57.Leef die uitdaging – a life of excellence!

Ons het oor die afgelope weke oor aanstoot en woede en die koninkrykswette van vergifnis en liefde gesels. Dit is met opset dat liefde, vergifnis en ek wil byvoeg, verdraagsaamheid koninkryksWET te genoem, aangesien die nakoming daarvan lewensstruktuur bring en kragtige gevolge vrystel, net soos die regstelsel van ‘n land chaos verdryf en potensiaal ontsluit. Die gevolge is ‘n uitmuntende lewenstyl, een wat by verre nooit in sekulêre terme vergelykbaar is nie. Dit is, na alles, waarna ons streef. ‘n Robuuste oorgawe in vertroue dat die Here jou pad rig en Sy plan vasstaan. [Spreuke 16:1; 19:21]

Dit is siels-styl, soveel meer as die prag van kreatiewe mode- en huisontwerp. Dit is die ferm fiksheid van ‘n siel, beoefen in geduld, sagmoedigheid, liefde sonder oordeel en…. nou ja, nederigheid.

Ek dink ‘n mens sou kon waag om te verklaar dat nederigheid in vandag se gemeenskap omtrent altyd teen-intuitief is. Die post-moderne samelewing se kenmerk is ek, vir my en myself gekroon, geklee en gemaklik, selfvoldaan op die verhewe, goue troon van SELF. As enige instansie of persoon sou waag om my te na te kom, die loon op my eie opgeblase verdienste sou aanraak en my dalk ontneem van dit wat die lewe en die wêreld my skuld, is woede en wraak ‘n vereiste van die regverdigheidspersepsie van ‘n kapitalistiese, individu-gerigte bestel. Wie is nou so verhewe en arrogant om in my ambisie na luuksheid en gemak te krap? Is my lewensdoel dan nie die grootheid en waardigheid wat net ‘n self-gefokusde bestaan kan verseker nie?

Professor John Dickson, ‘n Australiaanse navorser in Antieke Geskiedenis en predikant het ‘n boek geskryf met die titel Humilitas, die Latyn vir nederigheid. Reeds in die voorwoord konfronteer hy die inherente paradoks van nederigheid, aangesien arrogante sowel as nederige mense, hulleself nie as nederig sal klassifiseer nie, om uiteenlopende redes natuurlik. Een van sy kollegas het met hom gespot oor die titel van hierdie werk en gesê:

Well John, at least you have the objective distance from this subject.”

Dickson beskou dit as een van die belangrike boustene van nederigheid om jou te assosieer met mense wat reguit praat!

In hierdie studie oor die afgelope dae het ek weer Andrew Murray se pap geleesde en volgemerkte boekie, Humility, van die rak afgehaal. Binne die eerste paar bladsye was ek omgestamp en op my gesig voor die Here. Hy verduidelik so mooi, as ‘n mens net kan begryp waarvandaan Jesus as die Prins van die Hemele, moes afdaal om vir ons in die swart stof van sonde te kom leer en ly aan die Kruis, dan kan ons net in skaamte oor ons eie trots en arrogansie voor Hom buig.

Nederigheid is in die Griekse filosofie en ander sekulêre literatuur as ‘n swak en ongewilde toestand gereken. Nederigheid is in die Bybel telkens as ‘n positiewe en aantreklike lewenshouding uitgebeeld, ongetwyfeld ‘n houding wat vir God aanvaarbaar is. Hier is ‘n paar voorbeelde uit die Psalms:

You save the humble but bring low those whose eyes are haughty. Psalm 18:27He guides the humble in what is right and teaches them his way. Psalm 25:9

The Lord sustains the humble but casts the wicked to the ground. Psalm 147:6

For the Lord takes delight in his people; he crowns the humble with victory. Psalm 149:4

 

Voeg daarby die antieke digter en singende profeet, Jesaja, wat die guns van God uitspel oor die nederige wat Sy woord met ‘n ontvanklike gees inneem.

Has not my hand made all these things, and so they came into being?” declares the Lord. “These are the ones I look on with favour: those who are humble and contrite in spirit, and who tremble at my word. Isaiah 66:2

Jesus het Homself so beskryf in Sy kosbare uitnodiging aan ‘n moeë wêreld:

Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls.

Matteus 11:29

Die grondbetekenis van nederigheid dui op ‘n totale en onfeilbare begrip van ‘n mens se afhanklikeid van God. Nederigheid definieer en balanseer die mens in drie hoedanighede:

  • as individu – ‘n afbeelding van die Skepper,
  • as sondaar onder die genade,
  • as heilige kind van God, gered en bewus van Sy seën en onvoorwaardelike aanvaarding.

Daarom kan dit gesien word as die hoeksteen van alle Christelike waardes.

So het Jesus sy prediking gekenmerk in die eeerste woorde van die bergpredikasie in Matteus 5:3, toe Hy sê: Salig is die armes van gees (ou vertaling) wat so mooi verduidelik word in die nuwe vertaling met: Geseënd is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele.

Die koninkryk wat Hy belowe verwys weer na die bestel wat Hy op aarde kom vestig het, die onsigbare koninkryk, waarin ons die ewige lewe reeds nou ervaar en saam met Hom leef. Dit is die enigste plek waar ‘n lewe van nederigheid sin maak, waar ‘n mens begryp wat die omvang van die loon van die dienskneg en die futiliteit van trots en arrogansie is. Dit is die sleutel tot die hoër lewe – laer en laer as slavin van die Nasarener.

In triomf sing Jesaja God se beloftes oor die nederiges: Jesaja 57:15:

For thus says the high and lofty One—He Who inhabits eternity, Whose name is Holy: I dwell in the high and holy place, but with him also who is of a thoroughly penitent and humble spirit, to revive the spirit of the humble and to revive the heart of the thoroughly penitent [bruised with sorrow for sin].

Die pragtige woorde aan die begin van die vers gee aan ons ‘n konsep van God se verhewe woonplek en Sy liefdesoog op die nederige van hart. Hy sal ophef en verhef tot daardie wonder-woonplek by Hom. Dit is nie ons self of ons goedkeuring in mensoë wat die loon bring nie. Net Hy kan ons beloon vir die diensbaarheid wat ons voor Hom en ons medemens uitleef. Die belangrikste lewegewende bron op hierdie aarde – water – soek altyd die laagste plek om te vloei.

Nederigheid is die teen-intuitiewe lewensdoel in ons moderne wêreld, net soos dit in die dae van Jesus was. Praat van ‘n uitheemse leerstelling! Die lewe was hard en veeleisend onder die ystervuis van die Romeine. Vrees was deel van die bestaan en kindwees was kort en onder druk. Jong meisies het gou getrou en die pligte van huis en huwelik opgeneem. Jong seuns moes werk en voorsien in hulle vroeë tienerjare.

In hierdie omstandighede leer Jesus in Matteus 18:1-4 dat ‘n kind die grootste in die koninkryk van God is. Ek is seker die dissipels wou ‘n bietjie meer weet van die hierargie in die hemel. Vir hulle was God so ‘n ver, verhewe wese, onaanraakbaar en verwyderd, hulle wou hoor hoe naby hulle sou kon kom aan Hom daar in die hemele. Die antwoord het hulle nie verwag nie.

At that time the disciples came up and asked Jesus, Who then is really the greatest in the kingdom of heaven?

And He called a little child to Himself and put him in the midst of them,

And said, Truly I say to you, unless you repent (change, turn about) and become like little children [trusting, lowly, loving, forgiving], you can never enter the kingdom of heaven at all.

Whoever will humble himself therefore and become like this little child is greatest in the kingdom of heaven.

Die eienskappe van ‘n kind is verfrissend anders as die strewe van ‘n sekulêre lewe – persoonlike ambisie, geld, mag en erkenning. Dit is in werklikheid die teenoorgestelde van die koninkryk van God. ‘n Kind skram weg van prominensie en wil graag leer sonder ‘n gedagte aan die posisie van leermeester. ‘n Kind is heeltemal afhanklik van voorsiening en is blootgestel en verwondbaar. Die vertroue van ‘n kind op sy ouers is die ingesteldheid wat Jesus in ons wil sien.

Met die gesindheid van afhanklike kindskap, gee Hy alles wat ons nodig het met bederf daarby. Psalm 127:1,2:

As die HERE die huis nie bou nie, tevergeefs werk die wat daaraan bou; as die HERE die stad nie bewaar nie, tevergeefs waak die wagter. Tevergeefs dat julle vroeg opstaan, laat opbly, brood van smarte eet- net so goed gee Hy dit aan sy beminde in die slaap!

Al die bykomstighede van hierdie lewe kry Sy geliefdes in hulle slaap, want sê Hy in Matteus 6:33:

Soek eers die koninkryk van God en al hierdie dinge sal vir jou bygevoeg word.

Die kern van ons lewensdoel is om Sy geliefde te wees, die koninkryk te soek. Daarvoor leef ons die gesindheid van ‘n slaaf – diensbaar en uitverkoop, totaal afhanklik met geen alternatief. Dit is ‘n diep besef dat ons ‘n leë kruik is, en die gesindheid van God self ons moet opvul. Hy alleen sal ons oplei in elke goeie werk want Hy werk in ons om te wil. Fillipense 2:13:

…for it is God who works in you to will and to act in order to fulfill his good purpose.

Nederigheid is nie ‘n besluit en ‘n nuwe voorneme nie. Nederigheid is oorgawe aan die opvulling van die Heilige Gees sodat dit ons gees en siel kan deurdrenk. Dit is die kragtige antwoord vir arrogansie en rebellie. ‘n Nederige houding, sonder vooropgestelde eie belang, is die waarborg vir ‘n verhewe lewe van oorwinning.

1 Tessalonisense 2:13

And we also thank God continually because, when you received the word of God, which you heard from us, you accepted it not as a human word, but as it actually is, the word of God, which is indeed at work in you who believe.

Baie belangrik: Nederigheid is nie die aflegging van oortuiging nie. Dit is uiters belangrik om nooit ons oortuiging van die waarheid te kompromoteer nie. Dit is heeltemal moontlik om met ‘n houding van nederigheid, vas te staan by jou oortuiging met die grootste respek vir iemand wat lynreg van jou verskil. Dit is die sleutel tot beter verhoudings.

Volgende keer: Nederigheid in die lering van Jesus en die effek daarvan in verhoudings.

56. Die eerste prys, die goue medalje – wie wen?

Daar is niks so verfrissend en bevrydend soos nuwe perspektief nie.

Soms is dit ‘n oomblik se insig in ‘n saak, ander kere is dit daardie tree terug om jou lewe oorsigtelik te beskou in ‘n rasionele en objektiewe oefening. Insig in jou eie swakheid en sonde word belowe en die oortuiging daarvan in gebed voor Sy voete waar jy die volmaakte liefde van jou Vader ervaar, is kosbaar soos goud. In die Ewige Arms kan jy vergewe, verander, vernuwe en verdiep. Die Heilige Gees oortuiging verwyder sonde, gee insig in geregtigheid en rus in die volmaakte oordeel oor jou hart. [Johannes 16:8-11]

In die vorige Bodemklippe het ons gesels oor die krag om te vergewe. Ek wil graag beklemtoon dat jy nooit op jou eie krag moet staatmaak nie. Die vermoeë om te vergewe en hoegenaamd ‘n lewe van oorwinning te leef, is direk gekoppel aan jou oorgawe aan die Here. Jesus het dit self gesê en dis super belangrik vir ‘n lewe van vrede en vreugde. Johannes 15:4: [Ampl]

Dwell in Me, and I will dwell in you. [Live in Me, and I will live in you.] Just as no branch can bear fruit of itself without abiding in (being vitally united to) the vine, neither can you bear fruit unless you abide in Me.

Johannes 15:5 [NKJV]

“I am the vine, you are the branches. He who abides in Me, and I in him, bears much fruit; for without Me you can do nothing.

Hierdie beginsel is die fondament, die basiese beginsel, die grondslag, die wegspringblok vir die wedloop, die eerste opdrag in die handleiding van ‘n Christen. Dit is onmoontlik om te slaag as jy nie in Jesus weggesteek is nie. Hy is jou skuilplek, jou sterk toring, jou veilige hawe en kragbron. Jy sal nooit slaag op grond van jou eie moraliteit en sin vir ‘n goeie lewe nie. Dit is ‘n waarborg vir mislukking en skuld.

Die rede hiervoor vind ons in die tree terug, die insig uit die afstand. Wat is die satan se eerste prys met betrekking tot jou lewe?

Die antwoord: Jou geloof.

Hy mors met jou verhoudinge, hy gooi hindernisse oor jou pad, hy lok jou aanstoot en woede uit, hy steel, moor en verwoes, hy val jou aan met twyfel oor God en maak jou besig sodat jy nie die Stem hoor nie, verblind jou insig in die Woord en verdoof die ramshoring wat waarsku vir oorlog (sy aanval) – alles sodat jy in moedeloosheid en twyfel soos Job op sy laagste punt satan se skor stem moet hoor : vloek God en sterf. Dit is sy goue medalje.

Paulus het dit geweet. Hy was by uitstek ‘n hekkie-atleet. Nie die egalige, voorspelbare hekkies wat ons so netjies op die atletiekbaan uitpak nie – eerder die uitdagings van daardie wrede perdewedren waar ‘n onverwagte watergat aan die anderkant van ‘n grasmuur jou onkant betrap en jy uit die modder moet opstaan en verder hardloop.

Daarom het hy gesê: 2 Timoteus 4:7:

I have fought the good fight, I have finished the race, I have kept the faith.

Het jy nie al gevoel dat ander mense se sonde in jou lewe jou vuil en stinkend laat nie? Dit is die tipe hindernisse wat die duiwel opstel.

Hy gebruik die wortel van bitterheid om jou lewe so te verdof en te verswak, dat jy die oorspronklike vreugde, vrede en krag van kindskap verloor en moedeloos in die modder bly lê. Dink oor jou eie hart en dink oor die mense om jou. Kyk dieper en sien dat ateisme dikwels uit kerkpyn gebore word, onverskilligheid oor die evangelie en Jesus uit die pyn van teleurstelling met Christene of kerkleiers kom. Was jy nie ook al diep seergemaak deur ‘n Christen of iemand wat met sy geloof op sy arm loop nie? Het jy die geloof behou in die Een wat nooit kan teleurstel nie?

Die kerk, sy leiers en gelowige vriende se potensiaal om jou aanstoot te gee en jou diep teleur te stel, is baie hoog – hoër as die ongelowiges in jou lewe. Dit is ‘n feit van ons lewe.

Jesus het hierdie toestand aangespreek met woorde wat my in skaamte laat opkrul. Matteus 5:44-48:

Maar Ek sê vir julle: Julle moet jul vyande liefhê; seën die wat julle vervloek, doen goed aan die wat julle haat, en bid vir die wat julle beledig en julle vervolg; sodat julle kinders kan word van julle Vader wat in die hemele is; want Hy laat sy son opgaan oor slegtes en goeies, en Hy laat reën op regverdiges en onregverdiges.

Want as julle liefhet die wat vir julle liefhet, watter loon het julle? Doen die tollenaars nie ook dieselfde nie?

En as julle net jul broeders groet, wat besonders doen julle dan? Doen die tollenaars nie ook so nie?

Wees julle dan volmaak soos julle Vader in die hemele volmaak is.

Ons het een woord vir liefde in Afrikaans, maar Grieks het vier. Die mees algemene twee is phileo en agape. Ek weet dat meeste van julle hierdie woorde in preke en lering meerdere male gehoor en geleer het. Net in kort: phileo dui op die liefde tussen broers en vriende in ‘n tipe verhouding waar mense liefde kan terugverwag. Agape is onvoorwaardelike liefde, liefde van een kant wat niks terugverwag nie, liefde wat hoegenaamd nie reageer op vyandskap of belediging of teleurstelling nie en wat nooit uitgewis kan word nie. Dit is die liefde waarmee God ons liefhet. Hy IS liefde en kan net uit liefde reageer. Dit is die tipe liefde waarmee Jesus ons uitdaag in die bostaande Skrif.

Sommer bo-op die amper onmoontlike opdrag om lief te hê soos Hy en alles wat mense na jou toe kan gooi met liefde en seën te beantwoord sê Hy: wees volmaak. Jinne, hoe op aarde – hierdie vuil, liefdelose, rugsteek, kwaadpraat, skinder, doodslag en moordende aarde – is dit nou moontlik? Here, Here, die standaard is te hoog, skreeu my hart. Waar is die satisfaksie wat net wraak en ‘n goeie uitbarsting kan bring? Kan ek nie maar in ‘n weeklaag oor alles wat pla – mense, misdaad, moord en bedrog – van my frustrasie en negatiwiteit uitspoeg nie?

Jesus se uitdaging om lief te hê is weer eens nie ‘n aanspraak op ons eie krag nie. Hy vra geloof, altyd soos ‘n mosterdsaad, in God se liefde. Dit is net in Jesus wat ons geloof in God se liefde ‘n verskil in die wêreld kan maak. Geestelike volmaaktheid is die geestelike eindbestemming.

Strong’s definieer volmaak so: teleios refers to that which has reached an end, finished, complete. When applied to a person it signifies consummate soundness and includes the idea of being whole. More particularly, when applied to believers, it denotes maturity.

God se standaard van liefhê is die genesing vir jou gebrokenheid. Die woord heel is so beskrywend van volmaak. Dit is in ouer Afrikaans ook die woord vir gesond.

As jy jou son van liefde oor jou vyande, jou haters, kwaadpraters en korruptes kan laat skyn, het jy die geloof behou. Om lief te hê is ‘n mosie van vertroue in God se Almag en Sy Naam as regeerder oor volkere en nasies. Of dit nou die politiek, misdaad en slegte nuus in die media is, of jou familie-manewales en gesinsverwonding – jy sal die geloof behou, want met ‘n mosterdsaad-geloof is jy in staat om te vergewe en die boom met die wortel van bitterheid in die see te werp.

[Vergelyk Lukas 17]

1 Korintiërs 9:24:

Do you not know that those who run in a race all run, but one receives the prize? Run in such a way that you may obtain it.

Ek lees hierdie skrifte oor en oor en wil dit in my gemoed inbrand. Die woord hardloop staan uit. Ek wil my voorstel as jy nie hardloop nie, raak jy agter en val uit die wedloop uit. As jy aanhou hardloop, val die modder van die watergat af, jy hardloop jou droog. Die volgende hindernis is dalk stormwater.

Psalm 18:6:

He reached from on high, He took me; He drew me out of many waters.

Psalm 69:14

Rescue me out of the mire, and let me not sink; let me be delivered from those who hate me and from out of the deep waters.

Mense wat hom haat het vir hierdie liedskrywer gevoel soos diep water. Hoor wat sê die Message:

Rescue me from the swamp,
Don’t let me go under for good,

Pull me out of the clutch of the enemy;
This whirlpool is sucking me down.

As God jou red uit die waters van haat en bitterheid, sal jy skoon anderkant uitkom.

Ek is self nie sportief nie en het nie veel begeerte om te hardloop nie, maar ek sit! [nou ja] dikwels in verstomming oor die voorbereiding, toewyding, tyd en gefokusde doelgerigtheid waarmee ‘n atleet sy passie uitleef. Ek wil so ‘n gespierde, fikse siel hê. ‘n Siel en hart geoefen in liefde en vergifnis.

As jy weer in jou gemoed daardie dolk-woorde hoor, as die mens voor jou staan met die grynslag van satan op sy gesig en die kettings van woede in jou hart stywer trek, roep om hulp sodat die Heilige Gees jou kan versterk en dink aan die resies wat met volharding [endurance] klaargemaak word. Ons dwaal nie rigtingloos in die moddergat van woede en bitterheid nie. Ons is soldate met ‘n wapenrusting op ‘n mars met ‘n doel – die eerste prys, die goue medalje: Ek het die geloof behou.

Hebreërs12:1:

[ The Race of Faith ] Therefore we also, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight, and the sin which so easily ensnares us, and let us run with endurance the race that is set before us,

Psalm 66:5,6: [The Message] Take a good look at God’s wonders— they’ll take your breath away. He converted sea to dry land; travelers crossed the river on foot. Now isn’t that cause for a song?

My jongste seun se gunsteling toe hy skaars kon staan was hierdie lied.  Hoor die woorde:

I listen to the trumpet of Jesus

while the world hears a different sound

I march to the drumbeat of God Almighty

while the others just wander around

I’m a member of the Holy Ghost traveling band

I’m moving up to a better land

I hear the voice of the Supernatural singing

Like only those who know Him can

 

 

BELANGRIKE NOTA: 

Jesus gee die opdrag aangaande die normale aanstoot en hindernisse wat mense ervaar in die alledaagse lewe. Mishandeling en misbruik is nie normaal nie. Indien jy in ‘n verhouding is waarin jy fisies of psigologies mishandel en misbruik word, moet jy hulp soek en die bose band verbreek. So ‘n verhouding sal jou lewe vernietig. Dit is nie verkeerd om boosheid te identifiseer en te breek nie.

55. En toe vererg ek my so…

Klink hierdie woorde of gedagte bekend? Miskien kan ons net stilword soos in ‘n sela-oomblik en dink hoeveel keer in die afgelope dag of week dit gebeur het. Miskien spreek ons nie elke oomblik van verontwaardiging en verontregting uit nie. Hoe dikwels gebeur dit nie op die pad in ‘n motor nie? Die onregverdigheid van die lewe en ander mense se sonde in ons lewe – hoe versuur dit nie ons bestaan nie!

In my sielsberekeninge – as daar so ‘n woord is – is daar groot en klein skaal woede. Daar is vererg wat gou verby gaan, daar is kwaad word wat bly en maal, maar darem uiteindelik padgee en dan is daar groot woede wat wraakgedagtes uitlok. Soms is dit klein dingetjies wat groot woede aanbring en jy skaam jou sommer vir jouself oor hoe jy jou kan opwerk. Dan is daar groot goed, groot woede en bo alles ‘n wond wat bloei en ‘n litteken los. Wonde wat moeilik rowe vorm, veral omdat gedagtes die ou dun rofie so maklik afkrap dan bloei dit weer. Uiteindelik as die roof gesond word met baie bid en baie vergifnis-prosesse, dan is daar ‘n merk. Dit is ‘n feit. Ander mense se sonde en die verloop van die lewe verwond en kneus ons. Hoe nou gemaak?

Ek moet bely dat insig in en lering oor die verwonding van die lewe vir my ‘n baie wrede proses was. In die eerste plek moes ek leer dat die vyand gereed is om in te storm en op sielsvlak – daarmee bedoel ek in my wil, verstand en emosies – amok te maak. Dis asof die duiwel in die sandput van my woede en seer, bou en stukkend slaan tot sy groot vermaak. Verwonding en woede stel jou bloot, maak jou kwesbaar vir sataniese oordrywing van die situasie sodat jy verwronge en verwese tot trane en twyfel gereduseer word. As ek nog my kop wil oplig, dan sien ek net sy grynslag met ‘n nuwe aspek van my verontregting.

Iewers in hierdie proses moet jy soos ‘n drenkeling uitstyg en roep om hulp, want jy moet dit hanteer. Hoe wreed dit ookal klink – jy en jy alleen moet jou seer na die Here toe bring en roep om hulp. Daar is geen ander pad nie, geen ander mens betrokke nie – dis jy en die duiwel en God. Daarom moet jy weet wat met jou gebeur en die proses uit die Woord ken, sodat jy gewapen is en kan terugveg. Ja veg – dis hoe dit vir my voel.

Jesus sê in Lukas 17:1 – 6 :

En Hy het vir sy dissipels gesê: Dit is onvermydelik dat die struikelblokke kom, maar wee hom deur wie hulle kom. Dit is beter vir hom as ‘n meulsteen aan sy nek gehang en hy in die see gegooi word, as dat hy een van hierdie kleintjies sou laat struikel.

Pas op vir julleself. En as jou broeder teen jou sondig, bestraf hom; en as hy berou kry, vergewe hom.

Die woord bestraf is dalk ‘n skerp woord, maar dit bedoel nie harde woorde van konfrontasie nie, eerder die belangrikheid om te bly praat en die kommunikasie-kanale oop te hou.

En as hy sewe maal op ‘n dag teen jou sondig en sewe maal op ‘n dag na jou terugkom en sê: Ek het berou–moet jy hom vergewe.

Toe het die apostels aan die Here gesê: Gee ons meer geloof. En die Here sê: As julle geloof gehad het soos ‘n mosterdsaad, sou julle vir hierdie moerbeiboom sê: Word ontwortel en in die see geplant–en hy sou julle gehoorsaam wees.

Die Amplified stel dit so: And [Jesus] said to His disciples, Temptations (snares, traps set to entice to sin) are sure to come…

Struikelblok is eintlik ‘n goeie woord maar dit gee nie duidelik die indruk van ‘n trap of lokval nie. Sommige situasies laat jou net struikel. Jy kan dalk weer opstaan en jou bloedneus afvee, maar ander laat jou verkreupeld. Maak ‘n prentjie van daardie wrede, ystertande weggesteek onder die blare, waarin jy trap en onmiddellik in pyn en skok neerval.

Die verwerking van die pyn van so ‘n verwonding is sekerlik een van die belangrikste geestelike oorwinnings wat daar is. Dit was nie die aanskoue van al die wonderwerke van Jesus wat die dissipels laat besef het hulle geloof skiet te kort nie, maar die eenvoudige opdrag om te vergewe, het hulle laat uitroep vir meer geloof.

Die lewe is vol daarvan, daarom sê Jesus dit. Aanstoot (offence) kan veroorsaak dat jy in geestelike gevangeneskap leef en die helende genade en oorwinning van geloof en liefde heeltemal misloop oor jare en jare. Voordat ons verder gaan – bid saam met my vir die openbaarmaking van aanstoot en woede in jou lewe deur die Heilige Gees, sodat jy kan besef waarvan jy verlos moet word. Is jy dalk kwaad vir God oor hoe die lewe jou behandel? Laat toe dat Hy dit in jou gemoed openbaar. Haat jy jou ouers vir verwerping, misbruik, mishandeling, vooroordeel of oormatige oordeel en kritiek? Haat jy jou kerk oor verwonding van geestelike leiers van wie jy soveel meer verwag het? Haat jy jou huweliksmaat vir sy/haar mislukking om aan jou verwagtinge te voldoen op watter gebied ookal of die pyn wat sy/haar optrede veroorsaak het? Is jy kwaad vir die politiek? Dink aan die onregverdigheid van die lewe wat jou laat ly en konfronteer die waarheid. Moenie bang wees vir die pyn nie. Die waarheid maak vry.

Die Griekse woord vir struikelblok wat in Lukas 17 gebruik word in skandalon. Dit verwys na ‘n lokval waarin aas vasgemaak is om die slagoffer te vang. Aanstoot is ‘n lokval van die Satan. Dit is ‘n belangrike beginsel wat in alle gevalle met insig begryp moet word.

Paulus waarsku die jong Timoteus: [2:24-26]

And the servant of the Lord must not be quarrelsome (fighting and contending). Instead, he must be kindly to everyone and mild-tempered, preserving the bond of peace; he must be a skilled and suitable teacher, patient and forbearing and willing to suffer wrong.

He must correct his opponents with courtesy and gentleness, in the hope that God may grant that they will repent and come to know the Truth. And that they may come to their senses and escape out of the snare of the devil, having been held captive by him, henceforth to do God’s will.

Aanstoot en woede, wat dikwels groei uit argumente en bakleiery, vang jou in die lokval van die satan wat jou vasklamp met die ystertande van bitterheid en wraak. So ‘n bitterheid verhinder jou om deur te dring na die volle seën wat God vir jou beplan. Dit is ‘n jammerlike en hartseer toestand! Jou wonde keer die seën. Verwonding kan kom uit ware onreg of ‘n persepsie van onreg, waar jou interpretasie van die situasie jou vashou.

Hierdie gevangeneskap kan ook onbewustelik wees. Die vyand se plan is om jou bitterheid vir jouself weg te steek, meestal onder die dekmantel van trots. Trots en eie-geregtigheid verhinder vergifnis. Net ‘n gebroke hart en ‘n verslae gees in die liefdevolle gebedsatmosfeer by die Heilige Gees gee ons verligte oë van ons verstand sodat ons kan bely en krag kry om te vergewe. Hebreërs 13:3 waarsku teen die verharding van ons harte deur sonde. Die eerste stap in oorwinning is insig in die strategie van ons vyand. Dit is hy wat agter die onreg en verwonding is, nie die mens wat hy gebruik om jou beet te kry nie. Skei die daad van die mens met wie jy te doen het en identifiseer satanstrategie! Kyk dieper en sien die lokval.

Onthou – jy kan dit nie self doen nie. Oorgawe in gebed is die enigste manier.

Vergifnis is nie altyd eenvoudig en vinnig nie. Dit is dikwels ‘n proses van oorgawe en reiniging. Die proses word mooi beskryf in die advies aan die louwarm gemeente in Openbaring 3 en die pragtige beeld van die Koopman. Vanaf vers 17:

For you say, I am rich; I have prospered and grown wealthy, and I am in need of nothing; and you do not realize and understand that you are wretched, pitiable, poor, blind, and naked.

Die aanklag teen die gemeente is halfhartige oorgawe en trots wat dit verberg. Die oplossing is ‘n besoek aan die geestelike “winkel” van skatte en kosbaarhede.

Therefore I counsel you to purchase from Me gold refined and tested by fire, that you may be truly wealthy, and white clothes to clothe you and to keep the shame of your nudity from being seen, and salve to put on your eyes, that you may see.

Goud wat deur vuur gelouter is die getuienis van uitkoms uit stryd en swaarkry, prosesse van vergifnis, die vryheid wat dit bring en oorwinning oor afgode. Suiwer goud is sag en vloeibaar. Die mengsel met ander metale maak dit hard. Om dit te suiwer word dit in ‘n poeier gemaal en verhit. Vuur laat die metale na bo dryf en die suiwer goud afsak. 1 Petrus 1:6,7:

I know how great this makes you feel, even though you have to put up with every kind of aggravation in the meantime. Pure gold put in the fire comes out of it proved pure; genuine faith put through this suffering comes out proved genuine. When Jesus wraps this all up, it’s your faith, not your gold, that God will have on display as evidence of his victory.

Wit klere om ons naaktheid te bedek, want sonde ontbloot jou altyd. Jou bitterheid is soos ‘n mantel van stinkende, swart, vrot afval wat oor jou hang en jou lieflike geur van dankbaarheid en genade verdryf. Dink net hoe mooi gaan jy lyk in spierwit, blink, sagte sy en linne. Vergewe en laat dit gaan.

En laastens: oogsalf. Dit is die eerste prys. Insig in my eie foute en tekortkominge, ‘n besef van my afhanklikheid van Jesus se redding. ‘n Dieper kyk, begrip van die onsienlike – dit is lewenskwaliteit, verhewe bo die gewone.

Tot volgende keer.