48. Leef dit …. wat jy gehoor het.

Vir ‘n geruime tyd al, het ek en ‘n vriendin ‘n soort vervolg-gesprek oor die hindernisse in ons lewe wat veroorsaak dat ons die beginsels wat ons met groot entoesiasme en blydskap aanhoor, nie leef nie. Dit voel soms asof ek net die volgende dag in dieselfde slaggat trap, as wat ek nou net in die Woord as selfsugtig, hoogmoedig en kleinlik geidentifiseer het. Hoekom het ek so min insig in my eie reaksie? So min beheer oor my denkpatrone, dat my tong ‘n sweep van sotheid word.

Ons het reeds gesê – en laat my toe om dit te herhaal as ‘n fundamentele waarheid – as jy die volle impak van God se genade besef, het jy Hom gesien, Jesus in Sy oë gekyk en jou Vader se hart hoor klop. God se genade belowe vir ons hemel op aarde en die heel luukste lewe wat jy jou kan voorstel – ‘n lewe sonder vrees.

Wat verhoed ons om die genade te leef? Is ons bang vir wat ons moet afgee? Skram jy weg van ‘n denkpatroon, ‘n nuwe manier van lewe, ‘n ander houding wat jouself opoffer?

Dit is die kern. Soos een predikant dit noem – die ekkigheid.

Ons praat nie meer van offers nie. Dis Ou Testament. Ek wil net vaagweg kennis neem van die bloedige offer-rituele wat so noukeurig in die wetboeke van Moses en die boeke van die rigters, konings en profete beskryf word. Sjoe – gelukkig is dit verby. Ons het Jesus en hoewel die aaklige, bloedige, wrede waarheid van die Kruis vir ons uitgespel word, is dit nogtans net iets wat ons in die gemakstoel van ‘n fliek op die doek voor ons ervaar. Ek vra myself of ek ooit iets van die pyn van Maria op daardie donker Vrydag kan besef. Ek is so ver daarvan.

Deur Jesus is die genade van God oor ons en vir ons heeltemal vrylik beskikbaar. Vreeslose lewens vol vrede en vreugde is gewaarborg. Dit is vry, maar nie goedkoop nie. Dit kos alles. ‘n Volle oorgawe – in reële terme – ‘n offer.

Die beginsels van die Ou Testament kan nooit in die lig van ‘n moderne lewe bloot as niksseggend afgeskryf word nie. Onskuldige bloed as die offer vir sonde staan en sal bly staan deur al die eeue. Dit is die kern van ons geloof in Jesus – die Kruis.

Ons is deur die hemelvaart in die Gees-dispensasie ingelei. Die realiteit van die geweld en bloed van die Ou-Testament is na Jesus se menstyd op aarde, die stryd en oorwinning in die geesteswêreld.

Kyk saam met my na die definisie van offer / sacrifice – Hebreeus: thusia

 ..an act of slaughtering an animal or person or surrendering a possession as an offering to God or to a divine or supernatural figure.

Ek het regop gesit toe ek sien die woordeboek sluit die offer van ‘n persoon by die definisie in. Dit behoort nie vir my ‘n verrassing te wees nie. Kyk weer na Efesiërs 4:2 uit die Amplified:

Living as becomes you, with complete lowliness of mind, humility and meekness – unselfishness, gentleness, mildness, with patience, bearing with one another and making allowances because you love one another.

Dit is die offer. Ek, myne en myself gaan op die altaar. My opinie, my vooroordeel, my liefdeloosheid, my beheer, my voorkeur – en die bloed loop……

Hoe kry ek dit reg? Hoe sal ek weet die altaar roep?

Daar is net een manier – die enigste manier. 2 Korintiërs 4:7:´

However, we possess this precious treasure, the divine Light of the Gospel, in frail, human vessels of earth, that the grandeur and exceeding greatness of the power may be shown to be from God and not from ourselves.

Maar ons het hierdie skat in erdekruike, sodat die voortreflikheid van die krag van God mag wees en nie uit ons nie.

In die Lig van Jesus word ons lewe blootgelê aan die oortuiging van die Heilige Gees, sodat die manjifieke, uitnemende krag van God deur ons vertoon. Ons kan nie, en mag nie, ons eie poging aanwend nie. Gee oor, bely jou misrabele mislukkings en kyk met verwagting na die Hand van God in jou lewe.

Dit is die offer. Romeine 12:1 – ons is die lewende offer.

I appeal to you therefore, brethren, and beg of you in view of all the mercies of God, to make a decisive dedication of your bodies, presenting all your members and faculties as a living sacrifice, holy (devoted, consecrated) and well pleasing to God, which is your reasonable, rational, intelligent service and spiritual worship.

Hierdie oorgawe van jouself – sê Paulus – is eintlik godsdiens 101, die eerste beginsels wat Hebreërs van praat. Dis fundamenteel. Die eerste stap in ware aanbidding.

Die onderliggende beginsel van ‘n offer is ‘n altaar. Iets moet brand. Vuur vernietig, maak as, maak skoon. Niemand betwyfel die effek van ‘n vuur nie. Daar is nie ‘n debat oor die as wat oorbly nie. Dis nie herwinbaar nie. Jy kan nie jou eie wil, vrees, hoogmoed en begeerte om te beheer weer van ‘n altaar af optel nie. Dis weg. Jy staan van jou knieë af op en jy is anders.

Vuur is geweld. Dit is die wapen teen die vyand wat sy verkreupelende beginsels se houvas oor jou wil bevestig. Die aflegging daarvan is ‘n worstelstryd op die altaar van gebed.

Come and, like living stones, be yourselves built into a spiritual house, for a holy, dedicated, consecrated priesthood, to offer up those spiritual sacrifices that are acceptable and pleasing to God through Jesus Christ. 1 Petrus 2:5

Lees hierdie vers met aandag en vra die Heilige Gees wat op jou altaar geoffer moet word. Vra Hom of daar enige hindernis is vir God se stem en Sy werk in jou. Laat Hy die struikelblokke aan jou openbaar. Dis nie ‘n mens se werk nie – net die Heilige Gees oortuig van sonde. [Johannes 16:8]

Wag vir die oortuiging wat volg en bely dit. Dit gebeur alles in volmaakte liefde. Vra vir die opvulling met die Heilige Gees sodat jy krag het om die aanslag te weerstaan. Hierdie gebed vereis stilte en tyd voor die Here, met ‘n fokus op Hom. Vra dat Hy jou ontmoet in jou stryd, soek die Gewer van die genade en guns, klop aan by die Koopman van Openbaring [3:18].

Die gevolg? Hemel! Die Koopman beloof goud, wat deur vuur skoongebrand is.

God se Hand wat beweeg namens jou. Al jou frustrasie en moeilikheid, doodloopstrate en angsaanvalle is nou onderworpe aan Almagtige aksie.

Hy rol Sy moue op, soos een wat gereed maak vir werk, om vir jou die pad gelyk te maak. Jesaja 52:10:

The Lord will lay bare his holy arm in the sight of all the nations, and all the ends of the earth will see the salvation of our God.

Is dit nie ‘n geweldige gedagte nie? Jou redding sal ‘n aanskoulike wonderwerk wees. Dis gewaarborg in Sy Woord.

Staan stil en dink daaroor!

Spring op en juig daaroor!

Terwyl ek hier sit en skryf is ek in my hart op my gesig voor die Here en ek bely soveel maal wat ek gedink het ek kan self dinge regkry. Situasies wat ek wil regpraat met my eie woorde – ag Here!

 

Onthou die ou lied:

Let go and let God have His wonderful way

Let go and let God have His way

Your sorrows wil vanish, your night turn to day

Let go and let God have His way

 

en as ek eers begin onthou:

 

Got any rivers you think are uncrossable

Got any mountains you can’t tunnel through

God specializes in things thought impossible

And He can do what no other friend can do.

 

My gebed vir elkeen wat hierdie woorde hoor is Psalm 1:

Dit gaan goed met die mens wat nie die raad van die goddeloses volg nie, nie met die sondaars omgaan en met ligsinniges saamspan nie, maar wat in die Woord van die Here sy vreugde vind, dit dag en nag oordink.

Hy is soos ‘n boom wat by waterstrome geplant is, wat op die regte tyd vrugte dra en waarvan die blare nie verdroog nie. 

Hy is voorspoedig in alles wat hy aanpak.

 

Tot volgende keer.

 

47. Vrygewig met oorvloed – buitengewoon!

Soos met meeste dinge in die materiële wêreld, is perke ‘n goeie ding. In ons familie is my oupa se tafelgebed ‘n voosgebruikte aanhaling – Ag Here, behoede ons van overdaad! Hoe dikwels word ons in die lewe vermaan tot balans met betrekking tot werk, geld uitgee, dieet en plesier. Dit is ook reg so. Ons moet begroot vir uitgawe en belegging, ons lewenspatrone deurdink, kinders opvoed met balans, ons eie belange opweeg teenoor ander mense om ons. As werk of plesier, geld of kos of avontuur oorheers, is dit overdaad en ongesond.

In die geesteswêreld is dit anders. Daar is baie dinge sonder perke beskikbaar en selfs ‘n vereiste. Onbeperkte liefde, onbeperkte genade, onbeperkte vergifnis. Nuwe Testamentiese Grieks het ‘n hele paar woorde vir oorvloed. Een van hulle – perisseia – word vier maal gebruik en word vertaal met: an exceeding measure, something above the ordinary.

Ek kan hierdie woorde nie genoeg indrink nie. Dit is die mees belangrike kenmerk van ‘n lewe – buitengewoon. Dit is alleen moontlik met die oorvloed wat in God se wêreld beskikbaar is. Hy is El Shaddai – the God of plenty. 

Ek het onlangs ‘n pragtige preek by ‘n troue gehoor. Die tema van die preek was: Blessed is he who distinguishes between the holy and the ordinary. Hou dit in gedagte soos ons verder gesels.

Daar is soveel talent om ons. Die wêreld van besigheid, kuns, musiek, akademie, vermaak – alle fassette van die lewe – is vol buitengewone lewens. Dis nie moeilik om uitsonderlike, unieke, verstommende lewens op te noem nie. Daar is onuitspreeklike boosheid, wreedheid en vernietiging ook. Net soveel as wat skoonheid en talent jou siel oplig, voel mens soms platgeslaan deur die kwaad en ongeregtigheid in die wêreld. Binne-in hierdie paradoks, leef ons kinders van God uit Sy bron van onbeperkte genade. Daarom is dit so belangrik om te besluit hoe jy leef en nie te reageer op die wêreld om jou nie.

Een van die plekke waar perisseia gebruik word is Romeine 5:17:

For if because of one man’s trespass, death reigned through that one, much more surely will those who receive God’s overflowing grace (unmerited favor) and the free gift of righteousness [putting them into right standing with Himself] reign as kings in life through the one Man Jesus Christ, the Messiah, the Anointed One.

Die belofte is oorweldigend. Ons regeer as konings deur die oorvloed van genade in Jesus. Dis vry, dis meer as genoeg en dis ons geskenk deur Jesus. Die kenmerk van ‘n koning is om te regeer, nie te reageer nie.

Dit word bevestig deur die gebruik van perisseia in 2 Korintiërs 8:2:

For in the midst of an ordeal of severe tribulation, their abundance of joy and their depth of poverty have overflowed in wealth of lavish generosity on their part.

Dink net ‘n oomblik na oor die woorde wat hier in verband met mekaar gebruik word. Ernstige verdrukking, oorvloedige vreugde, diep armoede, uitbundige vrygewigheid. In ‘n sekere sin is dit woorde wat nie pas nie – dit sal in die gewone gang van sake nie eers in dieselfde asem genoem word nie. In God se wêreld maak dit volle sin. In werklikheid – dit is die onderliggende beginsel van alles wat Hy is.  

Dit is dikwels die moeilikheid wat lei tot uitkoms. Daarvoor gee die Here ons insig en wysheid om die saak te hanteer. Soos die woorde van Josef aan sy broers in Genesis 50:20:

You intended to harm me, but God intended it for good to accomplish what is now being done, the saving of many lives.

Die storie van Josef vertel van ernstige gesinskonflik, wat lei tot moordplanne en leuens. Konflik in verhoudinge is sekerlik die nommer een rede vir ongeluk en stryd. Ons is werklik net so gelukkig as wat ons verhoudinge met die mense rondom ons is. Ons lewenskwaliteit word in die eerste plek daardeur bepaal en nie deur materiële voorspoed of die plek waar ons bly nie. Daarom kan ons nie bekostig om sonder die insig en krag van die Heilige Gees in verhouding te staan nie. Ons het die volle rykdom van al die geestelike seëninge in Jesus nodig daarvoor.

Sou jy ooit kon dink dat jou konflik, jou versteurde verhouding is ‘n heilige oomblik wat deur die Here gebruik word. Onthou die woorde van die lied van Rick Moser – In Sy Naam word elke struikelblok ‘n vastrapplek vir oorwinning, word my onvermoë ‘n deur vir Sy voorsiening. Onderskei die oomblik – heilig of gewoon?

Dit is die buitengewoonheid van ons God. Verbly jou daarin. Daar is meer as genoeg – genade, liefde en vergifnis. Dis ‘n lewe van oorvloed, volheid van verlossing. Dis nie ‘n god wat pik op kleinlikhede, mislukkings en foute nie. Hy is groter, meer en mooier as wat jy in jou wildste drome en diepste verbeelding kan opmaak. [Efesiërs 3 – The Message]

Ons is die produk van hierdie verlossing. Wat is ons kenmerk? Wat maak ons buitengewoon? Presies dieselfde kenmerke – oorvloed van genade, liefde en vergifnis. Dit is die buitengewone kenmerk van ‘n volwasse Christen ‘n lewe uit God met Sy kentekens – nooit ‘n reaksie op ons omgewing nie. Dit is die oorvloed van ons harte wat by ons mond uitkom.

Woorde wat gesond maak, woorde wat troos, moed inpraat, vrede maak, woorde wat ophef en komplimenteer, blydskap bring en eensaamheid verdryf.

Die eerste toets is natuurlik altyd in die verhoudinge met die mense om ons. Ons woorde bepaal meestal die vlak en aard van verhoudinge. Ons almal weet hoe ‘n vriendelike woord die grimmigheid verdryf soos die 1933-vertaling beskryf. Grimmigheid is so ‘n mooi ou woord. Dit beskryf al die woede en dikbek stilstuipes van ‘n woordewisseling wat lelik draai. Hoe is dit moontlik dat woorde wat nie perke ken nie, so in ‘n maalkolk van kritiek en verwerping ‘n verhouding verskeur.

Woorde het krag. Ons het alreeds genoem dat dood en lewe in die mag van die tong is. Jakobus 3 se beskrywing van die tong en beheersing daarvan, is die sleutel tot oorwinning oor woorde wat moor en verskeur. Die hoofstuk begin deur te erken dat ons almal meestal struikel. As enigiemand sy tong kan beheer, kan hy sy hele liggaam beheer. Die tong is klein, maar – gaan Jakobus voort en dis asof hy momentum kry in sy beskrywing van die mag van die tong – dis ‘n vuur, ‘n wêreld van ongeregtigheid wat uit die hel aangesteek word.

Vers 8: ….maar die tong kan geen mens tem nie; dit is ‘n onbedwingbare kwaad, vol dodelike gif.

Vers 10: Out of the same mouth come forth blessing and cursing. These things, my brethren, ought not to be so.

Geen verhouding word deur heftige, ongeduldige en kritiese woorde herstel nie. Verhoudings herstel net in onvoorwaardelike vergifnis, onbeperkte liefde en onverdiende genade. Dit is wat God gedoen het. Sy genade, vergifnis en liefde het Jesus aan die kruis vasgenael. Wie is ons om minder te doen om verhoudinge te herstel?

Die moeilikste opdrag is in Fillipense 2:3:

Do nothing from factional motives, through contentiousness, strife, selfishness, or for unworthy ends or prompted by conceit and empty arrogance. Instead, in the true spirit of humility let each regard the others as better than and superior to himself [thinking more highly of one another than you do of yourselves].

Sjoe! In plein Afrikaans: Moet niks uit selfsug of eersug doen nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself.

Die belangrikste beginsel in die begrip van die volle implikasie van hierdie opdrag is dat God nooit van ons iets verwag wat Hy nie self gedoen het nie. Dit beteken: Hy het ons hoër geag as Homself.

God het Homself aan die kruis gehang vir ons verlossing van selfsug en eie eer.

Dit moet ‘n mens tot stilstand ruk en besluit om jou eie waan en selfsug voor die Kruis neer te gooi met ‘n uitroep na genade.

Ons gesels verder volgende keer. Hier is pragtige skrifte uit Spreuke vir meditasie en lering.

 

 

Spreuke16:24:

 

Pleasant words are as a honeycomb, sweet to the mind and healing to the body.

 

Spreuke 18:4

The words of a discreet and wise man’s mouth are like deep waters, plenteous and difficult to fathom, and the fountain of skillful and godly Wisdom is like a gushing stream, sparkling, fresh, pure, and life-giving.

 

Spreuke 12:25

Anxiety in a man’s heart weighs it down, but an encouraging word makes it glad.

 

Spreuke 25:11

A word fitly spoken and in due season is like apples of gold in settings of silver.

 

46. Daar is net ÉÉN

 

Binne die digitale, skerm-oorheersing van ons wêreld vandag, voel ek soms inligtingsoorlading. Eenvoudig alles is beskikbaar by die punt van jou vinger. Meestal geniet ek die beskikbaarheid van inligting, kitskennis en vinnige feite, maar soms verstom ek my watter dwaasheid, misleiding en verleiding opgedis word. Veral op die gebied van die spirituele word die waarheid so verdoesel en verwater in ‘n buffet van kragtelose konsepte, filosofieë, engele en oefeninge.

Gebede van positiewe versterking word voorgehou as die resep tot innerlike vergenoegdheid en oorwinning oor vrees en angs, slapeloosheid en verslawing. As mens net wéér lees van ‘n talentvolle ster wat dood is aan ‘n oordosis, is die implikasie van die werklikheid en hardheid van hierdie lewe so duidelik. Ander nuus is ewe ontstellend – natuurrampe, hongersnood, oorlog – Openbaring [6:8] se vaalperd. Kyk net hoe gemaklik pas ons wêreld in hierdie beskrywing in.

So I looked, and behold, an ashy pale horse, black and blue as if made so by bruising, and its rider’s name was Death, and Hades (the realm of the dead) followed him closely. And they were given authority and power over a fourth part of the earth to kill with the sword and with famine and with plague (pestilence, disease) and with wild beasts of the earth.

‘n Gekneusde wêreld vol geweld (wild beasts), siekte en ellende is altyd ‘n vinnige verskoning vir die ongelowige om ‘n God van Liefde te diskrediteer en ons konsep van ‘n liefdevolle Vader wat omgee, belaglik te maak, want – sê hulle – kyk net om jou, is dit die handewerk van Liefde? Ha!

Dit is juis by hierdie argument waar die kruks en kern van die Christendom altyd die konfrontasie stuit. Jesus staan sentraal in die Liefdesargument – as ek dit so kan noem. Geen ander god het die wreedheid en geweld van hierdie wêreld op so ‘n onverwagse en onstuitbare manier aangespreek nie. Hy stuur Sy Seun om deur die vloek van die aarde verskeurd op ‘n kruis te hang en die dood – die skrikwekkende gevolg van die vaalperd se mars – te oorwin en uitkoms te bied.

Vir ons Christene is dit maklik om te aanvaar. Wat is die probleem – kan ons die wêreld vra? Dit is dan wanneer jy allerhande skerp, veroordelende uitlatings kry oor jou sogenaamde engheid omdat jy NET Jesus voorhou.

Dit voel soms vir my die gelowige lewe is ‘n asemrowende, ruim, ligvervulde paleis. Die ongelowige kyk daarna en wil graag deel word van die duidelike vreugde en vrede waarin ons woon. Hy kyk by die vensters in en bewonder die tafels vol kos en drank, gedek soos ‘n feesmaal. In ‘n ander kamer sit mense voor die vuur en gesels vol entoesiasme. Hulle deel hulle probleme en stryd en vind oplossings in die warmte en wysheid van die Geesvuur waar hulle toevlug soek. Die deur van die paleis staan wyd oop en heelwat mense nooi die ongelowiges in. Die deur is in die vorm van ‘n kruis en elkeen moet buk en sy knie buig om in te kom. Net daar is die groot struikelblok. Hoekom moet ons nou deur daardie deur? Is daar nie ‘n agterdeur waar ons kan inglip vir die voordele sonder die kniebuig nie? Ander wat buite staan dink hulle kan by die skoorsteen inloer om die warmte van die vuur te ervaar. Wat ‘n fout! Rook in die oë en stink lug is al wat jy kry as jy by die skoorsteen van die kerk van Jesus wil inkyk.

Die deur is die probleem. Daar is net EEN! Jesus is die Weg, die Waarheid en die Lewe. Daar is nie ‘n agterdeur nie. Daar is nie ‘n ander gebed as in Sy Naam nie. Daar is nie krag op ander plekke nie. Die oorwinning is aan Hom gegee. Dit is die waarheid en as jy dit nie aanvaar nie, ervaar jy die slegste – verwagting sonder vervulling!

Stap saam met my deur Efesiërs 1. Kyk en juig oor jou Jesus. Sien Hom weer raak, sodat jou blindheid genees word en jou verstand verlig word. Doen aan by die Koopman van Openbaring [3:18] en kry jou nuwe wit klere, goud wat jou versier (stryd in jou lewe is goud wat deur vuur gelouter is en jou mooi maak) en salf vir jou oë, sodat jy kan kyk soos die geliefde in Hooglied met die oë van ‘n duif wat net fokus op een ding en dis jou Beminde. Wie is Hy?

Die koninklike gesag en posisie van Jesus word hier op verskeie maniere beklemtoon en daarmee saam die heerlike en verlossende gevolge vir ons.

 

  • Eerstens [1:3] word God die Vader, Jesus en die Heilige Gees genoem in wie die volheid van seëninge (alles wat jy nodig het of ooit nodig mag hê) wat daar in die hemel vir ons is, bewerkstellig word. Waar is die hemel? Daar waar God is. Hoe kry ons hierdie seën? Deur die inwoning van die Gees, is ons innerlike wese in werklikheid hemel. Jesus se verlossingswerk maak alles moontlik [1:7]. Hy is sentraal in die plan.

 

  • Tweedens – alles is slegs moontlik deur God se genade. Ons is reeds voor die wêreld geskep is, deur Christus uitverkies vir redding. Dit beteken nie ‘n fatalistiese insluiting van sommige en uitsluiting van andere nie. Dit is die verduideliking van ‘n voorafbepaalde plan en gewaarborgde eindsbestemming waarvolgens almal tot redding moet kom. [2 Petrus 3:9]

The Lord does not delay and is not tardy or slow about what He promises, according to some people’s conception of slowness, but He is long-suffering (extraordinarily patient) toward you, not desiring that any should perish, but that all should turn to repentance.

 

  • Derdens – slegs deur Jesus word hierdie genade om God se kind te word, vrylik en onverdiend aan ons geskenk. [1:6] God se bedoeling was om alles in die hemel en alles op die aarde onder een hoof te verenig, naamlik Jesus.[1:10]

 He planned for the maturity of the times and the climax of the ages to unify all things and head them up and consummate them in Christ, things in heaven and things on the earth.

As dit God se bedoeling is, hoe kan ons Jesus negeer? Hy is die klimaks van die plan van alle eeue.

 

  • Vierdens – deur Jesus is ons as die eiendom van God beseël deur die Heilige Gees. Die Gees is die waarborg dat ons ook verder sal ontvang wat God belowe het. Die seël van die Heilige Gees impliseer al die seëninge wat ons nodig het, maar ook – baie belangrik – spreek dit van outoriteit. Gesag in die geestelike realm wat aan ons deur Jesus gegee word. Sy oorwinning oor dood en hel word ons oorwinning oor die dood en hel van die vaalperd op aarde.

Hierdie konsepte is so groots en die implikasie daarvan so geweldig dat ons verstand dit nie kan begryp nie. Hoe sal ons ooit kan inneem hoe wonderlike en omvattend hierdie konsepte is?

Kom ons bid vir onsself saam met Paulus.

 

 

  • Ek bid dat God die Vader aan julle wysheid gee en Hom so aan julle openbaar dat julle Hom werklik ken.[1:17]

…that He may grant you a spirit of wisdom and revelation of insight into mysteries and secrets in the deep and intimate knowledge of Him.

 

  • Ek bid dat Hy julle geestesoë so sal verhelder dat julle kan weet watter hoop sy roeping inhou.  [1:18]

By having the eyes of your heart flooded with light, so that you can know and understand the hope to which He has called you, and how rich is His glorious inheritance in the saints (His set-apart ones).

 

  • Ek bid dat julle sal besef hoe geweldig groot Sy krag is wat Hy uitoefen in ons wat glo.  [1:19,20]

And so that you can know and understand what is the immeasurable and unlimited and surpassing greatness of His power in and for us who believe, as demonstrated in the working of His mighty strength,which He exerted in Christ when He raised Him from the dead.

Dieselfde krag wat Jesus uit die dood opgewek het, woon in ons. [Fillipense 3:10 en 11 en Kolossense 2:12]

Thus you were circumcised when you were buried with Him in your baptism, in which you were also raised with Him to a new life through your faith in the working of God as displayed when He raised Him up from the dead.

Hoe kan ons hierdie Jesus ignoreer? Hoe kan jy bid sonder om in Sy Naam te bid. Hoekom bid ons kragtelose gebede? Weet ons dat Sy Naam al die verskil maak, omdat : [Efesiërs 1: 20,21,22]

God has…

… seated Him at His [own] right hand in the heavenly places, far above all rule and authority and power and dominion and every name that is named, above every title that can be conferred, (het jy gedink lord of lady of Dr of Mev is belangrik – julle is ‘n prinse in die koninkryk) not only in this age and in this world, but also in the age and the world which are to come.

And He has put all things under His feet and has appointed Him the universal and supreme Head of the church.

Ek hoop dat in hierdie oomblik Jesus groter as groot in jou voorgrond is.

 

Tot volgende keer.