31. Die toets van sukses

Net as inleiding wil ek weer die belang van verskillende vertalings beklemtoon. Ons is almal bevoorreg om twee tale te ken. Lees asseblief die Engelse Bybels wat ‘n groter verskeidenheid vertalings aanbied as Afrikaans. Ek sal nooit my liefde vir die Afrikaanse Bybeltaal verloor nie. Die Totius-woorde van die 1933-vertaling is kosbare taalgoud. Lees die Amplified en die Spirit Filled as studie-Bybels, die New International Version (NIV) en die New Living Translation (NLT). Ek gaan voort om dikwels uit die Engels aan te haal vir die rykdom van taal wat dit vir ons byvoeg.

Die volk het ‘n koning! God gee wat hulle vra. Hy wys op die verkeerde motief en oordeel hulle harte, maar bly betrokke en aktief – dis ons God. Hy sal jou nooit verlaat nie, ten spyte van jouself.

Samuel is woedend. Hy neem aanstoot namens God en laat nie ‘n geleentheid verbygaan om dit onder die volk se neus te vryf nie. Sy verwyte is ernstig en skerp. 1 Samuel 10:19,25 , 1 Samuel 12:12, 17-19.

God dui vir hom die eerste koning aan en Saul kom op die toneel van Israel se geskiedenis. Hy was “tall, dark and handsome”, sag op die oog – soos sommige sal sê. Sy pa was ‘n gesiene man – a mighty man of power. Die Bybel sê so:

1 Samuel 9:2:

…and he had a choice and handsome son whose name was Saul. There was not a more handsome person than he among the children of Israel. From his shouders upward he was taller than any among the people.

Saul en sy bediende word uitgestuur om sy pa se donkies te gaan soek. Na ‘n lang, vrugtelose soektog stel die bediende voor om die profeet op te soek om oor die verlore donkies te vra en so kom Saul en sy bediende by Samuel uit. Saul se diensbaarheid en nederigheid is duidelik in sy huiwering om leë hande by die profeet aan te doen. 9: 7 : What shall we bring the man? For the bread in our vessels is all gone and there is no present to bring to the man of God……

Die bediende stel voor om die bietjie silwer wat hulle byderhand gehad het, te gee. Ek kry die indruk dis al wat hulle nog oor gehad het. Saul ondersteun die gedagte en sê: Dis ‘n goeie plan. Kom ons gaan.

Die vorige dag het die Here aan Samuel openbaar dat ‘n man uit die stam van Benjamin by hom sal aandoen en dat hy hom as koning oor Israel moet salf. 1 Samuel 9:16.

Samuel is voorbereid op Saul se koms en ontmoet hom in die poort. Hy stel hom gerus oor die donkies en praat oor sy pa se stand in die gemeenskap. Weer blyk Saul se nederigheid uit sy antwoord.

1 Samuel 9:21:

Ek is maar net ‘n Benjaminiet, uit die swakste stam van Israel. Boonop is my familie die kleinste in die stam Benjamin! Waarom praat u so met my?

Samuel plaas Saul en sy bediende op ‘n ereplek tussen die sowat 30 gaste en geeaan hom voorkeurkos. Hy verhef hom dadelik tot die plek wat God vir hom beplan. Die volgende dag kry Samuel hom egter alleen om hom die Woord mee te deel, dat God hom as koning oor die volk aanstel.

God se Woord tot individue kom meestal op a need to know-basis. Ek dink dikwels terug aan Maria wat die nuus oor haar swangerskap alleen moes aanhoor. Josef se reaksie is om haar te beskerm, haar weg te steek, totdat God hom in ‘n droom gerusstel. Matteus 1:19.  Maar, hulle besondere openbaring was hulle geheim en God het nie die aankondiging aan die hele dorpie gemaak nie. Hulle moes self die skande en skinder van ‘n onverwagte, onbeplande swangerskap dra. Die Woord van God het hulle krag gegee om die gepraat van mense aan die belofte van God te onderwerp. Die mense se opinie kan nooit God se plan van koers af stuur nie.

Die profesie wat Samuel oor Saul uitspreek is kragtig om hom toe te rus vir die taak wat aan hom opgedra word. Hy sê dat die donkies reeds gevind is, en voorspel aan Saul in detail wie hom op sy pad terug sal ontmoet, sodat Saul besef dat die profesie bevestig word deur die daaropvolgende gebeure. Die Woord wat van Samuel uitgaan verander Saul in ‘n oogwink diep en duidelik. Samuel sê in 10:6 :

Then the Spirit of the Lord will come upon you and you will prophecy with them and be turned into another man.

Die wonder van bekering: jy onderwerp aan God se Woord en God verander jou hart. 10:9 bevestig hierdie kragtige, geestelike metamorfose:

So it was, when he turned his back to go from Samuel, that God gave him another heart; and all those signs came to pass that day.

Die ommekeer was so kragtig dat die volk dit gesien het. Saul se profetiese optrede saam met die profete, was so besonders dat dit oral bespreek is onder die mense. Soveel so – dat die hele voorval ‘n idioom in die volksmond geword het. Dat iemand wie se pa nie ‘n profeet is nie, skielik begin profeteer, was so uitsonderlik dat die profetiese gawe slegs van God self af kon kom. Die frase: is Saul ook onder die profete? het gedui op enigiemand wat iets doen wat radikaal verskil van die gewone.

Saul word deur sy oom uitgevra oor die besoek aan Samuel en vertel alles, behalwe die deel oor die koningskap. Samuel kry die volk bymekaar en roep Saul uit as koning, maar toe hulle hom soek toe kruip hy tussen die donkies weg. [Onthou donkies was in die oë van die antieke wêreld nie ‘n nederige, belaglike pakdier nie, maar ‘n waardige dier wat rykdom aangedui het. Daarom het Jesus op ‘n donkie gery by die intog in Jerusalem toe hulle hom as koning vereer het.]

Alles is gereed om van die koningskap ‘n groot sukses te maak. In die volgende hoofstukke word die oorwinnings van Saul beskryf. Verskeie kere word genoem dat hy onder leiding van die Gees van God optree (11:6) en die Here die eer gee vir oorwinning (11:13).

By die kroning waarsku Samuel die volk om die Here met hulle hele hart te dien sodat dit met hulle goed kan gaan, anders (1 Sam 12:24 en 25) : you will be swept away, you and your king.

Maar as julle opsetlik verkeerd doen, sal julle sowel as julle koning uitgewis word.

Nou die skok:  Skaars twee jaar na Saul se kroning lei sy seun Jonathan die Israeliese leër in ‘n oorlog om Israel se onafhanklikheid van die Filistynse oorheersing finaal af te skud. Die oormag van die Filistyne maak weer die Israeliete bang en Saul besluit om self ‘n brandoffer te bring voordat Samuel opdaag. Sy paniek oor die vrees van sy soldate en sy leierskap wat wankel omdat Samuel laat opdaag vir die offer, laat hom buite die voorskrifte optree. Samuel voorspel dat sy koninkryk nie sal voortduur nie.

Jonathan verslaan egter die Filistyne in ‘n slag waarin die Here verwarring in die kamp van die Filistyne bring en hulle mekaar aanval. Groot oorwinning en eer vir Saul. Die stryd is egter nie oor nie en die oorlog duur voort om finaal die juk van Filistynse oorheersing te breek. Saul doen ‘n dwase ding om sy soldate te verbied om te eet, met ‘n vervloeking op ongehoorsaamheid aan die verbod. Hulle kom op ‘n plek wat volop heuning het en die hele leër raak dit nie aan nie.

Toe kom Jonathan daar aan en eet van die heuning. Die soldate kla toe by hom. Hy lig die verbod en sê dat sy pa ‘n ramp oor die land gebring het met die verbod. Die honger soldate vaar onder die buit van die verslane Filistyne en eet die geslagte diere met die bloed. Die voorskrifte was duidelik om die dier te laat uitbloei sodat die bloed oor die altaar as offer uitgegiet word. Die dwase voorskrif van Saul veroorsaak sonde. Saul probeer die situasie red en bou self ‘n altaar vir die Here. Hy hou toesig oor die offerbloed wat oor die altaar uitgegiet moet word en vra die Here se leiding in die oorlog. Met lootjies (algemene praktyk in daardie tyd) bepaal hy die skuld van Jonathan as die oortreder van sy eie verbod en bepaal dat Jonathan moet sterf. Die volk tree in en wys daarop dat Jonathan hulle in oorwinning gelei het, en weier om toe te laat dat hy tereggestel word.

Hierdie gebeurtenis verswak die koningskap van Saul, maar hy gaan aan en oorwin meeste van Israel se vyande aan sy grense.  Die Here belowe oorwinning as Saul die Amalakiete heeltemal uitroei. En dit beteken : geheel en al en totaal: man, vrou, kind en dier. Die Amalekiete, afstammelinge van Esau, het Moses en die volk op die uittig van Egipte toegang deur hulle land geweier.

In ‘n heilige oorlog is die buit uitgehou vir die offer, maar in hierdie geval was die opdrag duidelik – geen oorlewendes en daarom geen offer, ‘n afwyking van die gewoonte en ‘n toets vir gehoorsaamheid aan die opdrag van die Here vir ‘n spesifieke situasie. Saul hou die beste van die diere vir homself en bring die koning van Amalek, Agag, lewend terug na Israel. Dit was ‘n statussimbool om die oorwonne koning in jou eie land te verneder. Direk teen die opdrag van God, gaan hy voort soos tradisie en gewoonte voorskryf. Soos ons weet uit die storie van Esther, veroorsaak hierdie ongehoorsaamheid van Saul die oorlewing van die koningin van Agag en die ontstaan van ‘n nasie wat die Jode haat waaruit Hamman gebore word, wie die algehele uitwissing van die Jode in Persië beplan 500 jaar na hierdie gebeure.

Saul se geestelike oë is reeds dof. Samuel is natuurlik bewus van die ongehoorsaamheid en soek na Saul. Hy hoor dat Saul op die berg Karmel is om ‘n monument vir homself op te rig. Die oorwinnings en sukses van sy oorlogskampanjes lei hom op die gevaarlike pad van eiewaan en trots. Toe Samuel hom met sy ongehoorsaamheid konfronteer, toe sê hy in 1 Samuel 15:20:

But I have obeyed the voice of the Lord…. en gaan aan om die volk te blameer omdat die beste diere nie doodgemaak is nie om hulle uit te hou vir die offer aan die Here…..to sacrifice to the Lord your God….!!

Skielik is God Samuel se God. Ongehoorsaamheid breek die verhouding. Samuel se bekende woorde wat die kern van ons godsdiensbeofening moet uitmaak is die antwoord op Saul se verontskuldiging:

Behold to obey is better than sacrifice…….. For rebellion is as the sin of witchcraft and stubbornness is as iniquity and idolatry.

As mens die hoofstuk lees dan vra Saul meer as een maal vergifnis en mens wonder waarom sy houding deur Samuel met hardheid beantwoord word. Dan lees mens in 1 Samuel 15:30:

I have sinned, yet honour me now, please, before the elders of my people and before Israel, and return with me, that I may worship the Lord your God. (my beklemtoning)

Godsdiensbeoefening is nie jou saak nie, dis God se saak. As jy dit op jou manier doen, word dit leeg en uiteindelik sonde. Saul diagnoseer homself in vers 24……. because I feared the people and obeyed their voice. Dit was sy gehoor, die bewondering van die mense in al sy oorwinnings.

Tradisie en rituele in ons godsdiensbeoefening kan nooit voorrang geniet bo die stem van die Here nie. Sy Stem hoor jy deur Sy Woord – die Bybel en dit is die hoogste gesag. Net ons vekleefdheid aan Sy Woord en die begeerte om Sy teenwoordigheid te ervaar hou ons nederig, bewus van ons sonde en beskerm ons teen hoogmoed.

As jy derubraak nodig het in jou geestelike lewe. Kniel in nederigheid voor die troon van die Here en laat toe dat Sy Woord jou aanspreek. Hy sal die koers aandui. Moenie huiwer om te gehoorsaam nie – gehoorsaamheid is beter as jou rituele, jou vooroordeel, jou populariteit, jou beeld in die gemeenskap. Ervaar die krag en die oorwinning!

 

30. Kies nou.

Van baie klein af veg  ons vir ons eie keuses in die lewe. Dis vryheid. Dis waardevol. Dis – ek in beheer. Ek maak die besluit. Dis my keuse. Dis hoe God jou gemaak het.

Dis ook reg so. Dit is waarom dit ‘n logiese vraag is: wat kies jy? In Deuteronomium 30 gee die Here weer die keuse vir en teen Hom net soos in die Tuin van Eden reg in die begin. Asof ‘n mens nie sou weet om teen die straf en die dood te kies nie, beveel Hy in die 19e versie – Kies die lewe!

Ek roep vandag die hemel en die aarde tot getuie teen julle dat Ek die lewe en die dood aan jou voorgehou het, die seën en die straf. Kies die lewe, sodat jy en jou nageslag kan lewe. Om die Here jou God lief te hê, Hom te gehoorsaam en aan te hang, sal vir jou lewe gee en jou lank laat woon in die land wat die Here met ‘n eed aan jou voorvaders beloof het. Deuteronomium 30:19 en 20.

Hierdie keuse, soos alle keuses in die lewe, is die kern van jou geestelike lewe. As daar nie ‘n moontlikheid was om teen God te kies nie, het Sy liefde niks beteken nie. Dit was Jesus se KEUSE om kruis toe te gaan. Geen aardse mag sou Hom vermoor het, as dit nie Hy self was wat Hom oorgegee het nie. Dit was nie ‘n verloop van omstandighede nie, dit was die PLAN.

CS Lewis sê: Love is unselfishly choosing for another’s highest good.

Dis wat Jesus vir ons gedoen het. Lewis sê verder:

All sorts of people are fond of repeating the Christian statement that “God is love.” But they seem not to notice that the words ‘God is love’ have no real meaning unless God contains at least two persons. Love is something that one person has for another person. If God was a single person, then before the world was made, He was not love.

In 1 Samuel 8 vra die volk ‘n koning. Dusver het die slawevolk deur hulle woestynleerskool en beloofde land inname net hulle geestelike leiers vertrou. As dit beroerd gegaan het en goddeloosheid en vyande hulle wou oorrompel, het God ‘n rigter gestuur om te help. Die tyd van die rigters was egter van die donkerste tye van Israel se geskiedenis. Die stam Levi, wat afgesonder is vir tempeldiens en die volk geestelike leiding moet gee, faal heeltemal en verval in bygeloof en korrupsie. Dit word uitgespel in die eerste hoofstukke van Samuel in die verhaal van Eli en sy seuns. Hanna se gebed en die voldoening van haar belofte aan die Here, bring ‘n nuwe profeet op die toneel.

Samuel dien die volk meer as 50 jaar met ‘n hart wat die hartklop van God aanvoel. Hy is die Profeet-leier en ‘n skitter-voorbeeld van die rol van ‘n profeet in die gemeenskap. Hy dra die volk op aan die Here en bring God en Sy plan aan die mense. Hy vermaan, bemoedig en waarsku en lei die volk om reg te kies.

1 Samuel 3:19:

So Samuel grew and the Lord was with him and let none of his words fall to the ground.

Sy was woorde en het die doel gedien waarmee hulle gepraat is. Net soos God se woorde: So shall My word be that goes forth from my mouth; it shall not return to me void. But it shall accomplish what I please, and it shall prosper in the thing which I sent it. Jesaja 55 :11

1 Samuel 7:15:  And Samuel judged Israel all the days of his life.

In sy oudag het hy sy twee seuns as rigters aangestel, Joel en Abijah.

Hulle het egter nie in sy voetspoor gevolg nie. 1 Samuel 8: 3 is ‘n groot kontras van wat van Samuel gesê is.

But his sons did not walk in his ways; they turned aside after dishonest gain, took bribes and perverted justice.

Die oppervlakkigheid van Samuel se seuns bring die koningskap-kwessie na vore. Reeds in Genesis 49:10 word ‘n koningskap uit die stam van Juda voorspel. Voorskrifte vir die koninkryk is in Deuteronomium 17 : 14-20 reeds uitgespel.

Die volk kies. Hulle vra vir ‘n koning – net soos al die heidennasies om hulle. Hulle wil ook die status en rykdom in ‘n aardse koningskap uitleef. Samuel voel dadelik dis ‘n verwerping van sy leierskap en kla by God daaroor. God verduidelik dit aan hom so: 1 Samuel 8:7

Heed the voice of the people in all that they say to you for they have not rejected you, but they have rejected Me, that I should reign over them.

God voel die verwerping van die volk. Hy weet wat die volle implikasies van ‘n koning oor die volk gaan wees en Samuel verduidelik die eise en voorregte van ‘n koning uitvoerig in

1 Samuel 8. God is nie ontevrede met die versoek na ‘n koning nie, maar Hy is ontevrede oor die motief wat die volk bring: 1 Samuel 8:5:

Now make us a king to judge us like all the nations.

‘n Wonderlike voorbeeld van Samuel se verhouding met God, wat ons herinner aan Moses. Elke krisis word in die teenwoordigheid van God uitgemaak. God se antwoord is vir Samuel ‘n skok. Hulle het gekies – gee vir hulle wat hulle vra.

Dis vir my soms ‘n moeilike gedagte. God het geweet hoe lyk die pad vorentoe. Hy het gesien dat die konings van Israel meer sleg en minder goed gaan wees. Uit die 19 konings van Israel was almal sleg en uit die 20 konings van Juda was net 8 goed. Sjoe! Dis die statistiek van die koningskap na die verdeling van die ryk onder Jerobeam, Salomo se seun. Maar ons is nou nog lank voor dit, voor die hoogtepunt, voor Salomo.

God het geweet, maar nie gewil nie. Dit is ‘n onderskeid wat ‘n mens moet begryp. God weet alles, maar Hy wil nie alles nie. Alles wat op aarde gebeur is nie Sy wil nie. Sy wil het Hy in geen onseker terme vir ons uitgespel in die woorde van Moses toe hy van die berg afkom. Hy is ‘n goeie God, vol waarheid en getrouheid. Dit wat Hy laat gebeur is altyd vir jou voordelig al voel en lyk dit nie so nie.

God se wil word nie in omstandighede gelees nie. Dit word in die beloftes van seën in die Woord in jou binnekamer aan die voete van die Kruis gelees. Glo Sy eie woorde, nie jou omstandighede nie. Nog minder kan mens dit lees in die politiek, wêreldtoestande, natuurrampe ens. Sy plan is een van voorspoed en nie teëspoed nie, om vir jou ‘n hoop en ‘n toekoms te gee. Jeremia 29:11.

Terug by keuses. Die volk kies ‘n koning. Wat kies jy?

Miskien is jy nou so bietjie versigtiger. ‘n Mense kan nie vooruitsien nie. Ons kan nie die volle implikasies van ons keuse sien nie. Dit is wanneer jy die keuse oorlaat aan die Een wat wel die toekoms in Sy hand hou. Leer maar die ou lied wat Gloria Gaither geskryf het toe sy ‘n wiegieliedjie vir haar nuwe baba wou sing:

Because He lives, I can face tomorrow

Because He lives, all fear is gone

Because I know, He holds the future

And I know, He holds my hand

Wat kies jy?

Die beste van die lewe – ‘n lewe van uitnemendheid –

a life of excellence. (New Living Translation) Deuteronomium 28

If you fully obey the Lord your God and carefully keep all his commands that I am giving you today, the Lord your God will set you high above all the nations of the world. You will experience all these blessings if you obey the Lord your God:

Your towns and your fields
will be blessed.

Your children and your crops
will be blessed.
The offspring of your herds and flocks
will be blessed.

Your fruit baskets and breadboards
will be blessed.

Wherever you go and whatever you do,
you will be blessed.

The Lord will conquer your enemies when they attack you. They will attack you from one direction, but they will scatter from you in seven!

The Lord will guarantee a blessing on everything you do and will fill your storehouses with grain. The Lord your God will bless you in the land he is giving you.

If you obey the commands of the Lord your God and walk in his ways, the Lord will establish you as his holy people as he swore he would do. 10 Then all the nations of the world will see that you are a people claimed by the Lord, and they will stand in awe of you.

11The Lord will give you prosperity in the land he swore to your ancestors to give you, blessing you with many children, numerous livestock, and abundant crops. 12 The Lord will send rain at the proper time from his rich treasury in the heavens and will bless all the work you do. You will lend to many nations, but you will never need to borrow from them. 13 If you listen to these commands of the Lord your God that I am giving you today, and if you carefully obey them, the Lord will make you the head and not the tail, and you will always be on top and never at the bottom. 14 You must not turn away from any of the commands I am giving you today, nor follow after other gods and worship them.

Die belofte is oorweldigend. Die implikasies – gewaarborgde sukses op alle gebiede. Wat is die definisie van seën: Amplified Bible

Blessed: happy, to be envied, and spiritually prosperous—with life-joy and satisfaction in God’s favor and salvation, regardless of their outward conditions with a happiness produced by the experience of God’s favor and especially conditioned by the revelation of His matchless grace.

Hier is die beeld van die geseënde kind van die Here in skrille kontras met die ander wat JALOERS is op die seën van die Here.

Die Griekwapsalm sê dit mooi:  Jy sal loop skaam kry van al die seën.

Wat wil jy meer hê?  Die voorwaarde is om die voorskrifte van die Here te onderhou. Deur Jesus is dit moontlik. God sê in werklikheid deur Sy voorskrifte en leringe: Kom op na My vlak. Ek het vir jou ‘n beter lewe, weg van die verwoesting van wêreldse standaarde en eise. As ons ons lewe inrig volgens God se Woord, is Sy Hand bemagtig om in te gryp en ons pad gelyk te maak. As ons ander standaarde kies, is dit onmoontlik om Sy seën te verwag. Die koninkrykswette is soos ‘n groot rat in die masjien van die lewe wat in jou guns werk.

Hoe kies jy?

Kolossense 3:16: Laat die woord van Christus ryklik in julle woon in alle wysheid. Leer en vermaan (bemoedig) mekaar met psalms en lofsange en geestelike liedere, en sing in julle hart met dankbaarheid tot eer van die Here.

Die goeie nuus is dat jy nie uit jou eie goedheid of swakheid die regte keuse hoef te maak nie en bang te wees dat dit dalk verkeerd is nie.

Fillipense 2:13  …want dit is God wat julle gewillig en bekwaam maak om Sy wil uit te voer.

Die Ou Vertaling sê: … want dit is God wat in julle werk om te wil sowel as om te werk na Sy welbehae.

Laaste woord soos altyd in alle dinge: Gee oor en vra!

 

‘n Bonus aanhaling oor LIEFDE

C. S. Lewis: The risks of love
To love at all is to be vulnerable. Love anything, and your heart will certainly be wrung and possibly broken. If you want to make sure of keeping it intact, you must give your heart to no one, not even to an animal. Wrap it carefully round with hobbies and little luxuries; avoid all entanglements; lock it up safe in the casket or coffin of your selfishness. But in that casket-safe, dark, motionless, airless-it will change. It will not be broken; it will become unbreakable, impenetrable, irredeemable. The alternative to tragedy, or at least the risk of tragedy, is damnation. The only place outside heaven you can be perfectly safe from all dangers and perturbations of love is hell. (The Four Loves, Harcourt.)

(My beklemtoning)

29. Hier is die antwoord!

In die laaste week of wat toe ek weer die storie van Hanna lees, het ek sommer lus gekry vir ‘n studie van die vroue van die Bybel, waaronder ‘n paar uitsonderlike, verrassende karakters tel. Die vroue van die Ou Testament word dikwels as vae figure onder die algemene dominansie van die mansfigure gesien en dis ver van die waarheid.

Ek het al voorheen so bietjie gefilosofeer oor die inzoem-kwaliteite van die Bybelstories. Soms kry ons ‘n oorsig en vinnige tydsverloop en soms word daar in die grootste besonderhede ‘n gebeure oorgedra. Net in twee hoofstukke word ‘n hele paar karakters bekendgestel, ‘n vrou se hartseer, gebed en uitkoms, die beëindiging van die priesterlike geslag soos ons dit ken tot op daardie stadium en die roeping van die profeet wat ‘n onuitwisbare impak op die volgende paar dekades van Israel se geskiedenis gemaak het.

Sentraal in hierdie agtergrondsoorsig is ‘n kinderlose vrou se uitroep na die Here. Kinderloosheid is as ‘n vloek beskou in die antieke gemeenskappe. Mens kan dink in ‘n landbougeorïenteerde omgewing dat baie kinders die voortbestaan van die familie moes verseker. Hebreeuse mans het die gewoonte van die heidennasies van meer as een vrou aangeneem, hoewel daar geen aanduiding was dat God hierdie gebruik goedgekeur het. Jakob met sy twee vrouens, plus die twee slavinne as byvroue, het opgeëindig met 12 seuns en ‘n paar dogters waarvan Dina een was. Die jaloesie en hartseer van Lea teenoor haar jonger suster Rachel, die geliefde een, word in die storie van Elkana en sy twee vroue ge-ego. Penina het kinders gehad, ons weet nie hoeveel nie, maar die storie praat van seuns en dogters. Hanna niks, maar Elkana het haar liefgehad. Hy het Hanna ‘n dubbelporsie van die offerande-vleis gegee, asof sy ‘n kind het. In haar onsteltenis het sy nie geëet nie en Elkana het gepleit en gesê: Hoekom is jy so hartseer? Is ek nie vir jou meer werd as tien seuns nie? Magteloos in haar kinderloosheid, wou hy opmaak met sy liefde aan haar.

Dit was nie vir Hanna genoeg nie. Penina se vermakerigheid oor haar onvrugbaarheid het haar innerlik verwond en selfs haar man se liefde kon nie daarvoor kompenseer nie. Elkana se moedelose opmerking dat hy wil instaan vir 10 seuns dui op Hanna se ontroosbare, heel moontlik depressiewe toestand. Elkana het nie meer troos oor nie. Hy besef sy eie magteloosheid en Hanna besef dit ook. Sy wend haar na die enigste oplossing wat sy van kleintyd af ken. Die God van haar volk. Sy besef die geleentheid wat sy het daar by die tabernakel en rig haar desperaatheid na die simbool van God se teenwoordigheid en uitkoms daar by haar.

Sy het gedoen wat enige gelowige moet doen. Na die feesmaal, sê die Bybel, is sy tabernakel toe. Dit klink asof sy nie eers aan die feesmaal deelgeneem het nie. Sy het in die tabernakel gesit en huil toe Eli haar teëkom. Haar trane en bewegende lippe van haar stille gebed en belofte aan God, het hy as dronkverdriet interpreteer en haar summier daaroor aangespreek. Selfs in haar hartseer respekteer sy die amp wat haar aanspreek en verduidelik nederig haar behoefte.

1 Sam 1:15 en 16.

No, my lord, I am a woman of sorrowful spirit. I have drunk neither wine nor intoxicating drink, but have poured out my soul before the Lord. Do not consider your maidservant a wicked woman, for out of the abundance of my complaint and grief I have spoken until now.

Eli het seker sleg gevoel dat hy haar hartseer so verkeerd interpreteer, want hy profeteer haar antwoord oor haar en spreek die God van Israel se guns oor haar uit.

Onmiddellik verander Hanna se houding. Haar uiterlik optrede spreek van geloof en versekering van antwoord op haar gebed.

Die tabernakel is in die woestyn volgens die voorskrifte van God aan Moses gebou. Dit was ‘n opslaan-kerk. Niks was permanent nie. Dit was eers die tempel wat deur Salomo gebou is, wat ‘n permanente struktuur in Jerusalem was.

Maar dis hier in die woestyntabernakel wat Hanna haar antwoord kry. Die struktuur van die tempel was gerig op die simboliek van redding en aanbidding. In die voorhof was die brandofferaltaar en die koperwaskom. Op die brandofferaltaar het die onskuldige bloed van ‘n dier gevloei vir die sonde van die volk, die waskom was die simbool van die waterdoop. Die priester het sy hande gewas met die water voordat hy in die heilige deel ingegaan het. Die patroon van ons gebed – gedagtig aan die Kruis bely ons ons sonde met die onskuldige bloed van Jesus en die doop wat ons vereenselwig met Sy dood.

In die heilige deel van die tabernakel was drie elemente. Die tafel met die toonbrode, die lampstaander en die goue bak met wierook. Die brood is die Woord, wat Johannes in sy evangelie duidelik maak is Jesus self. Jesus het die brood geneem en gesê dit is Sy liggaam en ons moet dit eet en deel daaraan hê. Die Skrif wat deur Jesus self aan ons gebreek word, maak rein en gesond. Die lampstaander is die lig wat op die Woord gegooi word. Sonder die Lig van die Wêreld is die Skrif net lettertaal. Die Lig van Jesus maak dit Geestaal – lewend en lewegewend. Ons kan nie lees sonder Lig nie – maak seker dat jy die God-Lig aansit as jy die Woord in jou hand neem.

Die noodwendige gevolg van die Woord van God met die Lig van Jesus daarop is aanbidding. Dit is die simbool van die wierookbak – lofprysing en aanbidding oor die grootheid en genade wat in jou hart brand as jy insig kry in die Woord en die karakter van Jesus.

Is die simboliek daar uit die antieke tyd wat vandag die standhoudende gebedsbeantwoording van die God van Hanna nog onderstreep, nie pragtig nie? Ons het die broodwoord wat lewe gee met die insig van die Heilige Gees, en waar is die wierookbak? Lees saam met my in Openbaring.

In die eerste drie hoofstukke van Openbaring ontmoet ons Johannes in gevangeneskap op Patmos. Dit is ‘n eiland in die Middellandse See, waarvan ontsnapping onder Romeinse bewaking so te sê onmoontlik was. Johannes het hierdie gevangeneskap oorleef en het sy laaste dae in Efese deurgebring waar hy die Openbaring en daarna die Evangelie geskryf het.

In sy visioen van God in al Sy glorie, val hy soos ‘n dooie (1:17) en word deur Jesus opdrag gegee om die woorde van die profesie op te skryf met die spesiale seën op almal wat die woorde lees. Moet nooit wegskram van Openbaring nie. In die volgende twee hoofstukke word die sewe gemeentes van Asië aangespreek met komplimente en kritiek. Dit was werklik plekke in Asië waar daar wel gemeentes was, maar word algemeen interpreteer as God se Woord oor die kerke en gelowiges van alle eeue.

Uit hierdie kritiek word Efese, Johannes se tuiste, die liefdelose kerk genoem. Almal ken Johannes as die geliefde dissipel. Ek glo werklik dat Jesus nie Johannes meer as enigiemand anders liefgehad het nie, maar wel dat Johannes ‘n spesiale openbaring van God se liefde deur Jesus ervaar het.  Johannes het besef hoe oorweldigend lief Jesus hom werklik het en het sy lewe daarvolgens gerig. Die kritiek op Efese moes vir Johannes ‘n skok gewees het. Hy moes God se Woord oor die kerke in die bekende wêreld van daardie tyd absorbeer in sy eie magteloosheid om iets daaraan te doen. Wat is God se antwoord vir hierdie toestand van Johannes?

Hy roep hom op in die troonkamer van die Allerhoogste God. Gee vir hom ‘n hemelperspektief. Dit is wat aanbidding doen. In die mees onmoontlike omstandighede is die besef van God se plan en Sy teenwoordigheid die antwoord. Hier sien en hoor Johannes die manjifieke, verstommende prag en praal van die troonkamer. Die Alpha en Omega tussen die sewe lampstaanders (die sewe kerke), priesterlike klere met ‘n goue band oor Sy bors, hare soos wol, oë van vlamme en ‘n stem soos die van baie water, ‘n gesig wat skyn soos die son en die twee-snydende swaard in Sy hand. In die vierde hoofstuk sien hy die 24 ouderlinge (die 12 stamme van Israel en die 12 apostels van die kerk van Christus) voor die troon neerval en hulle goue krone (alles wat vir hulle waarde het) neerwerp in hulle spontane aanbidding by die aanskoue van God as oorwinnaar op Sy troon.

Johannes as prisonier, is getuie van die triomfantelike Jesus se aankoms in die hemel na die kruisiging. Hy huil oor daar niemand waardig is om die boekrol se seëls oop te maak nie, toe troos een van die ouderlinge hom en vertel hom van die Leeu van Juda uit die wortel van Dawid wat oorwin het (5:5). Hy sien Jesus as die geslagte Lam – die vervulling van die profesie uit Daniël 7: 9-14. In die oomblik toe die Lam die boekrol neem, val die 24 ouderlinge neer met ‘n harp (aanbidding) en ‘n goue bak met wierook die gebede van die gelowiges. (5:8)

Is dit nie absoluut wonderlik om te weet waar jou gebede is nie? Voor die troon van die Almgtige God in Sy troonkamer met die geloofs- en gebedshelde van alle eeue!

Geen wonder Hy sê in Psalm 2:8:

Ask of me, and I will give You the nations for Your inheritance, and the ends of the earth for Your possession.

As Jesus moes vra, hoeveel te meer moet ons vra. Ek kan julle verseker Jesus hét gevra en daarom is ons sy eiendom. Hy het die eindes van die aarde as Sy erfenis ontvang en jy is deel daarvan. Vra vir God. Roep uit na Hom. Vra Hom vir die siele van jou kinders. Steek jou hande in die lug soos Klaagliedere 2:19 sê:

Arise, cry out in the night, at the beginning of the watches; Pour out your heart like water before the face of the Lord. Lift your hands toward Him for the life of your young children, who faint from hunger at the head of every street.

Kyk net wat voed die wêreld ons kinders en ons sal met geestelike oë sien dat hulle van honger beswyk op die hoeke van die strate.

Terug by Hanna. Eli spreek die antwoord van haar uitroep en gelofte aan die Here oor haar uit en dadelik verander alles.  So the woman ate and went her way and her face was no longer sad.(1 Sam 1:18) Haar optrede word geloof in aksie. Sy skud haar diepe hartseer af en gaan voort met haar lewe.

Samuel word gebore, sy wy haarself heeltemal aan sy opvoeding tot speenouderdom (in Bybelse tyd so 4- 5 jaar oud) en bring hom na die disfunskionele kerk waar sy haar belofte afgelê het, in die vaste vertroue op God en Sy plan. Haar oog is op God en nie op die korrupsie en perwersiteit van die leierskap nie. Kragtige geloof, moedige optrede vir ‘n ma – groot geestelike sukses. Sy bring elke jaar vir hom ‘n nuwe kleed as sy hom besoek. Eli profeteer nog kinders oor haar en Elkana en sy het 3 seuns en 2 dogters na Samuel. (2:20 en 21). Ver bo wat sy bid of dink – dis die antwoord!

28. Hoor jy die Stem?

Ons gaan bietjie ver terug in die geskiedenis – ongeveer ‘n 1000 jaar voor Christus – na die lewe van ‘n man wie deur God geroep word om die orde en aanbidding in Israel te herstel. Ons het ongelukkig nie tyd om die hele storie te lees nie, maar ek hoop dat die storie van Hanna en Samuel julle sal aanspoor om self te lees, met oop ore!

Na Joshua se dood is Israel deur die rigters regeer wat deur God opgeroep is om leiding te neem in van die donkerste tye van Hebreeuse geskeidenis. Moreel, polities en geestelik is die volk verval en verward. Die Filistyne is ‘n konstante doring, of liewer swaard in hulle vlees met genadelose plundering en aanvalle. Die tempel in Silo, so 60 km noord van Jesusalem, is in verwaarlosing en die leierskap korrup. Die priester Eli, bedoel goed, maar hou nie sy twee losbandige en korrupte seuns in toom nie. Hulle is eintlik veronderstel om die hoë roeping van die priesterskap voort te sit. In die tweede hoofstuk van Samuel word hulle sonde en ongehoorsaamheid uitgespel.

Dit is kosbaar hoe die Woord dikwels sonder omhaal van woorde die bron van die probleem aanspreek. In die vertelling van die seuns se ongehoorsaamheid, begin die gedeelte met die woorde: they did not know the Lord. Die Afrikaanse vertaling – nie erken nie, of nie mee rekening gehou nie – dra net meer spesifiek die gedagte oor dat hier nie sprake was van die vrees vir die Here nie. Net in die vorige hoofstuk word die woord know gebruik vir seksuele omgang, met ander woorde ‘n baie intieme verhouding. ‘n Intieme verhouding met die Here bewaar jou van sonde en ongehoorsaamheid. Liefde vir die Here bring die “goeie” vrees vir Sy heiligheid en ‘n bewustheid van Sy groot genade oor jou, wat jou weerhou van dade om Hom teleur te stel. Sonder ‘n bewustheid van die God se teenwoordigheid is jy afgestomp en dikvellig.

Eli het sy lewe in toegewydheid begin. Dit is duidelik uit sy hantering van Hanna se versoek nadat sy hom inlig oor die aard daarvan. Hy het haar eers uit onkunde aangespreek en selfs geinsinueer dat sy dronk is, omdat sy haar hartseer daar in die tempel uitgestort het. Hy spreek haar aan sonder enige geestelike onderskeiding van haar ware nood.  Direk daarna spreek hy die beantwoording van haar gebed profeties oor haar uit. God het groot geduld met sy leiers en laat Eli toe om onder die salwing van die Heilige Gees Hanna se nood met God se Woord te antwoord.

Nadat Samuel in die tempel agterbly en die stem wat hom roep hoor, gee Eli aan Samuel die regte advies om die stem van die Here te hoor. Sy lewe eindig egter tragies. Hy is ‘n onseker ouer, wat reageer op probleme, sonder om pro-aktief op te tree. God as sy Vader, waarsku oor die ongehoorsaamheid en kondig die straf aan op geen onseker manier nie. Ten spyte daarvan, doen Eli niks om sy seuns aan te spreek in hulle flagrante en blatante misbruik en bespotting van tempelvoorregte.

Eli se lewe van verval in godsdiensbeoefening, waarin hy meer klem plaas op die simbole van die tempel as op die Skepper, waarna die simbole verwys, veroorsaak chaos in die tempelaanbidding. Dit is duidelik uit die feit dat sy seuns die verbondsark, die allerheiligste simbool van die tempel, sonder seremonie en ootmoed na die slagveld aandra as ‘n soort good luck charm. Dit veroorsaak dat die ark meer as 7 maande in Filistea bly.

Die ark word in die Filistynse god, Dagon, se tempel gebêre en oornag val die beeld van Dagon op sy gesig.  Die tempeldienaars sit Dagon weer op sy plek en die volgende nag val Dagon weer om, maar hierdie keer breek sy kop en twee hande af en lê op die drumpel van die tempel. Toè skrik hulle! Die storie het veroorsaak dat geen Filistyn ooit weer op die drumpel van hulle tempel getrap het nie. Pes breek uit onder die Filistyne in Asdod. [Die Filistyne het in 5 stadstate gewoon] Hulle stuur toe die ark Gat toe (‘n ander stadstaat) en dieselfde gebeur. Die storie versprei en toe hulle met die ark aankom na Ekron, die volgende stad, toe skreeu die Ekroniete dat hulle die ark bring om hulle dood te maak – dis nou hulle eie mense.  Daar is chaos.  Pes breek uit – aaklige pesswere, mense sterf en die res is verward en bang.  Die geskreeu van die stad kon baie ver gehoor word. Selfs in heidenland is daar vrees vir die almagtige God en word die ark uiteindelik, op aanbeveling van die Filistynse waarseêrs en priesters, word die ark na Israel teruggestuur, met die grootste respek en ootmoed. Die aanbeveling van die afgodsaanbidders is dat die ark met die afbeeldings van die pesswere en vyf muise wat die vyf regeerders van Filistea simboliseer in goud gemaak word en saam met die ark na Israel teruggestuur word. Filistea-konings is muise in die teenwoordigheid van God.

Skielik is die storie van die harkoppigheid van die Farao in Egipte weer aangehaal. Die Filistyne het die “skinder” gehoor van die wonderlike verlossing van die slawevolk uit Egipte en hierdie is nou al meer as twee geslagte na daardie gebeure. 1Samuel 6:6.

[‘n Geslag in die Bybel word bereken as 40 jaar].

[Net vir interessantheid – Filistea was geleë in die omgewing van die huidige Gaza wat nou nog vir Israel meer as hoofbrekens besorg.]

Die gevolg is dat God se wonderwerke beter onthou word deur die vyande van Israel as Israel self en die ark kom terug – op ‘n skinkbord met geskenke – aangedra deur die Filistyne en almal in die wêreld van daai tyd wèèt – God se heilige simbool is nie ‘n “good luck charm” nie.

Maar, die Israeliete is net so onbevoeg om die ark te ontvang as gevolg van die verwarring na Eli se dood [hy het agteroorgeval en gesterf by die aanhoor van die nuus dat beide sy seuns in die nederlaag teen die Filistyne dood is] en die jonge Samuel bly alleen agter in die tempel.  Die ark word meer as 20 jaar “gestoor” in die huis van Abinadab. Eers Dawid het die ark teruggebring na Jesrusalem. Daaroor meer later.

Klem op godsdiensbeoefening en religieuse simbole is deur die eeue van die Christelike kerk die oorsaak van chaos. Net sodra dit gebeur word die profetiese stem stil, veroordeling en vooroordeel heers, moraliteit verval en die liefde vervaag om plek te maak vir die skor stem van wettisisme, oordeel en skuld. Kyk maar na die geskiedenis van die kerk. Die Heilige Gees verdwyn stadig en stil, saam met wonderwerke en bevrydende leerstelling. Die sekerste teken hiervan is die afwesigheid van liefde, genade en vergifnis. Jesus en Jesus gekruisig, soos Paulus sê moet die kern van ons boodskap wees, is nie meer sentraal nie, eerder rituele en mensgemaakte wette. Kerksimbole en gebruike word gereduseer tot sinnelose rituele en tradisie word verhef tot die maatstaf van moraliteit, sonder die fondament van die lewende Woord van God.

Maar, terug by toentertyd en die arme Eli. Moeilik om die verkeerde opvoeding reg te stel wanneer kinders eers in die verkeerde gewoontes verval het, sonder korreksie. Sy seuns is boos. Hulle “steel” die beste vleis van die offerhande. ‘n Deel van die offerhande vleis was regmatig die priesters s’n. Hulle moes met ‘n vurk in die pot gaar vleis insteek en alles wat aan die vurk vassit kon hulle neem. Eli se seuns het die vurk in die rou vleis ingesteek omdat daar meer vleis daaraan kon vassit. Dit het hule gedoen voordat die vet, wat aan die Here gewy moes word, afgesny is. Dit was blatante minagting van die wet, waarvan hulle die voorbeeld moes wees.  Indien die mense nie wou toestem tot hulle misbruik nie, het hule met geweld gedreig. Die straf van die optrede was eintlik die doodstraf. Eli het hulle vrygespreek.

Die Here roep ‘n profeet op – hy word net genoem ‘n man van God, sy naam word nie gegee nie – om Eli te waarsku en ‘n oordeel oor hom en sy geslag uit te spreek. (1 Samuel 2:27 – 36) Die profesie veroordeel Eli se slapheid oor die voorskrifte van die wet. Dit voorspel die dood van Hofni en Pinehas en bevestig dat die eer van priesterskap van Eli en sy nageslag weggeneem sal word. Die profesie eindig met die belofte van ‘n betroubare priester. Skrikwekkende gevolge van die ligtelike en oppervlakkige omgaan met die simbole en gemeente van die Here.

Praat van ‘n disfunksionele kerk. Eli se tempel. Binne-in hierdie onvolmaakte priesterskap en bose misbruik van alles wat heilig is, rig God een van die grootste profete van Israel op. Samuel. Hy kan die heel beste uitkoms bewerkstellig uit die heel slegste stel omstandighede.

Wat sê hierdie woord vir ons. Hebreërs 12:28 is ons antwoord.

Laat ons wat ‘n onwankelbare koninkryk ontvang het, dan nou dankbaar wees. Laat ons God dankbaar dien met eerbied en ontsag, soos Hy dit wil, want ons God is ‘n verterende vuur.

Sleutelwoorde hier: Soos Hy wil.

Weer gee Hebreërs vir ons die antwoord: 3:7 en 4:7: Vandag as julle Sy stem hoor, moet julle nie hardkoppig wees nie. (Ou vertaling sê: Verhard nie jou hart soos in die verbittering nie. )

‘n Harde hart maak die stem stil. Godsdiensbeoefening maak nie jou ore oop nie. ‘n Blote ritueel sal nooit jou verhouding herstel nie. God onderskei Homself van alle ander gode as die God wat praat. In Jesaja 52:6 sê God:

Therefore My people shall know My name; therefore they shall know in that day, that I am He who speaks: Behold it is I.

Dit is die stem van God wat jou oplig en ophef wanneer jou nood die grootste is – net soos Hanna, na wie ons volgende keer gaan kyk. As die stem stil word is daar verwarring. God is in die eerste plek bo alles in verhouding met Sy kerk, Hy woon in die lofprysinge van Sy mense. Hy is nie ingestel op leë rituele nie. Wat is die inhoud van ons Nuwe Verbond? Dit is die verbond wat met bloed in liefde in ons hart ingeskryf is.

Hebreers 8:10: For this is the covenant that I will make with the house of Israel after those days, says the Lord: I will put My laws in their mind and write them on their hearts; and I will be their God and they will be My people.

Dit is die kern van die nuwe verbond. Hebreërs 10:5 sê: Dit is nie diereoffers en graanoffers wat U wou hê nie, maar die liggaam wat U my gegee het. Brandoffers en sondeoffers het U nie behaag nie. Toe het Ek [Jesus] gesê: Kyk Ek het gekom o God, om U wil te doen. In die boekrol is dit van My geskrywe.

Jesus het die Wil van God gedoen, omdat die plan in Sy hart was van Sy geboorte af. Net so gee die Here Sy wil en wet in ons hart en skryf dit in ons verstand. Dis waar jy hoor. Daar in die diepste oortuiging van jou binneste deur die werking van die Heilige Gees. Daar word die Woord [Bybel] vir jou oopgebreek en daar kom die begrip vir dit wat jy lees. Dit is brood wat vir jou gebreek word en nie die leerstellinge van mense wat jou red nie.

Jesus sê in Matteus 15:9:

These people draw near to Me with their mouth, and honour Me with their lips, but their heart is far from Me. And in vain they worship Me, teaching as doctrines the commandments of men.

Hoe hoor jy die stem? Kniel by die kruis. Neem ‘n rukkie stilte en neem jou gedagtes gevange en maak dit aan Christus gehoorsaam (2 Korintiërs 10:5).

Die gevolg: Hoor wat sê die Here vir Samuel in die eerste profesie wat hy bring. 1 Samuel 3:11:

Ek gaan ‘n ding in Israel doen wat elkeen wat daarvan hoor se twee ore sal laat tuit!

 

27. Die onsigbare koninkryk – jy is ‘n prins.

Bekeer julle want die Koninkryk van God het naby gekom.

Woorde van Johannes die Doper in Matteus 3:2.

Bekeer julle want die Koninkryk van God het naby gekom.

Jesus begin Sy prediking met presies dieselfde woorde in Matteus 4:17.

Wat was hierdie Koninkryk waarvan Hy gepraat het? Vir die meeste mense op daardie punt in die geskiedenis het dit politieke uitkoms beteken en is so geïntepreteer. Hulle was uitgeworpe verdruktes onder die wreedheid en totale oorheersing van die Romeine; belas, onwaardig, magteloos en arm.

Johannes die Doper was letterlik en figuurlik ‘n stem in die woestyn – in die woestyn waar die Esseniese sekte gewoon het, waarvan sy ouers deel was, het hy grootgeword.  Sy opvoeding daar het hom in afsondering geskool om die stem van God te hoor. Op hierdie stadium waar hy sy bediening begin het, was die stem van profesie vir 400 jaar al stil en Israel se onderdrukking deur die Romeine ‘n vernedering, vasgevang in onderdrukte geestelike woede – ‘n geestelike woestyn. Die politieke situasie onder die ystervoete (onthou Daniël se droom) van die Romeinse oorheersing, was vir baie Jode ‘n dolk in die hart.

Die Bybel hat baie van die koninkryk, met betrekking tot die volk van God, gepraat.  In werklikheid moes die konsep nie vreemd gewees het nie, by die tyd toe Jesus daaroor gepraat het nie. Reeds in Exodus 19:6 sê die Here:

And you shall be to me a kingdom of priests and a holy nation.

Dawid was baie bewus van die koninkryk van God. Hy bid in sy aanloop tot die bou van die tempel in 1 Kronieke 29:11:

Yours is the Kingdom O Lord. Regdeur die Psalms bid hy dikwels oor die koninkryk van God. [Psalm 45:6; 103:19; 145:13.]

In Daniël 2:44 voorspel Daniël die koninkryk, die groot rots, wat nooit vernietig sal word nie, wat die ander koninkryke in stukke sal breek en wat ewig sal standhou. Dit is die direkte profesie na die koninkryk wat Jesus van praat in Matteus 4:17.

Wat beteken hierdie koninkryk vir ons? Kom ons bring dit nader net soos Jesus vir Nikodemus in Johannes 3 gedoen het. Hy sê aan Nikodemus dat as iemand nie weer gebore is nie, hy die koninkryk van God nie sien nie. Jesus bedoel hierdie koninkryk wat “naby” gekom het, wat Hy op aarde kom bevestig het – let wel nie stig nie. Die onsigbare koninkryk van God is reeds lankal tot stand gebring in die harte van mense toe Hy in Exodus Sy volk ‘n koninkryk van priesters en ‘n heilige volk genoem het. Jesus bedoel nie dat iemand nie sal hemel toe gaan nie.

Hy bedoel dat jy die koninkryk hier en nou op aarde gaan mis. Met wedergeboorte immigreer jy eens en vir altyd na die onsigbare koninkryk van God op aarde en begin jy volgens die beginsels van die Woord – koninkrykswette – leef. Op jou is die seën van die Here van toepassing as jy weet hoe afhanklik jy van God is, as jy honger en dors na geregtigheid, as jy treur, as jy vervolg en verwerp word – gaan lees weer die bergpredikasie om beter die koninkrykswette te verstaan. Die seën van hierdie wette was ‘n vervulling en vrug op die Wet wat in Exodus op die berg aan Moses gegee is.

Jesus sê: Kom op na My vlak. Moenie in die modder en slyk van aardse begeertes en behoeftes verval nie. Ek het vir jou ‘n troon, ‘n kroon en ‘n verhewe bestaan beplan. ‘n Lewe vol vreugde, vrede, oorwinning oor probleme, verdrukking, hartseer en tragedie (wat daar wel is en gaan wees), vol vergenoegdheid en vol van Myself.

Hy leer Sy dissipels bid in Matteus 6 dat Sy Vader se koninkryk sal kom. Die tweede frase wat daarop volg is dat God se wil op die aarde soos in die hemel sal geskied. As jy vra wat is die koninkryk van God dan is hierdie die antwoord – daar waar Sy wil geskied.  In hierdie koninkryk is nuwe lewe en nuwe perspektief. Hierdie nuwe lewe en nuwe KYK is die werk van die Heilige Gees. Dit is hemel. Die koninkryk van God waar Sy wil geskied en jy Sy wil kan sien deur die werking van die Heilige Gees is HEMEL. Dit is ‘n plek hier op aarde. Daardie plek is jou hart. Die koninkryk van God is die oomblik wat jy IN Sy teenwoordigheid Sy wil aanvaar en daaraan onderwerp. Dit was nie ‘n nuwe boodskap nie. Dawid skryf daaroor in Psalm 91:1.

He who dwells in the secret place of the Most High, shall abide in the shadow of the Almighty.

In vers 8 (van Johannes 3) verduidelik Jesus die onvoorspelbaarheid, dikwels onverstaanbaarheid van die werk van Sy koninkryk deur die Heilige Gees:

The wind blows where it wishes, and you hear the sound of it, but cannot tell where it comes from and where it goes. So is everyone who is born of the Spirit.

Baie belangrike beginsel. Die werk van God kan nie ingeboks wees nie, dit vind dikwels plaas op ‘n manier wat jy nie verstaan nie. Meestal is dit Gees-insig wat nodig is om God se plan te sien en te aanvaar. Gees-inspirasie om te onderwerp aan daardie plan, veral as dit nie volgens jou plan verloop nie. Selfs meer nog is dit ‘n goeie rede om nie die werking van die Gees in ander mense te oordeel nie. Kom ons los die werk van God in Sy kinders vir Hom, sonder kritiek en skinder, sonder apologie, net ondersteuning in liefde.

Hierdie koninkryk funksioneer op die beginsels van verhouding – dus liefde. Uit liefde volg gehoorsaamheid. Ons sal nie sê ons is lief vir iemand en voortgaan om daardie persoon seer te maak en te verneder nie. Gehoorsaamheid volg vrywillig op die liefdesverhouding wat met wedergeboorte begin. Hierdie geboorte uit water en Gees vee jou hele verlede weg en waarborg oorwinning vir jou toekoms. Romeine 6 verduidelik hoe ons saam met Christus begrawe is deur die doop en so ook saam met Hom in ‘n nuwe lewe opstaan. Die Heilge Gees in jou word jou oorwinningskrag vir die toekoms.

In 1 Petrus 2:9 word die beginsel van die koninkryk van Priesters en Heiliges herbevestig:

But you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, His own special people, that you may proclaim the praises of Him who called you out of darkness into His marvelous light.

Dit is duidelik uit die lewes van twee dissipels hoe hierdie Gees-insig ‘n verskil in die een se lewe gemaak het en die ander se keuse om nie te luister nie, tot sy verdoemenis gelei het. Die Heilige Gees bring jou uit ‘n plek van  duisternis en doofheid, in die plek van openbaarmakende lig. Dit word so in Efesiërs 4:17 – 24 verduidelik:

This I say, therefore, and testify in the Lord, that you should no longer walk as the rest of the Gentiles walk, in the futility of their mind, having their understanding darkened, being alienated from the life in them, because of the blindness of their heart…….

Hierdie is so ‘n skrikwekkende toestand om in te wees – blinde harte, leef soos ‘n wurm in een dimensie, sonder wysheid, insig en diepe kennis. Daardie een dimensie kom neer op ‘n alles oorheersende fokus op jouself en jou eie visie van die lewe. Vreeslik!!

Net soos Judas:

Judas was geroep, deur Jesus self. ‘n Lewe van bediening onder Jesus het nog steeds die keuse van verwerping gelaat. Slegs vrywillige onderwerping aan Jesus is aanvaarbaar. Die volle uitoefening van jou keuse net soos in die Tuin van Eden.

Judas was een van die Zelote, wat ‘n beleid van geweld ondersteun het, om met bloedige rebellie die Romeinse juk af te gooi en hulleself te regeer. Die effektiewe en rigiede Romeinse administrasie en weermag, was ‘n formidabele teenstaander en kon nie sonder goeie organisasie en ‘n duidelike plan oorwin word nie. Dit het aanleiding gegee tot ‘n geheime groep wat deurgaans besig was om planne te maak om die Romeine met geweld aan te durf.  Hulle is die zealots genoem, wat maar net beteken het, dat hulle ‘n brandende ywer vir God gehad het. Daar is ook ‘n teorie dat die benaming Iskariot (wat niemand regtig weet watse naam dit was nie), beteken dat hy deel was van ‘n groep wat hulleself met dolke bewapen het (die iscarii  – Latyn), in afwagting op die rebellie.

Vir drie jaar loop Judas saam met Jesus en sien en ervaar die wonderwerke en lering. Op ‘n paar plekke in die Evangelies het die kerkleiers baie kwaad geword en het daar amper ‘n steniging of inhegtenisname plaasgevind. Die Bybel sê, Jesus het net weggeloop omdat Sy tyd nog nie reg was nie.

‘n Paar jaar na die kruisiging is daar tydens die Paastyd in Jerusalem ‘n sensus geneem. Na beraming is daar toe 256 000 lammers geslag. Volgens voorskrif het 10 persone ‘n lam gedeel vir die Paasoffer. Dit gee mens ‘n estimasie van 2,5 miljoen net Jode in Jerusalem. Die geheime nagtelike vergadering van die Sanhedrin het die opdrag laat uitgaan dat hulle Jesus voor die Sabbat wil laat terregstel. Hulle het ‘n verraaier nodig gehad om Jesus tussen al daardie mense te kry.

Judas het mos lankal gesien dat Jesus nie bang is nie, en dat hy nie in hegtenis geneem kon word nie, hoe kwaad hy hulle ookal gemaak het. Sy hart was blind en sy ore was doof, anders sou hy die waarskuwings van Jesus oor Sy dood gehoor het. Hy het ook op verskeie geleenthede na Judas uitgereik – laaste keer tydens die laaste maaltyd saam. Toe Jesus vir Judas die kruiebak aanbied, was dit die gasheer se spesiale gebaar na die eregas. (Johannes 13:26 en Matteus 26:23) Daar was ook ‘n gestry oor die belangrikheid van elkeen in die koninkryk en dit kon gewees het, volgens sommige kommentare, dat Judas ‘n ereplek naby Jesus ingeneem het,

Maar Judas wou Jesus se hand dwing. Hy was ongeduldig met Jesus se geduld, hy het die groter prentjie gemis, hy was gefokus op korttermyn voordeel – naamlik die omverwerping van die Romeine – sy eie droom en plan.  Hy het gedink dat Jesus Homself sou red uit die inhegtenismame. Hy onderhandel die prys – 30 stukke silwer – die prys van’n slaaf volgens Exodus 21:32. Hy was duidelik die gids vir ‘n afdeling soldate om die inhegtenisname te  bewerkstellig.

Toe loop als verkeerd. Hy sien hulle gaan Hom regtig doodmaak. Hy het seker gesien dat Jesus Homself oorgee om gekruisig te word, na die wroeging in Getsemane . Hy raak paniekerig toe hy sien Jesus gaan Homself nie red nie. Hy hardloop terug met die geld en sê:

I have sinned by betraying innocent blood. [Matteus 27:4.]

Toe kom die tragedie van drome wat in skerwe lê en die desperate hopeloosheid van selfmoord, want hy het tot daardie punt nog nie geweet met wie hy te doen het nie. Hy wou Jesus gebruik vir sy eie droom.

Nog ‘n speler in die dramatiese gebeure van daardie nag was Petrus. In Matteus 16 vanaf vers 13 speel Jesus amper ‘n skinderspeletjie. Hy vra sy dissipels wie die mense sê Hy is. Hulle antwoord: Elia, Johannes die Doper. Skielik pen Hy hulle vas en vra wie hulle self dink Hy is. Petrus spreek in daardie oomblik Gees-woorde:

You are the Christ the son of the living God.

Jesus seën hom en sê vir hom dat vlees en bloed dit nie aan hom geopenbaar het nie, maar Sy Vader wat in die hemel is.

Gees-woorde, uit die mond van die Vader, sal altyd Jesus aan jou openbaar.

Daarom kon Jesus hom vind by die ander dispels na die opstanding. Gebroke en hartseer na sy verraad, maar aangetrokke tot die plek waar Jesus Homself aan hulle sou openbaar as ‘n opgestane Messias. Petrus het Gees-oortuiging gehad van Jesus se ware identiteit as Christus en Seun van God.

Sy ware identiteit in jou lewe kan net met Geesbegrip jou lewe transformeer. Sien jy met jou hart die opgestane Messias? Leef jy in die lig van die opstandingsoggend?

26. Gee my ‘n vaste koers

Bybeltaal is darem mooi: Ps 119:5 As ek tog maar net op ‘n vaste koers kan bly en my aan U voorskrifte kan hou. Ampl: O that my ways were directed and established to observe Your statutes [hearing, receiving, loving and obeying them.]!

Ons trek by nommer 26 van Bodemklippe en ek wil graag terugkyk na die basiese doelstellings en beginsels waarmee ons besig is. Die geskrewe Woord van God staan sentraal. Dit is ons maatstaf en hoeksteen. Johannes 1 gee aan Jesus as God-mens hierdie Naam – logos – die Woord.

Jesus sê aan Sy dissipels dat hulle alreeds rein is [cleansed and pruned] deur die Woorde wat Hy tot hulle gespreek het in Johannes 15:3. Die Woord verander jou hart, jou denke, jou woorde, jou lewe, insig, besluite, jou persepsie oor jouself, andere, God en omstandighede. Die wonderwerk van die Skepping het met die magtige Woord van God tot stand gekom en daardie SELFDE Woord skep in jou lewe. Die letter op die papier of rekenaarskerm van elke Bybel, is die hoogste gesag. Dit is die letter. Daardie letter word lewe in die Teenwoordigheid van God deur die Heilige Gees. Johannes 6:63:

Die woorde wat ek tot julle spreek is Gees en is lewe.

Die GESPROKE woord is die lewende woord. Dit is wat rhema beteken. Die rhema-ondervinding is kragtig en oortuigend om die letter-ondervinding se impak te laat plaasvind. Dit is die HOOR van die Woord met gesalfde ore.

Elkeen ken die ondervinding dat jy lees en nie inneem nie. Paragrawe later gaan jy terug om die draad te kry of gee sommer op.

Wat verander hierdie toedrag van sake. Die Heilige Gees. Die Heilige Gees salf ore en oë om betekenis te gee en impak te bring.

Spreuke 20:12:

The hearing ear and the seeing eye  – the Lord has made both of them.

Onthou alles wat jy hoor is net HOORSê.  Dis iemand anders se rhema-woord. Die heerlikheid van Bybelstudie is jou eie RHEMA-woord – die gesproke woord – die stem van God.

Job: Volgens hoorse het ek van u gehoor – maar nou het my oog U gesien. Job 42:5.

Waarom wil ons Sy stem hoor? Jesaja 55: 8:

My gedagtes is nie julle gedagtes nie, en julle optrede nie soos Myne nie, sê die Here. Soos die hemele hoër is as die aarde, so is my optrede verhewe bo julle optrede en my gedagtes bo julle gedagtes.

Daar is ‘n groot verskil tussen jou verwagtiginge en God se beskikking. Stel jouself in vir ‘n BETER manier om jou lewe aan te pak, ‘n wyser manier om met jou probleme om te gaan, ‘n pad waar jy in die voetspoor van Jesus loop, ‘n pad wat so klink: Jesaja 55:12, 13.

 Julle sal met vreugde uit Babel [die simbool van sonde en goddeloosheid] wegtrek en in vrede gelei word; die berge en die heuwels sal voor julle uit jubel en juig en al die bome in die veld sal hande klap.

In die plek van die doringbos sal daar ‘n sipres opskiet, in die plek van die dissel sal daar ‘n mirteboom opskiet. Dit sal tot eer van die Here wees, ‘n blywende teken wat nooit vernietig sal word nie.

Sela – wag en dink noukeurig hieroor na.

Julle wat my ken weet dat Jesaja 55 een van my geloofspilare is. Dit som in kort die hele doel van Bybelstudie op. Ons wil versadig word met die beste wat daar is, ons wil onder die indruk wees van die magtige uitwerking van God se Woord (vers 10 en 11) waar God self sê Sy Woord sal nie onverrigter sake terugkeer nie, maar dit sal doen wat Hy gedoen wil hê en tot stand bring (onthou SKEPPENDE Woord) waarvoor Hy dit gestuur het.

Waar kry mens geloof: Romeine 10:17 Geloof is dus uit die gehoor en gehoor is deur die Woord van God.

17 So faith comes by hearing [what is told], and what is heard comes by the preaching [of the message that came from the lips] of Christ (the Messiah Himself).

Romeine 10:8-11

But what does it say? The Word (God’s message in Christ) is near you, on your lips and in your heart; that is, the Word (the message, the basis and object) of faith which we preach,

9 Because if you acknowledge and confess with your lips that Jesus is Lord and in your heart believe (adhere to, trust in, and rely on the truth) that God raised Him from the dead, you will be saved.

10 For with the heart a person believes (adheres to, trusts in, and relies on Christ) and so is justified (declared righteous, acceptable to God), and with the mouth he confesses (declares openly and speaks out freely his faith) and confirms [his] salvation.

Nou die belofte van jou belydenis met jou hart en mond:

11 The Scripture says, No man who believes in Him, who adheres to, relies on, and trusts in Him will ever be put to shame or be disappointed.

Strategie van die bose: kla aan, herinner aan sonde, vrees en leuens, wat Skrifverdraaiing insluit. Die antwoord is in ‘n studie van die Woord. Daar is  net een manier om die duiwel te antwoord en dis op presies dieselfde manier as Jesus. Die Woord van God reguit en reg.

Hierdie geveg vind dikwels in jou gedagtes plaas, daarom is dit goed om die Woord te mediteer. Onthou ons het gesê Christen-meditasie is anders as Oosterse meditasie. Ons maak onsself VOL van die Woord en oordink dit dan, memoriseer en herhaal met Heilige Gees-hulp. Die oosterse godsdienste se doel is om jou gedagtes leeg te kry. Dit doen hulle met die hulp van beweging en herhaalde niksseggende geluide.

Openbaring 12:11

En hulle het hom [Satan-die aanklaer] oorwin deur die bloed van die Lam en deur die Woord van hulle getuienis…..

In die gewone verloop van die lewe raak mens opgeneem en vasgevang in die sorge van die lewe en die eise van die dag. Dis soms moeilik om fokus te behou van die die grootpad van jou lewens-loop. Miskien is dit tyd om weer voor die Here jou doelstellings en prioriteite te bring, te offer, oor te gee, sodat Hy die erdekruik van jou lewe weer op die pottebakkerswiel kan sit. Wat wil jy hê? Wat wil jy vir jou kinders hê? Dink net hoe waardevol is die perspektief van die groter prentjie. Kan jy verby die mislukkings sien? Kan jy die sukses hanteer? Onthou sukses is ‘n groter geestelike toets as mislukking. Waar is die Here en Sy Woord in die raamwerk van jou lewe?

Rigtingwysers en bakens: Jeremia 31:21: Rig vir jou padwysers op, bring vir jou rigtingborde aan, hou jou oog op die grootpad, die pad wat jy moet loop.

Hoe bepaal jy die prioriteite? Terug by Matteus 6: 33 Soek eers die Koninkryk van God en al hierdie dinge sal vir jou bygevoeg word.

Watter dinge? Alles wat jy nodig het. Kan jy werklik jou God vertrou met wat jy nodig het? Dink jy dalk Hy gaan jou snoep?

Ken jy 1 Korintiërs 2:9:

What eye has not seen and ear has not heard and has not entered into the heart of man, all that, God has prepared, made and keeps ready for those who love Him, who hold Him in affectionate reverence, promptly obeying Him and gratefully recognizing the benefits He has bestowed.

Die belydenis van my hart op hierdie punt is weer: Fillipense 3:10. Amplified.

10 For my determined purpose is: that I may know Him, that I may progressively become more deeply and intimately acquainted with Him, perceiving and recognizing and understanding the wonders of His Person more strongly and more clearly, and that I may in that same way come to know the power outflowing from His resurrection, which it exerts over believers, and that I may so share His sufferings as to be continually transformed, in spirit into His likeness even to His death, in the hope

11 That if possible I may attain to the spiritual and moral resurrection that lifts me out from among the dead, even while in the body.

Dit is die prioriteit. As jy die opstanding uit die dood IN hierdie lewe kan ervaar, is jy bewus van die opstandingskrag wat in jou lewe werk, is jy in verhouding met Jesus, het jy die bron van wysheid en insig om jou lewensbesluite te bepaal, kan jy uitsien na die dieper en voller kennis aan die voete van die Rabbi Jesus.

Dit is hierdie doelstelling waarmee ons besig is. Ons wil dieper, ons soek meer. Die gevolg daarvan is onbepaalbaar en asemrowend. Dit hanteer jou verlede onder die bloed van Jesus met die vergifnis van die Kruis, dit bepaal jou vandag met die wonderwerkende opstandingskrag en dit gee inhoud aan jou toekoms met elke belofte in die Woord, gewaarborg en ‘n werklikheid.

Soos ons in die eerste bodemklippe gesê het: Jy is die juweel in die kroon, jou naam is in die gedenkboek van God (Maleagi 3).

Wat verhoed ons om die Woord van God te hoor: Jesus verwyt Sy gehoor in Matteus13: 14,15 en haal aan uit Jesaja 6: 9,10.

Julle sal hoor en hoor en tog niks verstaan nie, julle kyk en kyk en tog niks sien nie. Hierdie volk se verstand is afgestomp: hulle het hulle ore toegedruk en hulle oë toegemaak sodat hulle nie met hulle oë kan sien nie en met hulle ore kan hoor nie en met hulle verstand kan verstaan  en hulle bekeer, sodat EK hulle gesond maak nie.

Met die beloftes van die koms van die Messias in Jesaja 29:18:

In that day the deaf shall hear the words of the book, and the eyes of the blind shall see out of obscurity and out of darkness.

Bid saam met my die digterlike woorde van die singende profeet Jesaja. [51:4 – 6]

Listen to Me, O My people, and give ear to Me, O My nation; for a divine law will go forth from Me, and I will establish My justice for a light to the peoples.

My rightness and justice are near, My salvation is going forth, and My arms shall rule the peoples; the islands shall wait for and expect Me, and on My arm shall they trust and wait with hope.

Lift up your eyes to the heavens, and look upon the earth beneath; for the heavens shall be dissolved and vanish away like smoke, and the earth shall wax old like a garment, and they that dwell therein shall die in like manner, like gnats. But My salvation shall be forever, and My rightness and justice and faithfully fulfilled promise shall not be abolished.

 

Tot volgende keer.

 

 

25. GEE – waar is jou hart ?

Calgary het in Junie 2013 ‘n ongekende natuurramp beleef. Mense wat hulle hele lewe hier woon, is almal eens dat hulle nog nooit so ‘n vloed beleef het nie. Die beelde op televisie was skrikwekkend en die geweld van twee woedende riviere en onophoudelike reën het veroorsaak dat baie mense al hul besittings verloor het.

Wat my veral sal bybly is die beelde en ondervinding van ‘n gemeenskap wat laer trek en help. By die skulings was daar soveel vrywilliges dat hulle mense moes wegwys en na ander gebiede ontplooi. Mense het eenvoudig hulle spens opgepak en aangery na mense wat met die klere aan hulle lyf uitgekom het. Niemand is dood nie en die beeldmateriaal van ‘n man wat met sy hond oor sy skouers gedrapeer in heup-diep water aanstap, is kostelik.  ‘n Brandweerman wat ‘n reddingsbaadjie vir ‘n groot swart hond aantrek en vir hom wys waarheen om te swem, terwyl die hond se baas op die wal tekere gaan om die hond se aandag te hou en die nat geskud van ‘n vreugdevolle re-unie, laat jou hardop lag. Maar op hierdie dag het ons gesin fees gevier dat ons letterlik hoog en droog met geen skade hoegenaamd, die verwoesting aanskou het. Alle eksamens van skole en universiteite is uit- of afgestel, sodat almal kon inspring en help.

Ek hoop sedert laas keer het julle al die seën van ‘n oop hart en hand ervaar. Hierdie woordbeginsels of koninkrykswette is nie ‘n saak wat met ‘n regter en jurie beslis word nie. Dit is iets wat tussen jou en die liefling van jou siel, Jesus, in liefdevolle gees-gesels geleer word. Tree vir tree in die voetspoor van die rabbi (leermeester) kom jy onder die bedekking van ‘n nuwe dinamiek wat slegs in jou eie gemoed gestalte kry. Die transformasie is diep en duidelik.

2 Korintiërs 9: 6 – 14.

Uit die wegspringblokke met die beginsel van saai en maai is jy sommer voor in die resies. Die Amplified praat van sowing sparingly and grudgingly vs generously . Die oes word ingebring met seën.

Ons gebruik hierdie woord seën deesdae sommer ligtelik sonder om elke keer te besef watter gewig die begrip dra.

Die Hebreeuse woorde is: barach – werkwoord om te seën en kom meer as 300 keer in die Bybel voor. Baruch beteken geseënde. Uitspraak eintlik – Barak. Dieselfde woord word algemeen in ander semitiese tale gebruik – meestal in verband met die seën van ‘n godheid. Ons God neem die inisiatief met seën.  Lees die priesterlike seën in Numeri 6: 23-27.

Seën is ‘n omvattende woord vir ‘n staat van geluk en voorspoed. Dit sluit alle aspekte van lewe in en is die teenoorgestelde van vloek. In Matt 5 verklaar die Amplified dit so: BLESSED – happy, to be envied and spiritually prosperous – with life-joy and satisfaction in God’s favour and salvation, regardless of their outward condition. With a happiness produced by the experience of God’s favour and especially conditioned by the revelation of His matchless grace.

Mondvol ne! Die tradisionele Joodse gebed sluit nog in – die opheffing van alle beperkinge op jou lewe – enigiets wat jou verhinder om in die volle potensiaal van God se plan vir jou in te stap.

Nou kan ek byvoeg – SELAH – soos die Psalmis sê : Pause and calmly think about that.

Dink noukeurig oor die volle impak van seën op jou finansiële sake dan kan die prentjie van die vensters van die hemel bietjie meer in fokus begin kom – onthou Maleagi 3:10 en daarna. God se seën spreek van  oorvloed en uitgieting – hoegenaamd nie suinig en terughoudend nie.

Die Message vertaling sê in 2 Korintiërs:

God can pour blessings in astonishing ways so that you are ready for anything and everything, more than just ready to do what needs to be done. As one psalmist puts it:         

He throws caution to the winds,

                  giving to the needy in reckless abandon.

                  His right-living, right-giving ways,

                  never run out, never wear out

This most generous God who gives seed to the farmer that becomes bread for your meals is more than extravagant with you. He gives you something you then can give away, which grows into full-formed lives, robust in God, wealthy in every way, so that you can be generous in every way, producing with us great praise to God.

My gevolgtrekking uit die Woord is dat dit wat jy gee, ‘n saak tussen jou en die Heilige Gees is, wie jou in volmaakte liefde sal lei om die regte ding te doen. Ek lees uit 2 Kor 9:7:

Let each one [give] as he has made up his own mind and purposed in his heart, not reluctantly or sorrowfully or under compulsion, for God loves (He takes pleasure in, prizes above other things, and is unwilling to abandon or to do without) a cheerful (joyous, prompt to do it) giver [whose heart is in his giving].

Elkeen weet hoe voel dit om iets van iemand te vra. Vir sommige mense vra jy maklik. Met ander mense byt jy in ‘n taai bitter toffie in en jou enigste oorweging is om vinnig daaruit te kom en iemand anders te soek. Sit jouself in God se posisie – is jy ‘n prompt-to-do-it – tipe gewer.

Spreuke 22: 9 praat van die bountiful eye wat geseën sal word.

Tiende-voorskrifte uit die Ou Testament is net die riglyn. Korintiërs is die riglyn vir die Gees-dispensasie. Stel jouself oop vir die stem van die Here oor jou geld en inkomste en begin stap op die avontuurpad van Goddellike voorsiening.

Wat sal gebeur? Jy sal uitvind wat die vensters van die hemel is. Jy sal weet hoe word die sprinkaan van jou land afgeweer, jy sal die peste vryspring, jy sal bokspring soos ‘n klein kalfie sonder bekommernis, seker van voorsiening, jy sal ervaar wat God belowe in Hebreërs 13:5, 6. Hierdie skrif moet ons lees in die Amplified met die hele vers 5 daarby, want hierdie wonderlike woorde is gesê met betrekking tot geld!!

Hebreërs 13:5 en 6 AMPLIFIED vertaling.

Let your character or moral disposition be free from love of money [including greed, lust, and craving for earthly possessions] and be satisfied with your present [circumstances and with what you have]; for He [God] Himself has said, I will not in any way fail you nor give you up nor leave you without support. [I will] not, [I will] not, [I will] not in any degree leave you helpless nor forsake nor let [you] down (relax My hold on you)! [Assuredly not!]

So we take comfort and are encouraged and confidently and boldly say, The Lord is my Helper; I will not be seized with alarm [I will not fear or dread or be terrified]. What can man do to me?

Hierdie beginsel word deur Jesus onderstreep in Matteus 6: 28 -34. Lees oor die lelies van die veld, kommervrye bestaan en die sleutelbeginsel van koninkryksprioriteit. Soek eers die koninkryk van God en al hierdie dinge sal vir julle begvoeg word.

Watter dinge? Die klere van die lelies, dit wat jou die beste daaraan toe sal maak. Onthou 2 Korintiërs waar hy praat van extravagance.

Betekenis: flamboyant, abundant, beyond what is reasonable.

Ek het ‘n hele paar jaar gelede my ma gevra om haar finansiële getuienis op te skryf, sodat dit vir my kinders ‘n erflating van die bewys van God se voorsiening kan wees.  Uit die getuienis kan mens met sekerheid verklaar dat God dit wat jy gee vermeerder met die Skepper-Hand wat die sterrehemel in plek beveel het. Ontuitputlik, oorvloedig en skatryk.

Psalm 24 in die Ou Vertaling: Die aarde behoort aan die Here en die volheid daarvan, die wêreld en die wat daarin woon; want Hy het dit gegrond op die seë en dit vasgestel op die strome.

My gebed is dat jy ‘n vol stoorhuis sal ervaar, met meer om te gee. Waar sal jou werklike rykdom wees? Die skatte wat jy bymekaarmaak in die hemel waar die mot en die roes nie verniel nie. Matteus 6: 19-21. Die skatte van die hemel wat niemand kan verniel nie is ‘n vrygewige hart en ‘n vryvloeiende kanaal wat ‘n honger wêreld voed.

Die vryheid waarmee jy leef in die versekering van volmaakte voorsiening is ‘n belangrike geestelike doelstelling. Die voorsiening van die Here is jou erfporsie. Dit word ook die erflating van jou kinders as hulle van jongs af hierdie beginsels leef.

Ken jy die plek van volmaakte GENOEG? Het jy die punt van vryheid van materiële goed bereik wat van jou ‘n blymoedige gewer maak, vry van bekommernis? Daar is geen ander plek waar jy goddellike vergenoegdheid kan ervaar soos gegrond in die beginsels van GEE, GEBED en VAS.

Die gevolg van ‘n lewe wat vry van gierigheid en obessesiewe opgaardery is: Dankbaarheid en ‘n lewe van dankie. Die gevolg van die goddellike GENOEG in ons lewe is ‘n lewe van – in die Message se woorde – abundant and bountiful thanksgiving to God.

Hef op julle hoofde o poorte, ja verhef julle ewige deure, dat die Erekoning kan ingaan! Wie is tog die Erekoning? Die Here, sterk en geweldig, die Here, geweldig in die stryd. Die Here van die leërskare. [Psalm 24]

24. Ruk los – word vry!

Almal wat iets besit bekommer daaroor. Hoe meer mens besit, hoe groter is jou bekommernis. Oor alles op aarde geld die aftakeling van die mot en roes soos Jesus beskryf in Matteus 6. Daarby nog is daar diewe wat inbreek en steel, soos ons maar te bekend mee is.

Soos julle kan onthou het ons die beginsel van GEE genoem, toe ons oor Jesus se woorde oor gebed en vas in Matteus 6 gepraat het. Die illustrasie van ‘n sterk tou met drie repe was die beginsels wat ‘n Christelike lewe sterk en effektief maak. Die drie repe inmekaargevleg was GEBED, VAS en GEE. Sekere kenmerke is deur Jesus uitgewys as die wyse waarop hierdie drie dissiplines geLEEF moet word.

Al drie vind in die geheim plaas, al drie vir ‘n gehoor van EEN [die Vader wat in die hemele is] en al drie word beloon met die loon wat van die Vader self kom.  Ek wil weer beklemtoon dat as die Bybel van hemele praat, dan bedoel dit nie ‘n verre hemelruim wat as die tuiste van God gesien word nie. Dit bedoel die onsigbare wêreld hier om ons. Verander jou denke om hierdie konsep te aanvaar. God is hier by jou, langs jou, binne-in jou, oral HIER, nie DAAR nie. Daarom kan jy met Hom praat in jou gedagtes, met skietgebede, jy kan hoor in jou denke, jou oortuiging, jou gut-feel.

Lees saam met my Matteus 6: 1 – 4. Die Afrikaanse vertaling noem in vers 2 die mense wat gee om deur mense gesien te word – skynheilig. Die griekse woord is hypocrites. In die Bybelse tyd het akteurs maskers gedra. Die woord, hypocrites, is gebruik vir toneelspel omdat dit veronderstel het dat alles volgens ‘n teks gebeur. Dit impliseer dat die daad nie uit die hart kom nie, slegs volgens voorskrif.

Reeds hier vestig Jesus die beginsel dat Sy voorskrifte nie bloot rasioneel met die verkeerde motiewe nagekom kan word nie. Net ‘n hartsoortuiging is die regte manier en dit lyk vir my asof Hy frons oor die jou optrede om deur mense gesien te word. Openbare en geheime optrede is oor en weer uitsluitend. Die toets vir die regte motief is die toets van geheim. Dan sal jy weet of jou optrede werklik uitsluitlik die ander persoon se belang dien en dat jou eie status en applous-lus van geen belang is.

Reeds van vroeg af in die Ou Testament het GEE deel geword van die intieme verhouding met God. GEE, en daarmee saam ‘n vrygewige gees, staan sentraal in die voorskrifte van Levitikus en in die karakter van God. Die perfeksie en wonder van die Tuin van Eden was die eerste perfekte geskenk – ‘n plek van volmaakte GENOEG – vol vrede en vreugde. Vandag is hierdie Tuin herstel deur Jesus en lei die Heilige Gees ons in die Teenwoordigheid van God. Dis ons plek van volmaakte GENOEG. Vergelyk Psalm 91:1: Hy wat by die Allerhoogste skuiling vind en die beskerming van die Almagtige geniet, hy sê vir die Here: U is my toevlug en my veilige vesting, my God op wie ek vertrou.

God gee die beste vir die mens.  Hy word gekenmerk deur wat Hy gee en doen.

As iemand gedink het daar is niks oulik en opbouend in Levitikus nie – dalk weet jy van die voorskrifte oor bloed drink, bloedskande, stenigings, hoereedery, bestialiteit en ander aaklighede wat die mens in hierdie gebroke wêreld kan uitdink om aan te vang – dan kan jy vandag vir jou een van die pragtigste voorskrifte vir jou lewe uit Levitikus neem.

Levitikus 19: 9 en 10:

When you reap the harvest of your land, you shall not wholly reap the corners of your field, nor shall you gather the gleanings of your harvest. And you shall not glean your vineyard, nor shall you gather every grape of your vineyard; you shall leave them to the poor and the stranger: I am the Lord your God.

Die Afrikaanse vertaling: Jy mag nie die are wat bly lê agterna optel nie. Jy mag nie jou wingerd ‘n tweede keer oes nie, of die korrels wat val optel nie. Laat dit alles bly vir die armes en die vreemdelinge.

Levitikus 23:22 herhaal dieselfde voorskrif.

Interessant dat dit bepaal dat die vreemdelinge by die armes ingesluit moet word. ‘n Vreemdling is ‘n onbekende faktor en word ingesluit by hierdie voordeel sonder voorwaardes. Jou vrygewigheid moet nie ingeperk word deur die aansien van persoon nie.

Hierdie skrifte is so pragtig in die groter prentjie van voorsiening. Hier is die landeienaar wat werk en oes (harde, veeleisende werk) en tog in ‘n gees van oorvloed en vrygewigheid, genoegsame oorskiet los vir die armes en ellendiges.

Dis een van die voorregte om in Suid-Afrika te bly en hoor mooi as ek dit ‘n voorreg noem. Ek sal altyd bly wees dat my kinders grootgeword het in ‘n plek waar hulle armoede en ellende in die gesig kon staar. Jy kan by die eerste robot in Johannesburg die kante van jou koringland kwytraak. Ek het hierdie beginsel jare gelede begin toepas en gesorg dat ek genoeg geld in die kar het om uit te deel. Dikwels het ek ‘n ekstra pak appels of lemoene gekoop, sodat die kinders vinnig iets deur die venster kan aangee. Het jy al opgelet hoe maer sommige van die mense is? Dis beter om te gee as om geirriteerd hulle te probeer ignoreer.

Daar was ook maar altyd in my hart die verskoning van sosiale verantwoordelikheid. Ek het aanvanklik gedink ek sal nie gee as ek vermoed my geldjie gaan reguit drankwinkel toe of word gomgeld. Toe ek eendag weer by die robot my oordeel wil fel, het die Heilige Gees in my gemoed my aangespreek en herinner dat oordeel nie my plig is nie, gee is my plig. God oordeel. Hy kyk nie of ek reg gee nie, Hy kyk of ek gee en hoe oop en jammer my hart vir hierdie mense is. Ek het onmiddellik bevry gevoel. Ek het met ‘n vreugde en ‘n vrymoedigheid my geld en vrugte uitgedeel. Die aanwending van my geld, indien dit ooit myne was, was tussen die arme en God. Tussen my en God moes die kanaal oopbly, sodat Hy ‘n honger wêreld deur my kan voed. Ek moes weet ek is slegs die kanaal in die groter prentjie, ek is nie die God nie.

Ek is seker almal ken die beginsel van TIENDE, of het al skrams daarvan gehoor. Reeds in Genesis 14: 20 gee Abraham ‘n tiende van die buit van die pas afgelope oorlog aan Melgisedek die hoë priester.  Dit was die gevolg van die maaltyd van brood en wyn wat hulle saam geëet het en was deel van die aanbidding van Abraham aan God. Melgisedek word gesien as ‘n tipe van Jesus in Sy rol as hoë priester en koning. Melgisedek beteken Koning van Geregtigheid.

In Numeri 18:21 – 32 word die beginsel van tiende inkomste aan die Leviete (dit was die stam wat afgesonder is vir tempeldiens en wat in die verdeling van die beloofde land deur Joshua geen grond gekry het nie) gevestig. Deuteronomium 14: 22 – 29 bevestig die bepalings van tiende met die voorskrif om die Here met vreugde te aanbid, jy en jou hele huishouding. (Vers 26.) Dit is duidelik dat die aanbidding met jou geld voortspruit uit ‘n dankbaarheid vir die seën van die Here (vers 24) en dit gaan gepaard met ‘n gees van feestelikheid waarin jy die geld kan spandeer op enigiets wat jou hart begeer. Lees gerus vers 26 van Deuteronomium 14 en moenie hierdie seën mis nie. [ook Deuteronomium 26:12]

2 Kronieke 31:5: stel dit so:

As soon as the commandment was circulated, the children of Israel brought in abundance the first fruits of grain and wine, oil and honey, and all the produce of the field; that they brought in abundantly the tithe of everything.

Dit was deel van die hervormings onder die regering van Hiskia.

Die gevolg van hierdie aksie word uitgespel in vers 10:

….Since the people began to bring the offerings into the house of the Lord, we have had enough to eat and have plenty left, for the Lord has blessed His people; and what is left is this great abundance.

Om te gee is aanbidding. Dit is die onderwerping van jou noodsaaklke lewensbehoefte, naamlik geld, aan God en Sy koninkrykswette. Net soos vas die onderwerping van jou noodsaaklike lewensbehoefte, kos, aan Hom is. Niemand kan sonder geld en kos lewe nie. Jesus het dit goed besef en meer oor geld as oor liefde gepraat.

In Maleagi 3:10 is die pragtige aanmoediging om jou tiende na die skathuis te bring. Dit is ‘n pilaarskrif – een om jou ganse finansiële bestaan op te bou.

Bring die volle tiende na die voorraadkamer sodat daar iets te ete in my huis kan wees., en toets my hierin, sê die Here die Almagtige. Toets my of Ek nie die vensters van die hemel vir julle sal oopmaak en vir julle reën uitgiet, meer as wat julle kan gebruik nie. Vers 11: Ek sal die sprinkane keer dat hulle nie die oes op julle land vernietig nie, en dat julle wingerde nie sonder vrugte is nie, sê die Here die Almagtige.

Hierdie seën op jou inkomste en arbeid is werklik en waar; daarvan het ons groter familie en vriendekring ‘n leeftyd van getuienisse. Die belofte is om die Vernietiger van jou weg te hou en vrug op jou arbeid te verseker. Sover ek weet is hierdie die enigste plek in die ganse Bybel waar die Here sê Toets My. Sjoe! En dit oor geld!

As kinders is ons geleer dat as jy jou tiende gegee het, het jy nog niks gegee nie. Jy kan sleg sê dat jy nie van God gesteel het nie. Maleagi sê dan dat ‘n tiende aan God BEHOORT.

Maar wat is jou tiende nou eintlik? Net jy kan bepaal. Kom ons kyk in 2 Korintiërs 9 vir die riglyn van die Nuwe Testament. Daar praat die Woord van die blymoedige gewer, wat gee soos hy hom in sy hart voorgeneem het en nie uit dwang nie, dus nie uit ‘n wetsvereiste soos wat die Ou Testamentiese voorskrifte maklik gesien kan word. Die beginsel van saai en maai word beklemtoon en met die woorde karig en volop beskryf. Hierdie is ‘n hele nuwe en ryk onderwerp waarna ons volgende keer verder kyk.

‘n Stukkie huiswerk: 2 Korintiërs 8 en 9.

23. Die lokval van vrees – skerp pyn in ystertande!

 

Ek het iewers gehoor dat die frase moenie vrees nie 366 maal in die Bybel herhaal word, dus een vir elke dag van die jaar en ‘n ekstra. Ek weet nie waar ek dit kan bevestig nie, maar dit maak absoluut sin. Een van die heel belangrikste strategieë van die vyand is VREES. Dit lê jou lam, bepaal jou besluite, beinvloed jou verhoudinge en kan sukses van jou steel. Dit is ‘n lokval, gestel uit die hel, en as jy inval dan pynig die ystertande van vreesgedagtes jou gemoed.

Onthou die duiwel is nie kreatief nie en kan niks nuuts uitdink nie. Die Woord is ons handboek vir die lewe en daarom kry ons ALLES wat ons nodig het daaruit. As mens mooi kyk na die manier waarop die duiwel die oorhand in mense se lewens kry, dan is alles in die Bybel opgeskryf.

Kyk maar goed na die verhale en identifiseer die strategie:

  • Adam en Eva – die Woord van God word bevraagteken by Eva wat nie direk by God gehoor het nie. Sy het volgense hoorsê by Adam die bepalings oor die Boom van Kennis gekry.
  • Abraham wat ongeduldig raak en selfs inspring om vir hom ‘n nageslag te bewerkstellig.
  • Dawid wat verlei word toe hy  eintlik by sy soldate op die slagveld moes wees.
  • Die konings van Israel se geskiedenis van hoogmoed en die grootsheid van die lewe.
  • Die pogings om Jesus te versoek soos opgeteken: – Skrif wat uit konteks aangehaal om die Woord ‘n leuen te maak.

So kan mens die duiwel se strategieë bestudeer en reduseer en voorberei daarvoor deur die beloftes in die Woord te leef.

Een van die lokvalle wat hy vir ons stel is VREES. Soveel gemoedsteurings en selfs fisies simptone kan terugherlei word na vrees en angs. Dis ‘n siekte van ons tyd, stres in al sy vorme, spanning oor die sorge van die lewe.

Ons gee baie name en baie pille – maar op die ou end weet elkeen hoe voel die kloue van vrees wat jou vasgryp.

Kom ons begin by die geloofsheld Abraham.  In Genesis 15:1 sê die Here vir Abraham:

Do not be afraid, I am your shield, your exceedingly great reward.

Hierdie is ‘n verbondsbelofte. God het vir Abraham gesê dat in hom al die nasies van die aarde geseën sal wees. Romeine 4:13 sê dat hierdie belofte ons toekom nie deur die wet (ons goeie dade of lewe nie) maar deur GELOOF.

Die belofte dek ons hede sowel as ons toekoms. Die skild is ons sekuriteit vir vandag, die loon is ons toekoms se gewaarborgde sukses. Daar is niks wat in jou lewe as kind van God kan gebeur wat jy nie kan hanteer en oorwin saam met die Here nie. Dit is die eerste vreesoorwinnigsbeginsel.

Jy is veilig in Sy hande. Weer is ons terug by Exodus 34 waar die Here Homself beskryf as oorvloedig in goedheid en waarheid. Jeremia 29 bevestig dat Sy planne vir ons is planne van voospoed met ‘n hoop en toekoms.

Nehemia 13:2 sê: Onse God sal hierdie vloek in ‘n seën verander.

Romeine 8:28 ALLE dinge werk mee ten goede vir die wat die Here liefhet.

Hierdie is die pilaarskrifte wat mens moet onthou as dinge “verkeerd” loop en ek sit dit in aanhalingstekens. Dinge loop volgens ons verkeerd.

Lewensuitdaging: Kan jy die Here so vertrou dat jy die pad waarin Hy jou lei aanvaar en dit nie as ‘n afdraaipaadjie beskou nie. Die afdraaipaadjie-konsep is net in jou eie kop en ‘n gebrek aan openbaringskennis wat nie ingestel is om Sy liefdevolle leiding te herken nie.

Die EERSTE vreesoorwinnigsbeginsel is dus – Ontspan in God se Hande en Sy plan.

Die TWEEDE vreesoorwinnigsbeginsel is die opdrag van die ganse Skrif – MOENIE VREES NIE.

God sê dit vir Abraham, vir Joshua in 1:9, Dawid se psalms is vol van sy hantering van sy vrees, angs en depressie. Jesus kom herhaal hierdie lewensbeginsel in Matteus 6: 25 – 34. Kyk net saam met my hoe ‘n uitvoerige rede Jesus hier aanhef oor bekommernis. Hy verduidelik, illustreer, herhaal en beklemtoon die absolute vergeefsheid van bekommernis.

Jesus verbied bekommernis – nie sinvolle beplanning vir die toekoms nie. Hy vereis nie ‘n roekelose ontkenning van verantwoordelikeheid nie. Hy praat van die vreesgevulde maalkolk wat jou vreugde en vrede steel. Die woord is MERRIMNAN angsvolle bekommernis.

Jesus beklemtoon in vers 25 dat God ons lewe gee en Hy sal daardie lewe onderhou. God is die Skepper van die liggaam en Hy sal ook aan al die behoeftes van die liggaam voldoen. Hy illustreer met die voëls van die hemel en die lelies van die veld. Twee pragtige illustrasies van oorvloed en skoonheid. Dis hoe Hy sorg – uit Sy onuitputlike bron. Hy wys daarop hoe nutteloos bekommernis is. Kan jy jou lengte wysig met bekommernis. Dan gaan Hy selfs verder en sê dat bekommernis ‘n kenmerk van ‘n heiden is, nie van iemand wat die Here ken nie. HARDE WOORDE. ‘n Heiden het geen god of hy glo dalk aan ‘n kwaai, onvoorspelbare god. Daarteenoor is ons wat ons God pappa noem. Ons kan rus in Sy liefdevolle voorsiening op elke gebied. Dus gehoorsaam die opdrag – moenie bekommer nie. Maar HOE?

Hier is die DERDE vreesoorwinningsbeginsel. In vers 33  word die genesing vir alle bekommernis uitgespel. In die heel eerste Bodemklip – gesprek het ons gekyk na die vers in Fillipense 1: 9:

Ook bid ek dat julle liefde al hoe meer sal toeneem in begrip en fyn aanvoeling, sodat julle die dinge sal kan onderskei waarop dit werklik aankom.

Die Amplified praat van: keen insight, greater depth of acquaintance, and more comprehensive discernment. So that you may surely learn to sense what is vital and approve and prize what is excellent and of real value.

Dit is ons strewe. Om altyd te weet wat is belangrik. Dis hoe mens met wysheid optree.

In Matteus 6 :33 gee Jesus die opdrag: Soek eers die koninkryk van God en Sy geregtigheid (definisie van geregtigheid: conformity to the revealed will of God in all respects) en al hierdie dinge (al die benodigdhede van ‘n oorvloedige lewe wat Hy nou net van gepraat het), sal vir jou toegevoeg word.

Dit beteken nie dat elke bekommernis ‘n sonde en ‘n direkte daad van ongehoorsaamheid is nie. Dikwels dryf bekommernis jou tot aksie en kan jy stappe neem om die dinge vas te vat. Ek praat van die vretende, draaikolk van nuttelose windmeul-gedagtes oor dinge wat jy geen beheer oor het nie, en wat jy in gebed  moet oorgee sodat die vrede wat alle verstand te bowe gaan jou hart en jou sinne (gemoed) kan bewaar. Fillipense 4:6, 7.

Die verhaal van Martha en Maria se keuses in Lukas 10: 38 – 42 is baie bekend. Daar was nog altyd so ‘n steurende lyn vir my in die verhaal, want ek is ook iemand wat graag sorg en kook en huis regmaak ensovoorts. My natuurlike simpatie is by Martha. Om te sê jy is ‘n ou Martha is eintlik ‘n belediging. Met eerste oogopslag lyk dit so, maar ‘n dieper kyk is nodig.  Die verhaal gaan oor lewensprioriteite en nie die alledaagse nie. Die rondhardloop rondom die sorge van die lewe en die alledaagse kan in jou groei tot ‘n afgod, as dit voorkeur geniet bo die “soeke na die koninkryk” van Maria aan die voete van die Rabbi (leermeester). In die alledaagse is daar geen verlossing van en oorwinning oor vrees nie. Aan die voete  van Jesus gebeur die wonder van verlossing van vrees. Verwag ‘n wonderwerk as jy bid!

Hoe dink jy oor God as jy vasgestrengel voel in gedagtes van bekommernis? Sien jy Sy gesig? Hoe lyk jou Vader? Hy sê in Psalm 32:8:

Ek wil jou onderrig en leer aangaande die weg wat jy moet gaan. Ek wil my OOG oor jou hou.

As jy op hierdie oomblik voel dat die holkol van vrees en spanning op jou maag sit – kom ek seën jou met die priesterlike seën van Numeri 6. SIEN die oog van God op jou en op wie en wat jy oor bekommer.

The Lord bless and keep you

The Lord make His face to shine upon you and be gracious to you

The Lord lift up His countenance upon you and give you peace.

Ontvang dit in die Naam van Jesus met die belofte van Jesaja 26 : 3:

You will keep him in perfect peace whose mind is stayed upon You, because he trusts in You.