38. Die Fees van die dood – oorwinning!

Ons is nou in die tyd van die opstanding. Dit is die tyd van Jesus se verskyning aan mense wat die opstanding bevestig. Hierdie fees vier die kerngebeure wat die Christelike geloof definieer. Ons vier fees oor die dood van ons Koning. Vir enige buitestaander en ongelowige ‘n domheid, maar vir ons die oploop na die klimaks van algehele en triomfantelike oorwinning oor die dood.

Kom ons gesels verder oor Jesus se hantering van die dood in Sy bediening op die aarde. Lasarus – Johannes 11.

Net soos met Jairus is die woorde en optrede van Jesus net nadat hy in kennis gestel word van die verpletterende nuus, ‘n hele studie werd. Ek probeer om dit in my denke in te brand om op te steun in tye van krisis. Onthou met Jairus het Hy gesê: Moenie vrees nie – bly glo.

In Jairus se geval word Jesus vertraag oppad na sy huis toe, maar in Lasarus se geval, vertoef Hy met opset – sommer lank en dit maak Hom heeltemal te LAAT.

Dis ‘n vreeslike verwyt wat Martha Hom tegemoet mee loop – Here, AS U…… hier was, en dis asof sy besef hoe erg haar woorde van verwyt is, sodat sy probeer opmaak met geloofswoorde. As Jesus dan haar geloof antwoord – glo sy Hom nie onvoorwaardelik nie en probeer verder die situasie in ewigheidsterme sien.

Jesus se woorde is: Jou broer sal opstaan. Letterlik ongelooflike woorde in hierdie situasie na vier dae se hartseer en pyn.

Belangrik hier vir die geloofsnederlaag is – teleurstelling in Jesus se reaksie.

Hoe dikwels is ons opvatting van die oplossing ons eie struikelblok. Ons vorm dadelik ‘n prentjie van die antwoord op ons gebed – hoe dit moet gebeur en veral wanneer dit moet gebeur.

Dis amper asof mens – SKOON geloof – moet beoefen – sonder vooroordeel en vooropgestelde idees. IS ons regtig gereed vir die MANIER waarop Jesus gaan antwoord. Sekerlik is Maria en Martha se pyn vererger deur hulle teleurstelling dat Jesus nie gekom het, toe hulle hom laat weet het nie. Dit is duidelik uit Martha se eerste woorde, wat verwyt is. Hoekom Here, is jy te laat?

Te laat is ‘n geweldige verwyt met ‘n element van finaliteit.

Dit impliseer – geen oplossing. Die hele ding is nou ‘n ramp – in hierdie woorde : te laat orienteer ek myself om die slegste moontlike gebeure te aanvaar en te hanteer. Van GELOOF in hierdie katastrofe – scenario is daar amper geen sprake nie.

In sulke donker denke van verwyt en teleurstelling, HOOR Martha nie Jesus se kalm, seker oplossing nie. Sy woorde word oorskadu deur haar eie “verduideliking” en interpretasie. Sy sien nie SY Almag, en beheer raak nie en sy vergeet van al die vorige wonderwerke wat sy sekerlik ken.

Net nog ‘n gedagte oor VERWYT. In enige verhouding is dit belangrik om die – ja, ek het jou mos gesê – woorde, uit te skakel. Dit is vir die mens so lekker om te verwyt en dan in te vryf dat ek die hele tyd reg was en jy verkeerd en kyk nou – die omstandighede regverdig my voorspelling. Dit was vir my ‘n heerlike ontdekking om uit te vind dat God nie verwyt nie. Hy sal nie sê nie: Ek het soveel jaar gelede met jou gepraat – jy nie geluister nie – kyk nou hoe groot is die gemors.

NEE – Sy woorde klink anders – Hy sê [Jesaja 1:18] :

Kom nou, laat ons die saak uitmaak – al was julle sonde soos skarlaken, ek sal dit wit maak soos sneeu

en in Hebreërs 4 : 7:

VANDAG, as julle Sy stem hoor, verhard nie jou hart nie.

Daar is geen gemors te groot vir God om reg te maak nie.

Geen ramp is vir Hom ‘n verrassing nie en niks vang Hom uit sonder ‘n plan nie. Hy is ALMAGTIG. Hy kan altyd enigiets regmaak. Miskien glo jy Hy kan maar nie dat HY WIL nie.

Hy WIL vir jou die oplossing wees en dit kan ek sê op grond van die Woord. Hebreërs 11:6:

Sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Wie tot God nader moet glo dat Hy bestaan en dat Hy die wat Hom soek, beloon. AMPL: He is a rewarder of those who diligently seek Him.

Terug by Martha – moenie haar te gou oordeel nie. Haar tradisie het nie in die opstanding uit die dood geglo nie. Sheol was die doderyk waarheen almal, goed en sleg, gegaan het om ‘n skadu, vreugdelose bestaan te voer – ‘n bêreplek vir siele. Dit is die doderyk se sleutels wat Jesus by Sy dood geneem het en gaan oopsluit het. Dus – Martha spreek die lering wat sy by Jesus gekry het, in haar donkerste uur uit en dit gee haar hoop, maar nogtans mis sy die direkte impak en aksie van Jesus se woorde dan en daar. In Sy teenwoordigheid oorweldig die finaliteit van die dood haar nog.

Terug by Lasarus – Jesus se woorde: It is designed in order that you may come to believe. Lees weer in Johannes 11 : 15.

Ek daag jou uit om dit te glo – dink net hoe sal vrees uit jou lewe verdwyn. Ek dink die grootste moontlike luuksheid in hierdie lewe, is om sonder vrees te leef.

Jesus se woorde kon nie die omstanders oortuig van wat Hy gaan doen nie, MAAR daar is niks op aarde wat so oortuig soos God in AKSIE nie. Jy kan maar praat, maar die opwekking self het harder gepraat as enige woorde.

Die gevolg was tweërlei – baie mense het geglo en sommige het besluit om Hom dood te maak. Met die luukse terugkyk op ‘n welbekende storie kan mens skaars die onlogiese redenering verstaan: Hy het nou net aan hulle bewys Hy het mag oor die dood en hulle besluit nogtans om die dood te gebruik om van Hom ontslae te raak.

Niemand is so blind as hy wat nie wil sien nie. Jy kan so hardnekkig die WOORD (Jesus) verwerp, dat jy nie die wonderwerk sien nie – vir my ‘n skrikwekkende moontlikheid. Kyk jy so in jou eie omstandighede of vooropgestelde idees vas, dat jy nie SIEN wat Hy vir jou doen nie.

Wat is die oplossing: Johannes 16:8: Die Heilige Gees oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel. When he comes, he will prove the world to be in the wrong about sin and righteousness and judgment:

Stel jouself oop vir oortuiging. Gee aandag aan die gedagtes wat jou “pla”. Dink na oor situasies en laat toe dat die Heilige Gees in jou lewe inspreek. Dan sal jy die krag van sondebelydenis ervaar : bely as iets jou pla – beoefen jou gewete. Die Heilige Gees oortuig altyd in volmaakte liefde en jy sal gewaarborg beter anderkant uitkom as wat jy dink.

Judas 24 – dis die waarborg en die laaste woord in alles – ook vir vandag.

Now to Him Who is able to keep you without stumbling or slipping or falling, and to present you unblemished (blameless and faultless) before the presence of His glory in triumphant joy and exultation – with unspeakable, ecstatic delight

In hierdie uitroep van jubelende vreugde vier ons ons plek in die heelal wat ons slegs as gevolg van die opstanding kan beleef.

Moenie ophou feesvier as die Paasnaweek verby is nie. Ons fees gaan aan. Ons is deel van die groep waaraan Hy verskyn en sê: Kom raak aan My. Dit is waarlik Ek. Ons kan nie nou ophou met die viering nie. Ons hou aan totdat ons die Hemelvaart en Pinkster vier met volgehoue vreugde en dankbaarheid.

 

 

 

37. Die Fees van die dood – hoe dan nou?

In hierdie laaste week voor Paas is dit altyd goed om ‘n tree terug te staan en die gebeure van daardie donker Vrydag so lank gelede met ‘n objektiewe menslike oog te beskou. Tot op daardie stadium is die geskiedenis ‘n storie van oorheersing deur een of ander antieke beskawing, wat sy politiese en kulturele hoogtepunt, militêr op die res van die wêreld afdwing. Hier op die draaipunt van die eeue, is dit ook nie anders nie. Die beeld van Nebukadneser van Babel se droom, wat deur Daniël in die sesde eeu voor Christus uitgelê is, is nog steeds aan die uitspeel in die tyd van die Kruis. Babel, die beeld se kop van goud, is die ryk in wes-Asië wat die heerskappy by Egipte oorneem, afgee aan die ryk van Darius, die Meed, gevolg deur Xerxes van Persië (Ester pas hier in). Die ryk van die Mede en Perse moet kniebuig voor die Griek, Alexander die Grote, en die magtige voete van yster en klei – Rome – neem oor.

In die tyd van Jesus is die Romeine hooghartig en wreed. Die oorheersing is hardhandig en onregverdig. Hoewel die Romeinse reg vandag nog ‘n voorbeeld van superieure intellektuele denke is, geld dit nie vir nie-Romeinse burgers in die tyd van Jesus nie. Dis net ‘n totale wreedaard wat ‘n kruisdood kan uitdink en toepas. Duisende mense word tereggestel aan ‘n kruis, die doodstraf is maklik afdwingbaar en word toegepas om die geringste opstand of teëstand te onderdruk.

In ons sigbare wêreld is die dood ‘n finaliteit waarmee rekening gehou moet word. Jesus het hierdie misterie en die vrees wat dit inboesem, erken in die insidente waar hy op aarde met die fisiese dood te doen gehad het. In hierdie wrede tyd, waar ‘n mens se lewe goedkoop is, is die dood ‘n verskrikking, omhul in vrees en bygeloof.

Daar was 3 insidente waarop hy die dood gekonfronteer het . Dit was inderwaarheid ‘n konfrontasie, want dis beskou as ‘n magtige vyand – finaal en onbekend. Jairus se dogter, die weduwee van Nain en Lasarus word in volgorde in Markus 5, Lukas 7 en Johannes 11, opgeteken. In die geval van Jairus en Lasarus het Hy gesê hulle slaap. Die mense in beide gevalle het dit verkeerd verstaan – by Jairus het hulle hom uitgelag en by Lasarus het sy dissipels gesê as hy slaap sal hy beter word. Jesus moes toe vir hulle in “menstaal” sê – verstaan tog, by julle standaarde – hy is dood! [Johannes 11: 14.]

Jesus se woordgebruik is belangrik – amper asof Hy die fisiese dood nie erken nie. Die dood kry ‘n statusverlaging!! Die tweede dood [Openbaring 20:6 en 21:8] is die dood wat gevrees moet word. Dit is die dood wat Jesus geweet het, Hy is gestuur om te oorwin deur Sy bloed. Hy sê aan die gemeente in Openbaring 2:11 – hy wat oorwin sal nie deur die tweede dood geraak word nie. Hier gaan ons terug na die eerste beginsels van Bodemklippe in Filiipense 3:10 en 11 – die opstanding uit die dood in hierdie lewe.

In beide gevalle is Jesus geroep na die krisis van ‘n siekbed wat in menslike wysheid tot die dood gelei het. In die geval van die weduwee lyk dit asof Jesus amper “toevallig” op die begrafnis afkom (niks in Jesus se lewe was ooit toeval nie) en dan ingryp sonder uitnodiging op grond van sy simpatie met die ma. Kom ons laat hierdie geval vir eers daar.

Jairus en Lasarus se groot krisis het gekom toe Jesus oënskynlik “opgehou” is en toe te laat is. Met ander woorde: die dood het Jesus voorgespring. Dood is so finaal en so onbestrede, daar is dadelik magtelose aanvaarding in die familie. Die naastes en die mees geraaktes aanvaar en deins terug.

Kom ons kyk na die agtergrond. Jairus is die leier van die Sinagoge. Hy is ‘n baie belangrike, verantwoordelike en hoog aangeskrewe mens. ‘n Mens sou dink dat hy ‘n dienskneg sou stuur om Jesus te roep. Hy stuur nie ‘n bediende nie. Hy verlaat sy kind se sterfbed om self Jesus te roep. Uit sy oogpunt: ‘n vernedering met groot risiko. ‘n Mens kan jou net voorstel – ‘n paniekerige haastigheid in Jairus. Kan Jesus nie maar ook hardloop nie? Maar Jesus stop en praat met die vrou wat aan hom aanraak en genesing kry. In Jairus se gedagtes kon haar wonderwerk seker wag. Sy het immers nog geleef en geloop. Sy kind het gelê en die dood was menslik gesproke onvermydelik. Hy kon seker Jesus verwyt het dat die oponthoud die “laaste spyker in sy kind se kis” was. Toe hulle uiteindelik weer oppad was toe kom die tyding – TE LAAT!

Jairus se mense gee vir hom die boodskap. Jesus is nou nie meer nodig nie. Mens kry die indruk hulle was amper verlig. Hulle het dalk nie saamgestem met hierdie “wild goose chase” van Jairus nie. Hulle woorde: Hoekom val jy die Meester nog lastig? [Markus 5:35] gee die indruk dat hulle Jesus van die hele petalje wil weghou. Hulle wil druk op hom sit om terug te val op die bekende proses van hartseer en rou wat vooraf deur die gemeenskap voorgeskryf is. Die krisis het sy volle verloop geneem, die worst case scenario het getref. Duidelik is die gevoel: Kom nou, Jairus, aanvaar die dood. Niemand kan nou nog iets doen nie. Gedra jou Jairus. Tree op met die waardigheid van rou.

‘n Joodse huis in rou was regtig iets geweldig. Daar is weeklaers gehuur om ‘n groot lawaai te maak by die huis en by die graf. Die weeklaers het op hulle bors geslaan, oor die lyk gehang, hulle hare uitgetrek en hulle klere geskeur. Fluitspelers (selfs ‘n arm man moes minstens twee hê) is gehuur. Geskeurde klere is vir 30 dae gedra en na sewe dae kon die skeur baie rof toegewerk word, maar moes nog duidelik sigbaar wees. ‘n Persoon wat rou mag nie werk nie, mag nie Bybel lees nie (want dis ‘n vreugde), moes eiers in sout en as gedoop eet. Dan was daar nog die bygeloof. Alle water is uit die rouhuis sowel as die bure se huise verwyder, want, het hulle geglo, die doodsengel doop sy swaard in water. Die betrokkenes moes buite hulleself wees van hartseer en is daarom ook van die wet vrygestel.

Hierdie voorskrifte het van ‘n Joodse huis ‘n patetiese, plek van weeklaag gemaak met alles gefokus op die finaliteit van die dood en magteloosheid van die mens daarteen. Die oorwinningshoop van die Christelike geloof was heeltemal onbekend.

Stel jou net voor : hoe rewolusionêr en in skreeuende kontras Jesus in hierdie desperate lawaai, met kalmte, sekerheid en doelgerigtheid instap. Totaal ongekend in hierdie situasie.

Let op Sy woorde: Jairus, moenie vrees nie. Bly glo! Onthou Jairus het groot geloof alreeds gewys en Jesus komplimenteer sy geloof. Hierdie woorde is belangrik as jou krisis draai na slegste moontlik.

Hy stuur die mense weg, vestig kalmte en as ek mag opmerk – meer rasionaliteit in Sy teenwoordigheid. Hy verwyder die geraas, te veel gepraat, ou gewoontes en bygeloof. Sy teenwoordigheid maak al die verskil. Hy kom met kalmte en woorde van sekerheid.

Sy woorde word in die Grieks geskryfde Nuwe Testament in Aramees aangehaal: Talitha cumi – dogter staan op. Hoekom?

Baie spesiaal : daar was sekerlik soveel liefde, soveel simpatie, soveel deernis en soveel krag in daardie eenvoudige doodskonfrontasie dat dit volgens een kommentaar vir die Bybelskrywers onvertaalbaar gevoel het. Jesus se woorde in kontras met die wreedheid van die geskreeu en gekla.

Die onbeskryflike, onmoontlike het gebeur – die dood is oorwin. Jesus is rasioneel en prakties, met die opdrag om vir haar iets te gee om te eet. Amper asof hy sê: moenie in die emosie van die oomblik die praktikaliteite vergeet nie.

Hy sê ook om stil te bly oor die wonderwerk. Hierdie wonderwerk was privaat en kalm, sonder die fanfare van die tyd. Jesus het geweet hoe ‘n geweldige aanslag teen die wonderwerk van die mense sou kom. In stilte is daar beskerming – so ‘n duidelik boodskap van sekerheid. Geen verduideliking is nodig vir jou bonatuurlike uitkoms nie. Natuurlik sou die mense sien die dogtertjie lewe. Onthou die Israeliete moes stilbly toe hulle om Jerigo loop. Hulle het net die sewende keer geskreeu. Hulle moes stilbly in die aanslag van gespot en gevloek. Dis die beskerming van stilte.

Meer as 10 jaar gelede, was ek eenmaal in die kerk in Hermanus. Dit was die United Church se diens op die Donderdagaand voor Paas. Hulle noem dit die diens van Tenebrae – dis die Latynse woord vir duisternis of skaduwee. Die beskrywing daarvan is soos volg:

The distinctive ceremony of Tenebrae is the gradual extinguishing of candles while a series of readings and psalms is chanted or recited.

Die seremonie was pragtig. Die duisternis van die Tuin van Getsemane is herdenk. Kerse in die vensterbanke van die kerkie is met elke skriflesing wat deur die gemeentelede self hanteer is, uitgedoof, totdat die kerk in algehele duisternis was. In totale stilte is een groot kers voor in die kerk opgesteek – die hoop op die Opstanding.

So was dit ook. In die Tuin van Getsemane is die werklike oorwinnig behaal. In die diepste duisternis is die oorwinning van die Lig sonder twyfel sigbaar.

Tydens hierdie Paastyd, moenie die tyd van stilte vergeet nie. Die rasionele kalmte waarmee die duisternis van die Seun van God in Sy doodsoomblik herdenk word. Die oënskynlike oorwinning van verskrikking, met die seker wete – die Opstanding volg. Lewe en Lig seëvier!

Volgende week – die opwekking van Lasarus. Gebeure kort voor die Paasfees van daardie tyd, lei tot die kritiek en veroordeling wat die kerkleiers opsweep om Jesus se teregstelling te beplan, wat kort daarna plaasvind. Lasarus se triomfantelike oorwinning oor die dood op grond van die stem van Jesus wat hom uit die kloue van verskrikking uitroep.

 

36. Struikelblokke en vastrapplekke

I cry out to God Most High, to God who fulfills his purpose for me.

(Psalm 57:2, ESV)

Ons het nog steeds die heerlike Tuin van Eden in gedagte. Kom ons dink vir ‘n oomblik globaal oor die hele geskiedenis van die mensdom. Daar in die begin staan die Skepper-God, die Vader, almagtig en geweldig, die sameroeper van die toneel wat die aardse geskiedenis beskryf, sentraal. Hy skep, Hy formeer die mens, Hy straf met die vloed, Hy red Noag, Hy roep Abraham en vestig die aartsvaders deur Sy belofte van Isak. Abraham word ‘n tipe van Homself by die berg Moria waar hy Isak moet offer. Die dispensasie van die Vader.

Daar op die berg waar Abraham sy seun op die altaar sit, vestig God die plek van die Seun, die Offerlam, die Belofte-kind uit ‘n wonderwerk gebore, die Middelaar, die Redder. Die ganse geskiedenis van die Ou Testament is ‘n voorbereiding van die verhoog waarop die inkernasie van die Seun moet plaasvind. Die profete roep dit uit, die aartsvaders verlang daarna, Job kla by God totdat hy die advokaat in die hemel “sien” (Job 19:25), Dawid sing daaroor, Jesaja (die singende profeet) sien sy geboorte in Betlehem (Jesaja 9) en Sy pyn en lyding by Golgotha (Jesaja 53). Die dispensasie van die Seun.

Jesus kom – gebore uit die onpretensieuse, gewoonheid van ‘n dorp iewers in Israel. Ons kyk in Desember se Bodemklippe na die betekenis van Nasaret en Betlehem, en die skokkende eenvoud van die Baba-Koning. Hy leef, Hy leer, Hy sterf, staan op en vaar op. Hy maak ‘n grootse en geweldige belofte – Ek sal julle nooit verlaat nie – die Heilige Gees sal in julle woon (Johannes 14:15-17).

Die dispensasie van die Heilige Gees.

Dis die dispensasie wat ons die voorreg het om in te leef. Die herstel van die Tuin, die kragtige manifestasie van die Teenwoordigheid van die Almagtige God, binne-in ons. Wat ‘n oorweldigende waarheid! Ons kan by God kuier en Hy by ons deur die inwoning van die Heilige Gees. Ons staan weer naak voor Hom in totale veiligheid. Hy bedek ons sonde en skande met die onskuldige bloed van die offer-Lam, Jesus. Ons neem ons plek in, met die keuse wat ons maak. Oorgegee en ingekoop met die offerbloed, deur die Kruis, sonder enige eie poging en stryd teen sonde.

MAAR, die slang is in die TUIN! Net soos toe, ook nou – weet dit en staan vas. Hy wil jou uit die Tuin hê.

Drie dinge wat jou uit die Tuin uitdryf:

Hierdie is die struikelblokke wat ons van seën beroof. Deur die Heilige Gees word dit die vastrapplekke wat ons herstel en die volle impak van seën van ‘n lewe van oorgawe laat verkry. Dis nie jou eie poging om nie te sondig nie – dis die oorgawe aan die leiding van die HG om jou te wys waar die swakheid is.

 

  1. Ongehoorsaamheid. Misleiding [deception] is die boosheid wat lei tot ongehoorsaamheid. Die leuens van die slang, wat die Woord verdraai en hoorsê teen jou gebruik. God het met Adam gepraat, Adam het met Eva gepraat. Eva het die opdrag op hoorsê gekry en die slang het geweet dat hy haar onsekerheid teen haar kan gebruik. Misleiding skep die indruk van waarheid en oortuiging. Uit misleiding kom ‘n verwronge beeld van God. ‘n God wat jou niks gun nie, wat die beste terughou, wat jou laat ly vir niks, wat jou nie ag nie. Die gevolg – jy val vir die leuen om self God te wees, om self te besluit wat is goed vir jou en jy eet jou uit die Tuin.

 

  1. Vrees, twyfel en ongeloof – hierdie drie is bloedfamilie van mekaar. Die een teer op die ander. Vrees verhef die probleem, wat tot gevolg het dat God se Woord en uitkoms in twyfel getrek word en nie meer geglo word nie. Vrees is geestelike boeie. Jy is lamgelê en moedeloos. Verwerp vrees en twyfel. Onderskei jou eie gedagtes en malende denke met die gawe van die Heilige Gees [1Korintiërs 12: 10]. Geloof is ‘n besluit en ‘n oorgawe aan die plan van God. Besluit om te glo en nie te vrees nie.

Now faith is the assurance, the confirmation and  title deed, of the things we hope for, being the proof of things we do not see and the conviction of their reality [faith perceiving as real fact what is not revealed to the senses].[Hebreërs 11:1.]

‘n Vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, ‘n bewys van dit wat ons nie sien nie.

 

  1. Afgode. Afgodery is die gevolg van jou eie wil in jou benadering tot God wat nie belyn is met Sy wil en Woord nie. Kolossense 3:5 en verder: Daarom moet julle die aardse dinge doodmaak wat nog deel van julle is: onsedelikheid (fornication of hoerery), onreinheid (slegte motiewe – gebruik jy dalk godsdiens vir joueie doel), wellus, slegte begeertes en gierigheid, wat afgodery is. Hy noem verder woede, haat, lelike taal en leuens. Hierdie dinge veroorsaak ongehoorsaamheid en weerhou die seën van die Here. Nie net dit nie – afgodery het sy eie gevolge. Die duiwel het vry hand oor jou. Jy is uit die Tuin, blootgestel en uitgelewer. Dis die slegste plek wat jy kan wees. Jy verwag God se seën, jy is dan Sy kind, maar jou keuses stel boosheid vry om jou geestelik dood te maak. Jy is op ‘n plek van moedelose vernedering, beroof van hoop en geloof, met min kans op ‘n wonderwerk. Jy word weggelok deur jou eie begeertes.

Hoe besluit jy oor afgode in jou lewe – volgens

1 Korintiërs 10: 14+15. Paulus het my gekomplimenteer toe hy sê:

Therefore my beloved, flee from idolatry. I speak as to wise men; judge for yourselves what I say.

Drie dinge wat jou plek herstel:

 

  1. Belydenis

Dis net jy wat jou lewe voor die Heilige Gees kan oopvlek en Hom vra om jou eie afgode aan jou te openbaar. Ander mense kan jou nie oordeel nie. Sonde is reeds so kragtig omdat dit geheim is. Slegs die Lig van Christus kan jou ontbloot en onthou Hy doen dit in volmaakte liefde. Moenie toelaat dat ander mense dit doen nie en moenie dit met ander mense doen nie.

Ps 62:8 Pour out your heart (nie vals gebede omdat dit reg klink nie)Trust in, lean on, rely on, and have confidence in Him at all times, you people; pour out your hearts before Him. God is a refuge for us (a fortress and a high tower).

Jy kan Hom vertrou met jou hart – eerlik, sonder pretensie. God veroordeel pretensie en voorgee in gebede. Hoor sy harde woorde aan die volk:

Take away from Me the noise of your songs, for I will not listen to the melody of your harps. But let justice run down like waters and righteousness as a mighty and ever-flowing stream.[ Amos 5:23 – 24]

Wat is ware, eerlike aanbidding? – Genesis 22:5 Isak word geoffer. Die aanbidding wat jy bring is jou kosbaarste. Abraham vertrou God so geheel dat hy noem die offer aanbidding en is oortuig dat hy EN Isak sal terugkom na die bediendes toe, al verstaan hy nie hoe dit gaan werk nie.

And Abraham said to his servants, Settle down and stay here with the donkey, and I and the young man will go yonder and worship and come again to you.

Eerlike aanbidding is ‘n lewe van gehoorsaamheid.

 

  1. Nederigheid maak gehoorsaamheid maklik. In Jesaja 57:15 sê God self Hy gee krag aan die nederiges – revive the spirit of the humble. Nederigheid het te doen met gehoorsaamheid aan God, algehele afhanklikheid van Hom en insig oor jouself. In nederigheid onderwerp ons aan God. Spreuke sê vertrou op die Here met jou hele hart en steun nie op jou eie insig nie. (Spreuke 3:5) 2 Korintiërs 3:5:

There is nothing in us that allows us to claim that we are capable of doing this work. The capacity we have, comes from God.

Hoe sien jy jouself? Diep in Paulus se bediening noem hy homself die die minste onder die apostels (1 Korintiërs 15:9), later die minste onder die gereddes (Efesiërs 3:8), en laaste, soos sy openbaring van Jesus groter geword het, noem hy homself die grootste onder die sondaars (1 Timoteus 1:15). Dit is sy CV, sy “claim to fame”.

Wat is die loon van gehoorsaamheid? Johannes 14:19 en verder.

The person who has My commands and keeps them is the one who [really] loves Me; and whoever really loves Me will be loved by My Father, and I too will love him and will show (reveal, manifest) Myself to him. I will let Myself be clearly seen by him and make Myself real to him.

Sonder twyfel tuin-omstandighede, wanneer God Homself aan jou openbaar.

Jesaja 66:2:

But this is the man to whom I will look and have regard: he who is humble and of a broken or wounded spirit, and who trembles at My word and reveres My commands.

  1. Saam met nederigheid en gehoorsaamheid is vrees vir die Here . Wysheid begin met die vrees van die Here.

(Spreuke 15:33)

Vrees vir die Here bring jou op die plek waar jy die glorie ervaar.  Die regmatige plek van die Woord van God in jou lewe en ingesteldheid op die Stem van die Here, met die bedoeling om te gehoorsaam, is die vrees vir die Here.

Daarom kan ons vandag opsom en sê: Ons begeer die Tuin. Heilige Gees openbaar aan my, myself, sodat ek die volheid van God self kan kry.

Psalm 119: 37 – 38:

Turn away my eyes from looking at worthless things,
 and revive me in Your way. Establish Your word to Your servant,
 Who is devoted to fearing You.

 

 

 

35. Daar is ‘n plek…

Jou plek – uniek. Ongedefinieerde ruimte – jou stempel – onder jou beheer. Jou porsie van die heelal word deur jou bepaal. Jy kan kies. Dit is hoe dit altyd was, van die begin af en dit het nog nooit verander nie. Daar in die begin het God ‘n tuin geplant om aan die mens wat hy gemaak het, ‘n plek te gee. [Genesis 2:8]

Wat God doen is goed – so sê die Woord – daarom was die Tuin die ideale plek. Die veilige plek, die beste plek om te woon – toe, net soos nou. ‘n Plek van rus.

Wat is jou definisie van veilig? HOE veilig was die TUIN: sou ons vandag in ‘n groep bymekaar kon wees en heeltemal kaal kuier – sonder ‘n draad klere. Wie sou kon waarborg dat hy nie in die uiterlike liggaamsvorm sou vaskyk en oordeel nie, maar diep in die siel die karakter raaksien VOOR die liggaam? Sjoe – dink maar self.

Hoe gemaklik is jy om voor al jou vriendinne jou klere uit te trek? Wat is jou eerste gedagte – jou gebreke of dalk die harde werk wat jou liggaam so aantreklik maak? Heeltemal naak – geen oordeel. Van wie sou ek kon verwag om verby my lyf in my siel in te kyk en al my vrees, bekommernis en vreugdes raak te sien?

Wel, jy kan kies hoe jy kyk. Daar is altyd ‘n keuse. Twee bome in die Tuin. Wat sien jy in jou gedagtes as jy oor die Tuin van Genesis dink?

Sien jy kinderbybelprentjie van die pragtige naakte Eva wat vir die hunk-Adam die appeltjie aanbied. Sit daardie prentjie in ‘n tydmasjien en pas hom aan – drasties!

Die toneel by die Boom van die Kennis van Goed en Kwaad speel hom daagliks in elkeen se lewe meerdere kere af. Dit is wanneer jy God is, wanneer jy oordeel, jy verdoem met jou woorde, jy eet jouself uit die tuin in die vervloeking van ‘n aarde waarin jy so geoordeel word, soos wat jy so maklik doen. Daar is geen rus net harde werk en swoeg. Dis ‘n lewenswyse van ek in beheer, ek sal sê wat en hoe. Ek sal besluit wat en wie is reg. Geestelike uitputting is deel van jou. Dikwels ly jyself eerste aan jou oordeeldenke. Jy voel self nie goed genoeg nie – jy is so moeg, jy luister vir die skor stem van aanklag en veroordeling.

Jesus het die Tuin kom herstel. Hy nooi jou in God se rus in, waar Hy jou vrymaak van oordeel.

Vir jou is die belofte aan Moses ‘n werklikheid- Exodus 33 Hier by My is vir jou ‘n plek in die Rots.

In Sy teenwoordigheid is jy in die Skaduwee van Almagtige en Skuilplek van die Allerhoogste. Dis jou veilige hawe, jou sterk toring. Dit is jou plek – en vandaar kry jy ‘n ander uitkyk. Wat is Moses se antwoord op die vraag van die volk: Hoe lyk God? Sy antwoord is HESSED. God LYK barmhartigheid, geregtigheid en liefde. Hy sien karakter – nie vorm nie.

Gevolg – jou lewe is op ‘n diep vlak anders. God is jou Vader – nie net ‘n faktor nie. Jy leef ‘n lewenspad van getuienis. Nie ‘n blinde tasting in die nederlaag van jou eie keuse nie, nie ‘n gesuig aan die uitlaatpyp van jou eie verkeerde besluite nie.

Die belofte van die Tuin is nog nooit herroep nie – [Romeine 11: 29] Geen genadegawe word ooit herroep nie. Die belofte staan – Nader tot God en Hy sal tot jou nader. [Jakobus 4:8]

God maak nie laaste minuut veranderings, omdat dinge nie volgens plan verloop nie en Hom onverwags vang nie. Die Tuin is die Meesterplan en dit geld deur al die eeue.

Die TUIN is jou plek.

Doel van Bodemklippe:   Jou Vader het jou onvoorwaardelik lief en Hy nooi jou terug na die TUIN waar                                                     Hy met jou kuier.

Hy wil met jou praat – Jesaja 52:6  Hy praat deur die Woord, maar ook deur elke aspek van jou lewe.

Is jou ore oop? Leef met ‘n bewustheid dat jou hele lewe oorgegee is en jy op elke gebied die stem van die Here hoor. Gebruik jou VERBEELDING – getuienis van jongste seun. [Sien hieronder]

Die gevolg van gesalfde ore en ‘n bewuswording van die deurlopende kommunikasie van die Heilige Gees is:

  1. Gebed is maklike en spontane dialoog.
  2. Aanbidding en lofprysing is die tussen-in happies regdeur die dag.
  3. Openbaringskennis is jou kragkos. Ernstige studie – die stiltyd wanneer jy luister en ontvang.
  4. Dankbaarheid is die nagereg, die soet lekkerny, by elke ete. Sjokoladeblokkies van lekkerkry.

Hierdie is die KERNdoel van Bodemklippe. Dit maak jou sterk. Dit maak die proses van elke wonderwerk in jou lewe ‘n avontuur van hoë plekke en ribbok-voete. [Habakuk 3:19]

Kies die TUIN. Vry van oordeel.

Die gevolg van ‘n plek op die Rots is die beste wat die lewe kan offer.

1 Korintiërs 2:9

But as it is written: Eye has not seen, nor ear heard,
 Nor have entered into the heart of man
the things which God has prepared for those who love Him.

How abundant are the good things that you have stored up for those who fear you,
that you bestow in the sight of all,
on those who take refuge in you.

Getuienis van my jongste seun :

Agtien jaar gelede was ek so ‘n paar weke swanger met my jongste seun en ons het net na Kersfees ‘n heerlike seevakansie in Vishoek gehou. Net voor ons terugry, praat ek met my ma oor die telefoon en sy vra of ek al iets voel. Die hele familie het uitgesien na die baba. Ek is die jongste kind en my broer en suster het my kinders vreeslik geniet.

Ek het vir my ma gesê ek voel niks, maar in my agterkop het ‘n bekommernis kom lê. Ek het gehoes, gekielie en gekrap aan my maag, maar die babatjie was tjoepstil. Skielik was al my berekeninge deurmekaar. Ek kon nie uitwerk hoe ver ek swanger is nie en kon nie onthou wat ek vyf jaar vantevore met my vorige baba ervaar het nie. Die bekommernis het gegroei. Ons het oorgeslaap oppad terug en het so 3nm op ‘n Sondagmiddag by die huis aangekom. My skoonma was baie bly om die kinders te sien en hulle het sommer summier by Ouma in haar huisie langs ons huis gaan kuier. My man het gesê ons gaan kerk toe. Onwetend het ek in sy hart ook ‘n vrees laat posvat.

In die kerk het hulle al gesing en ek het nie van die koortjie gehou nie. Ek het gestaan en wag dat die koortjie moet verander, terwyl die sangleier aanhou om die laaste reel te herhaal:

He’s the Ruler of everything. Ek het begin besef ek moet luister.

Ek het vir myself ‘n geestelike oefening gemaak in die kerk, om my te help konsentreer, sodat ek nie moet skuldig wees aan “leë lippetaal” terwyl die aanbidding aan die gang is nie. In my verbeelding het ek Jesus ge”sien” langs die groot luidspreker net bo die kansel. Dit het my gefokus.

Daardie aand kon ek dit nie regkry nie. Dit was asof ek alle beheer oor my eie verbeelding verloor het. Dis nie vir my moeilik om ‘n prentjie op te maak nie. Ek doen dit altyd. Ek onthou in prentjies, ek leer in prentjies. My kop is vol prentjies, maar daardie aand is my beheer oor die prentjie in my kop heeltemal weggeneem. Ek het in my kop na die Here uitgeroep en Hom gevra waar Hy is. Dit was ‘n oomblik van paniek! Die volgende moment het ek Hom duidelik in die kerkpaadjie “sien” afloop. Ek was stil van skok. Ek het nie opgekyk nie en my oë styf toegedruk. Tog was die beeld helder en duidelik. Ek het in al die jare daarna nooit daaroor getwyfel nie. Hy het langs my kom staan! In daardie oomblik is ek gestroop van alle bekommernis en vrees – en my man ook. Toe ek hom later my ondervinding vertel het hy getuig dat hy binne die eerste lied van al sy bekommernis verlos is.

 

34. Wat sal die mense sê?

Dink jy ooit daaroor? Wat kan mense van jou onthou? Wat is jou uitstaande kenmerk. Dit gaan oor jou nalatenskap voor jou dood, noem dit maar jou lewende legacy.

Ons het verlede keer gepraat oor wysheid en waar ons dit kry. ‘n Lewe waarin wysheid en oorleg die uitstaande kenmerk is, is ‘n lewe wat bewondering afdwing. God se gewilligheid om te help is so seker dat dit dikwels en kragtig uitgebasuin word.

Ons kuier in Kronieke – 2e boek hoofstuk 16. Koning Asa van Juda. Die begin van sy heerskappy word in die 14e hoofstuk aangekondig met die heerlike woorde:

Asa did what was good and right in the sight of the Lord his God.[my beklemtoning]

Baie persoonlik – sy God. So ‘n voorreg om die Almagtige God, my God te noem. Asa onderneem ‘n hele aantal hervormings, maak die land skoon van afgodery, die hoë plekke van aanbidding en altaars van vreemde gode word verwyder en hy moedig die hele volk aan om God te dien volgens die voorskrifte. Hy rus van oorlog omdat die Here hom rus gee. Hy bou versterkte stede, mure, torings en poorte en in die algemeen is die land welvarend (14: 6-7) Hy het ‘n groot weermag onder die wapen gehad en toe die koning van Ethiopië met oorlog dreig, toe bid Asa hierdie pragtige gebed: (14:11)

And Asa cried out to the Lord his God, and said, “Lord, it is nothing for You to help, whether with many or with those who have no power; [hang nie van jou eie vermoeë of bronne af niehelp us, O Lord our God, for we rest on You, and in Your name we go against this multitude. O Lord, You are our God; do not let man prevail against You!”

Wonderlik: wat is die antwoord op hierdie gebed? So the Lord struck the Ethiopians and the Ethiopians fled, they could not recover, they were broken before the Lord and they (Judah) carried away very much spoil.(14:12)

Jitte – sommer klaargespeel met ‘n magtige vyand met nog die loon van die buit. Jy kom nie gehawend en verarmd uit hierdie stryd nie.

Hoor wat noem die voetnoot hier in my Bybel. Die Ehtiopiese weermag was die grootste weermag wat ooit genoem is in die Ou Testament. Met ander woorde hierdie is die grootste oorwinning oor ‘n weermag in die geskiedenis van Israel. En Asa sê: dis sommer niks vir die Here om te help nie.

Gryp hierdie Skrif aan en weet dat God die grootste oormag op die vlug laat slaan.

Onthou die verhaal in 2 Konings 3 toe ons gepraat het oor die gate van geloof. Wat het Elisa gesê van die krisis daar op die rivierwalle oppad na Moab? This is a simple matter in the sight of the Lord.

Mag die Here my vergewe vir elke keer as ek Sy helpende hand onderskat.

Stap saam met my verder – dis nog nie klaar nie!

In die volgende hoofstuk word die helpende hand van die Here verder gewaarborg.

Vers 2: The Lord is with you while you are with HIm.

Vers 4: …but when in their trouble they turned to the Lord, and sought Him, He was found by them.

Vers 7: But you, be strong, and do not let your hands be weak, for your work shall be rewarded.

Nou – kan jy volhou. Dis wonderlik om die Here te vertrou dan verslaan Hy die oormag. Jy juig in jou getuienis en dink dis verby. Maar – so is die lewe. Daar is weer ‘n oormag, weer ‘n uitdaging, weer ‘n krisis. Het jy geleer dat die Here die grootste weermag ooit verslaan? Die toets kom weer. Net soos Dawid, was die leeu en die beer net opleiding vir die stryd teen Goliath. Wat moes Israel leer in die woestynskool ‘n hele geslag lank? God is konstant, Hy sal dit weer en weer doen. Moenie twyfel nie. Moenie laat vrees wen nie. Jy gaan wen!

In die 36e jaar van Asa bedreig Sirië Juda. Asa gaan haal goud en silwer uit die tempel en oortuig die koning van Sirië tot ‘n ooreenkoms van vriendskap. Alles werk goed uit. Sirië onttrek van Juda se grens en staak die werk aan ‘n versterkte vesting op die grens.

So – is als nou reg? Hanani, die profeet, kom kuier vir Asa en val sommer met die deur in die huis.

Because you relied on the King of Syria and not on the Lord your God, the army of the king of Syria has escaped from your hand.

O aarde – nou vind Asa uit dat God se plan was dat hy sommer met die Siriërs ook klaarspeel. Hanani herinner hom aan sy oorwinning oor Ehtiopië wat groter was as Sirië. Hoe hartseer dat ons ons eie getuienis vergeet – nee erger nog – beroof word daarvan.

Hoor die woorde van Hanani – dis ‘n pilaar om jou lewe op te bou:

For the eyes of the Lord run to and fro throughout the whole earth, to show Himself strong on behalf of those whose heart is loyal to Him. [my beklemtoning]

Hoe kan jy twyfel? Jesaja 52:10:

The Lord has made bare His arm – dit was ‘n idioom soos ons sal sê: Hy rol Sy moue op – dus gereed vir werk. So pragtig om te dink die Here rol Sy moue op vir my. Maak die prentjie en moenie dit vergeet nie.

Terug by Asa. Nou vir die tragedie. God stuur Hanani, die profeet, om vir Asa te kom uitspel dat hy God nie geraadpleeg het in sy onderhandelinge met die koning van Sirië nie. Sommer direk sê Hanani: You have done foolishly.

Dis nie wat ek wil hê die mense moet van my sê nie.

Die profeet van ouds het die werk gedoen wat die Heilige Gees nou vir ons doen. Maak jou hart oop en hoor waar jy optree soos ‘n geestelike idioot. Vrees jy? Weet jy dat vrees ‘n ernstige sonde is? Mens mag mos nie vandag meer sê iets is sonde nie. Ons is almal te polities korrek. In Openbaring 21:8 word die vreesagtiges saam met die kwaadpraters en moordenaars in die poel van vuur gewerp. Vrees = ernstige mosie van wantroue in die Here. Vrees steel geloof, vrede, vreugde – al jou geskenke van die Here.

Dis nog nie die einde van Asa nie. Hier is die naskrif – wag daarvoor.

In die 39e jaar van sy regering het hy ernstig siek geword in sy voete. Sy lyding was groot! ‘n Siekte tot die dood toe.

Hoor wat is die oordeel van die Woord oor hierdie toestand:

…yet in his disease he did not seek the Lord, but the physicians. [16:12]

Hierdie is nie ‘n skrif teen dokters nie. Dis ‘n waarskuwing om te pasop om eerste aardse raad te soek. ‘n Kind van God se eerste stap is altyd na God toe. Niks is vir God ‘n verrassing nie. Jou krisis is nie onverwags nie – vir jou ja – maar nooit vir Hom nie. Hy sien die krisis en die uitkoms! Bid eers dan dokter toe, sodat die dokter wat oor jou pad gestuur is, die regte een is en die oplossing het.

Wat is die waarskuwing van hierdie kragtige woordjie – yet. In Afrikaans – MAAR! Dis ons rooivlag in die lewe. Is jy bekend vir iemand wat die Here se raad soek?

Toe Jesaja Jesus se geboorte aankondig eeue voor die gebeure in Bethlehem, het hy Hom ‘n Naam gegee – Raadsman. (9:6)

Dis Sy NAAAM.

Hy is die bron van Raad. Hy moet geraadpleeg word. Jesaja het dit geweet. Net verder in Jes 11:2 sê hy van die Messias:

The Spirit of the Lord shall rest upon Him,
The Spirit of wisdom and understanding,
The Spirit of counsel and might,
The Spirit of knowledge and of the fear of the Lord.

Dis ons God. Hy is die bron. Prys Hom daarvoor.

Jesaja 45 sê die Here dat ons HOM moet raadpleeg oor die toekoms (vers 11) en in die 47e hoofstuk sê Hy hierdie skrikwekkende woorde:

You are wearied in the multitude of your counsels; let now the astrolgers, the stargazers and the monthly prognosticators stand up and save you from what shall come upon you.

Ou Vertaling: Jy het jou vermoei met die menigte van jou planne; laat hulle tog nou optree en jou red – di ewat die hemel indeel, die sterrekykers wat elke maand laat weet wat oor jou sal kom.

Ek wil graag bekend staan as iemand wie die Here geraadpleeg het. In my krisisse en in my sukses, laat Hy my Raadsman wees.

33. Dis my mense – slim mense!

 

Daar is geen twyfel dat elke persoon se lewensreis verskil en ‘n ryk mosaiek van ervaring is. Ons wat in die dispensasie van die Heilige Gees leef [wat ‘n voorreg!], ken die Gees-stem in ons diepste wese. Ons is deur die Heilige Gees aan die Woord onderworpe, alreeds regverdig deur die Kruis. Elkeen is op sy eie, unieke plek in die opwindende avontuur van ‘n lewe in die onsigbare Koninkryk.

Dis alles wonderlike woorde, maar hoe weet jy waar jy staan? Jy voel op hierdie oomblik dalk glad nie so naby nie, so “heilig” nie, so ingeskakel om die stem te hoor nie, met geruis in jou ore soos ‘n ou draadloos. Hoe vind jy weer jou plek waar jy God in Sy glorie ervaar, waar jy weet jou gebed is in daardie pragtige goue kom voor die Troon van God? Die plek waar alles vir jou bygevoeg word, die plek waarop ander jaloers is [Matteus 5: 1 Amplified], die plek waar die Griekwapsalm sê jy moet loop skaamkry van al die seën!

Palus skryf in 1 Korintiërs 10:14 en 15

Therefore my beloved, flee from idolatry. I speak as to wise men; judge for yourselves what I say.

Die implikasie van hierdie skrif is dat jy self moet weet wat afgodery is – dit is die dinge wat die stem van God blok. Jy moet die wysheid hê om te weet en te vlug. Daar is geen rede om onkunde of die lekker ou woord van die 1933-vertaling, sotheid, as verskoning te gebruik nie.

God belowe wysheid onvoorwaardelik aan almal wat vra. Dis ‘n package deal saam met jou regverdigmaking deur die Kruis en die inwoning van die Heilige Gees. Jakobus 1:

If any of you is deficient in wisdom, let him ask of the giving God [Who gives] to everyone liberally and ungrudgingly, without reproaching or faultfinding, and it will be given him. [My beklemtoning].

Die bron van wysheid is God, Hy deel uit sonder suinigheid. Daar is twee woorde wat die Bybel gebruik vir wysheid – chochmah en sophia.

Chochmah word gebruik in Jesaja 11:2

And the Spirit of the Lord shall rest upon Him—the Spirit of wisdom and understanding, the Spirit of counsel and might, the Spirit of knowledge and of the reverential and obedient fear of the Lord—

Uit die bekende konkordansie, Strong’s, word hierdie wysheid so verduidelik: Wiseness, skillfulness (vaardigheid), in the artistic sense (craftsmanship) or the moral sense (skills for living correctly).

Belangrike woord – word 150 keer in die Ou Testament gebruik veral in Job, Spreuke en die Prediker. God as die bron van wysheid word met die daaglikse lewe geintegreer, vervleg, vir gewaarborgde sukses. (Psalm 111:10 en Spreuke 4: 5-9)

Paulus noem Jesus die wysheid van God in 1 Korintiërs 1:24. Dis onmoontlik om die wysheid van God in werking deur die mens te ignoreer. Van Stephanus (die eerste martelaar van die vroeë kerk) in Handelinge 6:10 word die volgende wonderlike woorde gesê:

And they were unable to resist the wisdom and the Spirit by which he spoke.

Die woord vir wysheid (Grieks) wat hier gebruik word is sophia. Dit word so verduidelik:

Practical wisdom, prudence, skill, comprehensive insight, Christian enlightenment, a right application of knowledge, insight into the true nature of things. [My beklemtoning]

Ek raak sommer opgewonde oor so ‘n definisie. Ek kan uitskreeu – dis wat ek wil hê, ek wil regtig sien – sonder die sluier van leuens van die wêreld en die gemeenskap.

En dis presies wat God belowe aan enigiemand wat vra. Die gawes van die Heilige Gees belowe ‘n woord van kennis, ‘n woord van wysheid, ‘n profetiese woord, onderskeiding van geeste en allerhande tale. Al hierdie gawes word belowe aan elke individu soos wat die noodsaakliheid daarvan duidelik word tot voordeel van almal. [1 Korintiërs 12:7-11]

Profesie word gedefinieer as openbaringskennis wat bemoedig en troos. Dis nie ‘n eenvoudige toekomsvoorspelling wat algemeen geglo word nie. Dis wat ons nodig het om te lewe en die lewe van Jesus wat ons ontvang het, aan almal om ons, tot hulle voordeel, te leef.

Wysheid is toegepaste kennis. ‘n Kind het eendag vir my die perfekte definisie van wysheid gegee – dis om te weet wat en hoe om wanneer te doen.

Paulus komplimenteer die kerk in Korinte (‘n moeilike spul wat hom heelwat hoofbrekens besorg het) om soos wyse mense vir hulleself te oordeel. Dis die boodskap van die Nuwe Verbond. Ons hardloop nie na elke profeet en prediker wat ons dink het die uitkoms uitgespel nie. Ons het self toegang tot die die Bron. Daarmee wil ek nie op enige manier hedendaagse profete en leraars afmaak nie. Dit is uiters belangrik om lering en rigting by God se leiers te kry. Op ‘n persoonlike basis weet ek dat God met jou self wil kommunikeer.

My ma het my nog geleer – God skinder nie. Hy sal nie oor jou by jou vriende en kerkleiers gaan praat nie. Wat Hy vir jou wil openbaar is slegs vir jou en dikwels nie eers oorvertelbaar nie.

Joshua sê vir die hardkoppige en afvallige volk: [24:15]

…kies dan vir julle vandag wie julle wil dien…., maar ek en my huis, ons sal die Here dien.

Dit is en bly persoonlik, privaat en uniek. Dis kosbaar. Dis die edelstene wat ons versier – ons rhema-woorde. Psalm 107:9

For He satisfies the longing soul, and He fills the hungry soul with goodness.

Die dissipels was eenvoudige vissermanne met groot kontraste in persoonlikhede en benaderings. Op hierdie kleurvolle groep het God Sy kerk gebou. Die kerk van Christus is kleurvol en interessant juis omdat die Heilige Gees toerus en gee soos dit nodig is. Dis nooit stagnant en vervelig nie. Dis ‘n avontuur-reis.

Slim leef is om God se karakter in jou omstandighede te sien. Die woestynpad van die volk Israel was ‘n reis. God het hulle nie op een plek neergesit en geleer totdat hulle alles ken en weet nie. Dis ‘n leerproses in mislukking en sukses. Met die luuksheid van terugkyk weet ons hulle het heen en weer getrek vir 40 jaar op ‘n reis wat eintlik 11 dae kon duur. Dikwels by plekke wat hulle reeds geken het, weer aangedoen. Klink belaglik. Dit gaan oor die reis en nie soseer die mikpunt of destinasie nie. Die Jesus-pad is aktief en dinamies. Nie vir stilsit en stagneer nie.

Dit is nie aardse geleerdheid wat die verskil maak nie. Tot in die hoogste regeringskringe het die mense hulle vergaap aan die vaardighede van die disspels. Handelinge 4:31:

….and they spoke the word of God with boldness.

Hoe het hierdie kerk gegroei? Hand 9:31:

…And walking in the fear of the Lord and in the comfort [strengthening presence] of the Holy Spirit, they were multiplied.

Nie hulle eie pogings nie.

Hoe gebeur dit? Jesaja 50:4:

The Lord God has given me the tongue of the learned, that I should know how to speak a word in season to him who is weary…..He awakens my ear to hear as the learned.

Hoor by die Here – dis wat die slim mense doen.

32. Sukses – wat is die toets?

 

Die woord van die Here is so ryk en lewend, met ‘n antwoord vir alles. Jy kan dalk nou vir my sê dat die gepraat oor sukses is nie op jou van toepassing nie. Jy voel afgerem en ervaar nederlaag op baie gebiede. God se Woord oor slegte omstandighede en mislukking is vol belofte van herstel, oorwinning en uitkoms. Slegte omstandighede, hetsy siekte, finansiële kommer, werkloosheid, kinders, wat ookal, is onder God se beheer en sal werk tot jou voordeel as jy dit in Sy Naam hanteer. Omstandighede verander ‘n mens en as slegte omstandighede jou nie positief verander en jou nader aan die Here bring om meer van Hom en Sy Vaderskap en liefde te leer nie, is dit ‘n tragedie.

Onthou – die proses wat mens deurgaan om by die wonderwerk-uitkoms te vorder, is opsigself dikwels ‘n groter wonderwerk as die uitkoms self.

Die verandering in jou gees, gemoed en denke is slegs moontlik deur die aktiewe werking van die Heilige Gees. Mislukking en kommer stroop jou van die onnodige bagasie van ‘n materiële- en mens-georienteerde bestaan en leer jou die dinge waarop dit werklik aankom, sodat jy die diep vreugde en vrede van ware volheid kan ervaar, sonder dat jou omstandighede enigsins verander.

Daar bygevoeg – God beplan sukses vir jou. Daar is geen twyfel daaroor nie. Jeremia 29:11, 12 spel Hy ‘n uitnemende, suksesvolle lewe uit – met ‘n toekoms en vol hoop.

For I know the thoughts that I think toward you, says the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you a future and a hope. Then you will call upon Me and go and pray to Me, and I will listen to you.

Psalm 84:11:  For the Lord God is a Sun and Shield; the Lord bestows grace and favor and future glory (honor, splendor, and heavenly bliss)! No good thing will He withhold from those who walk uprightly.

Nehemia 13:2:

However, our God turned the curse into a blessing.

Romeine 8:28:

And we know that all things work together for good to those who love God, to those who are the called according to His purpose.

Indien enigiemand dakloos en honger is – kontak my dringend. As dit nie jou omstandighede is nie, is jy suksesvol en is dit so dat jy sukses op baie gebiede ervaar. Een van die belangrikste vaardighede in die lewe is om te weet wat belangrik is en daarby gesê: te weet wat die belangrikSTE is.

Sonder om weer die woord belangrik te moet gebruik, kan ek sover gaan om te verklaar dat prioritisering is noodsaaklik om doelgerig en effektief te lewe. Daarom moet sukses en mislukking altyd in die regte perspektief in die groter prentjie van jou lewe gehou word. Mislukking kry maklik die oorhand en negatiewe omstandighede kan sonder moeite jou hele gemoed en houding bepaal.

Mislukking en die verwonding wat daarmee saamgaan is baie effektiewe wapens van die vyand om jou af te rem en moedeloos te maak. Veg terug! Veg met die Woord! Praat met die Here!

Noudat ek dit gesê het, kan julle dalk saamstem. Ja, dis die regte ding om te doen. Bid! Lees! Kry jou hulp by die Here. Jy kan dalk ‘n rits skrifte aanhaal om die gedagte te ondersteun en iemand bemoedig om in moeilike omstandighede die Here se hulp te soek.

MAAR – sal jou reaksie dieselfde wees aan iemand wat suksesvol is en hoog en ver vorder volgens die normale maatstawwe van voorspoed. Heel moontlik nie. Jy sal wonder watse bemoediging hy nou eintlik nodig het – hy is fine!

Sukses is gevaarlik. Sukses is mag. Daar is soveel positiewe reaksie op sukses – deure gaan oop, mense en vriende is volop, jy kan besluit, skep, bepaal – reg of verkeerd – jy is in beheer. Wie het God nodig?

Daarom moet jou reaksie in sukses soveel te meer nader na God toe   wees. Dieselfde “raad” geld – BID! LEES! Praat met die Here!

Een van die belangrikste geestelike eienskappe is jou oog. Jesus sê die lamp van die liggaam is die oog. As jou oog reg is, sal jou hele liggaam verlig wees. Maar as jou oog verkeerd is, sal jou hele liggaam donker wees. [Matteus 6:22, 23.]

Hoe kyk jy? Dit is moontlik dat jy met ‘n verkeerde oog jou hele lewe verwoes. Jy besef nie wat is belangrik nie, jy sien nie seën raak nie, jy sien jouself of te goed of te sleg – albei ewe vernietigend – selfsug en selfhaat verwoes alles wat kosbaar is.

Johannes onderstreep hierdie konsep in 1 Johannes 1: 5, 6:

And this is the message [the message of promise] which we have heard from Him and now are reporting to you: God is Light, and there is no darkness in Him at all. So if we say we are partakers together and enjoy fellowship with Him when we live and move and are walking about in darkness, we are speaking falsely and do not live and practice the Truth which the Gospel presents.

In groot besluite en in moeilike omstandighede besef mens dat ons lewenspad duister en vol hindernisse is. God se lig dui die pad aan. Dis nie nodig om in die donker rond te tas nie, ons het die Bron van lig om ons pad te rig. Navigeer volgens die handboek – die Bybel. Dan het jy ‘n waarborg van sukses. Fillipense 1: 6:

….being confident of this very thing, that He who has begun a good work in you will complete it until the day of Jesus Christ.

Die Grieks vir GOED [agathos] = Good in a physical and moral sense, and which produces benefits.

Ons het verlede keer oor Saul gesels. Kom ons kyk na die lewe van ‘n ander koning, lank na Saul, se lewe van sukses. Sy naam was Ussia, die seun van Amasia, en sy storie is in 2 Kronieke 26. Ussia was 16 jaar oud toe hy koning geword het en het 52 jaar lank oor Juda regeer. Soos met die optekening van elke koning se geskiedenis word sy koningskapsidentiteit in vers 4 en 5 so gestel:

Hy het gedoen wat reg was in die oë van die Here en in alles die voorbeeld van sy pa gevolg. Hy het na die wil van God gevra gedurende die hele lewe van Sagaria, wat insig in die openbaring van God gehad het. In die tyd wat Ussia na die wil van God gevra het, het God dit goed laat gaan met hom.

Die storie gaan aan met al die sukses en voorspoed van Ussia se regering. God het hom gehelp teen die Filistyne, sy naam was in Egipte bekend, hy het stewige forte in Jerusalem gebou, weiveld beskerm, baie putte laat grawe, baie vee gehad, sy leër was toegerus met skilde, spiese, helms, harnasse, pyle en boeë en klippe vir die slingervelle. In Jerusalem het hy uitvindels aangemoedig wat deur slim mense ontwerp is en wat bo van die forte en van die hoeke af pyle en groot klippe kon afskiet. Vers 6-15.

Sy roem het wyd gestrek. Hy het op ‘n wonderbare wyse hulp ontvang en hy het ‘n magtige man geword.(2Kronieke 26:15b)

Vers 16: Maar toe hy eenmaal die mag het, het Ussia ingenome geword met homself en dit was die begin van sy einde.

Dit is werklik ‘n tragiese gebeure wat volg. Hy het in die tempel ingegaan om wierookoffers op die wierookaltaar te bring. Die priester en 80 priestersoldate by hom het probeer om die koning te keer en weer vir hom die voorskrifte van die Here oor die tempeldiens voorgehou. Ussia het briesend geword (vers 19) en terwyl hy teen die priesters uitvaar het melaatsheid op sy voorkop uitgebreek. Hy is melaats dood, in afsondering en verban uit die huis van die Here.

Sy trots en sukses het hom afgestomp vir die Woord van die Here gemaak. Hy was so arrogant dat hy die rangorde van God in die tempel wou ignoreer. Die gevolg – skokkende vernedering.

Hierteenoor kan mens die optrede van Dawid kontrasteer. Nadat die ark 70 jaar in die huis van Abinadab (1 Samuel 7:1) gehou is, bring Dawid die ark terug na Jerusalem (2 Samuel 6). Dawid dans voor die ark uit en sit dit in die tabernakel wat hy daarvoor opgerig het. Hy offer elke ses treë op die ark se pad terug, ‘n heilige en merkwaardige reis. Met die ark in posisie offer hy weer en seën die volk. Toe deel hy kos uit (brood, vleis en rosyntjiekoek) sodat die hele volk kan feesvier.

Dawid se begeerte is om die ark in ‘n waardige tempel te huisves, maar in 2 Samuel 7 kom die profeet Nathan met God se plan om Dawid se saad (Salomo) toe te laat om die tempel te bou. Dawid moet tevrede wees met die ark van God in ‘n tenttabernakel.

Dawid breek uit in ‘n pragtige lofgesang aan die Here waarin hy homself onderwerp aan God se plan en God vereer as die hoogste gesag.

Then King David went in and sat before the Lord; and he said: “Who am I, O Lord God? And what is my house, that You have brought me this far? 19 And yet this was a small thing in Your sight, O Lord God; and You have also spoken of Your servant’s house for a great while to come. Is this the manner of man, O Lord God? 20 Now what more can David say to You? For You, Lord God, know Your servant. 21 For Your word’s sake, and according to Your own heart, You have done all these great things, to make Your servant know them. 22 Therefore You are great, O Lord God. For there is none like You, nor is there any God besides You, according to all that we have heard with our ears. 23 And who is like Your people, like Israel, the one nation on the earth whom God went to redeem for Himself as a people, to make for Himself a name—and to do for Yourself great and awesome deeds for Your land—before Your people whom You redeemed for Yourself from Egypt, the nations, and their gods? 24 For You have made Your people Israel Your very own people forever; and You, Lord, have become their God.

25 “Now, O Lord God, the word which You have spoken concerning Your servant and concerning his house, establish it forever and do as You have said. 26 So let Your name be magnified forever, saying, ‘The Lord of hosts is the God over Israel.’ And let the house of Your servant David be established before You. 27 For You, O Lord of hosts, God of Israel, have revealed this to Your servant, saying, ‘I will build you a house.’ Therefore Your servant has found it in his heart to pray this prayer to You.

28 “And now, O Lord God, You are God, and Your words are true, and You have promised this goodness to Your servant. 29 Now therefore, let it please You to bless the house of Your servant, that it may continue before You forever; for You, O Lord God, have spoken it, and with Your blessing let the house of Your servant be blessed forever.”

Die Bybel sê dat Dawid ingegaan het en voor die Here gaan sit. Hoekom het God dit toegelaat? Die ark was die mees heilige van al die tempelelemente. Net die hoëpriester is een maal per jaar in die allerheiligste deel toegelaat om in te gaan en die bloed oor die troon van genade tussen die twee gerubs bo-op die ark te sprinkel. Niemand anders het ooit die ark genader nie.

Dawid sing in Psalm 84:10

For a day in Your courts is better than a thousand [anywhere else]; I would rather be a doorkeeper and stand at the threshold in the house of my God than to dwell [at ease] in the tents of wickedness.

Uit die lofgesange van Dawid oor die teenwoordigheid van die ark in Jerusalem en sy verkleefdheid aan die huis van die Here, is die verskil tussen hom en Ussia duidelik. Dawid is bewus van sy menslikheid – hy noem homself deurgaans die dienaar van God – en God se heiligheid, almag en misterieuse grootheid. Hy geniet uit sy hart die voorreg van die ark as simbool van die Teenwoordigheid van die God en sy liefde vir God en Sy simbole word die kernpunt en kenmerk van Dawid se lewe.

Op Pinksterdag ‘n duisend jaar later preek Petrus en verduidelik aan die gehoor dat die uitstorting van die Heilige Gees is die oprigting van die Tabernakel van Dawid. Handelinge 2: 25-28. Die Heilige Gees skep vir ons die plek om in die Teenwoordigheid van God te kom. In Handelinge 15: 16 spreek Jakobus, die broer van Jesus en pastoor van die Jerusalem-gemeente die raad toe en haal die profeet Amos aan wat die herstel van die Tabernakel van Dawid aankondig.

Hierdie begeerte na die teenwoordigheid van die Here beskerm jou teen die melaatsheid van jou siel wat kom uit arrogansie en hoogmoed. Wat is die toets?

Hoor jy die stem? Hoe sien jy jouself voor God?

Begeer jy ‘n dieper verhouding met jou Jesus?

Is die woorde in jou mond, woorde van God?