53. Dis ‘n skaap… ek dog dis ‘n bok!

Dis goed om die gesprek voort te sit. Ons het gepraat oor respek vir ander mense en hulle denke, vryheid van godsdiens, pers en spraak en ander kernwaardes van ons beskawing wat ons oor ‘n lang tyd met bloed, sweet, argumente en filosofie gevestig het.

Daar is sekerlik baie definisies van die begrip beskawing, maar in hierdie verband aanvaar ons dat ‘n beskawing ‘n stel omstandighede daarstel wat sodanig bestuur word, dat elke persoon sy volle potensiaal binne so ‘n bestel kan bereik. In so ‘n beskawing word persoonlike vryheid en eie keuse beskerm. Dit is uiters belangrik om jou eie keuses te maak en self oor jou kernwaardes te besluit. Enige dwang maak ‘n besluit kragteloos. Noodgedwonge het persoonlike vryheid ‘n ingeboude beperking wat ‘n ander persoon se vryheid respekteer en in hierdie balans vind ons beskawing.

Die geskiedenis is lang pynlike verhaal van kerk en staat wat peuter met die vryheid van die individu. Die geveg vir vryheid is oor eeue en word vandag nog met bloed geskryf.

Vir die Christen is die keuse vir Christus net so ‘n bloedige verhaal wat nie ophou nie. Godsdiensvryheid en die verlies daaraan was en is veral ‘n bloedbad. As dit nie fisiese bloed is nie, is dit sosiale en emosionele bloed. Vandag meer as ooit, loop mens jou vas in ‘n ongeduld en onverdraagsaamheid met tradisionele waardes, wat eintlik die fondament van ons beskawing is.

Hoe sal ‘n mens weet? In die oerwoud van inligting wat aan ons vingerpunte beskikbaar is, was ons seker nog nooit so verward en onseker nie.

Ons het die antwoord. Ons is by die Bron.

U woord is ‘n lamp vir my voet en ‘n lig vir my pad. Psalm 119:105

Ons maak staat op die onwankelbare, bewese beginsels van die Woord van God.

I keep my eyes always on the Lord. With Him at my right hand, I will not be shaken. Psalm 16:8 NIV

Vir die kerk van Christus is die volmaakte plan van aksie in ‘n deurmekaar wêreld gegee. Ons het die grondplan, die hoeksteen, die seker fondament. Binne hierdie aksieplan is die belofte van rigting en leiding op ‘n individuele vlak. Ons hoef nie die las van die hele Koninkryk te dra nie. Ons hoef nie te oordeel nie. Selfs al sien ons dinge in die kerk wat ons ontstel, waarheid wat verdraai word en kerkleiers wat die grense van leiding en lering oorskry en misbruik. Dit is God se kerk, God se Koninkryk. Hy is in beheer en Hy regeer soewerein. Hy is volmaak in Sy beplanning, aksie en tydsberekening.

Jesus het dit self vertel in ‘n storie wat vir elke Israeliet sin gemaak het. Die Juda en Galilea waarin hy gewerk en gewoon het, was by uitstek ‘n landbougemeenskap. Hulle het boerdery geken. Daarom kon hy die gelykenis van die basterkoring vertel. Matteus 13 : 24 – 30.

Hy begin die storie deur die Koninkryk van die Hemele – dit is die onsigbare koninkryk wat Hy op aarde bevestig – te vergelyk met ‘n man wat goeie saad in sy land saai. Die vyand kom in die nag as hy slaap en saai bastersaad in dieselfde land. Die Afrikaanse vertaling gebruik die woord onkruid, maar dit verduidelik nie die les so goed nie. Onkruid sou onderskeibaar wees van koring. Die basterkoring, of wilde koring, het, vir meeste van die groeiproses, amper net soos die regte koring gelyk. As die koring ryp word en die saad in die ware koring vorm, word die aar swaar en buig om. Die basterkoring maak nie saad nie; daar is geen vrug wat geoes kan word nie, en die are waai regop en leeg in die wind. Dis slegs met oestyd dat die ware koring van die basterkoring onderskei kan word.

Die moontlikheid van ‘n vyand wat basterkoring saai, was werklik. Dit het gebeur. Jesus se luisteraars was bekend met hierdie krisis van ‘n gemengde land en die moeilike oes wat die ware koring moes red om darem ‘n oes te kry wat die boer se voortbestaan sou verseker. Die dissipels het met reg gevra of die basterkoring so gou moontlik uitgehaal moes word. Jesus het dit baie duidelik gemaak dat dit nie die kerk en die dissipels se plig is nie. Die onderskeid vind bonatuurlik plaas. God self sal oordeel.

But he said, No, lest in gathering the wild wheat (weeds resembling wheat), you root up the true wheat along with it.

Maar hy antwoord: Nee, dat julle nie miskien, as julle die onkruid bymekaarmaak, die koring daarmee saam uittrek nie. Laat altwee saam groei tot die oes toe, en in die oestyd sal ek vir die maaiers sê: Maak eers die onkruid bymekaar en bind dit in bondels om dit te verbrand, maar bring die koring bymekaar in my skuur.

God sorg vir Sy koninkryk. Hy sal self die oesproses bepaal en beheer in Sy volmaakte liefde en genade. Dit is nie die kerk se plig om die wilde koring uit te wan nie.

Hy kyk na die hart. Daarom het Hy in Matteus 7:21 – 23 hierdie ontstellende onderskeid gemaak:

Nie elkeen wat vir My sê: Here, Here! sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie, maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemele is.

Baie sal in daardie dag vir My sê: Here, Here, het ons nie in u Naam geprofeteer en in u Naam duiwels uitgedrywe en in u Naam baie kragte gedoen nie?

En dan sal Ek aan hulle sê: Ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van My, julle wat die ongeregtigheid werk!

In dieselfde hoofstuk vers 16 gee hy die kenteken van die ware Christen.

Aan hulle vrugte sal julle hulle ken. ‘n Mens pluk tog nie druiwe van dorings of vye van distels nie!

You will fully recognize them by their fruits. Do people pick grapes from thorns, or figs from thistles?

Dit is die toets. Die oog van die wêreld is op ons en ons vrug is ons kenteken. Wat is die vrug? Hoe sal die wêreld ons herken as prinse in die Koninkryk?

Liefde is die vrug. Hulle sal ons ken aan ons liefde.

Ons antieke vriend Esegiël het hierdie storie van Jesus bevestig in ‘n gedeelte oor God se oordeel oor Sy skape. Esegiël 34:17 en 20:

And as for you, O My flock, thus says the Lord God: Behold, I judge between sheep and sheep, between the rams and the great he-goats [the malicious and the tyrants of the pasture].

Therefore will I rescue My flock, and they shall no more be a prey; and I will judge between sheep and sheep.

Vir die ongeoefende oog lyk skape almal dieselfde. Vir die opgeleide oog van ‘n herder is dit maklik om onderskeid te maak. Daarom is dit net God wat Sy kerk se mense kan oordeel. Ons kan rus in Sy oordeel. Hy sal die waarheid laat seëvier. Sy oordeel is altyd volmaak. Ons oordeel is kortsigtig en wreed, so dikwels hard en ongenadig.

Ons as kerk van Christus moet Sy Woord leef en mekaar so liefhê dat die wêreld graag in ons kring wil inkom. By ons moet hulle ‘n veilige hawe vind, nie die bloedige oordeel van vals herders nie. Lees maar Esegiël 34 oor die herders wat die skape verinneweer.

In die gelykenis van die basterkoring praat die Ou Vertaling van engele wat kom oes. Die oordeel oor vrug en die oesproses word uit die Hemel beheer. Hulle sal die struikelblokke en die wat ongeregtigheid bewerk identifiseer en in die vuuroond gooi. Dit is ‘n uiters belangrike beginsel vir elke Christen. Ons mag nie die oordeel oor die kerk en sy mense fel nie. Ons mag ook nie die wêreld oordeel en sondaars met die Bybel oor die kop slaan nie. Ons moet bid dat die Heilige Gees hulle van sonde oortuig. Heilige Gees oortuiging red en genees. Ons kan nooit die werk van die Heilige Gees doen nie. As ons onsself tot daardie plig verhef, is ons onuitstaanbare, geestelike monsters van liefdeloosheid en hoogmoed.

Kom ons rus in die volmaaktheid van ons Vader, wat Sy plan uitvoer. In gebed sal ons die hartklop van Jesus ervaar en Sy medelye met die gebrokenheid van die wêreld aanvoel. Teologie en dogma is nie ons kenteken nie. Liefde en genade is wel. Jesus en Jesus gekruisig is die boodskap.

DIe deurmekaarspul van etniese haat en oorlog onder die vaandel van godsdiens, verwar ons humanitêre sensitiwiteit. Ons sien hoe kinders in die spervuur beland, net soos die Kanaaniete in Jericho, hulle kinders in die vuur geggooi het as offers vir Moleg. Christene voel dat hulle hierdie afgryslike wreedheid in die gees van verdraagsaamheid nie kan afkeur nie.

Die opdrag om nie te oordeel nie, beteken nie om die bose te verdra nie. Ons het die onderskeiding van die Heilige Gees wat ons in staat stel om die verkeerde ding te identifiseer en teen te staan.

Hierin is die beste voorbeeld Jesus self. Jesus het in geen onseker terme skynheiligheid en sonde aangespreek. Hy belowe in Matteus 5 dat die sagmoediges die aarde sal beërwe. Hoe kan ons sterk standpunt inneem met die toets van sagmoedigheid?

Sagmoedigheid is nie ‘n swak, skyn-vriendelik-terwyl-jy-binne-kook – houding van toegee en ingee nie. Sagmoedigheid is reeds ‘n paar eeue voor Christus deur die Griekse filosoof Aristoteles gedefinieer as die perfekte balans tussen twee pole. Die twee pole is woede oor alles en woede oor niks. In die middel is woede oor die regte dinge op die regte tyd. Dit is merkwaardig dat sagmoedigheid in terme van woede verduidelik word.

Woede word getoets aan selfsug. Selfsugtige woede wat jou eie belang dien is altyd ‘n sonde. Selflose woede is ‘n groot morele dinamiek in die wêreld.

Jesus het kwaad geword oor liefdeloosheid en skynheiligheid. Hy het op die regte tyd, op die regte manier kwaad geword oor die situasie waarvoor dit nodig was vir solank dit nodig was . Sagmoedigheid is ‘n kragtige geestelike oefening in die wysheid en leiding van die Heilige Gees. Sagmoedigheid is deel van die vrug. Galasiërs 5:22.

 

Tot volgende keer.

52. Wat vertel jy my nou?

Ons het al hieroor gepraat. Ons weet goed ons moet ander mense respekteer en toelaat om hulle vryheid te beoefen. Dit is tog die kern van sogenaamde Westerse waardes. In enige gegewe tydperk oor eeue is hierdie waarheid op die verhoog van wêreldpolitiek in dramatiese oorloë, opstande, terrorisme, filosofieë en bewegings uitgedruk, uitgeveg en in bloed geskryf. Gedurende die twintigste eeu, sommer nou die dag, het groot vryheidsdiewe in die stof gebyt: fasisme, nasionaal-sosialisme, kommunisme, apartheid. In Suid-Afrika het ons versoening aangegryp, gestem vir vryheid vir almal, opheffing en ontwikkeling befonds en politieke bloedvergieting vrygespring. Vandag is ons gekonfronteer met ‘n spektrum van botsende politieke doelstellings, misdaad wat verwond en venietig en ‘n volgehoue, desperate honger na die oplossing wat armoede na gees en liggaam sal aanspreek.

Organisasies en politici, maatskaplike spesialiste en bankiers is konstant aktief aan die gang om die wêreld se pyn aan te spreek, in verskeie grade van sukses. Dis die regte ding om te doen en die Christendom staan sy plek vol. Soap, soup and salvation – die praktiese kreet van die Salvation Army word daagliks aan miljoene bedien deur mensehande, wat in werklikheid God se Hand is. Dis ook reg so.

Wat is dan die kern van die “salvation” wat ons uitdra? Hoe sal ons die geestelike armoede aanspreek?

Jesus is die Weg die Waarheid en die Lewe – Sy eie woorde. ‘n Bekende en beminde stelling in die kerk. Dit het nog altyd gewys op die alles-omvattende voorsiening en genade van Jesus. As jy Hom kies, het jy alles, jy is by die Bron van alles wat jy ooit mag nodig hê.

In vandag se post-modernistiese, polities-korrekte, akkommoderende samelewing is dit ‘n baie ongewilde stelling. Hoe kan ons nou so uitsluitend wees? Kom ons sien die goeie in alles. Ons beweeg dan so mooi weg van minagting, arrogansie, kritiek en eksklusiwiteit. Ons sien die waarde en die waardigheid in alle mense en daarmee saam respekteer ons hulle oortuiging, optrede en vryheid.

Enigiemand wat die Bybel bestudeer is in die uiters unieke posisie om te sien hoe God die situasie beskou en dit aan die antieke profeet Esegiël kommunikeer. Esegiël 33:7 in Ou Vertaling Afrikaans.

En jy o mensekind, Ek het jou as wag oor die huis van Israel aangestel; en as jy ‘n woord uit my mond hoor, moet jy hulle van my kant waarsku.

Die profeet moet waarsku as die kern van die boodskap verlore raak. In vers 20 sê die Here:

Yet you say, ‘The way of the Lord is not fair.’ O house of Israel, I will judge every one of you according to his own ways.”

Die wêreld skreeu dat die kern van ons geloof nie regverdig is nie. Dis uitsluitend. Ons moet die afgode ook ‘n kans gee. Die hele punt van die post-modernisme is gelyke geleenthede, vryheid van geloof en spraak, die uitwissing van armoede en die opheffing van die laagste klasse. Met die nuusmedia op internet en televisie was die ongelykheid, die inperking van vryheid en hartverskeurende armoede nog nooit so duidelik soos juis nou nie.

Dit is die toestand van ‘n wêreld sonder God. God tree in op grond van keuse. Jy moet kies – keuse is kragtig. Weer kan ek uitroep saam met die God van Moses in Deuteronomium 30:19,20 (Nuwe Vertaling):

Ek roep vandag die hemel en aarde tot getuie teen julle dat ek die lewe en die dood aan jou voorgehou het, die seën en die straf. Kies die lewe, sodat jy en jou nageslag kan lewe. 

Om die Here jou God lief te hê, Hom te gehoorsaam en Hom aan te hang, sal vir jou lewe gee en jou lank laat woon in die land wat die Here met ‘n eed aan jou voorvaders Abraham, Isak en Jakob beloof het aan om hulle te gee.

Hierdie keuse het gevolge in die hemele. Onthou die hemele is die onsigbare wêreld hier om ons. Dit is nie ‘n afgeleë, buitenste ruimtelike woonplek van God nie. Ons daaglikse lewe word beinvloed deur ons geestelike keuse hier en nou. Kies die lewe.

Jesus is nie ‘n blote byvoeging tot die repertoire van ander gode wat jy reeds aanbid nie. Jy moet omdraai, wegdraai, oor begin. Elke mens weet hoe seer ‘n huwelik kry in die verraad van ‘n verhouding met ‘n buite-persoon. Jesus is die koning, Hy sit op die troon van jou hart. As Hy nie die troon het nie, is Hy nie in jou hart nie en ervaar jy die frustrasie van oneffektiewe Christenskap. Hy is die liefling van jou siel, die Een wat Homself aan jou verloof.

Hosea 2:19,20

And I will betroth you to Me forever; yes, I will betroth you to Me in righteousness and justice, in steadfast love, and in mercy.

I will even betroth you to Me in stability and in faithfulness, and you shall know (recognize, be acquainted with, appreciate, give heed to, and cherish) the Lord.

En Ek sal my met jou verloof in trou; dan sal jy die Here ken.

Ons verhouding met God is ‘n intieme liefdesverhouding. Ontrouheid het hartseergevolge vir ons. Hy is nie ontrou nie. Hy bly getrou al is ons ontrou. Dis ons eie ontrouheid wat ons laat struikel.

Deuteronomium 7:9:

Know, recognize, and understand therefore that the Lord your God, He is God, the faithful God, Who keeps covenant and steadfast love and mercy with those who love Him and keep His commandments, to a thousand generations,

Psalm 100:5:

For the Lord is good; His mercy and loving-kindness are everlasting, His faithfulness and truth endure to all generations.

Dit is die karakter van ons Vader. Hy het Sy alles gegee in Sy seun aan die Kruis. Hoe kan ons minder gee as ons hele lewe en totale lojaliteit? Hoe kan jy antwoord verwag op verdeelde lojaliteit?

Die volgende vraag is natuurlik: wat vertel jy? Wat is jou storie? Is dit so dat as jou kinders jou vra kry hulle die getuienis van antwoord op gebed of skryf jy uitkoms toe aan toeval, geluk of die sameloop van omstandighede? Vryf jy die kristalletjie net vir ingeval? Mediteer jy in die jogaklas saam met die ander? Haal jy Boeda en die Dalai Lama aan vir wysheid en mooi woorde van vrede en harmonie? Hoekom is Boeda en die Dalai Lama polities korrek en aanvaarbaar, maar die kragtige woorde van Jesus is gespreksmoord. Almal is skielik verleë want jy dweep mos nou. Geloof in God is privaat, maar al die ander gelowe is modern en progressief. Hoe dan nou?

Hoe klink jou getuienis? Gee jy die eer aan die Here? Wat is jou terugval prosedure in ‘n krisis en die groter toets – as dit goed gaan?

Het jy al ooit vir iemand vertel wat die Here met jou deel? Kan jy sê: Gisteraand toe ek my Bybel optel het die Here met my gepraat en ek voel bemoedig en versterk?

‘n Volle drie paragrawe vol vrae. Kyk maar weer – wat is jou antwoord?

Jesus gaan terugkom vir ‘n kerk van oorwinning en glorie en wonderwerke, nie ‘n mismoedige, vernederde, lafhartige groepie nie. Ons is aan die wenkant en die oorwinning is gewaarborg [Judas 24] – maar dan moet jy kies!

Wat is die antwoord?

Vra die Here vir ‘n nuwe hart!

Esegiël: 36: 24 – 38

24 For I will take you from among the nations and gather you out of all countries and bring you into your own land.

25 Then will I sprinkle clean water upon you, and you shall be clean from all your uncleanness; and from all your idols will I cleanse you.

26 A new heart will I give you and a new spirit will I put within you, and I will take away the stony heart out of your flesh and give you a heart of flesh.

27 And I will put my Spirit within you and cause you to walk in My statutes, and you shall heed My ordinances and do them.

28 And you shall dwell in the land that I gave to your fathers; and you shall be My people, and I will be your God.

29 I will also save you from all your uncleannesses, and I will call forth the grain and make it abundant and lay no famine on you.

Lees verder……die belofte van seën is oorweldigend.

En Ek sal die vrugte van die bome en die opbrings van die veld vermenigvuldig, sodat julle die smaad van hongersnood nie meer hoef te verdra onder die nasies nie. Dan sal julle dink aan jul verkeerde weë en aan jul handelinge wat nie goed was nie; en julle sal vir julleself walglik wees oor jul ongeregtighede en oor jul gruwels.

Ek doen dit nie om julle ontwil nie, spreek die Here HERE; laat dit julle bekend wees! Skaam julle en bloos oor jul weë, o huis van Israel. So sê die Here HERE: In die dag as Ek julle reinig van al jul ongeregtighede, sal Ek die stede laat bewoon, en die puinhope sal opgebou word. En die verwoeste land sal bewerk word, in plaas dat dit ‘n wildernis is voor die oë van almal wat verbygaan. En hulle sal sê: Hierdie land wat verwoes was, het geword soos die tuin van Eden; en die stede wat in puin gelê het en verwoes en afgebreek was, is versterk en bewoon. Dan sal die nasies weet wat rondom julle oorgebly het, dat Ek, die HERE, opgebou het wat afgebreek was, beplant het wat verwoes was; Ek, die HERE, het dit gespreek en sal dit doen.

Herbou die puinhope, herstel die verwoesting, bewoon die stede sodat dit die paradys word. Dit is God se plan. Die herstel van die Tuin van Eden.

Kies die lewe! Bou jou getuienis! Vertel ‘n storie vir die nageslag wat hulle sal red.

Jesaja 33:17,18: [Ou vertaling]

Jou oë sal die Koning in sy skoonheid aanskou, dit sal ‘n wyd uitgestrekte land sien. Jou hart sal die deurgestane verskrikking oordink en sê: Waar is hy wat getel het? Waar is hy wat geweeg het? Waar is hy wat die torings opgeskryf het?

Dit is wat die Here vir jou sal doen. Die mense wat jou nadeel beplan, sal deel wees van jou getuienis en die oorwinning wat jy behaal. Jou getuienis is hoe die Here jou deurgedra het – dis nie ‘n gewone verskrikking nie – dis ‘n deurgestane verskrikking – ‘n pragtige ou Totius-woord.

Terug by Paulus en sy waarskuwing wat ons al voorheen beskou het: 1 Korintiërs 10:14,15:

Therefore, my beloved, flee from idolatry.  I speak as to wise men; judge for yourselves what I say.

Ons besluit self wat afgode is. Ons kies self. Kies die afgod en kies die dood. Hoekom kies jy nie die lewe nie?