid en uitnemendheid. So wil ons lewe. Mense is besorg oor hulle nalatenskap en die manier waarop hulle onthou gaan word. Wie onthou jy? Wie sal wen as jy vandag die oordeel moet fel oor ‘n uitmuntende en uitstaande lewe?

Die nuus van die dag is gewoonlik die sensasionele – dit wat aandag trek. Dit is meestal rykdom, roem of moord en doodslag. Hier en daar kom nuus oor onbaatsugtigheid, selfloosheid en opoffering ook deur, maar dis amper nooit hoofnuus. ‘n Mens ervaar ‘n diep vrede en lekkerte in jou binneste as ‘n lewe gered word, mense uitreik en iemand help, ‘n dier gehelp word, boosheid gestuit word en goedheid triomfeer. Al die regte chemikalië in jou brein gee jou daardie “feel good”- sensasie wat ons moderne mense so dikwels ontwyk. So ‘n sensasie is ‘n desperate grype na diep innerlike vrede en vergenoegdheid, wat nie van die hoofnuus of subnuus afhanklik is nie.

Die teoloë is dit eens dat meeste van die profesieë van die Bybel reeds vervul is. Dis net Daniël, Sagaria en Openbaring wat in ons toekoms lê.

Die pragtige woorde van Sagaria oor die maatlyn is ‘n heerlike herinnering aan God se groot Plan wat vasstaan oor tyd en ewigheid. Sagaria sien in een van die visioene wat hy beskryf, ‘n man met ‘n meetsnoer [measuring line]. Die man sê vir Sagaria hy gaan Jerusalem meet om sy breedte en lengte te bepaal.

In die antieke tyd was ‘n stad se mure uiters belangrik. Die mure was sekerlik die belangrikste front van verdediging en is voortdurend nagegaan vir swakhede. Op die hoeke van die muur en oor die hekke was torings vir die wagte om die vyand van ver af te sien. Fondamente vir mure en torings was sterk en diep, sodat vyande nie maklik onderdeur kon grawe nie.

Jerusalem is die kerk van Jesus. Die man meet die kerk. Gewoonlik is mates die basis van feite en besluite. Noukeurige mates sal effektiwiteit en toepassing bepaal.

Jesus is die Meesterbouer van Sy kerk. Die engel bring die boodskap aan die profeet dat Jerusalem ‘n stad sonder mure sal wees met ‘n groot aantal mense en diere [Sagaria 2:4,5]. God self sal ‘n muur van vuur om die stad wees met Sy heerlikheid daarbinne. In vers 10 bevestig Hy Sy plek in die kerk.

Dit is die belofte. Dit is ‘n lewe van uitnemendheid – binne-in die kerk van Jesus, daar waar Hy is en Sy heerlikheid die atmosfeer bepaal. Dit is nie die lewe van rykdom en roem, of mislukking en vernedering nie. Dis ‘n lewe in die Plan met die Outeur van die Plan in die uitvoerende posisie met volle gesag oor alle gebeure en omstandighede.

Jesus belowe ‘n kerk sonder mure, met plek vir almal. Die plek is veilig en vry, sonder vrees en bekommernis. Dit is sekerlik die luukste lewe wat ‘n mens ooit kan lei. In die plek van heerlikheid is die antwoord vir alle vrae Sy stem met Woorde van Lewe.

Fillipense 4:6,7:

Wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God.

En die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus.

Om die volle omvang van hierdie allesomvattende belofte te verstaan, lees saam met my die Amplified vertaling:

Do not fret or have any anxiety about anything, but in every circumstance and in everything, by prayer and petition (definite requests), with thanksgiving, continue to make your wants known to God.

And God’s peace [shall be yours, that tranquil state of a soul assured of its salvation through Christ, and so fearing nothing from God and being content with its earthly lot of whatever sort that is, that peace] which transcends all understanding shall garrison and mount guard over your hearts and minds in Christ Jesus.

Let op dat die Afrikaanse woord smeking vertaal word met definite requests. Dit is nie ‘n pleitgebed, soos wat dalk in die woord: smeking ingelees kan word nie. Formuleer versoeke noukeurig en bring dit met dankbaarheid voor die Here. Fokus op God se goedheid en voorsiening in jou lewe, bring perspektief oor jou versoeke.

Dankbaarheid is die beste ingesteldheid vir ‘n lewe van uitnemendheid.

Die lang verduideliking van “vrede wat alle verstand te bowe gaan” klink vir my soos ‘n verdedigingsmuur van die hoogste gehalte. Dit is jou sterk toring teen die vyandswind, jou veilige hawe in die aanval, die skadu van die rots in stryd. Ons leef in geloof in die waarheid van hierdie Woord. Dit is ons fondament. Onstuitbare geloof, sonder twyfel is effektiewe beskerming. Weet dat geloof bonatuurlike magte in werking stel. Die vurige gebed van die regverdige het groot krag sê Jakobus [5:17]:

The earnest (heartfelt, continued) prayer of a righteous man makes tremendous power available [dynamic in its working].

God sien jou hart. Hy weet wat jy nodig het. Hy is in beheer en regeer in almag. Hy het jou lief. Hy sal jou gebed beantwoord.

Bodemklip-vriend, jy is ‘n inwoner van Jerusalem en die nuwe Jerusalem van Openbaring. Jy is die kerk van Jesus. Juig in jou stad sonder mure met volle verdediging en beskerming. Jy is veilig en vry, sonder inagneming van jou omstandighede. ‘n Lewe in vryheid en veiligheid hang nie af van ‘n fisiese plek nie. Dit is die plek van heerlikheid met ‘n muur van vuur.

Johannes die doper bevestig die muur van vuur. Matteus 3:11:

Ek doop julle wel met water tot bekering; maar Hy wat ná my kom, is sterker as ek, wie se skoene ek nie waardig is om aan te dra nie. Hy sal julle doop met die Heilige Gees en met vuur.

Jesus self is ons muur van vuur. Die Heilige Gees het op Pinksterdag as vuur gemanifesteer, verdeel en op almal gaan rus. Dit is die innerlike krag wat ons staande hou, ons laat oorwin ten spyte van moeilikheid en ons swakhede oorkom. God in ons en God in Sy kerk.

Hier op aarde is ons die kruik wat die Heilige Gees in die wêreld vrystel om te bou wat boosheid afbreek. Ons is die helende krag van die gebroke wêreld. Is jy deel van die oplossing wat bou en nie breek nie – al voel jy nie lus nie en al werk dinge nie uit soos jy dit sou wou dikteer nie?

Wat is die maat waarmee jy meet? As God sy maatlyn uithaal, sal ons breed en lank genoeg wees om Sy Plan uit te voer?

‘n Lewe van uitnemendheid – a life of excellence – ‘n gelukkig lewe – vreesloos en vry.

Happiness is not a goal, it is a by-product. Paradoxically, the one sure way not to be happy is deliberately to map out a way in which one would please oneself completely and exclusively.

Eleanor Roosevelt

First Lady of the USA 1933-1945.