51. Kyk – wat is in jou hand!

Hier in noord-Amerika word so maklik ‘n frase geskep wat dan in geskrewe en skerm media gebruik word asof die hele wêreld moet weet wat dit beteken. Mens moet erken dat die meeste Amerikaners verbaal talentvol is, dikwels van so ‘n jong ouderdom af, dat jy verstom staan. Klein en kleiner is vol selfvertroue en word aangemoedig om hulle mening uit te spreek en vrae te vra.

Hoe ouer ons word, hoe moeiliker word dit om inligting te vra. Intellektuele snobisme veronderstel sekere kennis van wat ookal bespreek word. Dan word jy nog boonop geoordeel en veroordeel omdat jy weet of nie weet nie. Ek onthou goed hoe my ma oor afkortings gekla het. Nuwe organisasies en besighede was alte vinnig net op die afkorting bekend, en as jy nie weet nie kon jy skaars die nuus verstaan.

Ek wonder wat sou sy gesê het as ek haar gevra het om vir my Geloof 101 te verduidelik. Die term het in die algemene taalgebruik ingesluip uit die universiteitswêreld, waar die inleidende kursusse oor enige onderwerp so genommer is. Dit beteken dus die basiese feite, grondreëls, eerste beginsels van die saak. Dit is daardie veronderstelde kennis – die fondament – waarop jy jou uitgebreide kennis gaan bou.

Die geskiedenis van die kerk van Jesus op aarde is bietjie meer as 2000 jaar oud. Dit is ‘n kragtige storie van ‘n man wat, gemeet aan vandag se standaarde in menslike terme, baie oneffektief ‘n bediening op aarde gevestig het. Hy is in die platteland van Judea gebore, ver van enige belangrike sentra van die wêreld in sy tyd. Hy was nooit naby die staatkundige en politieke hoofstad – Rome. Hy het meestal te voet gereis en net 12 mense opdrag gegee om die boodskap uit te dra. Hulle opleiding was net drie jaar, informeel, gesprek-gerig met praktiese blootstelling aan sy persoon en wonderwerke. In vandag se terme kom mense nie baie ver met net drie jaar opleiding nie. Enige professie verg ‘n paar jaar meer fokus en energie. Hy het ook nie die geleerdes van die tyd genader nie. Hy het hulle eerder vervreem. Na Sy bloedige en vernederende dood, het Hy aan ‘n paar mense verskyn, waarvan net sommige genoem word. Sover ons kennis strek, net Sy vriende. Daar is geen skokkende verrassende verskyning aan Sy vyande wat Hom doodgemaak het nie. ‘n Soort – ja-ek-het-jou-mos-gesê – was nie Sy manier nie.

Jesus verskyn vandag nog aan Sy vriende. Hy openbaar Homself aan die wat Hom nader. [Jakobus 4:8] Hy het nooit met die almag aan Hom toegeken die vrye keuse van die mens weggeneem of gemanipuleer nie. Vir Sy volgelinge is wysheid belowe, maar menslike mislukking was nie uitgesluit nie. Die kerk het ontwikkel van ‘n veilige hawe en sentrum vir uitkoms en redding tot ‘n korrupte, liefdelose, robot met ‘n eie stel reëls waarvolgens mense misbruik en vermoor is.

My eie insig in die kerkgeskiedenis het die kerk net so hard terug-geoordeel. Met die luuksheid van historiese insig, het ek woedend gewonder hoekom die mense dit toegelaat het, hoekom hulle nie die oorspronklike bedoelings en woorde van Jesus kon onderskei nie. Dis onmoontlik om hier al die faktore op te noem wat Jesus binne die kerk tot ‘n lewelose en onbetrokke afbeelding gereduseeer het. Armoede en ongeletterdheid aan die een kant en arrogansie en menslike eer van die adel en kerkleiers aan die ander kant, het gesorg dat ons liefdevolle Vader ‘n kwaai, ontevrede, vreesaanjaende vaagheid bly.

Vir eeue was die gewone man die slagoffer van kerk en staat, tot een man – Luther die swaard van die Woord en woord opgeneem het. Met die uitroep: die regverdige sal deur die geloof alleen lewe en sy intellek in diens van die Koninkryk, het hy die Bybel in Duits vertaal – die eerste vertaling uit Latyn in 12 eeue! Die vertaling wat bekend was as die Vulgaat in Latyn, is gedoen omdat Latyn die algemene spreektaal in daardie tyd was – ongeveer 400 nC. Vulgaat beteken algemene taal. Dit het die amptelike Bybel van die Katolieke Kerk geword, aangesien die Christendom na Konstantyn die voorgeskrewe godsdiens in die Romeinse Ryk geword het. Die kerkleiers en geleerdes kon lees, die slawe en armes was nie die luukse van skool gegun nie.

Eers 12 eeue later het Luther die Bybel in die hand van die gewone mens gesit. Dit het nie net die Protestante beweging tot gevolg gehad nie, maar ook ‘n fundamentele hervorming in die Katolieke Kerk veroorsaak. Hulle het gou afgesien van meeste van die groteske verdraaiing van genade. Luther het die individu se interpretasie van die Woord van die Here moontlik gemaak en tesame met ‘n mate van godsdiensvryheid, het ‘n hele verskeidenheid denominasies ontstaan, min of meer in ooreenstemming met die herontdekking van ou vergete waarhede. Elke denominasie het ‘n spesifieke waarheid beklemtoon. Soos dinge maar weer eens in mensehande rigied en wetties word, het die Pinksterbeweging van die laat Negentiende eeu, die kerk vernuwe en waarheid beklemtoon. Denominasies is nie vervang nie, eerder herstel en bekragtig. As daar herlewing is, word elkeen opnuut met die waarheid van redding, vergifnis en hoop geinspireer. Die kerk wat met die 12 ongeleerdes en die Seun van God as mens op aarde begin het, het wonderbaarlik oorleef, gegroei en getriomfeer – met sy kosbare antieke Geskrif.

Hierdie lang geskiedenisles bring ons by Geloof 101. Ek hoop dit werp lig op die ontstaan van denominasies en die verskeidenheid van beklemtoning in die kerk van Jesus. Onthou ons praat van die universele kerk waaraan al die kinders van die Here behoort. Dit is die enigste “kerk”-grens wat God self trek. Hy kyk na die hart. Die mens is die skepper van denominasies.

Ons tydvak is fasinerend en uitdagend. Nog nooit was die Woord so beskikbaar, bereikbaar, leesbaar in alle vorme en tale – op papier en op skerms – net soos jy verkies. Wat maak jy daarmee? Dink aan die tye van die papierrolle wat net in die Sinagoge beskikbaar was, die Bybel in Latyn net in katedrale en kloosters, die eerste Duitse Bybel, die geskiedenis van die King James vertaling is ‘n studie op sy eie, die Living Bible in alledaagse Engels, die 1933-Afrikaanse vertaling, die Lewende Bybel, die Boodskap. Ons kan lees en beleef, ons kan saam juig en getuig uit die verskillende denominasies, en die belangrikste – saam bid en glo. Dank die Here vir die saad van geloof wat jy met moedersmelk ingekry het. Dit is baie belangrik. God vergeet nie gebede nie. Elke kind wat aan die Here toegewy is, in watter denominasie ookal, is vasgebid aan die Koninkryk van God, al lyk dit asof die “tou” baie lank is.

Dit is hoe Petrus sy brief aan die gemeente begin:

Aan God die Vader van ons Here Jesus Christus, kom al die lof toe! In sy groot ontferming het Hy ons die nuwe lewe geskenk deur die opstanding van Jesus Christus uit die dood. Nou het ons ‘n lewende hoop op die onverganklike, onbesmette en onverwelklike erfenis wat vir julle in die hemel in bewaring gehou word.  [1 Petrus 1:3,4]  

Petrus begin sy skrywe met die vreugde van die basiese beginsels van ons geloof – God se genade, wedergeboorte, goddellike hoop, die opstanding van Jesus en oorwinning oor die dood en ‘n ewige erflating wat nooit kan vergaan, verander of verrot. Weet jy wat jy het? Hoe sal jy ooit kan weet om te oorwin as jy nie lees en hoor nie?

Die mens is maar ‘n gemaksugtige, lui leerder. Nes dit goed gaan en alles loop reg, vergeet ons die bron van genade en guns en kan dalk in die grootsheid van die lewe gevang word om te dink ons is sulke goeie mense. Die belofte van hoop dra ons deur die moeilike tye waar ons waarlik leer. Probleme maak jou ore oop. As jy in die hoek is, dan roep jy uit vir ‘n wonderwerk. Hoe sou jy ooit geweet wat Hy kan doen as jy dit nie so nodig gehad het nie?

Dit is Geloof 101. Hoe wonderlik sal dit nie wees as ons met ‘n leerbare gesindheid in elke probleem die Here voluit vertrou sonder paniek of vrees? Ek wil so leef. Ek wil my probleme sien as die aksieveld vir wonderwerke en met afwagting die oplossing “sien”. Die tyd wat mens wag vir die oplossing, is die leerproses en dikwels die groter wonderwerk as die uiteindelike oplossing van jou probleem.

Petrus gaan verder en sê:

In all this you greatly rejoice, though now for a little while you may have had to suffer grief in all kinds of trials. These have come so that the proven genuineness of your faith—of greater worth than gold, which perishes even though refined by fire—may result in praise, glory and honor when Jesus Christ is revealed.

Dit is die krisis wat jou op die plek bring om die groot skat te ontdek – meer werd as goud. Dit is die stem van jou Vader wat met jou praat deur Sy woord. Dit sal net gebeur as jy die tyd neem en voor die Heilige Gees gaan sit met die doel om te “hoor”. Gesalfde ore en oë is die vereiste. Dit is: ore en oë met die nodige fokus op die Bybel en ‘n ingesteldheid van onderwerping aan die Woord. Dan word die geskrewe woorde, gesproke Woord. Jesus het gesê Sy woorde is gees en lewe. [Johannes 6:63]

Jy het die Bybel in jou hand. Lees en leef!

Since all this is true, we ought to pay much closer attention than ever to the truths that we have heard, lest in any way we drift past them and slip away. [Hebreërs 2:1]

Tot volgende keer!

50. Gawes en talente – geen fout!

 

Na aanleiding van ons gesprek oor dankbaarheid en ‘n spesiale insig in die genade van God oor ons lewe, kom ons juig saam oor dit wat gegee is en dit wat beloon word.

Ek staan daagliks verstom oor die verskeidenheid van hierdie wêreld. Die skeppingsdinamiek wat ons omgewing met soveel onderskeidende kenmerke en unieke, individuele eienskappe toerus, is ‘n heerlike wonder van ons Vader. As ons net vir ‘n oomblik aan die verskeidenheid binne ons familie en vriende dink, staan ons verbaas. Ek is verslae oor die verskeidenheid binne een gesin.

Hierdie individualisme is gevestig in die eerste mens. Adam was God se vriend, ‘n geselsgenoot, ‘n wonderlike, vrye wese wat kon kies of hy met God in kontak bly of sy eie gang gaan. Binne hierdie roekelose vryheid, is die krag van liefde en verhouding vir ewig vasgelê. Dink maar aan die dodelike dinamiek van die eerste gesin – Kain, Abel en Set en die drama van die gebeure wat vir ons opgeteken is – rebellie, moord en herstel.

Die talente en gawes van die mens het deur al die eeue sy omgewing bepaal. Die filosofie en wetenskap het met die volle spektrum van intelligente denke die wêreld ontdek, opgeteken en verander. Die behoefte van die mens na beter lewensomstandighede, luukshede en effektiewe wapens is deur die verskeidenheid van talente en gawes aangespreek en beantwoord. Dit weet ons uit die lang, lang storie van ons geskiedenis op aarde.

Dit bring ons by ons tydvak op aarde, wat in hierdie spesifieke ontwikkelingsstadium verkeer. Net soos al die groot historiese figure en die mense om hulle, het ons ons eie spesiale stel gawes gekry om ons geskiedenis mee te skryf. Sommige skryf oorlog en uitroei binne die haat, rassisme en selfsug van volke en individue, sommige skryf vordering en uitkoms binne ‘n drang na verbetering en ontwikkeling, wat die uitroep na verligting van lyding en pyn beantwoord.

En hier is ek – binne my eie stel uniekheid. Wat is ek?

In Matteus 25 vertel Jesus ‘n storie van ‘n man wat op reis gaan. Hy het sy slawe bymekaargeroep en sy besittings aan hulle uitgedeel. Net soos in al Jesus se stories is daar ‘n les vir die aanhoorders, sowel as ‘n reeks lesse vir die eeue wat op Sy tydvak op aarde volg. Dit is merkwaardig dat ‘n man sy besittings aan slawe uitdeel. Bates het meestal aan kinders vererf. ‘n Mens sou dink dat Hy slegs Sy eie kinders se wysheid en oordeel sou vertrou, maar Hy deel aan almal uit. Slawe was mense met die heel minste eiewaarde. Slawe het wel ‘n belangrike rol in die samelewing vervul. Griekse slawe was verantwoordelik vir die verspreiding van die Griekse taal en filosofie en het die Romeinse ryk op ‘n diep vlak beinvloed. Daar was ook geleerde slawe wie die kinders moes onderrig en slawe met opleiding om sekere spesialiteitswerk te doen. Die man in die storie vertrou sy slawe met sy besittings toe en verwag inisiatief en kreatiwiteit.

Talente was nie aanvanklik geldstukke nie, eerder waarde in gewig. Talente was gewoonlik goud, silwer of brons. Later is ‘n waarde aan ‘n goud- of silwerstuk geheg, wat verskeie vertalers in moderne geldwaarde omskakel. Die NIV* praat van: five bags of gold, to another two bags, and to another one bag, each according to his ability.

Die nuwe Afrikaanse vertaling praat van vyf, twee en een goue muntstuk, wat nie altyd die oorvloedige element in die uitdeelproses so goed weergee nie. Die Argeologiese Bybel reken die waarde van een talent op 34kg. Dit was in goud, silwer of brons ‘n waardevolle hoeveelheid. In die antieke tyd het talente geldwaarde gehad, maar na aanleiding van hierdie gelykenis, het die gebruik van die woord ontwikkel om geestestalente en gawes te beteken.

Die beginsel in die uitdeel van die talente is net so direk van toepassing vandag. Die eienaar het uitgedeel. Hy was die bron van die welvaart. Hy het nie aan almal dieselfde gegee nie. Hy het spesifiek onderskeid in die waarde gemaak. Dit klink onregverdig, maar in die lig van ons Vader, is dit eintlik heeltemal regverdig. Hy maak nooit ‘n fout nie. As Hy uitdeel is dit die perefekte hoeveelheid om jou lewe ‘n skitterende sukses te maak. Hy weet presies wat jy kan doen. Hy gee aan jou AL die talente om jou volle potensiaal te bereik. Dis net vrees wat jou terughou.

Frustrasie en mislukking vreet geloof en hoop. Mens dink so gou dat ‘n situasie onmoontlik is. Terugslae en probleme, met die selfveroordeling van ontoereikenheid, steel sukses. Dit maak nie saak wat jou omstandighede is nie – God maak nie ‘n fout nie. Jy het wat jy nodig het. Hy is ‘n goeie God en Hy wil hê jy moet ‘n sukses wees. Geen gemors wat jy sover in jou lewe aangevang het nie, is vir Hom onmoontlik om reg te maak nie. Sy herstel na mislukking en tragedie is altyd beter as wat dit voorheen was.

Die geloof in God se beloning is fundamenteel in ons benadering tot alle aspekte van ons lewe. Hy belowe Sy goedheid as deel van Sy karakter. Laat my toe om net ‘n paar van die pilaarskrifte waarop ek so kragtiglik steun [weer!] te herhaal. Dit is die beloftes van God se hulp – sonder verwyt oor sonde en ongehoorsaamheid – met een voorwaarde: totale oorgawe en onderwerping aan Sy Woord.

Exodus 34:6 NIV

And he passed in front of Moses, proclaiming, “The Lord, the Lord, the compassionate and gracious God, slow to anger, abounding in love and faithfulness,  maintaining love to thousands, and forgiving wickedness, rebellion and sin.

Detoronomium 33:26-29 Ampl

There is none like God, O Jeshurun [Israel], Who rides through the heavens to your help and in His majestic glory through the skies.

The eternal God is your refuge and dwelling place, and underneath are the everlasting arms; He drove the enemy before you and thrust them out, saying, Destroy!  

And Israel dwells in safety, the fountain of Jacob alone in a land of grain and new wine; yes, His heavens drop dew.

Happy are you, O Israel, and blessing is yours! Who is like you, a people saved by the Lord, the Shield of your help, the Sword that exalts you! Your enemies shall come fawning and cringing, and submit feigned obedience to you, and you shall march on their high places.

Nehemia 13:2

….yet our God turned the curse into a blessing.

Die Psalms is propvol bemoediging en lofliedere wat geloof bou.

Niemand kan sonder Efesiërs 3 in The Message vertaling en Hebreërs 13:5 in die Amplified vertaling leef nie.

God can do anything, you know—far more than you could ever imagine or guess or request in your wildest dreams! He does it not by pushing us around but by working within us, his Spirit deeply and gently within us.

Ek gee nie die hele verwysing nie. Lees die hele hoofstuk vir die volle impak van hierdie belofte.

Hebreërs 13 se belofte is geskryf na aanleiding van geldkommer. Gee oor en glo:

…..for He [God] Himself has said, I will not in any way fail you nor give you up nor leave you without support. I will not, I will not, I will not in any degree leave you helpless nor forsake nor let you down, relax My hold on you! Assuredly not!

So we take comfort and are encouraged and confidently and boldly say, The Lord is my Helper; I will not be seized with alarm, I will not fear or dread or be terrified. What can man do to me?

Die storie eindig nie met uitdeel nie. Jesus gee die indruk dat die eienaar weggaan en die slawe op hulle eie gelaat word. Miskien voel jou toekoms net so onseker soos daardie slawe wat moes woeker met wat hulle ontvang het. Die toekoms is altyd onseker. Sukses verg meestal dapper, vreeslose, soms gewaagde, sterk optrede. Dit impliseer nie gewetenlose en roekelose optrede nie. Dit beteken optrede met geloof en hoop wat nie terugdeins nie. Geloof wat die verwagting van beloning brandend hou.

Hoe kry jy geloof wat jou eie hoop op beloning nie teleurstel nie?

Romeine 10:17

Consequently, faith comes from hearing the message, and the message is heard through the word about Christ.

Geloof kom deur die Woord van God te “hoor” en ek bedoel waarlik te hoor. Die geproke Woord [rhema-woord], die stem van God, wat met ons “praat” deur die geskrewe Woord (Bybel) brand die geloof in ons gemoed, sodat twyfel uitvlug. Jesaja 52:6

Therefore My people shall know what My name is and what it means; therefore they shall know in that day that I am He who speaks; behold, I Am!

Ons God onderskei Homself as ‘n god wat praat. Daarom kan Hy Sy teenwoordigheid en wysheid belowe om al die blanko ruimte van ons toekoms in te vul. Hy weet wat jou kapasiteit is. Met Sy beloftes en wysheid, leef jy Sy plan. Jou unieke gawes is jou stempel, ware verskeidenheid en kreatiwiteit. Natuurlik is daar onsekerheid en risiko. Dit is juis die omgewing waar jou unieke gawe geld. Daar vind jy verstommende, onverwagte moontlikhede. Dit is volwassenheid. Dit is vryheid. Dis nie maklik nie.

Dit is die optimistiese geloofshoop-pakket teenoor die vreesbevange, mislukkingsverwagting. Dit is die talent wat vrot en vuil opgegrawe word teenoor die blink lewe van sukses en goddellike goedkeuring.

Die skrikwekkende kant van hierdie lewenskeuse is dat die bietjie wat jy het, die een ou talentjie, ook verlore is. Vrees steel alles.

Maar – net een stap verder word beloon. Die storie is oor die aksie wat geneem word, die stap verder, die vrymoedigheidheid – noem dit maar positiewe astrantheid. Die risiko om nie te glo nie is groter as die gevolge van ‘n blinde verwagting dat God sal voorsien.

Die man wat weggaan is nie ‘n aanduiding dat God jou alleen laat nie. Dis eerder ‘n goddellike verwagting van die kantlyn af, vir die aksie wat jy gaan neem, ‘n uitdaging tot geloof sonder vrees.

Die storie waarborg beloning. Enige geloofsaksie word beloon. Jy het die ewige arms van die wonderwerkende Skeppergod onder jou.

VRA – HOOR – WERK!

 

 

* NIV = New International Version.

49. Die geur van dankbaarheid – ‘n offer.

Ons kerk het gesing, baie gesing. Daar is nou nog liede wat uitstaan, wat ek onthou in tye van vreugde en tye van hartseer. Liede wat gedagtes en bekommernis fokus op die grootheid van die Here, sodat Sy almag en goedheid die probleme en krisisse van ons dag oorskadu. Deur te sing was jou liggaam, siel en gees onderworpe aan die dissipline van aanbidding.

Een van hulle – stokoud – miskien sal ‘n paar van julle onthou, veral gewild in die Baptistekerk – was: Tel jou seëninge, tel hulle een vir een. Die versie het so begin:

As die lewenstorme woedend om jou slaan,

en jy gans ontmoedig, vrees om te vergaan,

tel jou seëninge, tel hul een vir een,

en jy sal verbaas wees hoedat God jou seën.

Klein en groot het saamgesing, meestal uit ons kop uit, lank voor die woorde digitaal op mure en skerms gegooi is. As kinders het ons soms die woorde verkeerd gehoor. Die kinderweergawe was juis die teenoorgestelde van die bedoeling van die lied, maar miskien so kenmerkend van die normale reaksie van ‘n persoon in die middel van ‘n krisis: As die lewenstorme kom, moet jy woedend om jou slaan!

Woede, verontregting, selfbejammering, onvergenoegdheid en bitterheid is die kneusplekke van die vuisgeveg wat elke nou en dan losbreek en ons bebloed op ons knieë dwing. Op jou gesig voor die Kruis is waar jy die kommer en vrees laat bly, met trane in gebed en vertroue met die beloftes van uitkoms om jou te bemoedig.

Hoe dikwels staan jy nie daar van jou knieë af op en tel onwillekeurig die vreesgedagtes weer op. Voor jy ‘n paar treë geloop het, moet jy buig onder die gewig van die juk van kommer en vrees. Selfs al weet jy, jy moet vertrou, glo en op die Heilige Gees steun, is jou kop in ‘n waas vol sirkelgedagtes wat hiernatoe en daarnatoe dink. Moedeloosheid en ongeloof volg, met ‘n sterk dosis duiweldoepa van hopeloosheid en fokus op die realitieit en onveranderde omstandighede. Hoe nou gemaak?

Kom ons gesels bietjie oor Jona. Ek weet die storie word gekenmerk deur Jona se opdrag van die Here, sy ongehoorsaamheid en ondervindings op die skip, in die vis se maag en sy dikbek ontevredenheid met God se plan, maar deur hierdie storie word die heerlike beginsel van fokus op God se almag en die krag van aanbidding onderstreep.

Die Assiriërs was ‘n gewetenlose, wrede wêreldoorheerser, Israel se mees gevreesde en gehate vyand. Hulle stad, Nineve, was ‘n bekende baken in die antieke wêreld, ongeveer 670km noordoos van Israel aan die wesoewer van die Tigrisrivier. Toe die opdrag na Jona kom om vir hulle van die ware God te vertel sodat hulle hulle kon bekeer, was dit logies dat hy daarvan sou wegskram.

Jona was ‘n patriot en oortuig, saam met die res van sy volk, dat hulle die enigste ware God aanbid en daarom uitgesonder en afgesonder is. Die godsdienstige rituele van die profete en konings het hierdie opvatting bevestig en tot gevolg gehad dat daar vanuit ‘n opgeblase, geestelik-hoogmoedige houding op die goddelose heidennasies neergekyk is. God se oorpronklike uitnodiging na al die nasies van die wêreld, deur Abraham (Genesis 12:3 – in jou sal al die volke van die aarde geseën wees) is lankal vergete.

God, in Sy soewereiniteit en almag, besluit om uit te reik na die wêreldmag deur die profeet Jona. Hy gee Jona opdrag om na Nineve toe te gaan en Jona se ongehoorsaamheid aan die opdrag word beklemtoon deur te sê dat hy weg van die Here af vlug – so asof dit hoegenaamd moontlik is. Hy verwyder homself fisies ver van God se doel en beland in diep moeilikheid waarvoor hy ‘n wonderwerk nodig het om hom daaruit te kry.

Of mens glo dat hierdie storie werklik is, slegs ‘n metafoor is of die fantasie-produk van ‘n antieke storieverteller is – die waarheidsbeginsel staan sentraal. Die vis se maag is die holte van die krisis en uitkoms is ‘n wonder. Verskeie Bybelkommentare spekuleer oor die toestand waarin Jona hom bevind. Interessant dat die vis se maag beskryf word as ‘n plek van relatiewe veiligheid in die stormsee, warm, met suurstof. Dink jy aan jou krisis as die plek van veiligheid, waarin die Hand van God jou onderhou met lewensbenodigdhede wat jou voortbestaan waarborg? Ek dink – meestal nie. ‘n Krisis is eerder ‘n toestand van vrees en paniek. Dit is wat die vis se maag simboliseer. In Joodse tradisie het ‘n siel drie dae na die doderyk gereis. Vir enige aanhoorder van die storie het drie dae en drie nagte in die vis beteken Jona het gesterf. Dan kom die wonderwerk – Jona lewe en word uitgespoeg op vasteland sodat hy God se plan kan deurvoer.

Maar dis nie die hele storie nie. Iets het gebeur in die vis se maag. Die hele hoofstuk 2 van Jona word gewy aan sy pragtige gebed, sy aanbidding in die brandpunt van sy krisis.

In die aanhef verklaar Jona hoe die Here hom aanhoor as hy roep. Hy stel sy krisis in woorde: hy is in die diepte ingegooi, watermassa het hom omring, golf na golf is oor hom. Hy het getwyfel aan die Here se teenwoordigheid: Ek het gedink ek het uit U gesig verdwyn.

Water het hom toegevou, groot water het hom omring, seegras was om sy kop gedraai, hy het afgesak tot by die fondamente van die berge, die aarde het hom toegesluit….[Jona 2:1-7]

Dan draai sy perspektief. Hy verklaar dat die Here hom van die dood gered het, hoe sy gebed by God uitgekom het. Hy kom onder die indruk van God se liefde en eindig met die pragtige 9e versie:

Terwyl ek ‘n loflied sing, wil ek aan U ‘n offer bring, wat ek beloof het sal ek doen. Hulp kom net van die Here af.

But I, with shouts of grateful praise, will sacrifice to you. What I have vowed I will make good. I will say, ‘Salvation comes from the Lord.’

Hy preek Nineve in ‘n skouspelagtige herlewing in. Mense reageer en rou ooor hulle sonde. Die koning hoor en kondig ‘n vas aan vir bekering en ‘n uitroep tot God. Geweldige sukses, goddellike salwing op sy boodskap, groot oorwinning….en dan die laagtepunt. Jona rig vir hom ‘n skuiling buite die stad op – heel moontlik bewus van die reinheidsvoorskrifte van die Jode teenoor die heidene. Hy sou nie by die Assiriërs wou oorbly en saam met hulle eet nie.

Net soos Elia onder die braambos na sy groot oorwinning oor die Baälpriesters, is Jona duidelik in ‘n depressie na sy geestelike hoogtepunt. Hy verwyt God oor Sy goedheid en genade oor die Assiriërs en vra om te sterf! Hy verloor sy hele perspektief oor God se genade en plan vir hierdie wêreld. In plaas daarvan om met vreugde te deel in die ommekeer van Nineve en te juig oor Sy Vader se genade en goedheid, ook oor homself en sy redding van die storm en die vis, kyk hy met die verkeerde oog na die gebeure. God is hom genadig en laat ‘n komkommerplant groei om vir hom skadu te gee, maar bewys weer eens Sy soewereiniteit deur die plant te laat verrot met ‘n wurm. Jona sit in die son en wens vir dood. God antwoord hom in genade en stel weer Sy plan vir die redding van mense as prioriteit.

Jou redding en oorwinning is God se prioriteit. Al is jou omstandighede vergelykbaar met die doderyk, die skerp son sonder skadu, hoor die Woord van die Here. God red Nineve. Hy wil jou red.

Bring aan Hom die lofoffer binne in die krisis. Al is die omstandighede hoe sleg, dit is die plek waar geoffer word. ‘n Offer van aanbidding is juis die antwoord, wanneer prys en lof nie logies is nie. Jy offer jou perpektief op die omstandighede op die altaar van gebed en fokus op die grootheid en genade van God.

I will sacrifice a freewill offering to you; I will praise your name, Lord, for it is good. [Psalm 54:6]

Through Jesus, therefore, let us continually offer to God a sacrifice of praise—the fruit of lips that openly profess his name. [Hebreërs 13:15]

And now shall my head be lifted up above my enemies round about me; in His tent I will offer sacrifices and shouting of joy; I will sing, yes, I will sing praises to the Lord. [Psalm 27:6]

Dit is die vrug van jou lippe, al is die vyand rondom jou, al het jou omstandighede nog niks verander nie. Juis dan sal jy die prysoffer bring. Dit is die woorde van insig oor die seëninge in jou lewe wat voor die Here as ‘n lieflike geur opstyg.

Let my prayer be set forth as incense before You, the lifting up of my hands as the evening sacrifice. [Psalm 141:2]

Offer is om jou woorde in te span tot eer van die Here. Is jy stil oor jou wonderwerke? Weet jou kinders dat die Here vir jou uitkoms bewerk het? Vertel jy van jou wonderwerk op die regte manier – of sal jou vriende dink: Dit het goed uitgewerk – toevallig of gelukkig.

Twee woorde wat uit ons woordeskat geban word! Toeval en geluk bestaan nie vir die kind van die Here nie. Niks is ‘n verrassing vir die Here nie. As jou lewe aan Hom en Sy voorsiening onderworpe is, bestaan daar nie toeval of geluk nie en moet die eer vir uitkoms nooit ooit aan dit toegeskryf word nie. Jy verklaar soos Jona: Hulp kom net van die Here af.

Bring aan die Here ‘n lofoffer van sang. As jy ‘n instrument speel, loof hom daarmee. Sing, al dink jy jy kan nie sing nie.

Koop ‘n CD, leer ‘n lied, luister hom oor en oor en sing! Hard, uit volle bors, sodat jy jouself kan hoor die grootheid van God besing. Doen dit in die privaatheid van jou huis of kamer. Dans voor die Here met vrymoedigheid.

Verder – steek jou hande op, hoog, bokant jou kop uit. In antieke tye is hare beskou as deel van jou kroon en glorie, wat jou versier. Die liggaamsaksie om jou hande bokant jou kop op te steek en daarmee jou hele wese aan jou aanbiddingsaksie te onderwerp, het groot geestelike seën tot gevolg. Google die woorde: praise and worship images en kyk na die prentjies.

Unknown-1Unknown

 

Then I looked, and I heard the voice of many angels around the throne, the living creatures, and the elders; and the number of them was ten thousand times ten thousand, and thousands of thousands, saying with a loud voice:

“Worthy is the Lamb who was slain
To receive power and riches and wisdom,
And strength and honor and glory and blessing!”

And every creature which is in heaven and on the earth and under the earth and such as are in the sea, and all that are in them, I heard saying:

“Blessing and honor and glory and power
Be to Him who sits on the throne,
And to the Lamb, forever and ever!”

Then the four living creatures said, “Amen!” And the twenty-four elders fell down and worshiped Him who lives forever and ever.

 

[Openbaring 5:11-14]

 

Lees asseblief Psalm 145 – 150 en prys die Here uit jou hart met al daardie pragtige woorde.